Categorie archief: Hoog-Keppel

Kapvergunning voor acacia aan Oude Zutphenseweg in Hoog-Keppel

De gemeente vroeg op 13 maart een kapvergunning aan voor een acacia aan de Oude Zutphenseweg in Hoog-Keppel. De boom staat in een plantsoentje bij een parkeerplaats.  De gemeente wil dit plantsoentje opnieuw inrichten en wil daarom de acacia kwijt.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 21 maart.

Op 3 april besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens haar heeft de acacia een plakoksel en verliest de boom zijn fraaie vorm als deze wordt verwijderd. Belangrijkste reden is echter dat de gemeente dit plantsoen wil verjongen. In het plantsoen komen vooral struiken in plaats van bomen: hulst, laurier en mispel.  De acacia wordt ingewisseld voor een amberboom.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 11 april.

Aanvraag verwijdering vegetatie in IJssel-uiterwaarden ingetrokken

Op 1 december heeft Tauw bij de gemeente Bronckhorst een aanvraag ingediend voor de verwijdering van de vegetatie in de uiterwaarden van de IJssel ter hoogte van het stadje Bronkhorst (bestemmingsplan Steenderen / Hummelo en Keppel). Het gaat hier om een onderdeel van de kapwerkzaamheden langs de rivier in het kader van plan Stroomlijn.

De aanvraag is op 5 december openbaar gemaakt.

Op 15 januari meldt de gemeente dat de aanvraag ingetrokken is.

Kapvergunning voor 6 bomen op begraafplaats Hoog-Keppel

De beheerder van de begraafplaats in Hoog-Keppel heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor de kap van twee zomereiken, drie veldesdoorns en een haagbeuk op het nieuwe gedeelte van het kerkhof achter ’t Kerkhuis en de kerk. De bomen staan in de hoeken van het kerkhof.

De aanvraag is bekendgemaakt op 3 oktober en gepubliceerd in Contact op 6 oktober.

Op 8 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Het betreft bomen met veel cultuurhistorische waarden. Dat is een reden om de kapvergunning te weigeren. Maar deze zes bomen staan inmiddels te dicht op andere bomen, waardoor ze scheef gaan groeien en veel dood hout gaan opleveren. De gemeente gaat daarom toch akkoord met het kappen van de twee zomereiken, drie veldesdoorns en een haagbeuk. Na de kap krijgen de bomen die ernaast staan, meer licht en ruimte en kunnen die beter groeien. De gemeente legt om die reden ook geen herplantplicht op aan de beheerder van de begraafplaats.

Het kapbesluit is bekendgemaakt op 17 oktober.

 

Kapvergunning voor 2 eiken en een populier aan Hessenweg

De gemeente maakte op 27 juni bekend dat ze besloten heeft een kapvergunning te verlenen voor 2 eiken en een populier aan de Hessenweg 1 in Hoog-Keppel. De aanvraag is echter nooit gepubliceerd (!).

De aanvraag betrof ook niet 2 eiken en een populier, maar 5 populieren. Nadat de gemeente ging kijken, bleek het om 2 wilgen te gaan (waarvoor geen kapvergunning nodig is), één populier en twee eiken.

Al in 2011 heeft de eigenaar van het perceel een herplantingsplan ingediend bij de gemeente. Dat wordt nu ook uitgevoerd. Dat omhelst onder meer het planten van een tiental beuken, één solitaire rode beuk en een groep lindebomen aan de kant van de Hessenweg. Aan de achterzijde van het perceel komen ook nog wat meidoornhagen.

De bomen moeten weg in verband met herbouw van de woning.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Monumentenweg

De gemeente Bronckhorst heeft een aanvraag ontvangen voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik ter hoogte van de Monumentenweg 21 in Hoog-Keppel. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 20 januari.

Op 2 februari heeft de gemeente besloten de kapvergunning te verlenen. De circa 80 jaar oude Amerikaanse eik ondervindt hinder van tonderzwam. Daardoor bestaat kans op het afbreken van takken. Volgens een erkend groenbedrijf leeft de eik hooguit nog een jaar of drie.

Volgens de eigenaar is op dezelfde plek geen ruimte voor het planten van een nieuwe boom.

De gemeente zegt in haar besluit aanvankelijk dat wel herplant moet plaatsvinden, maar op het einde van het besluit staat dat herplant niet verplicht wordt. Letterlijk staat er “dat als de boom geveld is, een andere boom teruggeplant moet worden omdat de ruimte tussen de bomen te gering is”(?)

Tegen het besluit van de gemeente kan tot zes weken na publicatie bezwaar ingediend worden.

Digitaal is het besluit op 21 februari gemeld. In het huis-aan-huisblad Contact is het besluit gepubliceerd op 24 februari.

Kap kastanjeboom aan Jonker Emilweg in Hoog-Keppel

Op 19 september ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van een kastanjeboom aan de Jonker Emilweg 1 in Hoog-Keppel. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 30 september.

Volgens de eigenaar betreft het een noodkap in verband met dreigende schade aan een landhuis. Hij gaat een boom herplanten.

Op 1 oktober heeft de gemeente laten weten met de kap in te stemmen. Dit besluit is gepubliceerd in Contact op 7 oktober. Vanaf deze datum kan tot zes weken nadien een bezwaarschrift ingediend worden.