Categoriearchief: Toldijk

Bijna 300 leerlingen actief op Boomfeestdag

Bijna 300 leerlingen van tien verschillende scholen in Bronckhorst hebben op woensdag 13 maart op zeven locaties bomen en struiken geplant. De schoolterreinen van ’t Loo in Zelhem en de Rozengaardsweide in Hengelo zijn weer iets groener gemaakt evenals vijf andere plekken in de gemeente (in het buitengebied van Hengelo in de buurt van ’t Kervel, een voormalig maïsveld bij Keijenborg, bij Bronkhorst, het golfterrein van Hoog-Keppel en het parkeerterrein van Halmac in Wolfersveen.

Tussen Zelhem en Keijenborg plantten zo’n 63 leerlingen meidoorns, mispels en hondsrozen plus een aantal eiken en lindes op een voormalig landbouwperceel (foto: Gerlinde Bulten).

Vlakbij Het Kervel in het buitengebied ten westen van Hengelo trotseerden leerlingen uit Toldijk en Hengelo het winderige en af en toe natte weer om een aardappelveld om te zetten in een terrein met lijsterbessen en heel veel struiken, onder andere kardinaalsmuts (foto: Gerlinde Bulten).

In de buurt van de Onderstraat in Bronkhorst werden honderden struiken geplant (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Kapvergunning voor 3 populieren aan Hoogstraat in Toldijk

Op 9 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie populieren op het adres Hoogstraat 28a in Toldijk.  Op die plek gaat men de aanwezige opstallen slopen en een woning bouwen. De drie populieren zouden in de weg staan.

De indiener van de kapaanvraag maakt niet duidelijk of hij bomen gaat herplanten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 13 april.

Op 30 april besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling van de gemeente blijkt dat de bomen vitaal zijn en in een redelijke conditie verkeren. De gemeente heeft het overigens over eiken. Twee eiken kunnen volgens haar onder dunning vallen. De andere eik valt binnen het bouwvlak van de nieuwe woning. De bomen groeien gestaag en staan met meerdere bij elkaar en concurreren te veel met elkaar.

De gemeente verlangt wel ter compensatie de aanplant van een zomereik of een beuk.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 4 april.
 

Bomenbelang niet-ontvankelijk verklaard vanwege kap lindebomen aan N314 in Toldijk

Op 22 september 2017 ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie bijzonder oude lindebomen aan de provinciale weg N 314 ter hoogte van Toldijk, aan de Zutphen – Emmerikseweg tussen de nummers 8 en 10.

In 2016 weigerde de gemeente voor deze bomen een kapvergunning te verlenen.

In het najaar van 2017 bleek bij het snoeien dat de lindes flinke rotte plekken hebben. Sommige takken staan op afbreken. Volgens de eigenaar is het noodzakelijk om tot kap over te gaan in verband met het gevaar voor de fietsers die vlak langs de bomen rijden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 september 2017.

Op 18 oktober 2017 besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. Bij de beoordeling ter plekke zou blijken dat de lindes niet vitaal meer zijn en in slechte conditie verkeren.  De bomen zouden ook niet meer dan een gemiddelde waarde hebben. Eén van de bomen heeft een grote scheur in de stam, deze zal gaan afbreken, aldus de gemeente. Daarnaast zijn de bomen hol van binnen. De toekomstverwachting van de bomen is laag.

Vereniging Bomenbelang tekende bezwaar aan tegen deze kapvergunning. Al meerdere malen zijn deze lindes bekeken, samen met de gemeente. Tot nu toe was het oordeel over de lindes positief. Gevaar voor de directe omgeving bestaat niet, omdat deze knotlindes regelmatig gesnoeid moeten worden. Daarnaast zijn deze oude lindes waardevolle exemplaren met een grote natuur-, landschappelijke en cultuurhistorische waarde.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 26 oktober 2017.

Begin december 2017 kapte de gemeente de drie lindes, dus nog voor de behandeling van het bezwaarschrift van Vereniging Bomenbelang.

De gemeente stelde overigens wel als voorwaarde dat de eigenaar van de bomen drie nieuwe lindes op het perceel plant.

Afgelopen maart vond de hoorzitting bij de Commissie Bezwaarschriften plaats. Op 11 april doet deze uitspraak. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst wordt niet-ontvankelijk verklaard omdat de lindes al gekapt zijn (!).  Daardoor is het zogeheten procesbelang weggenomen en hoeft het college van B & W het kapbesluit niet te heroverwegen.

Kapvergunning voor drie eiken aan Wuusweg in Toldijk

Op 16 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie eiken op het achtererf van Wuusweg 1 in Toldijk in verband met “ernstige overlast van de eikenprocessierupsen”. De eigenaar wil geen nieuwe bomen planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 januari.

Op 5 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen met een herplantplicht.

De kapvergunning is onduidelijk. De redenen voor het afgeven van deze vergunning staan niet vermeld. Eveneens zegt de gemeente welke bomen de eigenaar moet herplanten.

Wel maakt de gemeente de opmerrking dat een dunning van het bosje van berken en beuken, waarin de drie eiken staan, goed zou zijn.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 10 februari. Vanaf 8 februari kan tot zes weken nadien bezwaar gemaakt worden.

