Maandelijks archief: augustus 2020

Kapaanvraag voor 2 eiken voor nieuw huis aan Het Schotkamp in Vorden

Op 8 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan Het Schotkamp 2 in Vorden. De bomen staan de voorzijde van de nieuwbouwwoning die  vorig jaar gereed kwam. De eiken hebben een stamomtrek van respectievelijk 2 en 2.70 meter.

De bewoners vinden de locatie prachtig. Het huis dat ze bouwden, wordt omringd met prachtige bomen. Maar ze vinden dat twee grote eiken die ongeveer vier meter van de woning, staan, weg moeten. Bovendien zeggen ze overlast te ondervinden van processierupsen in beide eiken.

De bewoners vrezen verder dat bij storm takken kunnen afbreken en op het dak kunnen vallen. Enkele takken hellen over en hangen boven het rieten dak. Begin dit jaar brak een grote tak af.

Ter compensatie stellen ze voor twee tot vier beuken te planten, ook aan de voorzijde van het huis maar dan iets verderop.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 13 augustus.

 

Gemeente weigert kap eik aan de Zelhemseweg in Hengelo

Op 21 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Zelhemseweg 31 in Hengelo.

De eigenaresse wil het erf waarop de eik staat, gaan herinrichten. De inrit wordt verplaatst. Verder geeft de bewoonster aan dat ze last ondervindt van de eikenprocessierups.

Aan de noordoost- en zuidkant van het perceel wil ze eventueel zes loofbomen planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 31 juli.

De gemeente gaat deze kapaanvraag weigeren. De boom is namelijk in prima conditie en vertoont geen zichtbare gebreken. De eik staat op ongeveer acht meter van de woning.

De aanwezigheid van de eikenprocessierups vormt voor de gemeente geen reden om de
(gezonde) boom te kappen.

Kapaanvraag voor 31 bomen voor nieuwe stal aan Broekweg in Wichmond

Op 28 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor diverse bomen op het adres Broekweg 5 in Wichmond vanwege nieuwbouw van een stal en de aanleg van een zogeheten sleufsilo.

Het blijkt te gaan om enerzijds een singel langs de bestaande kuilplaat. Hier staan nu 4 essen met een stamomtrek van 120 tot 165 cm en 11 zomereiken met een stamomtrek van 100 tot 165 cm. Op de tweede locatie staan nu 4 zomereiken met een stamomtrek van 120 tot 170 cm, 13 essen met een stamomtrek van 105 tot 185 cm en één berk met een stamomtrek van 165 cm.

De eigenaar gaat de stal “landschappelijk inpassen” volgens de
bestemmingsplanprocedure uit 2016.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 1 augustus.

Bomen zorgen (ook) voor koelte

Bomen zorgen niet alleen voor zuurstof, opname van kooldioxide, een prettige leefomgeving en schoonheid maar ook voor soms broodnodige schaduw, zeker in de warme zomers die we de afgelopen jaren hebben. Bomen zijn onmisbaar als het gaat om verkoeling van dorp en stad,. Deze natuurlijke verkoeling kost daarbij helemaal niets.

 

Kapaanvraag voor beuk aan Ruurloseweg in Vorden

Op 5 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk langs de Ruurloseweg. Waar precies en wie de aanvraag indient, kan niet opgemaakt worden uit de aanvraag. De boom zou gekapt moeten worden omdat hij een plakoksel bevat, waardoor een tak zou kunnen uitbreken. Het gaat om een gewone beuk met een stamdiameter van 30 tot 50 cm.

Over herplant rept de aanvrager ook niet.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 augustus.

Kapaanvraag voor een eik aan Nachtegaalplein in Laag-Keppel

Op 3 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Nachtegaalplein 1 in Laag-Keppel. De eik komt volgens de bewoners te dicht bij het huis en raakt bijna een andere eik. De takken groeien over een plat dak heen, wat volgens hen veel overlast veroorzaakt. Dode takken zouden het dak beschadigen.

Uit de aanvraag blijkt niet of de eik nog gezond en vitaal is en ook niet of en waar herplant plaatsvindt ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 augustus.

Kapaanvraag voor tamme kastanje aan Kruisbergseweg in Zelhem

Op 29 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een tamme kastanje voor het woonhuis Kruisbergseweg 52 in Zelhem. De boom, met een stamdiameter van 1.10 meter, zou in zeer slechte conditie verkeren. De indiener van de kapaanvraag wil op zijn perceel geen boom herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 augustus.

Kapvergunning voor acacia aan Monumentenweg in Hoog-Keppel

Op 9 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een acacia en het toppen van een andere acacia op het adres Monumentenweg 5 in Hoog-Keppel, omdat die volgens de bewoners te groot wordt.

In de tuin staan twee grote acacia’s. Eén lijkt af te sterven, de andere is gezond.

De eigenaar wil geen boom herplanten, maar een ‘haag’ met verschillende struiken en boomsoorten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 juli.

Op 29 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken voor de acacia die aan het afsterven is. Hoewel de acacia ernaast gezond en vitaal is, adviseert de gemeente de gesteltakken in te korten. Deze boom heeft een grote brede kroon met lange gesteltakken. Door deze kroon in te nemen, neemt het gevaar af van het eventueel afbreken van de takken bij storm of harde wind. Door het op een verantwoorde manier innemen van de kroon door een boomverzorger kan deze acacia behouden blijven en heeft hij nog een lange
toekomstverwachting.

Voor de andere acacia moet de eigenaar binnen een jaar in de tuin een nieuwe loofboom planten.

De kapvergunning is op 4 augustus gepubliceerd.

Kapaanvraag voor eiken en beuken aan Greffelinkallee in Hummelo

Op 28 juli ontving de gemeente een aanvraag van Van Lanschot Nannega Naus rentmeesters BV voor een kapvergunning voor eiken en beuken aan de Greffelinkallee in Hummelo. Het betreft het vellen van de laanbeplanting. Aanleiding hiertoe vormt de teruglopende vitaliteit van de bomen en spontane takbreuk zoals die onlangs plaatsvond.

De eigenaar gaat in de laan nieuwe inlandse eiken planten.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 1 augustus.

De aanvraag zal niet door de gemeente behandeld worden, omdat deze bomen onder de Natuurbeschermingswet (de oude Boswet) vallen. Daarover gaat de provincie.

Geen kapvergunning nodig voor “een boom” aan Ruurloseweg in Hengelo

Op 2 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een “boom” op het achtererf van de woning Ruurloseweg 74 in Hengelo. In de aanvraag zelf gaat het om meerdere bomen. De soort wordt niet genoemd. Ook de reden is onduidelijk. Het zou gaan om het vervangen van een MSR-ruimte en het wijzigen van MS-kabels (?).

Over de gebruikelijke herplant staat in de kapaanvraag ook niets.

Deze aanvraag is gepubliceerd op 7 juli.

Op 1 augustus meldt de gemeente dat tijdens de beoordeling van de aanvraag gebleken is dat geen vergunning nodig is voor het kappen van de boom. Over herplant wordt daardoor ook niet meer gesproken.