Advies over terugbrengen laanbomen bij Zonnekamp in Zelhem

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst adviseert momenteel ProWonen en zorginstelling Markenheem over het terugbrengen en versterken van de laanbeplanting langs de Hengeloseweg in Zelhem ter hoogte van het zorgcentrum Zonnekamp. Op dat nu deels braakliggende terrein staan nog twee beuken, die helaas gekapt gaan worden omdat de nieuwe bebouwing die de komende jaren verrijst, tot daar reikt. Op 8 december praatte de vereniging over het bomenplan met ProWonen en Markenheem. Lees verder

Bomenbelang plant katsoeraboom

foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang

Deze katsoeraboom kan zeker zo’n 10 tot 12 meter hoog worden (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

Vereniging Bomenbelang plantte op haar jaarlijkse boomplantdag op zaterdag 26 november een katsoeraboom op de parkeerplaats De Bleek in Vorden (aan de westkant bij Albert Heijn). De vereniging schenkt deze boom aan de projectgroep Baakse Beek. De aanplant zou de afsluiting van de eerste werkzaamheden rond de beek betekenen, ware het niet dat de gemeente nog moet beginnen met de aanplant van groen. Dit groen komt langs de weg tussen de Dorpsstraat achter Albert Heijn en langs de HEMA én de Baakse Beek. Deze ‘rode loper’ krijgt dus een groene aankleding: tegen de gevels van de winkels komt beplanting. Het moet de mensen meer naar de beek trekken. Bij het planten waren ook leden van de projectgroep aanwezig.

Lees verder

Actie gratis bomen in buitengebied

De actie ‘1 boom mot kun’n’, waarbij grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst in aanmerking komen voor een gratis boom, is verlengd tot zaterdag 10 december. Vorige winter leverde de actie in totaal ruim 120 nieuwe bomen op.

Het betreft een initiatief van bewoners uit het buurtschap Bekveld. Vereniging Bomenbelang steunt hen, evenals de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt. De gemeente Bronckhorst en de provincie Gelderland betalen de bomen.  Lees verder

Hoe gaan we om met bomen?

In theorie is de bescherming van bomen meestal wel goed geregeld, maar in de praktijk zijn bomen vaak overgeleverd aan willekeur en desinteresse. Een goed voorbeeld hiervan is momenteel te zien bij station Vorden. Daar worden woningen gebouwd deels onder de kroon van de forse eiken die daar al decennia staan. In principe had de gemeente Bronckhorst hiervoor al geen toestemming mogen verlenen. Maar de afgelopen weken wordt het nog bonter. De aannemer zette zijn bouwcontainers bovenop de boomvoet zo ongeveer tegen de eiken aan (zie de foto’s hieronder).

Bomenbelang meldde dit half oktober aan de gemeente. Die heeft na enige tijd de projectleider gesproken. Zij maakten de afspraak dat één container gedraaid zal worden zodat die iets verder van de boomvoet af komt te staan. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een kraan die in de tweede week van november beschikbaar is.

Een oplossing is dit natuurlijk niet. De containers horen daar niet thuis.

container-op-boomvoet-1

container-op-boomvoet-3

container-op-boomvoet-2

Excursie op ’t Waliën goed bezocht

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst verzorgde in samenwerking met Natuurmonumenten op zaterdag 8 oktober een excursie op ’t Waliën tussen Zutphen en Lochem. De ontvangst was in het Koetshuis, rechts van het landhuis aan de Lochemseweg (nr. 27). De wandeling duurde ongeveer twee uur. Ruim 20 mensen namen deel aan de excursie. Tijdens deze tocht gaf Natuurmonumenten uitleg over hoe zij omgaat met dit natuurgebied.

't Waliën kent veel lanen. Dit is één van de oudste met tot 45 meter hoge Douglas sparren (foto: Hans Thijssen).

’t Waliën kent veel lanen. Dit is één van de oudste met tot 45 meter hoge Douglassparren (foto: Hans Thijssen).

In het nog vrij jonge landgoed 't Waliën heeft Natuurmonumenten de afgelopen jaren verschillende nieuwe lanen met inlandse eiken geplant (foto: Hans Thijssen).

In het nog relatief jonge landgoed plantte Natuurmonumenten de afgelopen jaren ook verschillende nieuwe lanen met inlandse eiken aan (foto: Hans Thijssen).

’t Waliën maakte vroeger deel uit van een groot heidegebied, waaronder ook het Groote Veld viel. Het is nu een gevarieerd landgoed met bossen, poelen en fraaie oudere en nieuwe bomenlanen.

De tuin bij het landgoed (vlak bij de weg Lochem-Zutphen) is 100 jaar geleden ontworpen door tuinarchitect Leonard Springer. Daar staat onder andere een reusachtige treurbeuk. Deze boom is ruim een eeuw oud. De omvang van de kroon bedraagt ongeveer 100 meter. Natuurmonumenten, die sinds 1982 eigenaar is van het hele landgoed, renoveerde de tuin vorig jaar. Diverse zichtlijnen zijn weer open gemaakt.

