Excursie op ’t Waliën op 8 oktober

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst houdt in samenwerking met Natuurmonumenten op zaterdag 8 oktober een excursie in ’t Waliën tussen Zutphen en Lochem. De ontvangst is om 10 uur in het Koetshuis, Lochemseweg 44 (Warnsveld). De wandeling duurt ongeveer twee uur. Tijdens deze tocht krijgt u uitleg over het huidige beleid van Natuurmonumenten ten aanzien van de bossen in de omgeving van Vorden.

’t Waliën was vroeger een heidegebied, nu een gevarieerd landgoed met bossen, poelen en fraaie bomenlanen. De tuin bij het landgoed is 100 jaar geleden (in 1914) ontworpen door tuinarchitect Leonard Springer. Daar staat onder andere een reusachtige treurbeuk. Deze boom stamt waarschijnlijk uit 1915. De omvang van de kroon is ongeveer 100 meter.

Natuurmonumenten, die sinds 1982 eigenaar is van het hele landgoed, heeft de tuin vorig jaar gerenoveerd.

Normaal is het huis en de tuin niet toegankelijk. Nu krijgt u er bij aanvang van de excursie koffie.

Leden van Bomenbelang kunnen gratis deelnemen. Niet-leden betalen 7,50 euro.

Opgave is mogelijk via bomenbelang@gmail.com.

 

Actie voor gratis bomen in buitengebied krijgt vervolg

De actie ‘1 boom mot kun’n’ die vorige winter in totaal ruim 120 nieuwe bomen opleverde in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst, krijgt dit najaar een vervolg. Voor 1 november aanstaande kunnen grondeigenaren in het buitengebied in aanmerking komen voor een boom. Het betreft een initiatief van bewoners uit het buurtschap Bekveld. Vereniging Bomenbelang steunt hen, evenals de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt. De gemeente Bronckhorst en de provincie Gelderland betalen de bomen.  Lees verder

Bestuur zoekt nieuwe penningmeester

Het bestuur van Vereniging Bomenbelang zoekt een nieuwe penningmeester. De huidige penningmeester Karel van Hal wil zijn functie na enkele jaren graag overdragen aan een nieuw persoon.

De nieuwe penningmeester maakt deel uit van het 5-koppige bestuur en is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. Naast het reguliere bijhouden van inkomsten en uitgaven moet de nieuwe penningmeester ieder jaar een begroting maken en de ledenadministratie van Bomenbelang bijhouden.

Soms zal de penningmeester ook samen met een ander bestuurslid overleg voeren met de gemeente, provincie of andere overheids- of particuliere (milieu- en natuur)organisaties.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Vereniging Bomenbelang: (0575) 470 530 of via bomenbelang@gmail.com.

Bomenbelang verliest procedure om kaalslag IJssel-uiterwaarden

De Raad van State geeft Rijkswaterstaat toestemming om 50 tot 70 procent van alle bomen en struiken te verwijderen uit de uiterwaarden langs de IJssel om een waterstandsdaling te bereiken van ongeveer 5 tot 10 cm. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, die bezwaar had aangetekend tegen dit plan van Rijkswaterstaat, heeft deze zaak dus verloren.  Lees verder

Veel te bespreken op ledenvergadering

Voorafgaand aan de jaarlijkse ledenvergadering van Bomenbelang werd op 17 mei een korte wandeling gehouden langs de Baakse Beek. Momenteel liggen plannen op tafel om deze beek met name in het centrum van Vorden een aantrekkelijker karakter te geven. Dit betekent wel dat het groen aldaar ook deels op de schop gaat. Bekeken werd welke bomen gekapt zullen gaan worden en waar men nieuwe bomen plant. Ook werd uit de doeken gedaan hoe de zogeheten rode loper, de verbinding tussen de Dorpsstraat en De Bleek, een groener karakter kan krijgen.

foto: Hans Thijssen

foto: Hans Thijssen

foto: Hans Thijssen

foto: Hans Thijssen

De vergadering zelf stond grotendeels in het teken van noodzakelijke procedures tegen de gemeente (i.v.m. met de zeer beperkte en onvoldoende groenvoorziening bij de geplande bouw van een vrieshal in Steenderen) en de behandeling van de Raad van State van het beroepschrift tegen de plannen van Rijkswaterstaat om zo veel mogelijk bomen en struiken in de uiterwaarden van de IJssel weg te halen.

