Maandelijks archief: juli 2020

Te veel rode stippen op bomen rondom Hackfort

Een overijverige medewerker van Natuurmonumenten heeft onlangs de nodige beuken en essen in de omgeving van Hackfort in Vorden voorzien van rode stippen: het teken dat die boom gekapt moet worden. Ook het teken van toppen (het weghalen van de kroon en het laten staan van de stam) is op diverse bomen te zien.

Bij navraag blijkt dat Natuurmonumenten zelf ook geschrokken is van de hoeveelheid gemerkte bomen. Het was de bedoeling om alleen verzwakte en zieke bomen te gaan kappen of toppen.

Natuurmonumenten gaat nu alle gemerkte bomen nogmaals langs. Zeer waarschijnlijk blijven de meeste bomen staan. Het kapwerk zou dit najaar moeten plaatsvinden.

toppen van bomen

Het teken dat de boom getopt moet worden: de stam blijft dan staan (foto: Mike Willems-Meijer).

Eén van de vele bomen op Hackfort en langs de rondweg in Vorden die een rode stip kregen als teken voor kap (foto: Mieke Willems-Meijer)

Noodkap stervende beuk aan Stationsstraat in Zelhem

Op 7 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk voor het huis Stationsstraat 17 in Zelhem. De boom met een stamomtrek van ruim 3 meter is aan het afsterven. Volgens de bewoners van het huis vormt hij daardoor een gevaar voor het verkeer en henzelf in de tuin. Ze willen op de vrijkomende plek kleinere bomen planten. Aan de straatkant staan nu alleen forse bomen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 juli.

Een dag eerder, op 13 juli, neemt de gemeente reeds het besluit tot het verlenen van een (nood)kapvergunning. Uit de gemeentelijke bomenschouw blijkt dat de boom niet meer gezond is en in slechte conditie verkeert. De beuk is voor de helft dood (de bovenste helft van de kroon) en de onderste helft is aan het afsterven. Er beginnen grote dode takken naar beneden te vallen in de tuin van de aanvrager en het openbaar voetpad, waar veel gebruik van wordt gemaakt. De boom vormt dan ook door de gezondheidstoestand een risico voor de directe omgeving.

Aan de kapvergunning, die op 17 juli gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een linde, beuk of esdoorn plant.

Kapvergunning voor kastanjeboom aan Jan de Jagerlaan in Laag-Keppel

Op 30 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een tamme kastanje op het adres Jan de Jagerlaan 1 in Laag-Keppel. De bewoners van het huis vrezen dat de kastanjeboom bij een windhoos kan omvallen en daarmee de woning kan beschadigen. Ze willen de onderste meter van de stam laten staan.

Aan de stamvoet is de boom verrot.

De bewoners hebben nog niet nagedacht over herplant. Wel denken ze na over een nieuwe indeling van de tuin. Maar ze gingen er vanuit dat de boom nog wel vijf jaar zou kunnen
blijven staan.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 3 juli.

Op 9 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. De kastanjeboom staat op ongeveer vijf meter afstand van het huis en takelt af. In de kroon zit veel dood hout, Inmiddels zitten in de boom meerdere zware dode takken. De stamvoet is ingerot.
De boom zal hier niet van herstellen.

Aan de kapvergunning, die op 16 juli gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom plant.