Vacatures

SECRETARIS GEZOCHT voor de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst
Bijna 25 jaar geleden werd de Vereniging Bomenbelang Bronckhorst – voorheen Vorden – opgericht. De gemeente Bronckhorst is op 10 na de grootste gemeente in Nederland met veel groen.
Om te komen tot een verdere professionalisering is het huidige bestuur op zoek naar een betrokken bestuurder die, samen met het bestuur en de leden, hart heeft voor het behoud van bomen in onze gemeente, plezier heeft in ‘pen en papier’, redelijk ordelijk kan werken en fungeert als spin in het informatieweb. Kennis over bomen is een pré, maar geen noodzaak.

Hij/zij is verantwoordelijk voor het verzamelen, ordenen en goed opbergen van relevante informatie. Dat betreft:
Het opzetten en bijhouden van het archief;
Het bijhouden van de ledenadministratie;
Het voorbereiden van vergaderingen, in overleg met de voorzitter, de verslaglegging en beantwoording van ingekomen post;
Het in de gaten houden van bestuurlijke regels.
De secretaris levert informatie voor de interne en externe nieuwsvoorziening (o.a. website) aan, evenals voor het werkplan en het jaarverslag.
De tijdsinvestering wordt ingeschat op twee dagdelen per week, afhankelijk van de werkzaamheden die de te vormen kapvergunningencommissie voor haar rekening gaat nemen.
Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter Ab van Peer (06-23980057) of uw belangstelling melden via e-mail bomenbelang@gmail.com.

OPROEP LEDEN voor de kapvergunningencommissie
Het bestuur van de Vereniging wil starten met een commissie van 3 à 4 leden die zich bezig gaat houden met het beoordelen van de aanvragen van kapvergunningen bij de gemeente Bronckhorst.
Bij de gemeente komen wekelijks aanvragen binnen voor een kapvergunning van particulieren (in de winter meer dan in de zomer). De leden van de commissie gaan deze aanvragen voorzien van een advies aan de gemeente.
Dat vereist:
kennis van bomen;
flexibiliteit om op locatie te kunnen gaan kijken en foto’s te maken;
het opvragen van nadere informatie bij de gemeente of provincie;
het opstellen van de schriftelijke adviezen over de vergunning en herplanting;
het bijhouden van een actueel overzicht van aanvragen en afhandelingen;
het doen van voorstellen aan het bestuur voor verbetering in de aanvraagprocedure.
Naast de particuliere aanvragen voor een kapvergunning kan het ook gaan om:
gemeentelijk plannen voor het kappen van bomen;
signaleren van ernstige beschadigingen van bomen en doen van handhavingsverzoeken;
beoordelen van voorgenomen ontheffingen van de Wet Natuurbescherming waarbij bomen worden gekapt.
Eén van de bestuursleden zal de verbindende schakel vormen tussen deze commissie en de gemeente. Er wordt een kilometervergoeding voor vervoer verstrekt.
Voor vragen of informatie kunt u bellen met Ab van Peer (06-23980057) of Dick van Hoffen (06-18150001) of uw belangstelling melden via e-mail bomenbelang@gmail.com