Maandelijks archief: november 2013

Kap plataan en zes haagbeuken aan Keppelseweg

De gemeente Bronckhorst heeft op 3 oktober jl. een aanvraag ontvangen voor de kap van één plataan en zes haagbeuken aan de Keppelseweg in Hummelo (bouwblok De Woordhof op de hoek Groeneweg – Beatrixlaan). De bomen zouden moeten wijken voor de bouw van zes woningen. De plataan staat op de bouwlocatie. De zes haagbeuken staan op plekken waar kabels, leidingen en/of riolering verlegd of aangepast moet worden. Alle bomen verkeren in goede conditie en kunnen nog geruime tijd mee.

De aanvraag stond in Contact op 15 oktober jl. Op 15 november heeft de gemeente de vergunning verleend. Dit is gemeld in Contact op 26 november. De gemeente stelt herplant van vijf bomen (welke is nog niet bekend) binnen een jaar verplicht.

Kapvergunning voor eik bij zwembad Vorden

Op 19 november is bij de gemeente de aanvraag binnengekomen voor de kap van een eik op het terrein van het zwembad In de Dennen in Vorden (Oude Zutphenseweg).

Vereniging Bomenbelang was door bedrijfsleider Timme Koster uitgenodigd op het zwembad voor overleg over het groen op het terrein. Het zwembad schaft namelijk een groot aantal zonnecollectoren aan om de energiekosten in de hand te houden. Daarvoor moeten een 20-tal bomen, voornamelijk (vergunningsvrije) dennen gekapt worden. Eén inlandse eik in dit deel van het zwembad (aan de oostkant achter de fietsenstalling) is wel vergunningplichtig.

Bomenbelang heeft afgesproken geen bezwaar in te dienen tegen de kap van die eik. Als tegenprestatie zorgt het zwembad voor nieuwe (loof)bomen op het terrein waar nu nog de kantine staat. Deze wordt in het voorjaar van 2014 gesloopt. Ook zorgt het zwembad voor nieuwe aanplant van dennen tussen het voetbalterrein en de baden. Timme Koster heeft verder toegezegd dat over het gehele terrein nog een aantal dennen geplant worden om het huidige bomenbestand te verjongen én de naam In de Dennen voor de toekomst veilig te stellen.

De aanvraag is op 26 november gepubliceerd in Contact.

Op 17 december is de beslistermijn door de gemeente verlengd tot uiterlijk 11 februari  vanwege de ‘complexe’ aanvraag. Dit meldde de gemeente op 23 december in Contact.

Op 9 januari heeft de gemeente de vergunning verleend. Dit besluit is gepubliceerd in Contact op 14 januari.

Kapvergunning voor twee populieren aan Veermansweg

De gemeente ontving op 19 november een aanvraag voor een kapvergunning voor twee populieren (één volwassen en één jong exemplaar) aan de Veermansweg in Hengelo, tussen de nummers 14 en 16. De aanvraag is gepubliceerd op 26 november.

De gemeente heeft de vergunning verleend op 9 december. Het besluit is gepubliceerd in Contact op 17 december. Tegen het besluit kan nu bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor beuk aan de Halle-Nijmanweg 32

Op 10 november heeft de gemeente Bronckhorst een aanvraag ontvangen voor de kap van een beuk aan de Halle-Nijmanweg 32 in Halle. Deze aanvraag is gepubliceerd in Contact op 19 november.

Op 2 januari heeft de gemeente aan de eigenaar laten weten dat een beslissing over het verlenen van de vergunning opgeschort is tot uiterlijk 16 februari.

Bij onze bomenschouw blijkt dat de beuk oud is. Alle takken zijn inmiddels stompen.

Op 3 februari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is gepubliceerd in Contact op 11 februari.

De eigenaar moet voor 1 april aanstaande een nieuwe beuk planten met een stamomvang van 20 tot 25 cm op één meter hoogte.

Kapaanvraag bosperceel aan de Bekmansdijk ingetrokken

De aanvraag voor de kap van een bosperceel aan de Bekmansdijk in Vorden is ingetrokken. Dit is meegedeeld in Contact op 12 november.

Op 15 oktober was de aanvraag bij de gemeente ingediend.

Het bosperceel bestaat vooral uit dennen die nog jaren mee kunnen. Zowel aan de rand als door het gehele perceel heen staan diverse loofboompjes en -bomen. Ook staan er dikke oudere eiken.

Kapvergunning voor beuk aan de Hengelosestraat 73

Op 4 november ontving de gemeente Bronckhorst een aanvraag voor de kap van een beuk aan de Hengelosestraat 73 in Keijenborg. De aanvraag is gepubliceerd in Contact op 12 november. Op 9 december besloot de gemeente de vergunning te verlenen. Dit besluit is gepubliceerd in Contact op 17 december. Tegen het besluit kan bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor eik aan de Landstraat 9

Op 23 oktober heeft de gemeente een kapvergunning verleend voor een eik tegenover het adres Landstraat 9 in Halle. De publicatie hiervan staat in Contact van 29 oktober.

De eik verkeert in slechte staat. De eigenaar moet binnen een jaar een inlandse eik herplanten op deze locatie.

Het besluit, de oorspronkelijke aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen sindsdien ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis in Hengelo. Tegen de verlening van de kapvergunning kunt u bezwaar maken.