Maandelijks archief: september 2016

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Doetinchemseweg in Zelhem

Op 21 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik aan de Doetinchemseweg  39 in Zelhem. De eigenaar vreest dat de boom ziek is. Er is zwamvorming. Welke soort het betreft is niet duidelijk. Dit is van belang, omdat bepaalde zwamsoorten dodelijk kunnen zijn; andere niet.

Het is een forse boom, waarvan de takken over de Doetinchemseweg en het huis steken.

De eigenaar vindt het nog steeds een mooie eik, maar slaapt slecht bij veel wind, zware regen en onweer.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 26 augustus.

Op 20 september besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Als argumenten worden genoemd dat de Amerikaanse eik niet meer dan een gemiddelde waarde heeft, dat hij niet vitaal meer is en in een slechte conditie verkeert. De boom ziet er nog wel gezond uit, maar onder aan de stam en in de kroon (!) zitten zwammen. Met een stok is tot een halve meter in de stam te prikken.

Ter compensatie moet er een nieuwe boom geplant worden.

Dit kapbesluit, waartegen vanaf nu tot zes weken nadien nog bezwaar aangetekend kan worden, is openbaar gemaakt op 27 september.

Toch kapvergunning voor twee beuken in oude Decanijebos in Vorden

Op 8 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 8 bomen in de tuin achter het adres Burgemeester Galleestraat 13 in Vorden (het oude Decanijebos). Het betreft 3 beuken, een berk, twee acacia’s en twee haagbeuken. Volgens de indiener van de kapaanvraag gaat het met twee van de acht bomen slecht. Deze zouden gekapt moeten worden. Maar hij is bang dat dan de andere zes dan te geïsoleerd komen te staan en dat dat een gevaar zou kunnen gaan opleveren. Daarom wil hij ze alle 8 laten kappen en er enkele bomen voor in de plaats planten.

Enkele jaren geleden zijn al drie grote bomen gekapt op dit perceel. Toen zijn daarvoor in de plaats enkele jonge bomen geplant, maar niet op een juiste plek, namelijk onder de kroonprojectie van andere bomen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 juni.

Tijdens een gezamenlijke bomenschouw begin juli met de gemeente blijkt dat slechts één beuk er slecht bij staat (door zonnebrand door eerdere kap van de bomen eromheen) en dat van een haagbeuk de langste takken iets ingenomen moeten worden omdat die boven de fruitbomen hangen van de buren. Met de andere bomen is niets mis. De eigenaar hoeft ook niet te vrezen dat daarmee iets gebeurt. Het voorstel is dus om een kapvergunning te verlenen voor één beuk en de haagbeuk iets te snoeien.

Het college van B & W besluit op 25 juli uiteindelijk dat inderdaad voor slechts één beuk een kapvergunning verleend wordt en dat twee haagbeuken gekandelaberd mogen worden. Voor twee andere beuken en twee acacia’s geeft de gemeente geen kapvergunning af. De berk is kapvergunningvrij vanwege zijn geringe stamdikte.

Voor de te kappen boom moet de eigenaar een nieuwe boom ter compensatie planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 4 augustus.

Op 19 september komt de gemeente terug op dit besluit, in die zin dat alsnog ook een kapvergunning verleend wordt voor een tweede beuk. Bij het weghalen van de klimop bleek dat deze boom er erg slecht bij staat. Er zouden dus twee beuken verdwijnen en twee haagbeuken worden ontdaan van hun zijtakken. Een berk mag ook om, omdat die nog niet kapvergunningplichtig is.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 23 september.

Kap esdoorn bij sportveld aan Zomerweg in Drempt

Op 9 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een dode boom bij de ingang van het sportcomplex aan de Zomerweg in Drempt. Om wat voor boom het gaat, meldt de aanvraag niet. Het blijkt een esdoorn te zijn. De eigenaar van het sportcomplex zegt geen herplant te willen uitvoeren, hetgeen in principe wel de voorwaarde is voor de gemeente om een kapvergunning te verlenen. In de aanvraag staat ook geen reden genoemd waarom hier geen herplant zou kunnen plaatsvinden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 september.

