Maandelijks archief: oktober 2020

Kapaanvraag verleend voor eik aan Dubbeltjesweg 14 Hoog Keppel

Op 16 september 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een eik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend omdat de
gezondheidstoestand van de boom onvoldoende is.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een eik. Het advies van Bomenbelang is dat de eik bij
gevaar gekapt zal moeten worden. Bomenbelang geeft aan dat het een mooie oude eik
betreft die nu aan het aftakelen is en dat de locatie van de eik (ten op zichte van de
woning en de weg) wellicht de mogelijkheid biedt om de eik met beperkte ingrepen af te
laten sterven.
Op 09-10-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de eik in slechte conditie is. De eik is aan
het afsterven door de aantasting van de reuzenzwam die het hoofdwortelgestel aantast.
De eik is nu voor de helft dood en dat zal verdergaan totdat de eik volledig dood is.
De eik staat naast de inrit. De eik vormt dan ook door deze gezondheidstoestand een
risico voor zijn omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de
gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren. De gezondheidstoestand van
de eik en het risico voor zijn omgeving weegt zwaarder dan de mogelijkheid de eik te
behouden / af te laten sterven.

De eigenaar biedt aan elders een  vervangende boom te planten (Juglans nigra)

Weigering kapvergunning voor een noot aan de Dorpsstraat 40 in Halle

Motivering
Op 5 november 2020 is een aanvraag ingediend voor het kappen van een notenboom. Op
het aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden de
gezondheid en de overlast van de boom.
Op 13-10-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Uit deze resultaten van de bomenschouw is gebleken dat de houtopstand door de gezondheidstoestand geen risco vormt voor zijn omgeving. Bij de boom is de kroon in het verleden ingenomen omdat de boom geen ruimte heeft om volledig uit te kunnen groeien (staat dicht bij woning en woning buren), maar dit heeft geen invloed gehad op de gezondheid en vitaliteit van de boom.
De aanvrager heeft de gezondheidstoestand van de boom niet laten beoordelen door een
derde onafhankelijke partij. Op basis van de bomenschouw van de gemeente is
vastgesteld dat de houtopstand, eventueel met het nemen van (veiligheids)maatregelen,
geen risico vormt. Tevens zijn er geen andere belangen aanwezig om medewerking te
verlenen aan de gevraagde vergunning.

Noodkap Rode beuk Hackfort

Op 29-09-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. Bij de boom zijn al over een
periode van minimaal 5 jaar reuzenzwammen aanwezig. De reuzenzwam is een
agressieve parasitaire schimmel die rotting in het hoofdwortelgestel veroorzaakt waardoor
een boom gevoelig wordt voor windworp. De vruchtlichamen van de reuzenzwam komen
rondom de boom uit de grond naar boven wat aangeeft dat de schimmel zich al ver in het
hoofdwortelgestel bevindt . Daardoor is deze boom zeer gevoelig geworden voor windworp.
Gezien de plek waar de boom zich bevindt vlak naast het restaurant wordt noodkap geadviseerd.

foto’s Arjan Golink

Boswachters Anouk Ballot en Guus Ebenau bij de resten van de circa 230 jaar oude rode beuk op landgoed Hackfort.

Kapaanvraag rode beuk Baakse weg 8b in Vorden (Hackfort

19/9/2020

Aanvraag voor noodkap van een rode beuk op Hackfort in verband met gevaarzetting
voor publiek en gebouwen. Boom is aangetast door reuzenzwam. Boom is controleerd ter plaatse door  Gemeente Bronckhorst en Natuurmonumenten.

De boom staat (stond) geregistreerd in de landelijke lijst van monumentale bomen onder nummer 1680581

foto Laurens Denderfield

 

 

Seniorensnoei tamme kastanje aan de Zutphenseweg 12 in Vorden

Gemeenteblad publicatie op 05/10/2020

Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is advies gegeven over de
aanvraag voor het snoeien van een kastanjeboom. Het advies  is om de
vergunning te verlenen. Kroonreducerende behandeling is prima. Wel proberen compleet
kandelaberen te voorkomen. Suggestie: wellicht proberen om naast de oprit nu al een
vervangende boom te planten.
Op 09-10-2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd.
Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European Tree
Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de houtopstand door de
gezondheidstoestand een risico vormt voor zijn omgeving. De gezondheid van de
houtopstand vormt een risico waardoor seniorensnoei noodzakelijk is
Bij de beoordeling door zowel bomenbelang als door de expert van de gemeente die de
bomenschouw heeft uitgevoerd is duidelijk geworden dat voor het behoud van deze
kastanje seniorensnoei noodzakelijk is.
Omdat deze boom niet verwijderd wordt is herplant niet aan de orde

Vergunning voor het kappen van een zomereik aan de Varseveldseweg 4 in Halle

Motivering
Op 27 augustus 2020 is een aanvraag ingediend voor het vellen van een eik. Op het
aanvraagformulier is aangegeven dat de aanvraag is ingediend met als reden het
uitvoeren van een project, namelijk de aanpassing van de N330 traject 124.
Door de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst (Bomenbelang) is advies gegeven over de
aanvraag voor het kappen van een eik. Het advies van Bomenbelang is om de vergunning
te verlenen vanwege aanpassingen aan de provinciale weg. Bomenbelang geeft
vervolgens aan dat een herplantoptie elders langs deze weg ontbreekt en vraagt de
aanvraag te honoreren op voorwaarde dat herplant plaatsvindt van een nieuwe loofboom,
het liefst zo dicht mogelijk bij de plek waar de eik wordt gekapt.
Op 18 september 2020 is door de gemeente Bronckhorst een Boomveiligheidscontrole
uitgevoerd. Deze controle is uitgevoerd door een medewerker met het certificaat European
Tree Worker. Bij de bomenschouw is beoordeeld dat de eik in de aftakelingsfase zit en
een lage toekomstverwachting heeft. De eik is aan het afsterven, dit blijkt uit het afsterven
van de uiteinden van de kroon. Tevens valt onderaan de stam aan de wegzijde de bast er
af waardoor er een ingangspoort is voor parasitaire schimmels in de reeds verzwakte eik.
De oorzaak van het los laten van de bast is niet te herleiden.
Door deze gezondheidstoestand vormt de eik (in de toekomst) een risico voor zijn
omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van
de houtopstand niet verbeteren.
Op basis van de bomenschouw is vastgesteld dat de houtopstand (in de toekomst) een
risico vormt. De gezondheidstoestand van de eik en het realiseren van het project weegt
zwaarder dan het behoud van de eik. Er zijn geen andere belangen aanwezig om de
gevraagde vergunning te weigeren. Daarom wordt de vergunning voor het kappen van de
eik verleend.