Verder kondigde het bestuur een nieuwe huisstijl aan en toonde het een concept van de eerste fietsroute langs monumentale bomen, waaraan momenteel de laatste hand gelegd wordt.

Ook kwamen ideeën aan bod voor nieuwe excursies.

 

Op pad in de gemeente Bronckhorst

Enkele boominspecteurs en leden van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst bezochten op 15 april enkele locaties waar interessante bomen te zien zijn of waarvoor kapplannen bestaan. Zo werd één van de grootste bomen in de gemeente bekeken: een Sequoiadendron giganteum oftewel een mammoetboom, op ’t Makkink in de buurt van Vierakker.

Foto: Hans Thijssen

Foto: Hans Thijssen

’t Makkink is één van de circa 125 locaties in de gemeente Bronckhorst waar monumentale bomen staan. Deze mammoetboom is tussen 1850 en 1860 geplant. Bij de controle in 2006 was de conditie matig, door een eerdere blikseminslag. Nu verkeert de boom weer in een redelijke conditie. De mammoetboom is inmiddels ruim 30 meter hoog en bijna 5 meter in omtrek.

Even verderop staat nog een monumentale boom, een zomereik uit 1880-1890. Deze is 23 meter hoog en heeft een stamomtrek van ongeveer 3,75 meter. Deze eik verkeert nog steeds in een goede conditie.

Verder werden de kastanjes bezocht op het kerkhof in Voor-Drempt, waarvoor de gemeente een kapvergunning afgegeven heeft, én de 50 Amerikaanse eiken bekeken aan de Onderstraat in Bronkhorst, waarover binnenkort overleg plaatsvindt met de gemeente.

Geslaagde boomfeestdag voor kleine 200 leerlingen

Leerlingen van de groepen 8 van de Dorpsschool en De Vordering uit Vorden plantten achter landgoed 't Zelle op de hoek Ruurloseweg - Roessinks Drijfdijk zo'n  2000 boompjes op een half hectare grond (foto: Maria Haanappel).

Leerlingen van de groepen 8 van de Dorpsschool en De Vordering uit Vorden plantten achter landgoed ’t Zelle op de hoek Ruurloseweg – Roessinks Drijfdijk zo’n 2000 boompjes op een half hectare grond (foto: Maria Haanappel).

De Nationale Boomfeestdag kende droog, aanvankelijk redelijk zonnig maar enigszins koud weer. Evenals in andere gemeenten plantten leerlingen van de hoogste klassen van de basisscholen bomen in allerlei maten en soorten. In de gemeente Bronckhorst voert het Boomfeestdagcomité Bronckhorst al enkele jaren de regie over de plaatselijke boomfeestdag. In dat comité zitten vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang, de agrarische natuurorganisatie ’t Onderholt en de hoveniersbedrijven Piek Zweverink, Inhetgroen en Velhorst groot groen.

Boomfeestdag4

Dit jaar namen zes scholen uit de gemeente Bronckhorst deel aan Boomfeestdag. In totaal ruim 180 leerlingen plantten struiken, bosplantsoen en soms ook enkele bomen (bijvoorbeeld in Steenderen vijf al wat grotere tulpenbomen en in Hengelo twee inlandse eiken). Dit gebeurde op vier locaties: de landgoederen Suideras in Wichmond en ’t Zelle tussen Ruurlo en Hengelo, het bedrijventerrein van Hengelo (aan de oostkant) en op het zwembadterrein van Steenderen.

