Categorie archief: Dorpen

Kapaanvraag voor 3 ‘bomen’ op hoek Ruurloseweg in Hengelo

Op 13 mei is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor drie bomen op het adres Ruurloseweg 1 in Hengelo. Het huis wordt gesloopt en het omliggende terrein kaal gemaakt. Ter plekke komt een appartementencomplex met winkel.

Hoe de nieuwe inrichting van het terrein er uit gaat zien, moet echter “nog nader bepaald worden”, zo staat in de kapaanvraag. Maar het voornemen is om deze “zo groen mogelijk” uit te voeren. Daarvoor moeten nu alle drie bomen (een esdoorn die slecht bij gehouden is, een gouden regen en een kronkelhazelaar) en een aantal struiken verdwijnen. Het is één van de weinige stukjes fraai groen in het centrum van Hengelo.

Achter het pand staat het monument ter nagedachtenis van de joodse synagoge die hier gestaan heeft. Daarbij staat een prachtige treuriep.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 19 mei.

Meer aandacht voor bomen langs provinciale wegen

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst ijvert al jaren voor het behoud van gezonde bomen langs provinciale wegen. Deze mogen niet opgeofferd worden om die wegen ‘veiliger’ te maken. De meeste wegen zijn tegenwoordig zo comfortabel dat ze uitnodigen om hard te rijden. En daarin schuilt het gevaar. De provincie Gelderland neigt nu ook die kant op te gaan. Lees verder

Gehele groensingel naast Dorpsschool in Vorden gekapt

Op vrijdag 1 mei is ’s ochtends vroeg de gehele groensingel naast de Dorpsschool in Vorden met zwaar materieel gekapt en gerooid. Voor deze locatie was door de gemeente alleen een kapvergunning verleend voor één verzwakte kastanjeboom, het dichtst bij het marktplein en vlak naast een boerderij van hotel Bakker die momenteel verbouwd wordt. In de groenstrook stonden meerdere bomen, waaronder nog een kapvergunningplichtige gezonde kastanje. Een flink deel van het marktplein is afgezet.

Op 8 april ontving de gemeente een aanvraag voor een (nood)kapvergunning voor een kastanjeboom naast de Dorpsschool aan de Kerkstraat in Vorden. De boom staat in een groenstrookje rechts van de school die grenst aan het perceel Kerkstraat 19. De witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) heeft de bloederziekte. De stam vertoont scheuren.

In overleg met de gemeente en een externe boomdeskundige is besloten een noodkapvergunning aan te vragen.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 11 april.

Op 14 april besluit de gemeente de (nood)kapvergunning te verstrekken. Door de bloederziekte verzwakt de kastanje en kunnen er grote takken uitbreken. De boom staat naast een voetpad richting het fietsenhok. Momenteel is die school dicht. Wanneer de school weer open gaat, lopen hier veel kinderen. Gezien de staat van de boom wil de gemeente geen risico lopen.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat het schoolbestuur binnen een jaar een nieuwe loofboom op ongeveer dezelfde plek plant. Dat was men ook al van plan.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 20 april.

Kapaanvraag voor 2 Hollandse lindes bij kruispunt N315-Schovenweg in Zelhem

Op 23 april ontving de gemeente een aanvraag van de provincie Gelderland voor een kapvergunning voor twee Hollandse lindes bij het kruispunt van de Schovenweg in Zelhem met de N315. De aansluiting van de Schovenweg op de provinciale weg moet verbreed worden, voor de verkeersveiligheid, aldus de provincie.

Beide bomen zijn nog gezond en vitaal.

De provincie gaat op diverse plekken rondom Zelhem de kruispunten op de N315 ruimer maken qua uitzicht en een brug vernieuwen. Hiervoor moeten in totaal 12 bomen wijken. Ter compensatie plant de provincie elders langs de N315 in totaal 18 bomen.

De twee lindes bij de Schovenweg zijn de enige twee bomen die op grondgebied van de gemeente Bronckhorst staan. De andere bomen staan op grondgebied van Doetinchem.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 mei.

 

Kapaanvraag voor aangetaste treurwilg aan Menninkweg in Hengelo

Op 28 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een treurwilg op het adres Menninkweg 5a in Hengelo. De treurwilg zou de watermerkziekte hebben (aldus een op afstand geconsulteerde bomenexpert). De boom liep dit voorjaar eerst nog uit en is nu in korte tijd helemaal kaal.

