Maandelijks archief: februari 2015

Geen kapvergunning voor eik aan Terborgseweg

De gemeente ontving op 20 januari een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het perceel  Terborgseweg 10 in Zelhem. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 27 januari.

Als compensatie wil de eigenaar twee elzen of eiken planten.

Op 16 februari besloot de gemeente de aanvraag te weigeren. Dit is digitaal gemeld op 28 februari. Volgens de gemeente heeft de eik een meer dan gemiddelde waarde. De boom is nog vitaal en verkeert in een goede conditie. Op 3 maart meldt ook Contact het besluit.

Kastanjebomen in plaats van berken aan Lankhorsterstraat 5

Bij de gemeente is op 9 februari een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor twee berken op het adres Lankhorsterstraat 5 in Wichmond. De eigenaar wil ook 3 essen fors snoeien. Volgens hem hebben de berken hun maximale hoogte bereikt. In de breedte zorgen de berken voor schade aan het nieuwe rieten dak van het woonhuis, aldus de eigenaar. De essen zouden flink gesnoeid moeten worden vanwege “het gevaar van vallende takken op de weg”.

Op de plaats van de berken wil hij twee kastanjebomen planten.

De aanvraag is op 20 februari digitaal gemeld. Publicatie in Contact vond plaats op 24 februari.

Tijdens de beoordeling van de aanvraag kwam de gemeente tot de conclusie dat voor deze twee berken geen kapvergunning aangevraagd hoeft te worden. Dit is digitaal gemeld op 28 februari en in Contact gepubliceerd op 3 maart.

Kapvergunning voor inlandse eik aan Zomervreugdweg

Op 3 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik voor het pand Zomervreugdweg 5 in Vorden. Deze aanvraag is digitaal gemeld op 10 februari. Ook in Contact verscheen de aanvraag op 10 februari. De eigenaar voelt niets voor herplant.

Op 12 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eik is volgens de gemeente te zwaar aangetast door zwammen en bevat te veel dode takken. De eigenaar hoeft geen boom te planten ter compensatie, omdat de overige bomen op het perceel nu de kans krijgen forser uit te groeien.

Het besluit is digitaal bekendgemaakt op 26 februari en gepubliceerd in Contact op 3 maart.

Kapvergunning voor 2 eiken en een acacia aan Deldensebroekweg

De gemeente ontving een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken en een acacia aan de Deldensebroekseweg 6 in Vorden. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 27 januari.

Eén van de eiken is volgens de eigenaar dood. De andere zit vol met klimop. Dit laatste vormt geen beletsel voor de groei van de boom. De eiken zijn overigens niet dood. Beide bomen verkeren wel in een redelijk slechte conditie en zijn niet vitaal meer, aldus de gemeente. Volgens de gemeente is sprake van een gevaarlijke situatie, omdat de bomen aftakelen en dicht bij de weg staan.

Hoewel de eigenaar weinig voor herplant voelt, is hij daartoe wel verplicht. In het besluit van de gemeente, dat bekendgemaakt is op 24 februari, zowel digitaal als in het huis-aan-huisblad Contact (hoewel in deze laatste de Deldensebroekweg in Zelhem ligt), wordt overigens niet vermeld of voor iedere boom er één herplant moet worden op het perceel.

 

Eiken aan Enkweg blijven staan

De aanvraag voor de kap van tien eiken langs de Enkweg in Vorden (tussen de nummers 4 en 28) is ingetrokken. De aanvraag, daterend van 20 november en gepubliceerd in Contact op 2 december, blijkt op dezelfde dag ingetrokken te zijn.

Informatie over de reden tot kap is niet verstrekt. Het betreft de eiken die het dichtst bij het treinstation staan.

Bij Vereniging Bomenbelang waren verontruste reacties binnengekomen over de vermeende kap van de grote eiken die er nog gezond bij staan.

De gemeente snoeide de eiken afgelopen week. Althans: de eiken schuin tegenover het treinstation zijn aan de kant van de woningen fors gesnoeid, maar de klimop heeft men laten zitten bij de andere bomen. De laatste maal dat de bomen gesnoeid waren, zou volgens één van de uitvoerende gemeente-ambtenaren ongeveer 10 jaar geleden zijn geweest. Het snoeiwerk is niet uitgevoerd door een erkend groenbedrijf.

