Gemeente wil alle bomen op terrein oude Schildersoordschool in Zelhem kappen

Volgens de gemeente is het niet mogelijk om de bomen op het terrein van de voormalige Schildersoordschool in Zelhem te behouden. Dit werd al na enkele weken eind vorig jaar duidelijk. Op 6 november is toen met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst overleg gevoerd over welke bomen behouden zouden moeten blijven. Met name aan de zijde van de huidige school mag niet gebouwd worden vanwege geluidsnormen. Daar staan ook de meest interessante bomen.

Op het terrein komt woningbouw voor jongeren.

Drie haagbeuken op het terrein van de voormalige Schildersoordschool in Zelhem (foto: Gerlinde Bulten).

Alle bomen op het terrein zouden moeten wijken voor huizen en een parkeerterrein, ook deze gezonde zilverlinde  (foto: Gerlinde Bulten).

Op het perceel staan een eik, een berk, een zilverlinde, 3 haagbeuken, 4 lijsterbessen, een kastanje en een catalpa. De waardevolle bomen zijn de eik, de zilverlinde en de haagbeuken. De berk staat er op zich ook goed bij, maar deze is in de gemeente Bronckhorst momenteel kapvergunningvrij. Dit laatste geldt ook voor de lijsterbes en de catalpa.

De gemeente wilde in 2018 een kapvergunning aanvragen voor de eik, de zilverlinde, 3 haagbeuken en de kastanje.

De gemeente zegt wel het belang van de bomen op het terrein te onderschrijven, maar deze niet te kunnen inpassen in de woningbouwplannen.

Ter compensatie van het kappen van deze bomen gaat de gemeente met de jongeren die hier hun huis willen bouwen, nadenken over herplant van bomen op het terrein. Mocht blijken dat herplant op de locatie niet mogelijk is, dan wil de gemeente Vereniging Bomenbelang uitnodigen mee te denken over herplant op een andere locatie.

Vereniging Bomenbelang twijfelt over het nut van dit overleg en gaat zeer waarschijnlijk bezwaar aantekenen tegen de kapvergunning.

Op 2 november 2019 presenteert de gemeente de aanvraag voor een kapvergunning en wel voor drie haagbeuken en de zilverlinde.