In de gemeente Bronckhorst is de treurwilg kapvergunningvrij.

Of deze boom de watermerkziekte heeft, is de vraag. Deze ziekte is niet typisch voor de treurwilg. Bovendien staan in de omgeving veel wilgen en die zijn alle nog vitaal en gezond. Ten slotte zorgt de watermerkziekte voor het langzaam afsterven van een boom. De bacterie vreet zich door de boom heen. Het plotseling afsterven van een boom past hier niet bij.

Deze boom staat in een aflopend talud van de weg op een zeer droge plek met dichte onderbegroeiing van laurierkers (Prunus laurocerasus), die ook veel water nodig heeft.

De kans is groot dat deze vrij jonge treurwilg het slachtoffer geworden is van de afgelopen twee droge en hete zomers en zijn veel te droge standplaats.

Platanen bij ALDI in Vorden

Conform het advies van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst zijn op het parkeerterrein van de vernieuwde ALDI aan De Bleek in Vorden vier platanen geplant en bij de ingang een liquidambar. Dat gebeurde in overleg met Vitale Kern Vorden.

De gewone plataan is een erg sterke boom die vroeger ook langs de gehele Zutphenseweg in Vorden stond. De boom kan uitgroeien tot een fors exemplaar met een flinke kroon en veel schaduw, wat zeker in de zomer gunstig is voor een parkeerterrein. De plataan kan goed tegen droogte en warmte. De boom heeft ook geen last van welke plaag dan ook. De gewone plataan is bovendien een statige boom, wat past bij dit deel van Vorden, gelegen tegenover kasteel Vorden.

Voor een goede groeiplek is het wel van belang dat voldoende ruimte om de stam onbestraat blijft. En dat is op dit moment (nog) niet het geval.

Bij de ingang van de supermarkt staat de liquidambar styraciflua. Deze kleurt in de herfst mooi dieprood. Ook deze boom levert veel schaduw en ondervindt geen last van ziektes.

De voorgestelde en gekozen stammaat van 16 tot 18 cm geeft vanaf het begin al wat stevigere bomen op het terrein.

Op het oorspronkelijke iets grotere parkeerterrein ontbraken bomen of ander groen.

COOP

Bij een andere nieuwe supermarkt, de COOP, aan de Zutphenseweg in Vorden moet dit jaar nog een flinke boom (stammaat 20 tot 25 cm) geplant worden aan de straatzijde. Dat was de voorwaarde die de gemeente stelde voor het afgeven van een kapvergunning voor vier bomen achter het voormalige pand van de RABO: 3 haagbeuken en een esdoorn. Deze zijn afgelopen januari gekapt om de aanleg van enkele parkeerplaatsen mogelijk te maken.

Nu noodkap beuk aan Wildenborchseweg in Vorden

Op 3 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk op het adres Wildenborchseweg 24 in Vorden. Op 24 februari was al een kapvergunning door de gemeente afgegeven voor een eik bij de inrit van dit pand.

De eik markeerde met een andere eik de ingang van het huis. De eigenaar vond die te smal worden door de bomen en wilde geen boom herplanten ter compensatie. Volgens de gemeente was de eik rechts voor de inrit minder snel gegroeid dan de bomen die er naast staan. Hierdoor is de eik scheef naar het licht toe gegroeid. Daardoor vormde de boom een smalle éénzijdige kroon waarbij steeds meer gewicht aan één zijde komt te hangen. Hierdoor ontstaat een verhoogde kans op windworp. Wanneer de eik omvalt, zal hij op de openbare weg vallen.

De gemeente koppelde aan deze kapvergunning de voorwaarde dat de eigenaar een nieuwe (loof)boom plant. Dit besluit is openbaar gemaakt op 28 februari.

De nieuwe aanvraag betreft dus een beuk. Deze grote boom blijkt zwaar aangetast te zijn door bruinrot, een schimmel die het wortelstelsel aantast, aldus een boomverzorger). De kans bestaat dat de beuk bij harde wind op het huis of de openbare weg kan vallen.

Nu wil de eigenaar wel een nieuwe beuk planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 april.

