100e bericht!

Op 16 juli, 9 maanden nadat we begonnen met de website van Vereniging Bomenbelang, plaatsten we het 100e bericht. Helaas betrof het weer een bericht naar aanleiding van een aangevraagde kapvergunning. En helaas weer een onduidelijk bericht van gemeentezijde. De aanvraag betreft namelijk ‘een boom’ aan de Sterreweg in Hengelo. Geen exacte locatie en de boom kreeg niet eens een naam! Pas nadat we meer informatie ontvingen, konden we zien dat het om een haagbeuk gaat. Overigens heeft de gemeente deze kapaanvraag geweigerd.

Het is helaas niet de eerste keer dat de gemeentelijke informatie zo gebrekkig is als het om kapvergunningen gaat. Op deze website houden we onder andere de stand van zaken bij rond alle kapvergunningen in de gemeente Bronckhorst. Het controleren en eventueel bezwaar aantekenen tegen verleende kapvergunningen kost tijd maar is wel belangrijk werk. Te vaak merken we dat een kapvergunning aangevraagd wordt zuiver en alleen omdat de eigenaar vindt dat de boom te groot wordt of dat hij te veel bladeren laat vallen. Blijkbaar wordt bij het planten niet in de gaten gehouden hoe groot die boom kan worden.

Veel bomen verdwijnen ook vanwege verbreding van wegen e.d. Het herplanten  gaat in onze gemeente niet automatisch. Tegenwoordig geeft de gemeente 3 jaar de tijd om te herplanten! Sowieso is herplant van een nieuwe boom ten opzichte van de kap van een volwassen boom natuurlijk verlies aan de hoeveelheid groen.

We zouden zo graag berichten dat de gemeente Bronckhorst her en der mooie bomen plant. Of lanen herstelt waaruit de afgelopen jaren telkens losse bomen weggehaald zijn.

Gelukkig gebeuren er af en toe nog wel leuke dingen. Zo zijn we deze zomer bezig met het actualiseren en aanpassen van de lijst van monumentale bomen. In de gemeente Bronckhorst staan 125 locaties van bomen (waaronder ook groepen bomen) die voorkomen in het landelijk register van monumentale bomen. Bij de rondgang langs deze bomen ontmoeten we enthousiaste eigenaren die er alles voor over hebben om die prachtexemplaren te behouden. Ook krijgen we vragen van particulieren om bijzondere exemplaren op hun grondgebied op de lijst te plaatsen. Ze krijgen dan meer bescherming. Bovendien kunnen de eigenaren dan een tegemoetkoming aanvragen in de kosten van onderhoud.

Dit najaar gaat Vereniging Bomenbelang zelf aan de slag met fraai bomennieuws. Houdt deze website in de gaten.