Maandelijks archief: april 2016

Kapvergunning voor singel van 19 bomen aan Halseweg in Zelhem

Op 2 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een singel, bestaande uit 19 bomen en lage begroeiing aan de Halseweg 33a in Zelhem. De eigenaar wil op die plek zijn stal uitbreiden. Over herplant wil hij nog overleg voeren.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 10 maart.

Op 19 april besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen zijn nog vitaal en gezond, maar staan in de weg voor een nieuwe melkstal. De gemeente verleent de vergunning omdat een herplantingsplan ingediend is voor een nieuwe singel met inlandse eik, zwarte els, gelderse roos, hazelaar, meidoorn, kardinaalsmuts, wilde appel en lijsterbes.

Verder plant de eigenaar een laan met 19 inlandse eiken.

De kapvergunning is op 30 april openbaar gemaakt.

 

Gemeente verleent kapvergunning voor 13 lindebomen en een eik in Bronkhorst

Op 25 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 13 lindebomen en een eik aan de Bovenstraat in Bronkhorst, bij de kruising met de Bakerwaardseweg. De eigenaar wil de lindes laten kappen om zo meer zicht te krijgen op het stadje Bronkhorst en een onderstaande haag te kunnen behouden. De dunning van de laan moet er uit bestaan dat telkens twee lindes weggehaald worden en er één gehandhaafd wordt.

In de kapaanvraag staat dat dit plan in overleg met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst tot stand gekomen zou zijn, maar dit is niet juist. 

De aanvraag is openbaar gemaakt op 4 maart.

Op 12 april heeft de gemeente het besluit genomen om de kapvergunning te verlenen. Het argument is dat de bomen te dicht op elkaar staan en het zicht te veel ontnemen op het historische stadje, dat monumentale waarde heeft.

De lindes zijn al lange tijd niet meer gesnoeid. Volgens Vereniging Bomenbelang zou regulier snoeiwerk al veel ruimte creëren. Met de bomen zelf is namelijk niets aan de hand.

De Monumentencommissie stelt zich op het oordeel dat wijziging van de beplanting in het dorp uiterste zorgvuldigheid vereist.

De in totaal 23 lindes zijn tussen 1980 en 1985 door Staatsbosbeheer (als eigenaar van de zogeheten kasteelheuvel met weides en een kleine boomgaard) geplant. Het betrof een restpartij uit een ander gebied van Staatsbosbeheer.

Over de eventuele kap van een aantal bomen is al meermalen gesproken, onder andere met bewoners uit Bronkhorst.

De gemeente wil aan de kapvergunning de eis koppelen dat herplant plaatsvindt van 14 lindes met een stamomtrek van 14 tot 16 cm langs de Onderstraat aan de andere kant van het dorp én in de nabije omgeving van Bronkhorst, dit in overleg met Staatsbosbeheer.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 21 april. Tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden.

 

Geen kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Nijmansedijk in Zelhem

Op 17 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik aan de Nijmansedijk 1 in Zelhem. De eigenaar wil de inlandse eik die ernaast staat, meer ruimte geven. De Amerikaanse eik bevat ook veel dood hout. In de houtwal, waarvan beide eiken deel uitmaken, wil de eigenaar extra struiken en jonge boompjes planten, zoals appelbes, vlinderstruik en hazelaar, zodat het geheel aantrekkelijk blijft voor vogels.

De aanvraag is bekendgemaakt en gepubliceerd op 23 februari.

Op 23 maart besloot de gemeente de kapvergunning te weigeren. Volgens de gemeente heeft de eik een hoge natuur- en milieuwaarde en een grote landschappelijke waarde. Bovendien is de boom vitaal en verkeert hij in een goede conditie. Het dode hout in de eik kan eenvoudig verwijderd worden bij een snoeibeurt. Dat door een storm eerder een flinke tak afgebroken is, vormt ook geen probleem, aldus de gemeente.

Onder de Amerikaanse eik is tenslotte voldoende ruimte om nieuwe beplanting aan te brengen.

Het besluit is openbaar gemaakt op 16 april.

Op pad in de gemeente Bronckhorst

Enkele boominspecteurs en leden van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst bezochten op 15 april enkele locaties waar interessante bomen te zien zijn of waarvoor kapplannen bestaan. Zo werd één van de grootste bomen in de gemeente bekeken: een Sequoiadendron giganteum oftewel een mammoetboom, op ’t Makkink in de buurt van Vierakker.

Foto: Hans Thijssen

Foto: Hans Thijssen

’t Makkink is één van de circa 125 locaties in de gemeente Bronckhorst waar monumentale bomen staan. Deze mammoetboom is tussen 1850 en 1860 geplant. Bij de controle in 2006 was de conditie matig, door een eerdere blikseminslag. Nu verkeert de boom weer in een redelijke conditie. De mammoetboom is inmiddels ruim 30 meter hoog en bijna 5 meter in omtrek.

Even verderop staat nog een monumentale boom, een zomereik uit 1880-1890. Deze is 23 meter hoog en heeft een stamomtrek van ongeveer 3,75 meter. Deze eik verkeert nog steeds in een goede conditie.

Verder werden de kastanjes bezocht op het kerkhof in Voor-Drempt, waarvoor de gemeente een kapvergunning afgegeven heeft, én de 50 Amerikaanse eiken bekeken aan de Onderstraat in Bronkhorst, waarover binnenkort overleg plaatsvindt met de gemeente.

Kapvergunning voor notenboom aan Zutphenseweg in Vorden

Op 26 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom aan de Zutphenseweg 63 in Vorden. De boom staat voor de voordeur, tussen het eigen huis en dat van de buren. De notenboom heeft een stamomtrek van bijna 1,5 meter op 1.30 meter hoogte. Herplant op die plek heeft niet de voorkeur van de eigenaar, omdat daar veel rododendrons staan.

De boom is rot.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 maart.

Op 22 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eigenaar hoeft geen boom te herplanten. Tegen dit laatste kan tot zes weken na de bekendmaking (2 april) bezwaar aangetekend worden.

Op 5 april is het kapbesluit gepubliceerd in Contact.

Kapvergunning voor zomereik in park de Decanije in Vorden

Op 22 maart besloot de gemeente een kapvergunning te verlenen voor een zomereik naast het hoofdgebouw in park de Decanije in Vorden. De boom verkeert in zijn eindfase, staat scheef en bevat veel dood hout. De eik is afgelopen november nog gecontroleerd en toen te boek gesteld als ‘risicoboom’.

Herplant op die plek is niet nodig, omdat er al een boom geplant is die nu kan uitgroeien tot een forse boom.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 2 april en gepubliceerd in Contact op 5 april.