Aanplant tientallen rode beuken langs N319 bij De Wiersse

Langs de provinciale weg van Warnsveld via Vorden naar Ruurlo verdwijnen naar alle waarschijnlijkheid slechts twee bomen. Dit is het resultaat van het langslopen van de gehele route vorig jaar februari met provincieambtenaren en vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang, Bomenstichting Achterhoek en Bomenstichting Zutphen. Volgens theoretisch onderzoek zouden 76 bomen te dicht langs het asfalt staan (volgens de nieuwe veiligheidsnormen van de provincie) of het uitzicht belemmeren. Het veldwerk zorgde er bovendien voor dat langs de weg op diverse plekken bomen bij geplant worden. Zo laat de provincie ter hoogte van De Wiersse tot aan vlakbij de spoorovergang aan de zuidzijde een 70-tal (rode) beuken planten. Bij Medler krijgt de weg een wat groener karakter met hagen. En aan de kant van Warnsveld vlakbij de rotonde gaat de provincie ook bomen bij planten om gaten in de laan op te vullen die in de afgelopen jaren zijn ontstaan.

De provincie plantte begin maart een 70-tal rode beuken langs de N319 ter hoogte van De Wiersse (foto: Joost Bakker).

De werkzaamheden op deze weg staan gepland voor 2020. Op de route tussen Warnsveld en Ruurlo gebeuren nauwelijks ongelukken met gewonden of doden. De ongelukken die plaatsvinden, worden niet veroorzaakt door de bomen langs de weg. Gemiddeld om de negen jaar neemt de provincie haar doorgaande wegen onder de loep en past ze die aan aan de dan geldende veiligheidsnormen. Soms betekent dit verbreding van de weg en vaak het weghalen van zogeheten obstakels aan weerszijden van de weg. Bomen worden daar ook toe gerekend.