 

Kapvergunning voor kastanjeboom aan Beekstraat in Toldijk

Op 5 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Beekstraat 12 in Toldijk, bij de woonboerderij De Til. Wat de reden voor de kapaanvraag is, wordt niet duidelijk. Ook weet men niet of men wil gaan herplanten.

Op 3 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente verkeert de kastanjeboom in zeer slechte staat. De stam is bovenin ingerot. De boom staat dicht op een schuur. Een zware tak aan de kant van deze schuur vormt een gevaar bij storm.

De gemeente eist wel dat de eigenaar ter compensatie van de kastanjeboom een inlandse boom herplant.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 11 januari.

Gemeente gaat 218 zieke bomen in buitengebied vellen

De jaarlijkse vellijsten van de gemeente Bronckhorst van zieke, gevaarlijke of dode bomen komen weer binnen. Die voor het buitengebied telt 133 kapvergunningplichtige bomen en een 85 tal kapvergunningvrije bomen. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het betreft 48 essen, 33 zomereiken, 15 Amerikaanse eiken, 11 acacia’s en 11 schietwilgen, 8 beuken, 2 esdoorns en 2 Canadese populieren, 1 zomerlinde, 1 grove den en 1 ratelpopulier.

Van de 133 bomen zijn er 12 dood. De  andere bomen takelen volgens de gemeente af, hebben zwammen en zouden gevaar kunnen opleveren voor verkeer.

De essen verdwijnen vanwege angst voor het afbreken van takken door besmetting van de bomen met het vals essenvlieskelkje. Deze schimmel uit Azië veroorzaakt de zogeheten essentaksterfte.

Vrijwel alle essen, die op de vellijst voorkomen, staan in Toldijk (langs de Voortseweg, de Reigersvoortseweg en Wuusweg). De schietwilgen staan langs de Broekstraat in Hummelo.

De kapaanvragen voor deze 133 bomen zijn gepubliceeerd op 18 november.

Op 12 december besluit de gemeente voor alle bomen een kapvergunning te verlenen.

In principe komt voor iedere te vellen boom een nieuwe boom terug op ongeveer dezelfde plek.

 

Kapvergunning voor notenboom aan Beekstraat in Toldijk

Op 27 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom aan de Beekstraat 3 in Toldijk. De boom staat ongeveer op de erfgrens van een perceel dat net verkocht is. De nieuwe eigenaar wil geen boom herplanten, wel enkele gebouwen slopen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 november.

Op 13 december meldt de gemeente dat het besluit gevallen is om de kapvergunning te verlenen. De boom zou niet zo vitaal meer zijn, maar wel in redelijke conditie verkeren. Toch verleent de gemeente de kapvergunning, omdat de eigenaar van de notenboom zijn grond verkocht heeft en de boom precies op de erfscheiding staat. Hij wil later de schuren slopen en dan eventueel meerdere bomen terug planten.

Aan de kapvergunning zit nu de voorwaarde vast dat binnen drie jaar één of meerdere bomen met een minimale stamomtrek van 12 tot 14 cm op één meter hoogte van het maaiveld herplant moeten worden binnen het kadastrale perceel waar de notenboom gekapt is.

 

Noodkap linde aan N314 in Toldijk

Op 23 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een linde aan de Russerweg 2a te Toldijk (aan de provinciale weg van Zutphen naar Doetinchem). Het zou een noodkap betreffen, maar de noodzaak wordt niet benoemd in de aanvraag. Wel geeft de eigenaar van de boom aan dat hij een nieuwe linde gaat planten in de buurt van de oude.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 27 juli.

Op 26 juli, een dag eerder (!), besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Bij de bekendmaking hiervan op 1 augustus is het besluit overigens niet bijgevoegd. Alleen blijkt uit een verslag van een groenadviesbureau dat noodkap noodzakelijk is vanwege het acute gevaar voor het afbreken van forse takken die dan over het fietspad en deels de autoweg kunnen vallen.

 

Aanvraag kapvergunning voor een wilg aan Hoogstraat in Toldijk

Op 16 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een wilg op het adres Hoogstraat 42 in Toldijk. De nieuwe eigenaar van dat pand wil op de plek van de boom een aanbouw neerzetten. Dat zal na de zomer plaatsvinden. Ter compensatie gaat de nieuwe eigenaar een lindeboom planten elders op het perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 21 april.

Gemeente weigert kapvergunning voor leilindes aan N314 in Toldijk

Op 18 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie leilindes aan de Zutphen-Emmerikseweg (de provinciale weg tussen Zutphen en Doetinchem) tussen nummer 8 en 10 in Toldijk. De leilindes staan (te) dicht bij het fietspad, aldus de indiener van de kapvergunning. De aanvraag is openbaar gemaakt op 24 november.

De drie oude leilindes langs de weg Zutphen-Hummelo ter hoogte van Toldijk, waarvoor een aangevraagde kapvergunning geweigerd is (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

Op 5 januari besloot de gemeente geen kapvergunning te verlenen. De leilindes zijn nog vitaal en verkeren in goede conditie.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 14 januari.