Categoriearchief: Dorpen

Gemeente weigert kap eik aan de Zelhemseweg in Hengelo

Op 21 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Zelhemseweg 31 in Hengelo.

De eigenaresse wil het erf waarop de eik staat, gaan herinrichten. De inrit wordt verplaatst. Verder geeft de bewoonster aan dat ze last ondervindt van de eikenprocessierups.

Aan de noordoost- en zuidkant van het perceel wil ze eventueel zes loofbomen planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 31 juli.

De gemeente gaat deze kapaanvraag weigeren. De boom is namelijk in prima conditie en vertoont geen zichtbare gebreken. De eik staat op ongeveer acht meter van de woning.

De aanwezigheid van de eikenprocessierups vormt voor de gemeente geen reden om de
(gezonde) boom te kappen.

Kapaanvraag voor 31 bomen voor nieuwe stal aan Broekweg in Wichmond

Op 28 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor diverse bomen op het adres Broekweg 5 in Wichmond vanwege nieuwbouw van een stal en de aanleg van een zogeheten sleufsilo.

Het blijkt te gaan om enerzijds een singel langs de bestaande kuilplaat. Hier staan nu 4 essen met een stamomtrek van 120 tot 165 cm en 11 zomereiken met een stamomtrek van 100 tot 165 cm. Op de tweede locatie staan nu 4 zomereiken met een stamomtrek van 120 tot 170 cm, 13 essen met een stamomtrek van 105 tot 185 cm en één berk met een stamomtrek van 165 cm.

De eigenaar gaat de stal “landschappelijk inpassen” volgens de
bestemmingsplanprocedure uit 2016.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 1 augustus.

Kapaanvraag voor beuk aan Ruurloseweg in Vorden

Op 5 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk langs de Ruurloseweg. Waar precies en wie de aanvraag indient, kan niet opgemaakt worden uit de aanvraag. De boom zou gekapt moeten worden omdat hij een plakoksel bevat, waardoor een tak zou kunnen uitbreken. Het gaat om een gewone beuk met een stamdiameter van 30 tot 50 cm.

Over herplant rept de aanvrager ook niet.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 augustus.

Kapaanvraag voor een eik aan Nachtegaalplein in Laag-Keppel

Op 3 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Nachtegaalplein 1 in Laag-Keppel. De eik komt volgens de bewoners te dicht bij het huis en raakt bijna een andere eik. De takken groeien over een plat dak heen, wat volgens hen veel overlast veroorzaakt. Dode takken zouden het dak beschadigen.

Uit de aanvraag blijkt niet of de eik nog gezond en vitaal is en ook niet of en waar herplant plaatsvindt ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 augustus.

Kapaanvraag voor tamme kastanje aan Kruisbergseweg in Zelhem

Op 29 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een tamme kastanje voor het woonhuis Kruisbergseweg 52 in Zelhem. De boom, met een stamdiameter van 1.10 meter, zou in zeer slechte conditie verkeren. De indiener van de kapaanvraag wil op zijn perceel geen boom herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 augustus.

Kapvergunning voor acacia aan Monumentenweg in Hoog-Keppel

Op 9 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een acacia en het toppen van een andere acacia op het adres Monumentenweg 5 in Hoog-Keppel, omdat die volgens de bewoners te groot wordt.

In de tuin staan twee grote acacia’s. Eén lijkt af te sterven, de andere is gezond.

De eigenaar wil geen boom herplanten, maar een ‘haag’ met verschillende struiken en boomsoorten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 juli.

Op 29 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken voor de acacia die aan het afsterven is. Hoewel de acacia ernaast gezond en vitaal is, adviseert de gemeente de gesteltakken in te korten. Deze boom heeft een grote brede kroon met lange gesteltakken. Door deze kroon in te nemen, neemt het gevaar af van het eventueel afbreken van de takken bij storm of harde wind. Door het op een verantwoorde manier innemen van de kroon door een boomverzorger kan deze acacia behouden blijven en heeft hij nog een lange
toekomstverwachting.

Voor de andere acacia moet de eigenaar binnen een jaar in de tuin een nieuwe loofboom planten.

De kapvergunning is op 4 augustus gepubliceerd.

Kapaanvraag voor eiken en beuken aan Greffelinkallee in Hummelo

Op 28 juli ontving de gemeente een aanvraag van Van Lanschot Nannega Naus rentmeesters BV voor een kapvergunning voor eiken en beuken aan de Greffelinkallee in Hummelo. Het betreft het vellen van de laanbeplanting. Aanleiding hiertoe vormt de teruglopende vitaliteit van de bomen en spontane takbreuk zoals die onlangs plaatsvond.

De eigenaar gaat in de laan nieuwe inlandse eiken planten.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 1 augustus.

De aanvraag zal niet door de gemeente behandeld worden, omdat deze bomen onder de Natuurbeschermingswet (de oude Boswet) vallen. Daarover gaat de provincie.

