Categorie archief: Hoog-Keppel

Toch kapvergunning voor eik aan A.G. Noijweg in Hoog-Keppel

Op 9 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in de achtertuin van het pand A.G. Noijweg 18 in Hoog-Keppel. Het zou om een verzoek van de woningbouwvereniging gaan. Waarom de eik weg zou moeten, wordt niet duidelijk uit de kapaanvraag. Wel vemeldt de indiener dat er een nieuwe boom terugkomt.

Onlangs is een kapvergunning verstrekt voor een forse acacia in het naastgelegen perceel van nummer 20.

De nieuwe kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 januari.

Op 6 februari besluit de gemeente geen kapvergunning te verlenen. Wel krijgt de indiener van de kapaanvraag toestemming om de eik te kandelaberen. De boom is namelijk nog gezond en vitaal en staat achter in de tuin.

De woning is van Site Woondiensten. Na bezwaar van de buren om deze boom te kappen is tijdens de beoordeling samen met Vereniging Bomenbelang besloten om deze boom te kandelaberen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 13 februari.

Hiertegen wordt bezwaar gemaakt. Volgens de woningdienst levert het kandelaberen een lelijke boom op en zorgt dit ervoor dat hout “blootgelegd wordt dat zal gaan rotten”. Bovendien zou het onderhoud van de boom te duur worden. Men wil een kleinere boom terugplanten: een Valse Christusdoorn.

Op 5 juli neemt de gemeente Bronckhorst naar aanleiding van dat bezwaar de beslissing om alsnog een kapvergunning te verlenen voor de desbetreffende eik, op voorwaarde dat de woningdienst de Valse Christusdoorn plant. De beroepstermijn start op 10 juli.

Dit nieuwe besluit is openbaar gemaakt op 16 juli.

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder

Kapvergunning voor eik en esdoorn aan Prinsenweg in Hoog-Keppel

Op 9 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik en een esdoorn in de achtertuin van Prinsenweg 10 in Hoog-Keppel.

Waarom de bomen weg moeten, wordt niet duidelijk uit de aanvraag. Wel heeft de eigenaar reeds een linde en een pruimenboom geplant. Binnenkort komen daar in ieder geval nog een walnoot en een kastanjeboom (in de achtertuin) bij.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 februari.

Op 19 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

De eik is aan één kant (daarnaast staat een berk) kaal. Een boomexpert heeft aangegeven dat de boom gevaarlijk wordt doordat deze splitst in twee takken. De buren willen de bomen graag weghebben.

De esdoorn heeft een doorsnede van 212 cm. Het betreft eigenlijk drie tegen elkaar gegroeide stammen. Deze vele splitsingen maken de boom volgens dezelfde boomexpert gevaarlijk, tezamen met een door de vorige eigenaar in de boom geslagen spijker (!). De buren willen ook deze boom graag weghebben. Ze vrezen dat de esdoorn nog een keer op hun woning valt; de boom helt hun kant op. De boom neemt volgens hen te veel licht weg.

Zoals gezegd hebben de bewoners van het pand reeds een pruim en linde geplant en willen ze binnenkort in ieder geval nog een walnoot en een kastanjeboom in de achtertuin planten.

Volgens de gemeente heeft de eik een zware plakoksel en verkeert de tweestammige esdoorn in een zeer slechte staat. De stam van deze boom ziet er slecht uit.

Het kapsluit is openbaar gemaakt op 27 februari.

Kapvergunning voor acacia aan A.G. Noijweg in Hoog-Keppel

Op 17 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een acacia achter de woning A.G. Noijweg 20 in Hoog-Keppel. De eigenaar vindt dat de circa 22 meter hoge boom te veel licht wegneemt en vreest dat de boom gaat omvallen. De acacia staat op ongeveer drie meter van het woonhuis van de achterburen. Die zijn overigens niet bang dat er iets gebeurt en willen liever dat de acacia blijft staan.

De indiener van de kapaanvraag wil geen boom herplanten, hooguit wat struiken die maximaal vijf meter hoog mogen worden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 oktober.

Een dag later, op 25 oktober, besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente hangt er te veel zwaar hout boven de woning van de buren. Over snoeien rept de gemeente niet.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op, omdat ze de tuin te klein vindt om een nieuwe boom te planten.

Provincie wil 23 beuken en eiken kappen langs N317 bij Drempt en Laag-Keppel

Provincie Gelderland wil langs de N317 (Doetinchem – Doesburg) in totaal 23 bomen (beuken en eiken) gaan kappen. Het betreft twee locaties aan de oostzijde van Drempt (bij het benzinestation) waar in totaal 16 beuken en twee eiken geveld zouden moeten worden en een locatie bij Laag-Keppel waar nog eens vijf bomen moeten verdwijnen.

