Maandelijks archief: april 2017

Fietsroute langs monumentale bomen

De grote eik bij kasteel Vorden, één van de monumentale bomen in de gemeente Bronckhorst.

De grote eik bij kasteel Vorden, één van de monumentale bomen in de gemeente Bronckhorst (foto: Hans Thijssen).

Vereniging Bomenbelang heeft de eerste wandel- en fietsroute langs monumentale bomen in de gemeente Bronckhorst eind 2016 gepresenteerd. Op de landelijke lijst van monumentale bomen (van de landelijke Bomenstichting) staan 125 bomen en boomgroepen op het grondgebied van onze gemeente. Om een aantal van deze bomen meer aandacht te geven, ontstond bij het bestuur het idee om verschillende wandel- en fietsroutes langs deze locaties te gaan samenstellen.

De eerste route is 28 km lang maar kan goed ingekort worden tot circa 22 km en is dan ook geschikt als (stevige) wandeling.

In de loop van deze zomer beginnen de voorbereidingen voor de tweede route. Deze loopt rondom Hengelo.

Zie voor de routebeschrijving en de bijbehorende kaart:

Fietsroute langs monumentale bomen in omgeving Vorden

 

Geen kapvergunning voor paardenkastanje aan Ruurloseweg in Hengelo

Op 20 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje aan de Ruurloseweg 75a in Hengelo. De boom staat op ongeveer 2,5 meter van het huis. Men wil in de plaats van deze kastanjeboom vier tot zes olijfbomen planten langs weerszijden van de oprit. De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 februari.

Op 19 april besloot de gemeente geen kapvergunning af te geven. De paardenkastanje heeft een meer dan gemiddelde waarde en is nog vitaal en in redelijke conditie. De gemeente spreekt over een zeer mooie boom met een gemiddelde toekomstverwachting. De kastanje heeft veel landschappelijke, cultuurhistorische en beeldbepalende waarde. De boom staat solitair op voldoende afstand van de woning.

De weigering is openbaar gemaakt op 27 april.

Aanvraag kapvergunning voor een wilg aan Hoogstraat in Toldijk

Op 16 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een wilg op het adres Hoogstraat 42 in Toldijk. De nieuwe eigenaar van dat pand wil op de plek van de boom een aanbouw neerzetten. Dat zal na de zomer plaatsvinden. Ter compensatie gaat de nieuwe eigenaar een lindeboom planten elders op het perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 21 april.

Bomenkap langs IJssel nog niet voorbij

Opnieuw dreigt bomenkap langs de IJssel, nu tussen het veer bij Bronkhorst en Brummen, vlakbij de N348 van Zutphen naar Dieren. Het betreft nu een bos van zo’n 2,5 hectare aan populieren. Rijkswaterstaat eist dat de betrokken eigenaar gedoogd dat de overheid een deel van zijn bos kapt om ook daar ruimte te geven aan de IJssel als die overstroomt. Er loopt nog overleg, maar de eigenaar weigert mee te werken en overweegt naar de Raad van State te stappen. Volgens hem loopt zijn perceel vrijwel nooit onder water. Het bos staat sowieso niet in de stroombaan van de IJssel, zo verweert hij zich.

Het gaat om deelgebied 5 van plan Stroomlijn. Dit ontwerpbesluit ligt nog tot 19 april ter inzage op het gemeentehuis van Brummen.

Vorig jaar augustus zijn alle voorbereidende besluiten genomen om de uiterwaarden aan de westzijde van de IJssel ter hoogte van Brummen (de Brummensche waarden) zo veel mogelijk te ontdoen van bomen en struiken. Met enkele grondeigenaren sloot Rijkswaterstaat een overeenkomst, maar één grondeigenaar ging niet akkoord met het plan. De uitvoering van ‘Stroomlijn’ houdt bij hem in dat van circa twee hectare bos ruim 1,25 hectare moet verdwijnen en er twee stroken ‘bos’ overblijven van in totaal 0,8 hectare.

In totaal verdwijnt door de uitvoering van plan Stroomlijn 116 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden langs de IJssel. Een groot deel hiervan is inmiddels gekapt. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de uiterwaarden kaal blijven als deze in de zogeheten stroombaan van de rivier liggen bij hoog water.

De gemeente Bronckhorst is met Rijkswaterstaat bezig om het aantal gekapte bomen op zijn grondgebied gecompenseerd te krijgen. De rijksdienst is afgelopen herfst akkoord gegaan met deze herplantplicht. Waar de bomen komen, is nog niet bekend.

Bomenkap langs Baakse Beek in Vorden

Op 19 januari hebben de gemeente Bronckhorst, Waterschap Rijn en IJssel, Natuurmonumenten en Geldersch Landschap een aanvraag voor een kapvergunning ingediend voor de herinrichting van het park De Bleek en de kap van een, aantal volwassen bomen langs de Baakse Beek.

