Samenwerking met Bomenstichting Zutphen e.o.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst en Bomenstichting Zutphen e.o. versterken hun samenwerking. Onlangs kwamen de besturen van beide bomenorganisatie bijeen om te praten over het beter benutten van de bestaande contacten.

Bomenstichting Zutphen bestaat sinds 2002. Vereniging Bomenbelang werd opgericht in 1997. Beide organisaties hebben ten doel het groen in respectievelijk Zutphen en Bronckhorst te beschermen, in het bijzonder de waardevolle bomen. Daarvoor houden ze zich continu bezig met de kapaanvragen en -besluiten, projecten waarin bomen een belangrijke rol spelen, het lokaal beheren van het Landelijk Register van Monumentale Bomen én het adviseren van gemeente, provincie en Rijkswaterstaat maar ook burgers en woningbouwverenigingen over het planten van de beste bomen op de meest geschikte plaatsen.

Zowel Vereniging Bomenbelang als Bomenstichting Zutphen organiseren ieder jaar excursies en/of lezingen.

Het contact tussen beide organisaties wordt nu geïntensiveerd.