Maandelijks archief: februari 2016

Kapvergunning voor 2 eiken bij zwembad in Hengelo

Op 8 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 2 eiken bij de entree van het openbare zwembad van Hengelo aan de Elderinkweg. Volgens de eigenaar vormen de bomen een potentieel gevaar voor het gebouw en een chemicaliënhok. Men wil het liefst niets terugplanten.

De aanvraag is digitaal openbaar gemaakt op 12 februari.

Op 16 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eiken verkeren nog in redelijke conditie. Maar de twee bomen staan volgens de gemeente erg dicht bij elkaar en hebben daarom beide geen mooie kroon meer. Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaren van het zwembad twee lindebomen ter compensatie planten.

Tegen dit kapbesluit, dat openbaar gemaakt is op 27 februari en gepubliceerd in Contact op 1 maart, kan tot zes weken daarna bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor notenboom aan Molenkolkweg in Steenderen

Op 2 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom aan de Molenkolkweg 45 in Steenderen. De aanvraag is digitaal openbaar gemaakt op 12 februari.

Op 17 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De notenboom heeft een plakoksel en staat erg scheef richting de woning. Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar van het perceel ter compensatie enkele fruitbomen gaat planten met een minimale stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter hoogte.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 27 februari en gepubliceerd in Contact op 1 maart.

Kapvergunning voor eik aan Terborgseweg in Zelhem

In Contact meldt de gemeente op 9 februari dat een kapvergunning gevraagd wordt voor een eik aan de Terborgseweg 6 in Zelhem.

Op 26 februari maakt de gemeente via het digitale overheidsinformatiekanaal bekend dat ze de kapvergunning op 16 februari verleent. De eik verkeert namelijk in slechte conditie en is niet langer vitaal, volgens de gemeente. Als voorwaarde voor de kap moet de eigenaar een nieuwe eik met een minimale stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter hoogte planten op zijn perceel.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 26 februari en gepubliceerd in Contact op 1 maart.

Overigens is de bouwvergunning voor drie woningen op het naastliggende adres (Terborgseweg 6a, 6b en 6c) ingetrokken.

Kapvergunning voor eik en kastanjeboom aan Oude Varsselseweg

De gemeente ontving een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik en een kastanjeboom aan de Oude Varsselseweg 10 in Hengelo. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 9 februari.

Op 16 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen verkeren volgens de gemeente in slechte conditie en zijn niet vitaal meer. De kastanjeboom staat zo scheef dat hij op het punt staat om te vallen, bovenop een nostalgische bergkap. De eik heeft zijn top verloren bij een eerdere storm. Aan de kapvergunning verbindt de gemeente de voorwaarde dat de eigenaar van het perceel twee nieuwe inlandse eiken plant met een minimale stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter hoogte.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 26 februari en gepubliceerd in Contact op 1 maart.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Halseweg

Op 20 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik in de tuin achter het pand Halseweg 50 in Halle. De eigenaar wil die tuin opnieuw inrichten. Als herplant denkt hij aan een fruitboom.

De kapaanvraag is bekendgemaakt op 26 januari.

Op 17 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De Amerikaanse eik heeft een plakoksel in een zware tak zitten. Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar een nieuwe boom plant, in dit geval een fruitboom, met een minimale stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter hoogte.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 26 februari en gepubliceerd in Contact op 1 maart.

Ook eeuwenoude meidoornhaag weg voor rondweg Aviko

In Contact meldde de gemeente op 9 februari dat een kapvergunning aangevraagd is voor een meidoornhaag aan de dr. A. Ariënsstraat 28 in Steenderen. Ter plekke is de rondweg langs de toekomstige vrieshal van Aviko gepland. Het betreft een fraaie eeuwenoude meidoornhaag die als enige overeind gebleven is tijdens de ruilverkaveling jaren geleden.

Op 18 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Op 23 februari is dit bekendgemaakt via Contact en op 27 februari ook via het digitale informatiekanaal van de overheid. Volgens de gemeente heeft de meidoornhaag geen bijzondere cultuurhistorische of landschappelijke waarde (!). Wel verkeert de haag nog steeds in goede conditie en is hij ook nog vitaal.

