Maandelijks archief: februari 2020

Kapvergunning voor 3 eiken aan Wassinkbrinkweg in Zelhem

Op 24 februari heeft de gemeente een kapvergunning verstrekt voor 3 eiken op het achtererf van Wassinkbrinkweg 7a in Zelhem. De kapaanvraag zelf is op 16 februari gepubliceerd.

Uit de gegevens blijkt niet wat de reden is voor de kapaanvraag. Wel willen de bewoners in plaats van de eiken 4 lindebomen planten met daartussenin hazelaars, krentenboompjes en Gelderse roos. Hierdoor ontstaat een nieuwe windsingel.

Volgens de gemeente laat de gezondheid van de bestaande houtopstand te wensen over. Twee eiken groeien slecht en één eik sterft af.

De eerste eik gezien van af de woning takelt af. Dit is nog een jonge boom. Waarschijnlijk is de groeiplaats slecht. De andere twee eiken zijn gezond maar hebben gebreken.  In één van de bomen zitten meerdere plakoksels die uit kunnen scheuren. De andere eik is scheef naar het licht toe gegroeid en heeft een éénzijdige kroon gevormd. Doordat de kroon aan één zijde steeds groter en zwaarder wordt, bestaat een verhoogde kans op windworp.

De gemeente staat toe dat de drie eiken gekapt worden op voorwaarde dat de eigenaar vier nieuwe toekomstbestendige lindebomen plant die gezien de locatie de potentie hebben om uit te kunnen groeien tot markante bomen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 28 februari.

Lezing ‘Oud Vordens groen’

Bestuurslid Dick van Hoffen van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst verzorgde op 18 februari in café De Herberg aan de Dorpsstraat in Vorden een lezing voor Vereniging Oud Vorden over (monumentale) bomen in het Achterhoekse landschap.

De lezing werd bezocht door zo’n 140 belangstellenden.

Veel belangstelling in De Herberg in Vorden (foto: Gerlinde Bulten, Vereniging Bomenbelang).

Dick van Hoffen (bioloog en in dienst van de provincie Gelderland) vertelde onder andere over het landschap rondom Vorden door de eeuwen heen. Hij nam het publiek mee terug in de tijd op basis van historische topografische kaarten. Daarnaast liet hij zien waar in de omgeving oude bomen staan en waarom ze daar staan.

Aan bomen kun je vaak de historie van het landschap aflezen, hoe men dat vroeger gebruikte en hoe dat de laatste jaren gaat.

Ook de rol van bomen en het belang van hun aanwezigheid (zelfs als ze dood zijn) in het kader van de biodiversiteit en de veranderingen in het klimaat kwamen uitgebreid aan de orde. Verder gaf hij aan dat het juist omgaan met het planten van bomen plagen als die van de eikenprocessierups deels kan voorkomen. Bijvoorbeeld niet te dicht bij elkaar planten, de zijtakken niet wegsnoeien en ook bij de stamvoet beplanting aanbrengen. In oude eikenlanen, waar de bomen ver genoeg uit elkaar staan om uit te groeien tot prachtige exemplaren, komen de rupsen veel minder voor of helemaal niet.

‘Compensatiebomen N316’ komen bij Velswijk

De nieuwe eiken die de provincie Gelderland in april 2018 langs de N316 net ten zuiden van Hengelo plantte ter compensatie van gekapte bomen langs de N314 (Zutphen-Hummelo) zijn na kritiek van de ANWB en de gemeente Bronckhorst in het voorjaar van 2019 weer weggehaald. De ANWB vond dat de bomen te dicht bij de weg stonden en de gemeente wilde in dit open landschap helemaal geen bomen. De provincie stond eerst op het standpunt dat ze de bomen elders opnieuw zou planten, maar niet in de gemeente Bronckhorst, omdat daar nergens ruimte langs een provinciale weg beschikbaar was. De gemeente Bronckhorst liet echter op 23 september 2019 weten dat ze samen met de provincie komende winter toch gaat kijken naar een andere plantlocatie voor de 30 eiken langs dezelfde weg. Besloten is nu om de 30 eiken te planten bij Velswijk langs de N316. Dat gebeurt komend najaar.

De provincie plantte in april 2018 ter compensatie van de kap van bomen langs de weg van Zutphen naar Hummelo in 2014 onder andere 30 eiken ten zuiden van Hengelo. Een jaar later werden ze weggehaald na kritiek van de ANWB en de gemeente Bronckhorst.

Lees verder

Kapvergunning voor 2 oude eiken aan Varsselseweg in Hengelo

Op 11 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken op het adres Varsselseweg 43 in Hengelo. Hoewel de bewoners grote bomen prachtig vinden, vragen ze toch een kapvergunning aan omwille van de veiligheid. De eiken vangen de eerste klap bij storm uit het zuidwesten. Vroeger stonden daarvoor nog twee grote eiken, maar die zijn al eerder gekapt. Vorig jaar is een grote eik omgewaaid en op de woning terechtgekomen.

Bij harde wind voelen de bewoners zich niet meer veilig in huis. Daarnaast hellen de bomen over naar de openbare weg.

