Maandelijks archief: juli 2016

Aanvraag kapvergunning voor een eik aan de Hazenhutweg in Hengelo

Op 8 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Hazenhutweg 10 in Hengelo. Het betreft een eik in een singel tussen de Hazenhutweg en Handwijzersdijk die de afgelopen jaren scheef is gaan hangen. De indiener van de kapaanvraag is bang dat de eik gaat omvallen en de gewassen gaat beschadigen. Waarom de boom is weggezakt, wordt niet gemeld. Ter compensatie wil de eigenaar aan de andere kant van de weg een fruitboom planten (als erfbeplanting).

De aanvraag is openbaar gemaakt op 14 juli.

Kap Amerikaanse eik aan Frans Halsstraat in Zelhem vanwege plakoksel

Op 1 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik en een berk op het adres Frans Halsstraat 52 in Zelhem. De reden voor deze aanvraag is “zware vervuiling” van de woning en omgeving door deze bomen(?). Ze zouden ook voor lekkage in het huis zorgen. De bewoners  willen ook geen herplant.

De aanvraag voor een kapvergunning is openbaar gemaakt op 7 juni.

Bij een gezamenlijke bomenschouw met de gemeente blijkt dat zowel de Amerikaanse eik als de berk niet voor overlast zorgen en al zeker niet voor schade aan het huis. Wel blijkt de hoofdstam van de eik te gaan scheuren wat eventuele breuk kan opleveren (en schade aan het dak). Voorgesteld wordt voor deze boom dus wel een kapvergunning te verlenen en voor de berk voor het huis niet. Ter compensatie van de Amerikaanse eik zou een nieuwe boom herplant moeten worden.

Op 5 juli besluit het college van B & W inderdaad de kapvergunning voor de Amerikaanse eik toe te kennen in verband met de plakoksel en het gevaar dat een stevige tak van de boom kan uitscheuren en voor schade kan zorgen. Na controle blijkt dat voor de berk geen kapvergunning vereist is. De eigenaar is ter compensatie van het te verwijderen groen verplicht een amberboom (Liguidambar styraciflua) te planten.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 9 juli.

Meeste kastanjebomen bij kerkhof in Drempt blijven staan

Als het aan de gemeente ligt, worden alle 7 kastanjebomen voor de kerk in Drempt gekapt. Het merendeel van de bomen is echter nog gezond en vitaal (foto: Hans Thijssen).

Enkele maanden geleden zag het er nog naar uit dat alle 7 kastanjebomen voor de kerk in Drempt gekapt zouden worden. Na bezwaar door Vereniging Bomenbelang Bronckhorst én na advies van een derde onafhankelijke partij is de gemeente op dit besluit teruggekomen. Op één na zijn de bomen namelijk nog (redelijk) gezond en behoorlijk vitaal. De twee bomen aan weerszijden hiervan moeten helaas wel gekapt worden. Er komen vier lindes voor terug (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang Bronckhorst).

Op 6 januari ontving de gemeente van de Protestante kerk in Drempt een aanvraag voor een kapvergunning voor 7 kastanjebomen op het kerkhof in Voor-Drempt (aan de kant van de Rijksweg). Het betreft paardenkastanjes met een stamomtrek van 70 tot 100 cm op één meter hoogte.

Bij een gezamenlijke schouw van de bomen door vertegenwoordigers van de gemeente en Vereniging Bomenbelang afgelopen februari bleken zes van de zeven kastanjebomen gezond en vitaal. Eén boom vertoont sporen van de kastanjebloederziekte. Lees verder

Geen kapvergunning voor esdoorn aan Margrietlaan in Vorden

Op 26 mei ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een esdoorn op het adres Margrietlaan 3 in Vorden. De eigenaar vindt de boom te groot worden. Hij wil ook geen boom herplanten, wat in principe de belangrijkste voorwaarde is voor het verlenen van een kapvergunning.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 juni.

Bij een gezamenlijke bomenschouw met de gemeente blijkt de esdoorn nog vitaal en in goede conditie te verkeren. De boom veroorzaakt ook geen bijzondere overlast.

Op 29 juni besluit de gemeente geen kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente heeft de esdoorn een bovengemiddelde beeldbepalende waarde. De boom is ook nog vitaal en verkeert in goede conditie.