Overigens is al een deel van de haag gekortwiekt.

Tegen dit besluit kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft dit inmiddels gedaan.

De gemeente adviseert wel de meidoornhaag niet te kappen tussen 15 maart en 1 augustus in verband met de broedperiode van vogels.

Aanvraag kapvergunning voor 6 populieren aan Banninkstraat in Hengelo ingetrokken

Op 12 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 6 populieren aan de Banninkstraat 41 in Hengelo. De bomen verliezen veel takken. De eigenaar rept in de kapaanvraag niet over herplant van (andere) bomen.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 19 januari.

Op 20 februari meldt de gemeente dat de kapaanvraag ingetrokken is.

Toch kapvergunning voor kastanjeboom aan Ruurloseweg

Op 16 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardekastanje achter het pand Ruurloseweg 34 in Vorden. De boom staat dicht bij het huis. De eigenaar gaat eenzelfde boom herplanten, verder van het huis af.

De kapaanvraag is door de gemeente gemeld op 24 september en gepubliceerd in Contact op 29 september.

Op 8 oktober besloot de gemeente de kapvergunning te weigeren. De kastanjeboom is nog vitaal, ook al oogt hij minder door een lichte aantasting door de mineermot.

Het besluit is op 16 oktober bekendgemaakt.

Tegen dit besluit heeft de eigenaar bezwaar op 8 november aangetekend. Volgens hem is de overlast van de kastanjeboom wel degelijk groot. De overlast bestaat eruit dat hij en zijn buren zonnepanelen willen plaatsen op hun daken en nu vrezen dat de stroomopbrengst zal tegenvallen vanwege de schaduw van de boom. Verder willen ze liever een beukenhaag op de erfgrens, waar nu de kastanjeboom staat. De behandeling van het bezwaarschrift vond plaats op 7 januari.

De gemeente vindt de landschappelijke waarde van de boom groot vanwege zijn omvang. Bovendien zijn de laatste jaren veel kastanjebomen uit het straatbeeld verdwenen, omdat ze leden onder de bloederziekte. De boom waar het nu over gaat, is niet ziek, maar juist vitaal.

Desondanks vindt nu ook de gemeente dat de overlast die de indiener van de kapaanvraag zegt te hebben van de kastanjeboom groter is dan de landschappelijke waarde van de boom.

Hij moet wel een nieuwe paardenkastanje planten op zijn perceel, met een stamomvang van 12 tot 14 cm.

Dit besluit is bekendgemaakt op 20 februari en gepubliceerd in Contact op 23 februari. Hiertegen kan nog beroep aangetekend worden bij de rechtbank in Arnhem.

Aanvraag kap lindeboom bij garage Herwers ingetrokken

Op 15 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een lindeboom nabij het pand Hengelosestraat 26a in Keijenborg. De eigenaar van de autogarage op de hoek van de Kruisbergseweg wil namelijk de inrit verplaatsen en zou de lindeboom in de weg komen te staan.

De eigenaar wenstte niet te herplanten, hoewel herplant in principe voorwaarde is voor het afgeven van een kapvergunning.

Op 19 februari meldt de gemeente dat de kapaanvraag is ingetrokken.

Kapvergunning voor twee beuken aan Banninkstraat in Zelhem

Op Nieuwjaarsdag ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee beuken op het adres Banninkstraat 1 in Zelhem. Volgens de eigenaar zijn de beuken (met een stamomtrek van 165 en 177 cm op 1.30 meter hoogte) inmiddels zo oud dat ze schade kunnen gaan veroorzaken.

Aan herplant denkt de eigenaar niet. Volgens hem staat er al voldoende beplanting in de omgeving: een walnotenboom, paardenkastanje en een berk.

De aanvraag voor de kap van de twee beuken is op 8 januari openbaar gemaakt en gepubliceerd in Contact op 12 januari.

Op 15 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente is hier sprake van een noodkap in verband met het risico op omvallen. Eén beuk is dood.

De gemeente eist dat de eigenaar wel twee beuken herplant met een stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter hoogte.

Het besluit is op 23 februari gepubliceerd in Contact.