Langs de beek ter hoogte van het centrum van Vorden verdwijnen een flink aantal wilgen. Een deel hiervan is kapvergunningvrij omdat de stammen nog te dun zijn. Deze zijn inmiddels gekapt; van sommige bomen blijft de stam deels staan. Verder verhuisde Natuurmonumenten de notenbomen die bij de millenniumwisseling geplant zijn in enkele groepjes, tijdelijk naar een plek buiten de Baakse Beek. Waar deze uiteindelijk terugkomen, is nog niet duidelijk.

Bij de eerste kapronde, die uitgevoerd is door bloemenzaak Elbrink in Vorden, blijken enkele bomen gekapt te zijn waarvoor wel degelijk een kapvergunning nodig was. 

Binnenkort begint men met de kap van de kapvergunningplichtige bomen.

In totaal gaat het om ongeveer 70 bomen. Hiervoor komen er circa 85 (jonge) exemplaren terug, ter hoogte van het centrum én verderop richting ijsbaan.

In het park verdwijnen enkele flinke bomen, omdat die in de weg staan voor de nieuwe wandelwegen. Ook daarvoor komen andere bomen terug, met name ter hoogte van de ijsbaan.

Het bomenplan is openbaar gemaakt op 27 januari.

Kapvergunning voor es aan Haarweg in Hengelo

Op 17 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een es op het adres Haarweg 4 in Hengelo. Het gaat om een oud exemplaar wat ieder jaar meer dood hout laat vallen. De es staat ook dicht bij de erfafscheiding met de buren. Zij willen de boom kwijt. Verder staat de es naast een eik. Beide bomen zitten elkaar enigszins in de weg.

De eigenaar van het terrein heeft in de winter van 2015/2016 18 hoogstamvruchtbomen geplant.  Op de plaats waar nu de es staat, wil hij desnoods ook een hoogstamvruchtboom planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 maart.

Op 3 april besloot de gemeente de kapvergunning voor de es te verlenen. Door de es weg te halen krijgen de vier eiken ernaast meer ruimte om mooi uit te groeien. De es staat er ook niet zo florissant meer bij. De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 11 april.

Kapvergunning voor acacia aan Oude Zutphenseweg in Hoog-Keppel

De gemeente vroeg op 13 maart een kapvergunning aan voor een acacia aan de Oude Zutphenseweg in Hoog-Keppel. De boom staat in een plantsoentje bij een parkeerplaats.  De gemeente wil dit plantsoentje opnieuw inrichten en wil daarom de acacia kwijt.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 21 maart.

Op 3 april besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens haar heeft de acacia een plakoksel en verliest de boom zijn fraaie vorm als deze wordt verwijderd. Belangrijkste reden is echter dat de gemeente dit plantsoen wil verjongen. In het plantsoen komen vooral struiken in plaats van bomen: hulst, laurier en mispel.  De acacia wordt ingewisseld voor een amberboom.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 11 april.

Kapvergunning voor notenboom aan Boterstraat in Bronkhorst

Op 16 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom op het adres Boterstraat 1 in Bronkhorst. Het gaat om een zieke boom in de achtertuin. De indiener van een aanvraag belooft een nieuwe notenboom te planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 maart.

Op 3 april besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Aan de vergunning zit een herplantplicht verbonden voor een nieuwe notenboom.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 11 april.

Kapvergunning voor haagbeuk aan Prins Bernhardlaan in Steenderen

De gemeente heeft een kapvergunning aangevraagd voor een haagbeuk aan de Prins Bernhardlaan in Steenderen. Deze boom is zwaar beschadigd. De gemeente zal een nieuwe haagbeuk planten. De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 21 maart.

Op 27 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Zoals beloofd gaat de gemeente een nieuwe haagbeuk planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 1 april.

Kapvergunning voor 2 beuken bij de Zonnekamp in Zelhem

Op 23 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee beuken op het terrein van de Zonnekamp (vlak langs de Hengeloseweg, op de hoek met de Magnoliaweg) in Zelhem. Dit is nodig in verband met de nieuwbouw van dit woonzorgcomplex. Met de organisatie Markenheem is vorig jaar gesproken over de aanplant van nieuwe bomen op het terrein, inclusief het terugbrengen van de laanstructuur aan de kant van de Hengeloseweg. Helaas is de nieuwbouw zo gesitueerd dat de twee beuken die nu nog resteren aan deze kant van het terrein, dan alsnog in de weg komen te staan.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 maart.

Op 27 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Markenheem gaat aan de Hengeloseweg bomen herplanten. Vereniging Bomenbelang heeft haar inmiddels adviezen verstrekt over de soort bomen en de hoeveelheid die met name aan de Hengeloseweg geplant kan worden om aan deze straat de laanstructuur terug te krijgen.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 1 april.