Op 15 september reeds is de kapvergunning verleend. Dit gebeurt op voorwaarde dat op het sportcomplex wel degelijk een boom herplant wordt ter compensatie en wel een eik met een minimale stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter boven maaiveld.

Dit besluit is bekendgemaakt op 20 september

Kapvergunning voor rode beuk achter kerk in Laag-Keppel

Op 3 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor de grote rode beuk achter de kerk in Laag-Keppel (Hummeloseweg 4). De dag daarvoor hadden twee ambtenaren van de gemeente en een boomverzorger vastgesteld dat de boom zo ziek is dat deze gekapt moet worden. De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 augustus.

Op 8 september besloot de gemeente de kapvergunning voor deze grote beuk te verlenen. De boom kent geen bijzondere natuur-, landschappelijke of cultuurhistorische waarde en is niet meer vitaal en verkeert in slechte conditie. Ter compensatie verlangt de gemeente de herplant van een linde, eik of rode esdoorn op het perceel.

Dit besluit is bekendgemaakt op 17 september.

Op 20 september wijzigt de gemeente de verleende kapvergunning in een noodkapvergunning.

Dit besluit maakt ze bekend op 24 september.

Monumentale linde aan Het Hoge in Vorden blijft behouden

Bomendeskundigen van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en Bomenstichting Zutphen hebben afgelopen zomer het toekomstperspectief  van de monumentale linde aan Het Hoge 26a in Vorden bekeken. Aanleiding hiertoe vormde een aanvraag op 8 juli van de nieuwe eigenaar van het naastliggende monumentale pand voor een kapvergunning. Deze eigenaar wil de monumentale linde die waarschijnlijk ruim 120 jaar oud is, niet kappen maar vreest voor de stabiliteit van de boom. Op ongeveer twee meter hoogte zit er namelijk een gat in de stam. De boom heeft een stamomtrek van zo’n 3,5 meter en een flinke kroon.

De ruim 120 jaar oude linde aan Het Hoge in Vorden.

De ruim 120 jaar oude linde aan Het Hoge in Vorden.

Eind 2014 is Vereniging Bomenbelang door de toenmalige eigenaar van het pand gevraagd naar het toekomstperspectief van deze beeldbepalende linde aan Het Hoge. Toen bleek de boom redelijk vitaal. De linde was in 2013 nog fors gesnoeid. Daardoor staat de boom er nu weer beter bij, behalve dan het gat in de stam. Dat hoeft voor een linde overigens niet direct een probleem te vormen. Als de buitenkant van de stam maar sterk en dik genoeg is.

De huidige linde veroorzaakt nauwelijks overlast. De afstand tot het huis vormt ook geen probleem. De kroon van de boom staat er goed bij.

Wat bij zo’n monumentale linde wel een belangrijke vraag blijft, is hoe stabiel de boom is. Dat is niet met het blote oog waar te nemen. Daarvoor zijn metingen noodzakelijk.

Vanwege het belang van deze boom hebben enkele bomendeskundigen de linde daarom meerdere malen bekeken. Zij kwamen tot de conclusie dat een kapvergunning niet aan de orde is maar dat wel de stabiliteit van de linde gemeten moet worden.

Op 8 september heeft de gemeente uiteindelijk besloten GEEN kapvergunning te verlenen. De argumentatie is dat de linde vitaal is en in goede conditie verkeert. Verder ‘scoort’ de boom op zo ongeveer alle belangrijke waarden hoog: natuur- en milieu, landschap, cultuurhistorisch, beeldbepalend, op het gebied van dorpsschoon en qua leefbaarheid.

De gemeente stelt alleen voor een gespecialiseerd bedrijf de linde wat te laten snoeien.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 september.

Aanvraag kapvergunning voor eik aan Hazenhutweg in Hengelo

Op 31 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Hazenhutweg 10 in Hengelo. Het betreft een exemplaar in een singel tussen de Hazenhutweg en Handwijzersdijk. De eik is scheef gezakt en dreigt te gaan omvallen. De eigenaar van het perceel wil de eik in de komende winter (laten) omhakken om schade aan zijn gewassen te voorkomen.

Herplant is mogelijk. Momenteel wordt niet gedacht aan een nieuwe eik in de singel, maar aan een fruitboom op zijn erf.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 september.