Categorie archief: Baak

Jaarlijkse vellijst telt 96 bomen

De gemeente heeft op 9 november de jaarlijkse vellijst van dode en zieke bomen ingediend. Deze telt dit jaar 96 bomen, verspreid over het hele grondgebied van Bronckhorst.

Op 6 december besluit de gemeente voor alle 96 bomen een kapvergunning te verlenen. Jaarlijks worden de bomen langs de openbare wegen in de kernen en het buitengebied van gemeente Bronckhorst geïnspecteerd. Dode bomen en bomen die gevaar op kunnen leveren, komen op de vellijst. Alle 96 bomen zijn gemerkt met groen/gele verf.

Volgens de gemeente betreft het ook vaak dunning.

Voor alle bomen komt een nieuwe boom terug, bij voorkeur op dezelfde plek.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december.

Kapvergunning voor 2 zomereiken aan Vordenseweg in Baak

De gemeente heeft de eigenaar van landgoed Baak (de Stichting Ellel Ministries Nederland) verzocht een kapvergunning aan te vragen voor twee zomereiken langs de Vordenseweg. De gemeente vraagt dit vanwege dreigend gevaar voor het verkeer langs deze weg.

Ter compensatie komen er twee bomen in de directe omgeving terug. Waar is nog niet bekend.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 november.

Op 12 november al verleent de gemeente de kapvergunning. De zomereiken zijn volgens de gemeente verminderd vitaal maar verkeren nog wel in een redelijke conditie. In één van de eiken is in het verleden een plakoksel uitgescheurd. Op die plek is een schimmelaantasting ontstaan wat nu leidt tot rotting in de stam. Hierdoor bestaat een verhoogde kans op stambreuk. Gezien de plek langs de redelijk drukke Vordenseweg is het niet wenselijk om deze boom nog langer te laten staan.
De tweede zomereik groeit scheef en komt steeds dichter bij de rijbaan, waardoor deze boom gevaarlijke situaties kan gaan opleveren. Vrachtwagens moeten al af en toe uitwijken om niet tegen de boom aan te rijden. De eik staat bovendien in een flauwe bocht, waardoor verkeer uit de tegenovergestelde rijrichting moeilijk of te laat opgemerkt wordt.

Aan de kapvergunning, die openbaar gemaakt is op 15 november, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar op het perceel twee nieuwe zomereiken plant.

Grote populieren langs L. Dolfingweg nabij Baak toch deels behouden

Op 18 december diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor twee grote populieren aan de L. Dolfingweg tussen Steenderen en Baak. Onderzoek toonde aan dat één populier is aangetast met de dikrandtonderzwam en de andere populier gevaarlijk boven de weg hangt. Beide bomen wil de gemeente kappen.

Oorspronkelijk was het de bedoeling van de gemeente om alle drie grote populieren die daar staan, te laten kappen. Na overleg met Vereniging Bomenbelang wordt in ieder geval de derde populier gespaard. Daarop werden weinig of geen symptomen aangetroffen die tot een verhoogd risico leiden.

Bij de tweede boom bestaat wel een toenemend verhoogd risico ten aanzien van de instabiliteit. En bij de derde boom zijn weliswaar op de stam en stamvoet geen vruchtlichamen aangetroffen, maar heeft deze een grote holte die door een schimmelaantasting is veroorzaakt. Deze holte bevindt zich ter hoogte van de aanhechtingen van de stabiliteitswortels. Door deze holte in de stamvoet ontstaat een verhoogd risico ten aanzien van de stabiliteit.

Op deze locatie is volgens de gemeente geen herplantmogelijkheid. Herplant zal daarom elders plaatsvinden als versterking op een bestaande laan, mogelijk verderop aan de L. Dolfingweg nabij Aviko.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 22 december.

Op 3 januari besluit de gemeente inderdaad voor twee populieren een kapvergunning te verstrekken. De derde populier blijft staan. Over herplant praat de gemeente in dit kapbesluit, dat op 11 januari openbaar gemaakt wordt, echter niet.

Tegen dit besluit is inmiddels door omwonenden bezwaar ingediend.

Ook Het Steenders Landschap protesteerde. Volgens een woordvoerder zou dit ertoe geleid hebben dat de gemeente alle drie de populieren toch laat staan maar ze alleen flink snoeit. De onderbegroeiing rond de stammen en wortels zouden weggehaald worden, zodat weer zonlicht bij de stam en ondergrond kan komen (ongunstig voor de groei van zwammen).