De basisscholen die deelnamen waren: De Vordering, ’t Hoge en de Dorpsschool uit Vorden, ’t Loo uit Zelhem, de nieuwe fusieschool De Pannevogel uit Steenderen en Bekveld uit Hengelo.

Alle leerlingen kregen als attentie een Gelderse roos van het organiserend comité.

IMG_3218

IMG_3214

 

 

 

 

In totaal 124 gratis ‘markante’ bomen in buitengebied

Wethouder Engels plant samen met initiatiefnemer van '1 boom mot kun'n' Anton Stortelder de eerste paardenkastanje. Links de eigenaar van het perceel (foto: Hans Thijssen).

Wethouder Engels plant samen met initiatiefnemer van ‘1 boom mot kun’n’ Anton Stortelder de eerste paardenkastanje. Links de eigenaar van het perceel (foto: Hans Thijssen).

Op donderdag 26 november heeft wethouder Engels de eerste van 124 bomen geplant in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst: een paardenkastanje aan de Krommedijk in Hengelo. Het betreft de uitvoering van de actie ‘1 boom mot kun’n‘. Vereniging Bomenbelang ondersteunt dit initiatief van een aantal mensen uit Hengelo (‘Natuur op Bekveld’), de agrarische natuurvereniging ’t Onderholt en de gemeente Bronckhorst waarbij gratis bomen geleverd worden aan grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst.

Het initiatief begon enkele jaren geleden in de gemeente Oost Gelre. Het doel is het buitengebied weer te voorzien van een flink aantal landschappelijk beeldbepalende bomen. Vanuit Bronckhorst kwamen zo’n 160 aanvragen binnen, uit vrijwel alle dorpen. Daarvan voldeden 124 locaties. De aanvragen betreffen voornamelijk walnoten, eiken, lindes, beuken, kastanjebomen en zwarte elsen. Lees verder

Voortaan jaarlijkse plantdag Bomenbelang in november

Op zaterdag 21 november begon Vereniging Bomenbelang Bronckhorst een jaarlijkse traditie: het planten van een al wat grotere of bijzondere boom op een openbare plek in de gemeente waar veel mensen langs komen. Dit jaar betreft het een moeraseik op het parkeerterrein bij kasteel Hackfort. De boom is geleverd door boomkwekerij Klanderman in Halle.

Het planten van de moeraseik op het parkeerterrein van Hackfort in Vorden (foto: Hans Thijssen).

Het planten van de moeraseik op het parkeerterrein van Hackfort in Vorden (foto: Hans Thijssen).

Het planten van de boom werd voorafgegaan door een excursie in de directe omgeving.

IMG_9642

 

Twee nieuwe bestuursleden

Het bestuur van Vereniging Bomenbelang: v.l.n.r. voorzitter Cees van der Jagt, secretaris Peter Bielars, penningmeester Karel van Hal, Joost Bakker en Kees Mortier (foto: Hans Thijssen).

Het bestuur van Vereniging Bomenbelang: v.l.n.r. voorzitter Cees van der Jagt, secretaris Peter Bielars, penningmeester Karel van Hal, Joost Bakker en Kees Mortier (foto: Hans Thijssen).

Het bestuur van Vereniging Bomenbelang heeft twee nieuwe bestuursleden. Op de jaarlijkse ledenvergadering op 25 juni werd Joost Bakker al gekozen tot nieuw bestuurslid. In de afgelopen weken is daarnaast Kees Mortier bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Zij vervangen Jan Lindhout en Hans Thijssen die actief lid blijven.

Joost Bakker uit Vorden werkte zo’n 30 jaar bij Natuurmonumenten. Hij gaat zich bij Vereniging Bomenbelang vooral bezig houden met de praktische controle van kapaanvragen.

Kees Mortier uit Zelhem werkte lange tijd als beheerder voor Staatsbosbeheer in natuurgebieden bij de monding van de IJssel en later als inkoper van bomen en struiken voor de Nederlandse staat.