Maandelijks archief: oktober 2016

Enkele iepen op De Bleek moeten plaatsmaken

De gemeente wil een verbinding maken tussen het centrum van Vorden en de Baakse Beek. Hiervoor moeten op de enkele jaren geleden nieuw ingerichte De Bleek enkele van de toen aangeplante iepen weer gekapt worden. Om een fiets- en wandelbrug over het beekje toegankelijk te maken, is namelijk een weg ingepland die precies over de plek gaat waar drie iepen staan.

Dit zijn de eerste werkzaamheden in het kader van het aantrekkelijker maken van de Baakse Beek voor de Vordenaar én de toeristen. Het gebied onder De Bleek moet voorzien worden van een natuurlijk speelterrein en een voorde. Op het grondgebied van Vorden gaat het waterschap aan één zijde van de beek natuurvriendelijke oevers aanleggen. Hiervoor moeten wel zo’n 70 bomen (vooral knotwilgen) verdwijnen. In overleg met Vereniging Bomenbelang komen daarvoor zo’n 90 nieuwe bomen langs de Baakse Beek terug.

Die werkzaamheden beginnen waarschijnlijk pas volgend voorjaar. De gemeente wil daaraan voorafgaand de verbinding tussen de Baakse Beek en het centrum van Vorden al gaan opknappen door de weg langs de HEMA groener aan te kleden en die route door te trekken naar de beek. Voor dat laatste moeten dus drie iepen gekapt worden. Hiervoor blijkt geen kapvergunning aangevraagd te hoeven worden (omdat de stamomtrek nog te klein is).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 oktober. Op 29 oktober is bekendgemaakt dat de vergunningaanvraag ingetrokken is.

Alle bomen in ’t Joostink moeten plaatsmaken voor nieuwe

Omdat in het verleden de fout gemaakt is door de gemeente de stoepen in de Vordense nieuwbouwwijk ’t Joostink te asfalteren, moeten nu vrijwel alle bomen die daar staan, gekapt worden. Het warme asfalt zorgde ervoor dat de wortels in de plantsoenen tussen weg en stoep die kant uit groeiden. De wortelopdruk leidde tot hobbelige voetpaden die bovendien glad waren door de gele coating die destijds is aangebracht. Men is bovendien bang dat met het weghalen van het asfalt de wortels van de bomen beschadigd worden. Daarom worden alle bomen verwijderd. Oorspronkelijk wilde de gemeente ongeveer de helft van het aantal bomen herplanten. Na kritiek vanuit de bewoners is dit opgeschroefd naar 75 procent. Lees verder

Kapvergunning voor eik aan Ruurloseweg in Zelhem

Op 11 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Ruurloseweg 39 (W 01) in Zelhem, een recreatiewoning in het park Wolferswoud. Men wil die woning uitbreiden juist op de plek waar die eik staat.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 oktober.

Op 27 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eigenaar van de woning moet ter compensatie een eik herplanten op zijn perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 5 november.

Kapvergunning voor acacia aan Snethlageweg in Hengelo

Op 25 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een acacia aan de Snethlageweg 1 in Hengelo. Waarom dit gebeurt, wordt niet duidelijk uit de zeer summiere aanvraag. Wel zegt de eigenaar van de acacia geen herplant te willen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 29 september.

Op 11 oktober besloot de gemeente een kapvergunning voor deze boom te verlenen. De acacia staat dicht naast een woning op een erfafscheiding met veel overhangende takken richting buurman en opdrukkende wortels. De boom heeft geen kroon meer. De conditie van de acacia is matig. De boom is niet vitaal meer.

In dit geval verbindt de gemeente aan de kapvergunning niet de voorwaarde dat een nieuwe boom ter compensatie geplant moet worden. Ter plekke is te weinig ruimte om een boom uit te laten groeien tot een volwassen en gezond exemplaar.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 18 oktober.

 

Kap van 40 populieren aan Vierakkersestraatweg

Op 4 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 40 populieren aan de Vierakkersestraatweg 22 in Vierakker. Over herplant is nog niet echt nagedacht, zo blijkt uit de kapaanvraag. De bomen staan nu deels onder de hoogspanningsleiding.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 8 oktober.

Tijdens de beoordeling van de aanvraag kwam de gemeente tot de conclusie dat voor deze bomen geen kapvergunning nodig is, waarschijnlijk omdat ze hiervoor nog te klein qua omvang zijn. De reden wordt echter niet in het besluit, dat bekendmaakt werd op 15 oktober, genoemd. Ook staat in het gemeentelijk besluit niet of de eigenaar wel moet herplanten.

Kap boom op hoek Hengeloseweg-Varsselsestraat in Zelhem

Op 7 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een dode boom op de hoek Hengeloseweg – Varsselsestraat in Zelhem. De boom staat op grond van Liander. Deze wil geen nieuwe boom planten ter compensatie.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 14 oktober.

