Maandelijks archief: november 2014

Laan met thuja’s op landelijke lijst monumentale bomen

Thuja 1 - Hengeloo

De landelijke Bomenstichting heeft de laan met 37 reuzenlevensbomen (Thuja plicata) aan het Iekink in Hengelo in het landelijk register van monumentale bomen geplaatst. Het betreft volgens de Bomenstichting een unieke laan van circa 100 meter met bomen die kerngezond zijn en vitaal en nog zeer lang mee kunnen. Reuzenlevensbomen kunnen vele honderden jaren oud worden. Een jaar geleden dreigde de gemeente met de kap van de gehele laan voor de aanleg van maximaal 16 extra parkeerplaatsen voor de openbare basisschool Rozengaardsweide. Lees verder

Teloorgang rode beuk aan Decanijeweg

 

De rode beuk aan de Decanije in Vorden wordt geveld (foto: Henk Dekker).

De rode beuk aan de Decanijeweg in Vorden is op 14 en 15 mei deels geveld (foto: Henk Dekker).

De gemeente Bronckhorst heeft op 14 en 15 mei door een bedrijf uit Duitsland met een hoogwerker één van de twee rode beuken aan de Decanijeweg in Vorden deels laten kappen. De beuk wordt jaarlijks gecontroleerd, omdat hij aangetast is door zwammen (de dunne weerschijnzwam). Bij de laatste controle vorig jaar september bleek dat de beuk een gevaar zou kunnen gaan vormen voor de omgeving. De zwam zit in het onderste deel van de stam.

Dat onderste deel staat er nog. De grote (en allemaal gezonde) zijtakken zijn verwijderd. Van het restant is nu een ‘kunstwerk’ gemaakt op kosten van de gemeente en het bedrijf waarvoor de rode beuk staat.

Zo ziet het restant van de rode beuk er sinds november 2014 uit (foto: Hans Thijssen).

Zo ziet het restant van de rode beuk er sinds november uit (foto: Hans Thijssen).

IMG_8894_2

De gemeente wil de achterste rode beuk laten kappen omdat deze te veel aangetast is door zwammen en gevaar zou kunnen gaan opleveren.

Foto’s uit het voorjaar van 2014.

Rode beuk aan de Decanije (1)

Vellijst 2014: ruim 100 bomen in buitengebied en ruim 30 bomen in de kernen

De gemeente heeft een kapaanvraag ingediend voor ruim 100 bomen in het buitengebied en ruim 30 woningen in de diverse kernen van Bronckhorst. Meestal betreft het dode en gevaarlijke bomen. Er zitten ook bomen tussen met zwammen en plakoksels.

In principe moet op de locaties dezelfde boom herplant worden.

Kap es aan de Zutphenseweg

Op 20 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van een es aan de Zutphenseweg 90a in Vorden.

De es heeft een plakoksel op drie meter hoogte. Voor de rest verkeert de boom in een normale conditie en kan in principe nog jarenlang blijven staan. De es staat wel enigszins scheef richting de woning op twee meter afstand.

Op 11 november heeft de gemeente toch de kapvergunning verleend. Ze stelt wel als voorwaarde dat de eigenaar binnen drie jaar een beuk plant op hetzelfde perceel. Dit besluit is gepubliceerd in Contact op 25 november.

De eigenaar heeft al laten weten een haagbeuk te planten.

Kapvergunning voor 11 populieren aan Hengeloseweg in Vorden

Op 17 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor de kap van elf populieren aan de Hengeloseweg 20 in Vorden. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 28 oktober. Het betreft bomen die ongeveer 20 meter hoog zijn.

Op 19 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eigenaar moet in het kader van de herplantplicht 4 fruitbomen planten. Op het belendende perceel zijn in het recente verleden al meerdere fruitbomen geplant.

Veel kapaanvragen: meer dan 33 bomen

Voor in totaal 33 bomen + ruim 100 bomen in het buitengebied en ruim 30 bomen in de diverse kernen van de gemeente Bronckhorst’ is in november een kapaanvraag ingediend: een ongekend hoog aantal. Overigens betreffen de laatstgenoemden in principe dode of zieke bomen, hoewel een aantal alleen last ondervindt van zwammen.

