Categorie archief: Drempt

Kapaanvraag voor reeds gekapte notenboom, 2 eiken en kastanje aan Zomerweg in Drempt

Op 29 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor ‘vier bomen’ op het adres Zomerweg 59 in Drempt. De eigenaar denkt dat het gaat om twee eiken en een kastanjeboom. De notenboom is al gekapt (!).

De bomen moeten plaatsmaken voor de bouw van een zogeheten paddock, een paardenverblijf, iets verderop. Als die gebouwd is, komen er vier bomen op ongeveer dezelfde plek. Wat voor soort is nog niet bekend.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 december.

 

Kapvergunning voor 8 essen aan Laakweg in Drempt

Op 21 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor acht essen voor en aan de zijkant van het pand Laakweg 3 in Drempt. De eigenaar vindt dat de bomen te dicht bij het huis komen. Hij wil nieuwe bomen planten elders op het perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 november.

Op 27 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De acht essen zijn destijds te dicht bij de woning geplant en niet gesnoeid. Enkele bomen zijn aangetast door de essentakziekte. De verwachting is dat op termijn alle bomen aangetast zullen raken. De bomen staan namelijk midden in het gebied waar de essentaksterfte heerst.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar drie inlandse eiken plant langs een aanpalig weiland en langs de woning eventueel vier leilindes om de woning in de schaduw te houden.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 4 december.

Kapvergunning voor 2 esdoorns aan Laakweg in Drempt, voor andere 2 geweigerd

Op 11 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 4 esdoorns aan de Laakweg 3 in Drempt. De eigenaar van het huis ervaart “veel rotzooi” van de bomen, vocht in het huis en weinig zonlicht. Maar hij wil wel 4 nieuwe bomen planten, elders op zijn perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 september.

Op 29 oktober besluit de gemeente voor twee esdoorns de kapvergunning te weigeren en voor twee andere esdoorns wel een kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt namelijk dat twee esdoorns nog vitaal zijn en in goed conditie verkeren, terwijl de andere bomen verminderd vitaal zijn. Eén esdoorn heeft een zwamaantasting op drie meter hoogte in de stam die steeds verder zal gaan en daardoor de kans op stambreuk zal doen toenemen. Eén boom mag gekapt worden om tegemoet te komen aan de wens van de bewoners om meer licht en minder vocht in huis te krijgen en de rij bomen weer evenredig te maken.

De gemeente stelt als voorwaarde dat voor de twee te kappen bomen twee bomen terug geplant moeten worden.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 2 november.

 

Kapvergunning voor 2 essen aan Laakweg in Drempt

Op 18 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee essen voor het huis aan de Laakweg 3 in Drempt. Met de bomen (er staan meerdere essen) is niets aan de hand, maar de eigenaar klaagt over schade door vocht in het huis, weinig zonlicht en ‘rotzooi’.

Hij wil wel ter compensatie twee nieuwe bomen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 22 september.

Op 29 oktober besluit de gemeente toch een kapvergunning af te geven.  Uit een beoordeling door de gemeente ter plekke blijkt dat de bomen vitaal zijn en in een goede conditie verkeren. Het advies is om de gevraagde vergunning voor de kap desalniettemin te verlenen. De bomen zijn gezond maar er zit veel dood hout in. De essen staan in een gebied waar de essentaksterfte heerst. De kans bestaat dat deze bomen in de nabije toekomst ook zullen worden aangetast, aldus de gemeente. De toekomstverwachting voor beide bomen is daarom gemiddeld.

Opmerkelijk is verder dat de gemeente geen herplantplicht oplegt.

Tegen dit kapbesluit, dat bekendgemaakt is op 2 november, kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor inlandse eik aan Molenweg in Drempt

Op 7 mei vroeg de gemeente een kapvergunning aan voor een inlandse eik nabij het pand Molenweg 34 in Drempt. Een uitgevoerde trekproef toonde aan dat de boom niet langer stabiel is en een verhoogd risico oplevert op windworp bij windkracht 12 (zware storm) in de bladperiode. Doordat er geen kans is op tijdig herstel is het uitvoeren van een beheeringreep binnen vier weken noodzakelijk, aldus de gemeente. Het advies luidt om de boom te gaan kappen, middels noodkap.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 mei.

Uit onderzoek door een extern bureau blijkt dat de eik veel te lijden heeft gehad van een breuk in de waterleiding afgelopen januari, naar aanleiding van de storm op dat moment.

Volgens het bureau leidt kroonreductie tot een acceptabel resultaat bij verwijdering van circa 3,5 meter taklengte rondom. Het betekent een afname aan kroonoppervlak van 111  naar 60 m2 (circa 45%). Door deze ingreep krijgt de boom wel een heel ander gezicht. Vanuit biologisch oogpunt is volledig kroonherstel binnen 8 tot 10 jaar mogelijk. In verband met de wortelschade en mogelijke ontwikkeling van hout-parasitaire schimmels bij de afgetrokken wortels dient de zomereik als attentieboom beheerd te worden. Dit betekent een jaarlijkse visuele inspectie. Een eenmalige herhaling van de trekproef is dan van toepassing in 2021.