Gemeente weigert kapvergunning voor beuk aan Keijenborgseweg

De gemeente Bronckhorst gaat geen kapvergunning verlenen voor een beuk voor het pand Keijenborgseweg 8 in Zelhem. De aanvraag was gepubliceerd in Contact op 20 januari.

Volgens de eigenaar zit er veel dood hout in de boom en zitten er zwammen onder aan de stam. De boom staat volgens hem ook te dicht bij het huis.

De gemeente zegt in haar besluit van 3 februari dat de beuk nog vitaal is en in redelijke conditie verkeert. De hoeveelheid dood hout is gezien de leeftijd van de boom normaal, aldus de gemeente. Bovendien bestaat samenhang met twee andere beuken op de hoek van de boerderij. Visueel zijn er geen grote gebreken aan de boom.

Het besluit is digitaal gemeld op 21 februari. Het huis-aan-huisblad Contact publiceerde het besluit van de gemeente op 24 februari.

 

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Monumentenweg

De gemeente Bronckhorst heeft een aanvraag ontvangen voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik ter hoogte van de Monumentenweg 21 in Hoog-Keppel. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 20 januari.

Op 2 februari heeft de gemeente besloten de kapvergunning te verlenen. De circa 80 jaar oude Amerikaanse eik ondervindt hinder van tonderzwam. Daardoor bestaat kans op het afbreken van takken. Volgens een erkend groenbedrijf leeft de eik hooguit nog een jaar of drie.

Volgens de eigenaar is op dezelfde plek geen ruimte voor het planten van een nieuwe boom.

De gemeente zegt in haar besluit aanvankelijk dat wel herplant moet plaatsvinden, maar op het einde van het besluit staat dat herplant niet verplicht wordt. Letterlijk staat er “dat als de boom geveld is, een andere boom teruggeplant moet worden omdat de ruimte tussen de bomen te gering is”(?)

Tegen het besluit van de gemeente kan tot zes weken na publicatie bezwaar ingediend worden.

Digitaal is het besluit op 21 februari gemeld. In het huis-aan-huisblad Contact is het besluit gepubliceerd op 24 februari.

Kapvergunning voor 2 esdoorns aan Keppelseweg

De gemeente Bronckhorst heeft een aanvraag ontvangen voor een kapvergunning voor twee grote oude esdoorns en een den in de voortuin van het pand Keppelseweg 34 in Hummelo. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 20 januari. De eigenaar vindt dat de bomen te veel overlast veroorzaken en vreest schade bij storm.

Op 10 februari heeft de gemeente besloten de kapvergunning te verlenen. Dit meldt de gemeente digitaal op 21 februari en in het huis-aan-huisblad Contact op 24 februari.

Beide esdoorns hebben een plakoksel en zijn ingerot. Wat herplant betreft zegt de gemeente dat “binnen 3 jaar de tuin gerenoveerd moet zijn en daar waar mogelijk bomen teruggeplaatst moeten worden”(!)

De eigenaar wil niet herplanten.

Kapvergunning voor populier aan De Zuylenkamp

Op 11 december ontving de gemeente een kapaanvraag voor een populier aan De Zuylenkamp 49 in Hummelo. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 23 december.

Op 3 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De populier heeft een plakoksel en staat dicht bij de bebouwing.

De eigenaar moet elders op het perceel drie nieuwe populieren planten.

Het besluit is digitaal bekendgemaakt op 21 februari. In het huis-aan-huisblad Contact is het besluit op 24 februari gepubliceerd.

Kapvergunning voor 2 moeraseiken aan Remmelinkdijk in Keijenborg

Bij de gemeente is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor twee moeraseiken op het adres Remmelinkdijk 4a in Keijenborg. De aanvraag is openbaar gemaakt in Contact op 13 januari.

De eigenaar wil het erf herplanten met inheemse soorten (twee notenbomen). De twee moeraseiken wil hij kappen, omdat dit uitheemse soorten zijn.

Op 10 februari laat de gemeente digitaal weten dat de kapvergunning verleend wordt en dat de eigenaar daarvoor in de plaats inderdaad twee notenbomen moet planten. Deze bekendmaking verscheen op dezelfde dag in Contact.