Bestuur zoekt nieuwe penningmeester

Het bestuur van Vereniging Bomenbelang zoekt een nieuwe penningmeester. De huidige voorzitter Cees van der Jagt neemt sinds het plotse overlijden van Kees Mortier in maart 2018 ook het penningmeesterschap voor zijn rekening.

De nieuwe penningmeester maakt deel uit van het 5-koppige bestuur en is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. Naast het reguliere bijhouden van inkomsten en uitgaven moet de nieuwe penningmeester ieder jaar een begroting maken en de ledenadministratie van Bomenbelang bijhouden.

Soms zal de penningmeester ook samen met een ander bestuurslid overleg voeren met de gemeente, provincie of andere overheids- of particuliere (milieu- en natuur)organisaties.

Het bestuur zoekt iemand uit de gemeente Bronckhorst die het werk van Vereniging Bomenbelang een warm hart toedraagt, goed overweg kan met computers en gemiddeld ongeveer één dag per week tijd wil steken in financiële en bestuurlijke zaken.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Vereniging Bomenbelang: (0575) 470 530 of via bomenbelang@gmail.com.