Tijdens de behandeling van de aanvraag kwam de gemeente tot de conclusie dat voor deze boom geen kapvergunning aangevraagd hoeft te worden. De reden hiervoor noemt de gemeente in het besluit niet. Ook staat in het besluit, dat bekendgemaakt werd op 15 oktober, niet of er een nieuwe boom ter compensatie geplant moet worden.

Overleg over groenplan Aviko?

Terwijl Vereniging Bomenbelang Bronckhorst nog steeds geen reactie ontvangen heeft van het college van B & W op de behandeling van haar bezwaarschrift afgelopen mei (!) tegen de kapvergunningen die aan Aviko in Steenderen verleend zijn (en de herplant ter compensatie), heeft datzelfde college nu een convenant gesloten met Aviko over een groenplan. Over dat groenplan verzocht Bomenbelang destijds al overleg met Aviko. Min of meer was dat overleg ook toegezegd. Lees verder

Excursie op ’t Waliën goed bezocht

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst verzorgde in samenwerking met Natuurmonumenten op zaterdag 8 oktober een excursie op ’t Waliën tussen Zutphen en Lochem. De ontvangst was in het Koetshuis, rechts van het landhuis aan de Lochemseweg (nr. 27). De wandeling duurde ongeveer twee uur. Ruim 20 mensen namen deel aan de excursie. Tijdens deze tocht gaf Natuurmonumenten uitleg over hoe zij omgaat met dit natuurgebied.

't Waliën kent veel lanen. Dit is één van de oudste met tot 45 meter hoge Douglas sparren (foto: Hans Thijssen).

’t Waliën kent veel lanen. Dit is één van de oudste met tot 45 meter hoge Douglassparren (foto: Hans Thijssen).

In het nog vrij jonge landgoed 't Waliën heeft Natuurmonumenten de afgelopen jaren verschillende nieuwe lanen met inlandse eiken geplant (foto: Hans Thijssen).

In het nog relatief jonge landgoed plantte Natuurmonumenten de afgelopen jaren ook verschillende nieuwe lanen met inlandse eiken aan (foto: Hans Thijssen).

’t Waliën maakte vroeger deel uit van een groot heidegebied, waaronder ook het Groote Veld viel. Het is nu een gevarieerd landgoed met bossen, poelen en fraaie oudere en nieuwe bomenlanen.

De tuin bij het landgoed (vlak bij de weg Lochem-Zutphen) is 100 jaar geleden ontworpen door tuinarchitect Leonard Springer. Daar staat onder andere een reusachtige treurbeuk. Deze boom is ruim een eeuw oud. De omvang van de kroon bedraagt ongeveer 100 meter. Natuurmonumenten, die sinds 1982 eigenaar is van het hele landgoed, renoveerde de tuin vorig jaar. Diverse zichtlijnen zijn weer open gemaakt.

Het landhuis is niet toegankelijk, de tuin voor een belangrijk deel wel.

De tuin van landgoed 't Waliën, die deels toegankelijk is (foto: Hans Thijssen).

De tuin van landgoed ’t Waliën, die voor een belangrijk deel toegankelijk is (foto: Hans Thijssen).

 

De meer dan een eeuw oude treurbeuk in de tuin van landgoed 't Waliën. De omvang van de 'kroon' bedraagt ruim 100 meter (foto: Hans Thijssen).

De meer dan een eeuw oude treurbeuk in de tuin van landgoed ’t Waliën. De omvang van de ‘kroon’ bedraagt ruim 100 meter (foto: Hans Thijssen).

Het hoofdgebouw van landgoed 't Waliën. Het wordt bewoond door een woongemeenschap (foto: Hans Thijssen).

Het hoofdgebouw van landgoed ’t Waliën. Het wordt bewoond door een woongemeenschap (foto: Hans Thijssen).

Geen kapvergunning voor eik aan Papaverstraat in Zelhem

Op 31 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Papaverstraat 62 in Zelhem. De eigenaar van het huis wil de boom op zijn oprit weg hebben, omdat “er heel veel troep af komt”. Hij wil wel een boom op ongeveer dezelfde plek herplanten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 september.

Op 27 september besloot de gemeente de kapvergunning te weigeren. Volgens de gemeente gaat het om een gezonde, vitale boom die met normaal onderhoud niet veel overlast veroorzaakt.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 7 oktober.

Kap twee eiken aan Ruurloseweg in Vorden

Op 21 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan de Ruurloseweg 38 in Vorden (aan de zijkant van De Leuke). Eén eik is dood, de andere eik is in het verleden door de bliksem getroffen en beschadigd. De eigenaar zegt geen ruimte te hebben om tot herplant over te gaan op zijn perceel of op de plekken waar de eiken staan.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 september.

Naar nu blijkt hoeft de eigenaar voor deze twee eiken gene kapvergunning aan te vragen. Waarom niet, maakt de gemeente niet bekend in het besluit dat op 4 oktober openbaar gemaakt is.