Het landhuis is niet toegankelijk, de tuin voor een belangrijk deel wel.

De tuin van landgoed 't Waliën, die deels toegankelijk is (foto: Hans Thijssen).

De tuin van landgoed ’t Waliën, die voor een belangrijk deel toegankelijk is (foto: Hans Thijssen).

 

De meer dan een eeuw oude treurbeuk in de tuin van landgoed 't Waliën. De omvang van de 'kroon' bedraagt ruim 100 meter (foto: Hans Thijssen).

De meer dan een eeuw oude treurbeuk in de tuin van landgoed ’t Waliën. De omvang van de ‘kroon’ bedraagt ruim 100 meter (foto: Hans Thijssen).

Het hoofdgebouw van landgoed 't Waliën. Het wordt bewoond door een woongemeenschap (foto: Hans Thijssen).

Het hoofdgebouw van landgoed ’t Waliën. Het wordt bewoond door een woongemeenschap (foto: Hans Thijssen).

Bestuur zoekt nieuwe penningmeester

Het bestuur van Vereniging Bomenbelang zoekt een nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester Karel van Hal wil zijn functie na enkele jaren graag overdragen aan een nieuw persoon.

De nieuwe penningmeester maakt deel uit van het 5-koppige bestuur en is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. Naast het reguliere bijhouden van inkomsten en uitgaven moet de nieuwe penningmeester ieder jaar een begroting maken en de ledenadministratie van Bomenbelang bijhouden.

Soms zal de penningmeester ook samen met een ander bestuurslid overleg voeren met de gemeente, provincie of andere overheids- of particuliere (milieu- en natuur)organisaties.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Vereniging Bomenbelang: (0575) 470 530 of via bomenbelang@gmail.com.

Bomenbelang verliest procedure om kaalslag IJssel-uiterwaarden

De Raad van State geeft Rijkswaterstaat toestemming om 50 tot 70 procent van alle bomen en struiken te verwijderen uit de uiterwaarden langs de IJssel om een waterstandsdaling te bereiken van ongeveer 5 tot 10 cm. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, die bezwaar had aangetekend tegen dit plan van Rijkswaterstaat, heeft deze zaak dus verloren.  Lees verder

Veel te bespreken op ledenvergadering

Voorafgaand aan de jaarlijkse ledenvergadering van Bomenbelang werd op 17 mei een korte wandeling gehouden langs de Baakse Beek. Momenteel liggen plannen op tafel om deze beek met name in het centrum van Vorden een aantrekkelijker karakter te geven. Dit betekent wel dat het groen aldaar ook deels op de schop gaat. Bekeken werd welke bomen gekapt zullen gaan worden en waar men nieuwe bomen plant. Ook werd uit de doeken gedaan hoe de zogeheten rode loper, de verbinding tussen de Dorpsstraat en De Bleek, een groener karakter kan krijgen.

foto: Hans Thijssen

foto: Hans Thijssen

foto: Hans Thijssen

foto: Hans Thijssen

De vergadering zelf stond grotendeels in het teken van noodzakelijke procedures tegen de gemeente (i.v.m. met de zeer beperkte en onvoldoende groenvoorziening bij de geplande bouw van een vrieshal in Steenderen) en de behandeling van de Raad van State van het beroepschrift tegen de plannen van Rijkswaterstaat om zo veel mogelijk bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel weg te halen.

Verder kondigde het bestuur een nieuwe huisstijl aan en toonde het een concept van de eerste fietsroute langs monumentale bomen, waaraan momenteel de laatste hand gelegd wordt.

Ook kwamen ideeën aan bod voor nieuwe excursies.

 

Op pad in de gemeente Bronckhorst

Enkele boominspecteurs en leden van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst bezochten op 15 april enkele locaties waar interessante bomen te zien zijn of waarvoor kapplannen bestaan. Zo werd één van de grootste bomen in de gemeente bekeken: een Sequoiadendron giganteum oftewel een mammoetboom, op ’t Makkink in de buurt van Vierakker.

Foto: Hans Thijssen

Foto: Hans Thijssen

’t Makkink is één van de circa 125 locaties in de gemeente Bronckhorst waar monumentale bomen staan. Deze mammoetboom is tussen 1850 en 1860 geplant. Bij de controle in 2006 was de conditie matig, door een eerdere blikseminslag. Nu verkeert de boom weer in een redelijke conditie. De mammoetboom is inmiddels ruim 30 meter hoog en bijna 5 meter in omtrek.

Even verderop staat nog een monumentale boom, een zomereik uit 1880-1890. Deze is 23 meter hoog en heeft een stamomtrek van ongeveer 3,75 meter. Deze eik verkeert nog steeds in een goede conditie.

Verder werden de kastanjes bezocht op het kerkhof in Voor-Drempt, waarvoor de gemeente een kapvergunning afgegeven heeft, én de 50 Amerikaanse eiken bekeken aan de Onderstraat in Bronkhorst, waarover binnenkort overleg plaatsvindt met de gemeente.