De gemeente maakt dus geen gebruik maken van de verleende kapvergunning.

Op 5 februari dient de gemeente een nieuwe aanvraag in en nu voor het kandelaberen van alle drie de populieren. De drie “markante” bomen worden teruggenomen om de bomen zo lang mogelijk te kunnen behouden. (Dat gebeurde op 21 april, red.) . Mettertijd zal herplant van dezelfde soort populieren plaatsvinden op dezelfde locatie. 

Op 12 februari besluit de gemeente de kapvergunning af te geven. Als de toppen worden teruggenomen van de populieren verdwijnt het mogelijke gevaar voor het verkeer.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 16 februari.

Op 13 april meldt de gemeente dat de kapvergunning ingetrokken is. Dit besluit is openbaar gemaakt op 24 april.

Gemeente gaat 218 zieke bomen in buitengebied vellen

De jaarlijkse vellijsten van de gemeente Bronckhorst van zieke, gevaarlijke of dode bomen komen weer binnen. Die voor het buitengebied telt 133 kapvergunningplichtige bomen en een 85 tal kapvergunningvrije bomen. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het betreft 48 essen, 33 zomereiken, 15 Amerikaanse eiken, 11 acacia’s en 11 schietwilgen, 8 beuken, 2 esdoorns en 2 Canadese populieren, 1 zomerlinde, 1 grove den en 1 ratelpopulier.

Van de 133 bomen zijn er 12 dood. De  andere bomen takelen volgens de gemeente af, hebben zwammen en zouden gevaar kunnen opleveren voor verkeer.

De essen verdwijnen vanwege angst voor het afbreken van takken door besmetting van de bomen met het vals essenvlieskelkje. Deze schimmel uit Azië veroorzaakt de zogeheten essentaksterfte.

Vrijwel alle essen, die op de vellijst voorkomen, staan in Toldijk (langs de Voortseweg, de Reigersvoortseweg en Wuusweg). De schietwilgen staan langs de Broekstraat in Hummelo.

De kapaanvragen voor deze 133 bomen zijn gepubliceeerd op 18 november.

Op 12 december besluit de gemeente voor alle bomen een kapvergunning te verlenen.

In principe komt voor iedere te vellen boom een nieuwe boom terug op ongeveer dezelfde plek.

 

Kapvergunning voor paardenkastanje in landgoed Baak

Op 9 november is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een paardenkastanje aan de Wichmondseweg 19 in Baak (landgoed Baak). De boom is dood en kan gevaar opleveren voor het verkeer op de doorgaande weg.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 14 november.

Op 12 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

De gemeente plant een linde terug op deze locatie.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december.

Kapvergunning voor een beuk aan de Steenderseweg in Baak

Op 14 november diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor een beuk in het gemeenteplatsoen bij de Steenderseweg 8 in Baak. De gemeente wil aan de L. Dolfingweg ter compensatie twee populieren planten.

Waarom de beuk weg moet, wordt niet duidelijk uit de kapaanvraag, die op 18 november openbaar gemaakt is.

Op 27 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De boom staat in het gemeenteplantsoen en heeft een grote plakoksel. Enkele jaren geleden is een grote zijtak afgebroken; de kroon bestaat nu uit twee zware takken met onderaan de kroon een grote plakoksel.

Ter compensatie plant de gemeente niet twee populieren maar één beuk aan de L. Dolfingweg ter hoogte van de Hofstraat.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 30 november.

Kapvergunning voor een eik aan de Bakermarksedijk in Baak

Op 31 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Bakermarksedijk 3 in Baak. Volgens de eigenaar ondervindt de eik te veel last van de wilgenhoutrups. In de boom zitten daardoor wat dode takken.

De indiener van de kapaanvraag wil liever geen herplant, omdat er volgens hem met drie eiken in de tuin al voldoende bomen staan.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 september.

Op 15 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente verkeert de boom in een niet al te goede conditie en is hij niet vitaal meer. Aan de kapvergunning zit geen compensatieplicht vast.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 21 september.

Kapvergunning voor paardenkastanje aan Hofstraat in Baak

Op 16 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje voor het pand Hofstraat 4 in Baak. Afgelopen voorjaar is een flink deel van deze boom door een rukwind afgebroken. De eigenaar vreest dat de boom een volgende storm niet overleeft. Als hij de kapvergunning krijgt, plant hij een nieuwe paardenkastanje of een Baakse populier.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 22 december.