Een andere optie is het vervangen van de boom. Bij herplant moet dan een voorziening getroffen worden zodat wortels zich niet onder kabels en leidingen kunnen verankeren.

Vanuit vakmatig oogpunt gaat de voorkeur uit naar het behouden van de boom. De soorteigenschappen en conditie van de boom zijn zodanig, dat het wortelverlies gecompenseerd zal worden met nieuwe wortels. Verder is de verwachting dat de boom zijn kroonvolume volledig zal herstellen na de kroonreductie.

Vanuit praktisch oogpunt moet wel een kanttekening worden gemaakt. Bij het handhaven van de boom kan een beperkt risico op herhaling van de problematiek met de waterleiding niet worden uitgesloten.

Op 16 mei kiest de gemeente voor de laatste optie: het kappen van de boom. Dit besluit is openbaar gemaakt op 19 mei.

De gemeente gaat een nieuwe inlandse eik planten.

Volgend jaar wil de gemeente overigens de gehele boomstructuur in deze straat gaan “herstellen”.

Gemeente weigert kapvergunning voor 2 lindes aan Roomstraat in Drempt

Op 22 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee lindes in de voortuin van Roomstraat 15 in Drempt. Waarom deze bomen gekapt zouden moeten worden, blijkt niet uit de aanvraag. Ook geeft de aanvrager geen antwoord op wat hij of zij gaat herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 februari.

Op 12 maart besluit de gemeente de kapvergunning te weigeren. De bomen hebben een meer dan gemiddelde waarde op het gebied van landschappelijke beeldbepalendheid en met betrekking tot recreatie en leefbaarheid, aldus de gemeente. Ze zijn ook nog vitaal en verkeren in goede gezondheid.

De lindebomen bij de oprit van het pand moeten dus blijven staan.

De weigering is openbaar gemaakt op 16 maart.

Kinderen maken Bronckhorst tijdens Boomfeestdag iets groener

De Nationale Boomfeestdag is weer achter de rug. Het thema luidde dit jaar ‘Maak ’t buiten beter!’ Onder een stralende zon en een heerlijke temperatuur gingen een kleine 200 leerlingen van zeven scholen uit de gemeente Bronckhorst op woensdag 14 maart aan de slag met het planten van bomen en plantsoen. De leerlingen van De Rozengaardsweide uit Hengelo moesten op het laatste moment verstek laten gaan door ziekte van een leraar die niet vervangen kon worden. Desondanks was de belangstelling dit jaar groter dan vorig jaar.

Leerlingen van De Pannevogel uit Steenderen plantten 10 lindes langs de Lindenweg in de buurt van Rha (foto: Gerlinde Bulten)

Lees verder

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder

Nieuwe kapvergunning voor 2 Italiaanse populieren aan Zomerweg in Drempt

Op 15 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee Italiaanse populieren op het adres Zomerweg 79 in Drempt.  Voor deze bomen verleende de gemeente op 8 oktober 2015 reeds een kapvergunning. Toen bestond het risico dat enkele takken uit de bomen zouden breken. Maar tot op heden is geen gebruik van de kapvergunning gemaakt. Na een jaar vervalt de vergunning automatisch. Nu is opnieuw een kapaanvraag voor deze populieren ingediend. Of het gevaar dus zo groot is dat er takken uitbreken, valt te betwijfelen.

De eigenaar wil nog steeds twee nieuwe populieren planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 januari.

Op 17 januari, drie dagen daarvoor, besluit de gemeente de kapvergunning opnieuw te verlenen, op grond van het nog steeds hetzelfde geachte risico op afbreken van enkele takken.

De eigenaar moet op zijn perceel wel twee inlandse bomen planten ter compensatie.

Deze tweede kapvergunning is openbaar gemaakt op 26 januari. Hiertegen kan wederom tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Ook eik aan Zomerweg in Drempt moet weg voor uitbreiding gasstation

Op 21 december ontving de gemeente een aanvraag van Liander voor een kapvergunning voor een eik aan de Zomerweg 39 in Drempt. Ter plekke moet een klein gasstation uitgebreid worden. Evenals in Hengelo wenst Liander niet te herplanten in verband met de “veiligheid en bereikbaarheid”.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 januari.

Op 15 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Om het gasstation te vervangen, moet er gegraven worden: om de fundatie en de in- en uitgaande leidingen te kunnen verwijderen, om daarna weer een nieuwe station terug te plaatsen en de nieuwe leidingen aan te sluiten. De boom staat te dicht op het gasstation en direct naast de leiding. De werkzaamheden kunnen daarom niet veilig uitgevoerd worden. Bovendien bestaat het gevaar dat de wortels van de boom in de toekomst schade toebrengen aan de leidingen of de fundering van het gasstation, omdat de eik nog groeit. Uit oogpunt van veiligheid en preventie is het daarom noodzakelijk om de boom te verwijderen, aldus de gemeente, die geen herplant eist.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 20 januari.