Ter compensatie willen ze twee nieuwe eiken of beuken verder van het huis planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 17 januari.

Op 27 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De linkereik – gezien vanaf de
Varsselseweg – is minder vitaal en staat scheef richting de openbare weg. Deze boom stond in de verdrukking. De boom die ernaast stond, is vorig jaar verwijderd in verband met zwammen. Doordat die boom is verwijderd, staat deze scheve boom nu volledig in de wind. Hierop is de boom niet berekend. De kans op windworp bij harde wind of storm is reëel. De boom zal dan op de openbare weg vallen.
De rechtereik – gezien vanaf de Varsselseweg – is eveneens minder vitaal. Deze boom is in het verleden (te) hoog opgekroond, waardoor er nu een boom staat met een lange kale stam en een in verhouding kleine warrige kroon.

Door deze gezondheidstoestand vormen beide eiken in de toekomst een risico voor de
omgeving.

De gemeente koppelt aan de kapvergunning, die op 1 februari openbaar gemaakt is, de voorwaarde dat de eigenaar binnen een jaar op het perceel vier beuken plant.

Kapvergunning voor kastanjeboom aan Kolkstuikweg in Zelhem

Op 4 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een tamme kastanje op het erf van Kolkstuikweg 3a in Zelhem. Wat er met de boom aan de hand is, blijft onduidelijk.

De eigenaar wil op dezelfde plek een nieuwe boom planten maar dan één “zonder
prikkels”.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 januari.

Op 27 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de bomenschouw door de gemeente bleek dat de kastanjeboom op drie meter hoogte een spechtengat heeft. Boven en onder dat gat bevinden zich over een afstand van ongeveer twee meter meerdere kleine spechtengaten. Men kan er van uitgaan dat de stam daardoor behoorlijk aan het rotten is en gedeeltelijk hol zal zijn. Hierdoor bestaat een verhoogde kans op stambreuk bij harde wind of storm. De kastanjeboom kan in dat geval op het woonhuis vallen.

De eigenaar krijgt de kapvergunning alleen op voorwaarde dat hij binnen een jaar een nieuwe loofboom plant.

Het besluit is openbaar gemaakt op 1 februari.

Kapvergunning voor 2 bomen aan Rijksweg in Laag-Keppel

Op 10 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee ‘bomen’ op het adres Rijksweg 97 in Laag-Keppel. Eén van de bomen blijkt een eik te zijn. Deze staat in de voortuin. De andere te kappen boom staat achter het huis. Beide bomen zouden ziek zijn. Over herplant praat de indiener van de kapaanvraag niet.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 17 januari.

Op 28 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken.

Het blijkt om een eik in de voortuin te gaan en een niet met soortnaam genoemde boom in de achtertuin. Eén boom heeft op de stam op een hoogte van drie meter over een lengte van twee meter meerdere vruchtlichamen zitten van de dikrandtonderzwam. Deze zwam zorgt voor witrot in het kernhout, waardoor de stam gevoelig wordt voor stambreuk. De boom staat op ongeveer tien meter van de woning. Mocht de stam breken, dan kan de boom op de woning vallen.

De andere boom staat ver (ongeveer 60 meter) van de woning. Bij deze boom is een derde van
de stam aangetast door een schimmel, waarschijnlijk de honingzam. Hierdoor begint het
kernhout te rotten en zijn de hoofdwortels aan deze zijde aangetast. Dit zal niet stoppen, waardoor in de toekomst de kans bestaat op stambreuk danwel windworp.

De gemeente geeft voor beide bomen de kapvergunning af op voorwaarde dat binnen een jaar op het perceel twee nieuwe loofbomen geplant worden.

Het besluit is openbaar gemaakt op 1 februari.

Kapvergunning voor lindeboom aan Priesterinkdijk in Zelhem

Op 19 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een lindeboom aan de Priesterinkdijk 2 in Zelhem.

Volgens de eigenaar is de boom aan de binnenkant aan het rotten. Mocht de boom omwaaien, dan valt hij waarschijnlijk op de kapschuur. De lindeboom staat tussen de woning en de kapschuur.

Het gaat om een linde met een omtrek van 260 cm op 1.30 meter boven maaiveld.

De eigenaar wil ter compensatie geen nieuwe boom planten. Als reden noemt de eigenaar dat de lindeboom tussen twee kastanjebomen staat.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 januari.

Op 28 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de bomenschouw door de gemeente bleek dat de lindeboom flink aangetast is door de korsthoutskoolzwam. Dit is een agressieve parasitaire schimmel die het kernhout en de hoofdwortels aantast. Bij de lindeboom is het kernhout al volledig tot op vier meter hoogte verrot. Men kan er van uitgaan dat de hoofdwortels ook ernstig zijn aangetast. Hierdoor wordt de boom gevoelig voor zowel windworp en/of stambreuk. Als dit gebeurt, zal de boom op de kapschuur vallen.

De kapvergunning wordt verleend op voorwaarde dat de eigenaar van het perceel binnen een jaar wel degelijk een nieuwe loofboom plant.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 1 februari.