Maandelijks archief: januari 2015

Kapvergunning voor eik aan Toverstraat in Baak

De eigenaar van het pand Toverstraat 1 in Baak heeft bij de gemeente een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een eik, omdat enkele dode takken boven de weg hangen.

De aanvraag is openbaar gemaakt in Contact op 13 januari.

Op 31 januari meldt de gemeente digitaal dat de kapvergunning verleend is. Het besluit is gepubliceerd in Contact op 3 februari.

De eigenaar moet een nieuwe eik planten op zijn perceel.

Kapvergunning voor moeraseik op terrein zwembad Hengelo

De gemeente Bronckhorst heeft een aanvraag ontvangen voor een kapvergunning voor een moeraseik op het terrein van het zwembad in Hengelo (naast de speeltuin). De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 20 januari.

De eik zou ziek zijn en een potentieel gevaar kunnen gaan vormen voor de bezoekers van het zwembad. De boom heeft een diameter van zo’n twee meter op 1.30 meter hoogte. Op vier meter hoogte heeft de boom een grote wond door een uitgescheurde tak.

Over herplant wordt niet gesproken.

Op 26 januari heeft de gemeente het besluit genomen de kapvergunning te verlenen, zo wordt op 31 januari digitaal gemeld. Dit besluit is gepubliceerd in Contact op 3 februari.

Kapvergunning voor 4 populieren aan Wiersserbroekweg

De gemeente Bronckhorst heeft een aanvraag ontvangen voor een kapvergunning voor 4 populieren aan de Wiersserbroekweg 1 in Vorden. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 20 januari. De populieren zouden scheef staan en het asfalt van de weg beschadigen. De bomen staan in de volle wind door het eerder kappen van de naastgelegen populieren.

Inderdaad staat in dit eerste deel van de Wiersserbroekweg (aan de kant van de Mosselseweg) vrijwel geen enkele boom meer direct langs de straat. Ter hoogte van het eerste huis staan nu nog 9 (!) populieren, recht omhoog, niet schuin. Bovendien beschadigen ze het wegdek niet. Verderop heeft vrachtverkeer of zwaar landbouwverkeer wel de bermen aan weerszijden flink kapotgereden. De bandensporen komen tot aan de stammen van de bomen die daar staan. Sterker nog: de bomen worden zolangzamerhand de sloot ingeduwd, als niet snel maatregelen genomen worden.

Aan het begin van de Wiersserbroekweg is aan de overzijde van huisnummer 1 recent ook een groenstrook inclusief forse bomen gekapt.

De eigenaar van Wiesserbroekweg 1 zou 4 essen willen planten ter compensatie van 4 populieren.

Het besluit van de gemeente is digitaal gemeld op 31 januari. In Contact is het besluit  gepubliceerd op 3 februari. Tot zes weken na deze datum kan bezwaar ingediend worden.

Oude eik aan Reeoordweg blijft staan

Op 20 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik nabij het adres Reeoordweg 4 in Vorden.

Op 3 december besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente verkeert de eik in de aftakelingsfase. In de boom zitten inderdaad enkele dode takken die het gevolg zijn van blikseminslag jaren geleden. Deze dode takken zijn nooit verwijderd. In de Reeoordweg is geen autoverkeer toegestaan.

Vereniging Bomenbelang tekende op 15 januari bezwaar aan tegen deze kapvergunning, omdat de eik ondanks de blikseminslag en het aanbrengen van semi-verharding op de Reeoordweg (waardoor de grond bij de stam deels verdwenen is en de eik weg dreigt te zakken richting sloot) nog steeds volop levend is. De monumentale boom met een stamdoorsnede van ongeveer 110 cm is de afgelopen jaren niet onderhouden. De dode takken zijn er niet uitgehaald. Van gevaar is echter geen sprake, omdat de weg verboden is voor autoverkeer. Vereniging Bomenbelang stelt voor dat de gemeente het achterstallige onderhoud alsnog uitvoert en de dode takken verwijdert.

Op 28 januari meldt de secretaris van de Commissie Bezwaarschriften van de gemeente Bronckhorst dat naar aanleiding van het bezwaar nog eens naar de noodzaak van het kappen van deze eik gekeken is. Besloten is nu de boom alleen te snoeien. Zowel de aanvraag voor een kapvergunning als het besluit deze te verlenen, worden ingetrokken.

Kap 2 acacia’s aan Piersonstraat in Zelhem

Op 12 december ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van 2 acacia’s in de achtertuin van het pand Piersonstraat 6 in Zelhem. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 23 december.

De acacia’s verkeren volgens de gemeente in een slechte conditie en zouden niet zo’n lang leven meer beschoren zijn.

De eigenaar moet twee bomen herplanten op zijn perceel.

Op 27 januari meldt de gemeente via het huis-aan-huisblad Contact dat de kapvergunning verleend wordt. Digitaal is  nog geen informatie verstrekt over dit besluit!

Tegen het besluit is tot zes weken na deze datum bezwaar aan te tekenen.

Kap notenboom en 2 beuken aan Hyacinthweg in Zelhem

Op 30 november ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van een notenboom en twee beuken op het adres Hyacinthweg 1 in Zelhem. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 9 december.

Op 20 januari meldt de gemeente via het huis-aan-huisblad Contact dat de vergunning verleend wordt. Tegen dit besluit kan men tot zes weken na deze datum bezwaar aantekenen.

Kapvergunning voor 12 populieren aan Uilenesterstraat

Op 11 december ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van 12 populieren aan de Uilenesterstraat in Keijenborg. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 23 december.

De eigenaar gaat inlandse eiken planten op de opengevallen plekken.

De gemeente meldt op 20 januari via het huis-aan-huisblad Contact dat de kapvergunning verleend is.

Aanvraag kap wilgenbosjes tussen Horstweg en Loenhorsterweg ingetrokken

Op 17 december ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van twee wilgenbosjes van 0,5 en 0,25 hectare tussen de Horstweg en Loenhorsterweg in Hummelo. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 23 december.

Op 20 januari meldt de gemeente via het huis-aan-huisblad Contact dat de aanvraag voor de kapvergunning ingetrokken is.