Blijf van mijn boom af

Kapvergunning maar je wilt niet kappen??

Iedereen  die de openbare weigeringen of verlening van omgevingsvergunningen volgt kan regelmatig op merkwaardige opmerkingen stuiten. Allereerst moet een digitaal formulier voor een kapvergunning van 5 pagina’s ingevuld worden met grotendeels overbodige informatie of drie keer dezelfde vraag..

Zo was er een tijdje geleden een super eerlijke kapvergunningaanvrager die bij het vakje “wat wilt u doen” het vakje kappen aangekruist had, waaraan hij voor de duidelijkheid toegevoegd had “met een zaag”.

Ook nog niet zo lang geleden werd een kapvergunning aangevraagd, waarbij de eigenaar zei dat hij de boom niet wilde kappen maar dat hij van het gezeur met de buren af wilde zijn. Misschien is het in zo,n geval de moeite waard om bij de gemeente mediation aan te vragen.

De Achterhoekse gemeenten, Lochem, Zutphen en Hof van Twente én de Sociale Dienst Oost-Achterhoek werken samen op het gebied van mediation. Elke deelnemende gemeente heeft één of meer mediators in dienst. Deze werken samen in een pool: de Mediation Groep Achterhoek + (MGA+). Aan mediation door MGA+ mediators zijn geen kosten verbonden en u verliest er geen rechten mee. Het is een extra mogelijkheid naast de formele bezwaarprocedures. Wilt u liever een mediator die niet vanuit de MGA+ komt? Dan moet u met de gemeente afspraken maken over de kosten.