Geen kapvergunning nodig voor “een boom” aan Ruurloseweg in Hengelo

Op 2 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een “boom” op het achtererf van de woning Ruurloseweg 74 in Hengelo. In de aanvraag zelf gaat het om meerdere bomen. De soort wordt niet genoemd. Ook de reden is onduidelijk. Het zou gaan om het vervangen van een MSR-ruimte en het wijzigen van MS-kabels (?).

Over de gebruikelijke herplant staat in de kapaanvraag ook niets.

Deze aanvraag is gepubliceerd op 7 juli.

Op 1 augustus meldt de gemeente dat tijdens de beoordeling van de aanvraag gebleken is dat geen vergunning nodig is voor het kappen van de boom. Over herplant wordt daardoor ook niet meer gesproken.

Reeds kapvergunning voor 2 eiken en 2 esdoorns aan Dorpsstraat in Halle

Op 22 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken en twee esdoorns op het adres Dorpsstraat 20-22 in Halle, op het achterf grenzend aan een perceel aan de Fortstraat. Het gaat om één eik en twee esdoorns die zware brandschade hebben en afsterven vanwege een brand in 2013 (!). De andere eik staat tussen twee grote eiken en “geeft schade door te korte afstand”, aldus de indiener van de kapaanvraag.

In 2013 is reeds een kapvergunning verleend voor één eik. Ook is toen een esdoorn flink gesnoeid. Ter compensatie is een nieuwe eik geplant.

Nu wil men het bedrijfspand aan de Fortstraat 2 opnieuw gaan opbouwen.

Over herplant ter compensatie van de vier eventueel te kappen bomen wordt in de aanvraag niet gerept.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 29 juli.

Op 21 juli reeds (!) besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Eén eik en twee esdoorns hebben door de brand in 2013 bij het naastgelegen bedrijfspand
brandschade opgelopen: de twee esdoorns zijn inmiddels dood. De eik heeft dermate veel
schade opgelopen dat de boom nu voor tweederde dood is en verder zal afsterven.
De andere eik staat tussen twee grote eiken en heeft bijna geen kroon gevormd. Hij is bovendien scheef gegroeid. Door deze eik te verwijderen, krijgen de twee grote eiken ernaast meer ruimte om verder uit te groeien.

Aan de kapvergunning voor de 4  bomen zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar 3 nieuwe loofbomen plant op zijn perceel, één minder dus.

De kapvergunning is op 1 augustus gepubliceeerd.

Kapvergunning voor esdoorn aan Halseweg in Zelhem

Op 11 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn op het adres Halseweg 10 in Zelhem. Het zou om een boom gaan die al eerder gekandelaberd is en uit negen stammen bestaat.

De drie achterburen zouden om de kap vragen.

Over de noodzakelijke herplant ter compensatie staat in de kapaanvraag niets.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 16 juni.

Op 28 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Vereniging Bomenbelang had de gemeente geadviseerd de kapaanvraag niet te honoreren, omdat de esdoorn nog gezond is en geen gevaar oplevert. Ter plekke blijkt niet dat de boom onevenredige overlast in welke vorm dan ook veroorzaakt. In de kapaanvraag wordt die overlast ook niet nader geduid.

De gemeente redeneert echter als volgt: Een boom kan met zijn wortels en kroon schade veroorzaken aan bouwwerken of verhardingen. Wortels kunnen door diktegroei schade veroorzaken aan onder andere muren, keermuren, rioleringen en leidingen. Takken kunnen, bij wind en storm, schade veroorzaken aan daken en gevels. Schade aan gebouwen wordt door de gemeente zwaarder gewogen dan schade aan tuinmuren en verharding. De directe relatie tussen de schade en de boom dient aantoonbaar gemaakt te worden voordat maatregelen aan de boom worden overwogen. Die maatregelen zijn in het meest simpele geval het snoeien van de wortels of de kroon en in het meest zware geval het kappen van de boom of het aanpassen van de bouwconstructie zodat de schade wordt hersteld.

Deze esdoorn bestaat uit negen stammen die uit één stamvoet komen. Volgens de gemeente lijkt het er op dat hier eerder één esdoorn heeft gestaan die verwijderd is en dat dit de nieuwe uitlopers zijn op de oude stamvoet van de boom. Hoewel de boom gezond is, zal deze in de nabije toekomst voor problemen kunnen gaan zorgen. De stammen verdringen elkaar bij de stamvoet door diktegroei, waardoor ze uit elkaar groeien en minder stabiel worden. Het is
aannemelijk dat de stammen hierdoor in de nabije toekomst bij harde wind of storm
kunnen omvallen.

Omdat het hier volgens de gemeente een zogeheten basisboom betreft,  kan de boom eenvoudig  “ingewisseld” worden zijn voor een andere boom.

Even verderop staat in het kapbesluit dat “de schade aan gebouwen echter dermate is dat het in stand houden van de esdoorn niet opweegt tegen de overlast ervan”. Van schade wordt echter niet gerept in de kapaanvraag.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een loofboom plant op het perceel.

De kapvergunning is gepubliceerd op 1 augustus.