Maandelijks archief: juli 2014

Noodkap twee eiken

De gemeente Bronckhorst heeft op 14 juli besloten direct een vergunning te geven voor de kap van twee inlandse eiken op twee percelen van dezelfde eigenaar: Lankhorsterstraat 32 in Wichmond en Akkerweg 1a in Zelhem. Eén eik is dood en één eik is eerder getroffen door de bliksem. Omdat volgens de gemeente uit veiligheidsoverwegingen noodkap noodzakelijk is, is op de aanvraag van 11 juli direct actie ondernomen.

Binnen 3 jaar na het kappen moet herplant van 2 eiken plaatsvinden met een minimale stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter hoogte.

Bezwaar tegen kapvergunning voor 29 bomen langs N314 in Hummelo gegrond verklaard

 

De kap van de bomen ten zuiden van Hummelo maakt deel uit van een grootschaligere kap langs de gehele N314 (foto: Hans Thijssen (Vereniging Bomenbelang).

De kap van de bomen ten zuiden van Hummelo maakt deel uit van een grootschaligere kap langs de gehele N314 (foto: Hans Thijssen (Vereniging Bomenbelang).

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bronckhorst heeft het bezwaar dat Vereniging Bomenbelang op 28 april aantekende tegen het besluit van diezelfde gemeente om de provincie Gelderland toe te staan 29 eiken en beuken langs de N314 ten zuiden van Hummelo te kappen, gegrond verklaard. Vanwege onduidelijkheid over de herplant van bomen is nu een nieuw besluit genomen waarin specifiek een herplantplicht wordt opgelegd aan de provincie. Zij moet binnen een jaar 42 kleinbladige lindes, 72 fladderiepen en 3 beuken planten langs de N314. Deze herplant is de totale herplant van het gehele project (aanpassing provinciale weg tussen Hummelo en Zutphen). De 117 nieuwe bomen komen in de plaats van 70 volwassen eiken en beuken: circa 30 bij Hummelo en circa 40 op het baanvak tot Zutphen. Lees verder

100e bericht!

Op 16 juli, 9 maanden nadat we begonnen met de website van Vereniging Bomenbelang, plaatsten we het 100e bericht. Helaas betrof het weer een bericht naar aanleiding van een aangevraagde kapvergunning. En helaas weer een onduidelijk bericht van gemeentezijde. De aanvraag betreft namelijk ‘een boom’ aan de Sterreweg in Hengelo. Geen exacte locatie en de boom kreeg niet eens een naam! Pas nadat we meer informatie ontvingen, konden we zien dat het om een haagbeuk gaat. Overigens heeft de gemeente deze kapaanvraag geweigerd. Lees verder

Bezwaar tegen kap kastanjebomen Vrogteweg Zelhem ongegrond verklaard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst hebben het bezwaar van Vereniging Bomenbelang tegen de kap van twee kastanjebomen op de hoek Vrogteweg – Rietgeld in Zelhem ongegrond verklaard. Het college volgt hiermee het advies op van de Commissie Bezwaarschriften. Bomenbelang diende op 9 april bezwaar in tegen de door de gemeente verleende kapvergunning, omdat beide kastanjebomen nog gezond zijn. Dat beaamt ook de medewerker van de gemeentelijke dienst groenbeheer.

Volgens de indiener van de kapaanvraag zorgen de wortels van de kastanjebomen voor ondermijning van de fundering van een schuurtje. Enkele scheuren in de muren zouden dat bewijzen. Lees verder

Kap acacia aan Ds. Pikaarweg Steenderen

Op 17 juni ontving de gemeente Bronckhorst een aanvraag voor de kap van een acacia aan de Ds. Pikaarweg 16 in Steenderen.

Volgens de eigenaar bestaat de mogelijkheid dat er dode takken uit de boom vallen. Of voldoende onderhoud gepleegd wordt/is, maakt hij niet duidelijk. Volgens de eigenaar staan er meer dan voldoende bomen op zijn perceel.

Op 1 juli besloot de gemeente de kapvergunning af te geven. Tegen dit besluit, dat is gepubliceerd in Contact op 8 juli, kan vanaf die datum tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden. Volgens de gemeente bestaat nauwelijks ruimte voor herplant van een nieuwe acacia. Daarom wordt geen herplantplicht opgelegd.

Uitrusten onder monumentale kastanjeboom in centrum

Onder de monumentale kastanjeboom voor de kerk aan de Dorpsstraat plaatste de gemeente begin juli de lang verwachte boombank. Vereniging Bomenbelang leverde bij de gemeente Bronckhorst vorig jaar drie teksten in voor op deze boombank en/of 8 kleine banken die geplaatst zijn in het centrum van Vorden. De gemeente gaf vorig jaar haar inwoners, maar ook verenigingen de mogelijkheid korte teksten aan te leveren die in de metalen banken gegraveerd worden. Lees verder