Op 3 januari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit kapbesluit wordt 17 januari openbaar gemaakt. Bij dit besluit zit alleen een foto en geen verdere (noodzakelijke) argumentatie.

Aviko haalt meidoornhaag weg voor behandeling bezwaarschriften Bomenbelang

Aviko heeft op 13 mei de eeuwenoude meidoornhaag die in het toekomstig trace komt te liggen van de nieuwe weg rond het bedrijventerrein van Aviko in Steenderen over een lengte van 25 meter weggehaald. Eerder al was deze ecologisch belangrijke haag gekortwiekt. Op maandag 23 mei behandelt de Commissie Bezwaarschriften bezwaren van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, het Steenders Landschap en omwonenden tegen het weghalen van deze meidoornhaag. Of deze behandeling nu nog zin heeft, is de vraag.

Tien lindes langs de L. Dolfingweg in Steenderen (bij het Aviko-terrein) zijn ook al op Goede Vrijdag gekapt, meteen nadat de gemeente Aviko hier toestemming toe gaf. Dit ondanks een nog lopend (tweede) bezwaar van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. En ook ondanks het dringende advies dat de gemeente iedereen geeft om niet te kappen tussen 15 maart en 1 augustus in verband met het broedseizoen. Volgens de gemeente kon niet langer gewacht worden met de aanleg van de rotonde in deze weg, als aanvang voor de nieuwe weg rond de toekomstige vrieshal. Waartegen overigens ook nog bezwaren lopen. Lees verder

Vervolg kapvergunning voor eiken aan Beukenlaan in Baak

Op 23 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 11 eiken en 6 essen aan de Beukenlaan in Baak (in de aanvraag staat overigens Steenderen genoemd). De bomen staan daar zo’n 18 jaar. Nu (!) blijkt dat onder de bomen een gas- en waterleiding ligt (en niet een elektriciteitsleiding, zoals in de aanvraag staat). Voorgesteld wordt de bomenrij in zijn geheel te vervangen door een haag van veldesdoorns. Het betreft de bomen aan de linkerkant van de toegangsweg naar de woningen Beukenlaan 5, 7, 9 en 11.

Ter compensatie zou één beeldbepalende boom in het weiland geplant worden op 1,5 meter van de de plek waar nu de eiken staan.

Op 19 november besluit de gemeente de kapaanvraag te weigeren. Voor 6 van de 17 bomen was een kapvergunning noodzakelijk. De andere bomen zijn kapvergunningvrij vanwege hun nog geringe stamomtrek. De bomen verkeren echter allemaal in goede conditie. Dat onder de bomen leidingen liggen, vindt de gemeente geen reden om een kapvergunning af te geven.

Dit besluit is bekendgemaakt op 1 december.

Op 7 december trekt de gemeente dit besluit echter in. Nu verklaart de gemeente 5 eiken en 6 essen kapvergunningvrij en weigert ze een kapvergunning voor de overige 6 eiken.

Dit besluit is op 15 december openbaar gemaakt.

Tegen dit besluit is echter bezwaar gemaakt. Daarom heeft de gemeente op 27 januari het volgende besluit genomen: het besluit van 7 december wordt ingetrokken, voor 8 eiken krijgt de eigenaar een kapvergunning, de andere (5) eiken en (6) essen zijn kapvergunningvrij. Deze hebben namelijk een stamomtrek van minder dan 95 cm op 1.30 meter boven maaiveld. Het blijkt dus om in totaal 19 bomen te gaan!

Nu vindt de gemeente het feit dat de bomen boven leidingen staan, wel een argument om een kapvergunning te verlenen. In de toekomst zou dit namelijk tot schade kunnen leiden.

Het kappen van de eiken betekent wel dat de laanstructuur geweld wordt aangedaan. Het herplanten door middel van een veldesdoornhaag vindt de gemeente geen goede oplossing, omdat die niet binnen het Landschapsontwikkelingsplan past. Daarom stelt de gemeente nu als eis dat ook 6 lindes geplant worden. De veldesdoornhaag en de lindes samen moeten er dan voor zorgen dat de laanstructuur in de Beukenlaan enigszins behouden blijft.

De gemeente herhaalt dat met de bomen die nu gaan verdwijnen niets aan de hand is. Ze zijn nog vitaal genoeg en verkeren in goede conditie. Waarom de bomen destijds boven een leiding geplant zijn, blijft onduidelijk.

Dit gewijzigde besluit is openbaar gemaakt en gepubliceerd in Contact op 2 februari.