Het provinciebestuur vindt de weg niet veilig genoeg en wil zogeheten komslingers aanbrengen bij Drempt en Laag-Keppel om het verkeer te dwingen langzamer te rijden bij binnenkomst van deze twee dorpen. Bij Drempt moet bovendien de parallelweg aangepast worden. Daarvoor moeten de meeste bomen wijken. Van die parallelweg maken duizenden scholieren gebruik én het landbouwverkeer. Op die smalle weg mag 60 km gereden worden! Lees verder

Kapvergunning gevraagd voor 15-tal bomen aan Monumentenweg in Hoog-Keppel

Op 5 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een 15-tal bomen in de tuin achter het pand Monumentenweg 27a in Hoog-Keppel. Het betreft 7 fijnsparren en 8 chamaecyparis (dwergcypres). Deze bomen zijn te groot geworden voor deze tuin. De eigenaar wil graag fruitbomen (onder andere een notenboom) gaan planten en een catalpa. Ook komt er ter compensatie van het verdwijnende groen een groenblijvende haag langs de perceelsgrens.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 11 juli.

Kapvergunning voor acacia aan Oude Zutphenseweg in Hoog-Keppel

De gemeente vroeg op 13 maart een kapvergunning aan voor een acacia aan de Oude Zutphenseweg in Hoog-Keppel. De boom staat in een plantsoentje bij een parkeerplaats.  De gemeente wil dit plantsoentje opnieuw inrichten en wil daarom de acacia kwijt.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 21 maart.

Op 3 april besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens haar heeft de acacia een plakoksel en verliest de boom zijn fraaie vorm als deze wordt verwijderd. Belangrijkste reden is echter dat de gemeente dit plantsoen wil verjongen. In het plantsoen komen vooral struiken in plaats van bomen: hulst, laurier en mispel.  De acacia wordt ingewisseld voor een amberboom.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 11 april.

Aanvraag verwijdering vegetatie in IJssel-uiterwaarden ingetrokken

Op 1 december heeft Tauw bij de gemeente Bronckhorst een aanvraag ingediend voor de verwijdering van de vegetatie in de uiterwaarden van de IJssel ter hoogte van het stadje Bronkhorst (bestemmingsplan Steenderen / Hummelo en Keppel). Het gaat hier om een onderdeel van de kapwerkzaamheden langs de rivier in het kader van plan Stroomlijn.

De aanvraag is op 5 december openbaar gemaakt.

Op 15 januari meldt de gemeente dat de aanvraag ingetrokken is.

Kapvergunning voor 6 bomen op begraafplaats Hoog-Keppel

De beheerder van de begraafplaats in Hoog-Keppel heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor de kap van twee zomereiken, drie veldesdoorns en een haagbeuk op het nieuwe gedeelte van het kerkhof achter ’t Kerkhuis en de kerk. De bomen staan in de hoeken van het kerkhof.

De aanvraag is bekendgemaakt op 3 oktober en gepubliceerd in Contact op 6 oktober.

Op 8 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Het betreft bomen met veel cultuurhistorische waarden. Dat is een reden om de kapvergunning te weigeren. Maar deze zes bomen staan inmiddels te dicht op andere bomen, waardoor ze scheef gaan groeien en veel dood hout gaan opleveren. De gemeente gaat daarom toch akkoord met het kappen van de twee zomereiken, drie veldesdoorns en een haagbeuk. Na de kap krijgen de bomen die ernaast staan, meer licht en ruimte en kunnen die beter groeien. De gemeente legt om die reden ook geen herplantplicht op aan de beheerder van de begraafplaats.

Het kapbesluit is bekendgemaakt op 17 oktober.

 

Kapvergunning voor 2 eiken en een populier aan Hessenweg

De gemeente maakte op 27 juni bekend dat ze besloten heeft een kapvergunning te verlenen voor 2 eiken en een populier aan de Hessenweg 1 in Hoog-Keppel. De aanvraag is echter nooit gepubliceerd (!).

De aanvraag betrof ook niet 2 eiken en een populier, maar 5 populieren. Nadat de gemeente ging kijken, bleek het om 2 wilgen te gaan (waarvoor geen kapvergunning nodig is), één populier en twee eiken.

Al in 2011 heeft de eigenaar van het perceel een herplantingsplan ingediend bij de gemeente. Dat wordt nu ook uitgevoerd. Dat omhelst onder meer het planten van een tiental beuken, één solitaire rode beuk en een groep lindebomen aan de kant van de Hessenweg. Aan de achterzijde van het perceel komen ook nog wat meidoornhagen.

De bomen moeten weg in verband met herbouw van de woning.