Maandelijks archief: februari 2017

Kapvergunning voor 1 esdoorn aan Ardinckhoek in Zelhem

Op 2 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee esdoorns op het adres Ardinckhoek 52 in Zelhem. De indiener van de aanvraag zegt dat de bomen te veel daglicht wegnemen, de wortels de stenen op de oprit omhoog duwen en dat de bladeren ervan zo veel overlast geven. Overigens staat maar één esdoorn bij de oprit; de andere staat achter het huis.

De eigenaar wil ter compensatie van de kap geen bomen herplanten.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 7 februari.

Op 20 februari besluit de gemeente de kapvergunning voor de esdoorn aan de rechterkant van de woning te verlenen en die voor de esdoorn aan de oprit aan de voorkant te weigeren. Die boom heeft een meer dan gemiddelde beeldbepalende waarde. Deze esdoorn is bovendien gezond. De esdoorn achter het huis heeft een plakoksel en levert daardoor wat gevaar op.

Voor de te kappen esdoorn in de tuin hoeft de eigenaar geen boom te herplanten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 25 februari.

Kapvergunning voor 2 Amerikaanse eiken aan Schuttestraat in Vorden

Op 4 februari ontving de gemeente aan aanvraag voor een kapvergunning voor twee Amerikaanse eiken aan de Schuttestraat 34 in Vorden. Het betreffen twee bomen die deel uitmaken van een rijtje van zes eiken. Eén van de bomen is destijds getroffen door de bliksem. De andere boom zou te dicht bij het huis komen te staan.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 9 februari.

Op 20 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen, omdat beide bomen er niet zo best meer bij staan. Eén is inderdaad beschadigd door de bliksem, de andere Amerikaanse eik heeft een plakoksel. Daardoor dreigt een flinke tak uit te scheuren en af te breken. De gemeente eist wel dat de indiener van de aanvraag na het kappen van de twee Amerikaanse eiken ter compensatie twee inlandse eiken laat planten iets verder van het huis.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 25 februari.

Aanvraag kapvergunning voor notenboom aan Hamminkweg in Vorden

Op 19 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom op het adres Hamminkweg 5 in Vorden. De boom staat er slecht bij. Veel dood hout en een stam rot op diverse plekken. Men wil graag weer een nieuwe gezonde notenboom planten.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 24 februari.

Bij controle blijkt de notenboom inderdaad flink verrot. Omdat in de boom uilen broeden, wordt voorgesteld een eventuele kapvergunning pas af te geven na het broedseizoen dat half maart begint en in augustus eindigt. Ook is meer dan voldoende ruimte beschikbaar voor een nieuwe notenboom of meerdere exemplaren.

Kapvergunning voor 3 populieren bij het Schapenmeer in Vorden

Op 20 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie populieren aan het Schapenmeer 15 in Vorden. Uit de nauwelijks te lezen argumentatie op het aanvraagformulier valt uiteindelijk te ontcijferen dat men bang is dat de bomen schade gaan opleveren aan het achterliggende landbouwterrein.

Over herplant ter compensatie spreekt de aanvrager niet.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 januari.

Op 20 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen.  Eén populier is kaprijp; de twee andere bomen verkeren nog in een redelijke conditie, maar missen inmiddels enkele grote takken en hebben geen kroon meer.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de indiener 3 inlandse eiken plant ter compensatie.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 24 februari.

Kapvergunning voor 3 eiken aan Dwarsdijk in Halle

Op 2 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie eiken op het adres Dwarsdijk 10 in Halle. Uit de summiere gegevens blijkt alleen dat de bomen zouden afsterven.

Op 14 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Twee van de drie eiken staan langs een sloot en maken deel uit van een rij bomen. De derde staat in een bosje langs de weg. Hiervoor geldt een noodkap. Ter compensatie verlangt de gemeente dat de eigenaar één inlandse eik herplant op het perceel.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 23 februari.

Geen kapvergunning voor lindeboom aan Hengelosestraat in Keijenborg

Op 20 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een lindeboom aan de Hengelosestraat in Keijenborg, tussen de nummers 26 en 28. Het bedrijf dat daar zit, wil een nieuwe inrit aanleggen voor vrachtverkeer aan de Hengelosestraat. Die inrit is nodig in verband met de verbouwing van het pand Kruisbergseweg 10.

De indiener van de kapaanvraag wil geen boom herplanten ter compensatie.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 27 januari.

Op 13 februari besloot de gemeente de kapvergunning te weigeren. De lindeboom heeft een meer dan gemiddelde waarde en gaat wellicht deel uitmaken van wat de gemeente een ‘markante laanstructuur’ noemt. De Hengelosestraat is inderdaad een fraaie laan. Voor het creëren van een uitrit is het ook niet nodig om deze boom te kappen. Naast de lindeboom is ruimte genoeg. De boom verkeert bovendien in een goede conditie en is nog vitaal.

De weigering is openbaar gemaakt op 21 februari.

 

Noodkap beuk nabij Wilmerinkweg in Vorden

Op 9 februari heeft de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning ingediend voor een beuk nabij Wilmerinkweg 7 (en de Gazoorweg) in Vorden.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 14 februari.

Een dag eerder heeft de gemeente al besloten de kapvergunning te verlenen. Vanwege een plakoksel spreekt de gemeente van een noodkap. Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat ter compensatie een eik op het perceel geplant wordt.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 21 februari.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Mosselseweg in Vorden

Op 30 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik op het adres Mosselseweg 1a in Vorden. Volgens de indiener van de kapaanvraag krijgen de kleinere bomen rond de Amerikaanse eik nu te weinig licht. Daarom wil hij ook geen boom herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 februari.

Op 13 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Door de Amerikaanse eik te kappen, krijgen twee kleinere bomen ernaast meer ruimte om te groeien. De eik is volgens de gemeente ook niet vitaal meer. De eigenaar hoeft in dit geval niet te voldoen aan de herplantplicht.

Dit kapbesluit is op 18 februari openbaar gemaakt.

Kapvergunning voor esdoorn aan Sarinkdijk in Hengelo

Op 31 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn aan de Sarinkdijk 8 in Hengelo. Volgens de eigenaar komt de boom te dicht bij het huis en neemt hij te veel zonlicht weg.  Als hij de kapvergunning krijgt, gaat hij wel een nieuwe esdoorn planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 februari.

Op 13 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De esdoorn is aan het aftakelen en bevat veel dood hout. De boom bevat vrijwel geen kroon meer. Aan deze kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar ter compensatie een rode esdoorn elders op het perceel (verder van het huis) plant.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 18 februari.

Kapvergunning gevraagd voor populier aan Enkweg in Zelhem

Op 1 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier aan de Enkweg 2 in Zelhem. De eigenaar wil preventief de boom (laten) kappen om eventuele schade in de toekomst van vallende takken te voorkomen. Hij wil ter compensatie alleen wat struikgewas planten. De gebruikelijke compensatie betreft echter meestal een exemplaar van dezelfde soort boom.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 9 februari.