Drie dagen eerder, op 7 april, neemt de gemeente al de beslissing dat voor de beuk een noodkapvergunning afgegeven moet worden. De beuk is aangetast door de korsthoutskoolzwam. De vruchtlichamen van deze zwam komen rondom de gehele stamvoet naar buiten. De korsthoutskoolzwam is een zeer agressieve parasitair schimmel die het kernhout en het hoofdwortelgestel aantast.
Volgens de gemeente is het zeer aannemelijk dat het kernhout en het hoofdwortelgestel al zwaar aangetast zijn. Hierdoor is de beuk zeer gevoelig voor windworp en/of stambreuk. Als dat gebeurt, kan de boom op de Wildenborchseweg vallen.

Aan de kapvergunning, die op 11 april gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe beuk plant op zijn perceel.

Weer kastanje weg aan Beekstraat in Toldijk

Op 2 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Beekstraat 16 in Toldijk. De boom ondervindt last van de bloederziekte. De eigenaar wil graag dat de kastanjeboom binnen drie maanden gekapt wordt, omdat men bang is dat grote takken gaan afbreken. De boom staat aan de weg. De takken hangen tot boven het huis en een zandbak.

Het perceel behoort tot de woonboerderij De Til (huisnr. 12 t/m 16). Afgelopen maand werd ook een kapvergunning aangevraagd voor 5 ‘bomen’ op nummer 12 in verband met de bouw van een woning. En twee jaar geleden is op dat huisperceel ook een kastanjeboom gekapt. Deze moest vervangen worden door een inlandse boom.

Over herplant rept de eigenaar nu niet.

Deze nieuwe kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 april.

Drie dagen eerder al, op 7 april, heeft de gemeente de kapvergunning verleend.

Uit een boomveiligheidscontrole  door een extern bureau zou blijken dat de kastanjeboom een risico vormt voor zijn omgeving door het uitbreken van takken. De boom is aangetast door de bloedingsziekte en de tonderzwam.

Aan de kapvergunning, die op 11 april gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom plant.

Kapvergunning voor beeldbepalende eik aan Ruurloseweg in Vorden

Op 10 april meldt de gemeente dat ze op 6 april een kapvergunning verleend heeft voor een eik aan de Ruurloseweg 8 in Vorden (bij de meubelzaak). De aanvraag van 20 maart is niet gepubliceerd!

Uit de nu gepubliceerde aanvraag blijkt helemaal niets. Alleen het adres wordt genoemd en de boomsoort. De reden voor eventuele kap ontbreekt.

Uit het kapbesluit blijkt dat de eik beeldbepalende waarde heeft. De kroon van de eik bestaat uit meerdere gesteltakken. Bij één daarvan, die het midden van de kroon vormt, zit een al deels ingescheurde plakoksel. Deze zal moeten worden verwijderd, aldus de gemeente.

Wanneer die tak is verwijderd, ontstaat een behoorlijk gat in de kroon.

Er zitten meerdere grote gesteltakken via een plakoksel aan de stam. De kans bestaat dat de plakoksel uitscheurt bij storm. Aangezien de eik naast een bedrijfsgebouw staat, levert hij dan een potentieel gevaar op.

Hoewel de boom een grote beeldbepalende waarde heeft, is het veiligheidsbelang hier groter, aldus de gemeente.

De eigenaar van de boom heeft blijkbaar aangegeven dat er sprake is van overlast. Welke is niet duidelijk. De gemeente laat in haar besluit weten dat dit nu niet meer van belang is. De vergunning wordt verleend op basis van de gezondheid van de eik; daarom wordt de vergunning voor het kappen ervan verleend.

De eigenaar moet wel binnen een jaar een nieuwe loofboom planten.

Geen kapvergunning nodig voor ginkgo aan Hoetinkhof in Vorden

Op 28 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een ‘boom’ op het adres Hoetinkhof 117 in Vorden. Het blijkt om een Ginkgo biloba te gaan.

De ginkgo kent een mannelijke en een vrouwelijke variant. De eerste stinkt niet, de tweede wel.

De bewoners hebben hinder van de geur van de besjes op hun oprit in het najaar. Die stinken naar poep. Zij hebben dus de vrouwelijke variant. Ze willen de boom om die reden kappen. De boom zelf is nog helemaal gezond.

Ze willen wel een nieuwe boom planten maar dan iets verder van het huis. De huidige ruime parkeerhaven naast het huis gaat namelijk verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt groen. De bewoners krijgen hier een deel van. Op die plek is straks meer ruimte voor een boom.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 april.

Op 10 april meldt de gemeente dat in Bronckhorst voor een ginkgo geen kapvergunning nodig is. Deze boomsoort komt niet voor in de lijst met kapvergunningplichtige bomen.