In Vorden zijn aanvragen ingediend voor een eik aan de Galgengoorweg 12, vier eiken aan de Venhorstinkweg 2 en een beuk aan de Almenseweg (exacte locatie geeft de gemeente niet).

In Zelhem werden kapaanvragen ingediend voor een esdoorn aan de Kruisbergseweg 5,        18 populieren aan de Akkerweg 1a en een eik aan de Kerkhoflaan (ook hiervoor is geen exacte locatie doorgegeven).

In Baak is een kapaanvraag ingediend voor 3 populieren aan de Dollemansstraat 6a.

In Laag-Keppel wil men op het adres Rijksweg 81 vier berken kappen.

Ten slotte wil de gemeente zelf dus ruim 100 bomen in het buitengebied kappen en ruim 30 in de diverse kernen van Bronckhorst. Het betreft eiken, kastanjes, beuken, lindes, acacia’s, esdoorns, essen en haagbeuken. In principe geldt voor deze bomen een herplantplicht.

 

Lezing van Maja Kooistra

Op uitnodiging van het bestuur van Vereniging Bomenbelang komt Maja Kooistra op 21 november een lezing/presentatie houden over wat bomen mensen kunnen bieden behalve zuurstof, schaduw, beschutting tegen de wind, zaden, vruchten en natuurlijk hout. De bijeenkomst, die voor leden gratis toegankelijk is, begint om 20 uur en vindt plaats in het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat in Vorden. Niet-leden betalen een entree van 5 euro. Lees verder

Kap kastanje, beuk en 2 eiken aan Rijksweg in Laag-Keppel

De gemeente ontving op 5 oktober een aanvraag voor de kap van een kastanjeboom, een beuk en vijf Amerikaanse eiken op het adres Rijksweg 97 in Laag-Keppel.

Op 10 november besloot de gemeente een vergunning te verlenen voor de kap van de paardenkastanje, de beuk en twee Amerikaanse eiken. De eigenaar krijgt geen toestemming om de drie Amerikaanse eiken voor het huis te kappen. Deze zijn gezond en beeldbepalend volgens de gemeente. De paardekastanje, de beuk en de andere twee Amerikaanse eiken takelen af en staan ook deels te dicht bij elkaar. Deze bomen mogen wel gekapt worden. Herplant voor deze bomen is niet nodig, omdat op het perceel volgens de gemeente al voldoende bomen staan. Nu krijgen ze de ruimte om uit te groeien.

Tegen dit besluit, dat is gepubliceerd in Contact op 18 november, kan vanaf deze datum tot zes weken nadien bezwaar gemaakt worden.

Kap 2 kastanjebomen aan Halseweg in Zelhem

De gemeente ontving op 6 oktober een aanvraag voor de kap van twee kastanjebomen aan de Halseweg 2 in Zelhem.

Volgens de gemeente verkeren de kastanjebomen in een slechte conditie en neemt de kans toe dat ze gevaar gaan opleveren. Beide bomen hebben last van de bloedingsziekte.

Vanwege de parkeergelegenheid voor de supermarkt wil de gemeente geen herplantplicht opleggen.

Tegen dit besluit, dat is gepubliceerd in Contact op 18 november, kan tot zes weken na deze datum bezwaar aangetekend worden.

Achterhoek ziet er weer iets kaler uit

foto: Hans Thijssen (Vereniging Bomenbelang)

foto: Hans Thijssen (Vereniging Bomenbelang)

De provincie Gelderland heeft tussen eind augustus ben begin november het eerste deel van de N314 tussen Zutphen en Hummelo aangepast. Voor een verbreding van de weg met in totaal ongeveer een meter moeten zo’n 70 zomereiken en beuken gekapt worden. Hiervoor komen weliswaar 117 bomen terug (linden, fladderiepen en beuken), maar deze hebben natuurlijk niet de omvang van de bomen die nu verdwijnen. De meeste te kappen bomen zijn gezond en zouden nog vele jaren meekunnen. Het grootste deel van de te vellen bomen is 15 tot 20 meter hoog. Lees verder