Dubbele rij eiken langs N330 bij Zelhem wellicht gespaard

De Provincie Gelderland wil op de N330 tussen Zelhem en Varsseveld groot onderhoud plegen aan de weg. Dan wil men ook maatregelen treffen om de weg (nog) veiliger te maken. Belangrijkste onderdeel van het plan was het voornemen om twee van de drie rijen Amerikaanse eiken langs het deel van de weg vanaf de rotonde in Zelhem (Halseweg) richting zuiden in zijn geheel te gaan kappen. Het betreft 159 volwassen bomen.

De (Amerikaanse) eiken langs de N330 ten zuiden van Zelhem. Beide rijen bomen direct langs de weg wilde de provincie kappen, maar dat lijkt nu toch niet te gebeuren omdat de toegestane snelheid op dit deel teruggebracht wordt van 80 naar 60 km (foto: Gerlinde Bulten).

Tijdens een eerste informatiebijeenkomst in november waarop de gemeente en Vereniging Bomenbelang Bronckhorst waren uitgenodigd, hebben beide partijen laten weten hier grote moeite mee te hebben.

Het kappen van bomen wordt namelijk gebruikt als argument om de weg veiliger te maken. Wegen zijn echter niet onveilig door de bomen die er langs staan. Automobilisten die te hard rijden, afgeleid zijn, inhalen etc. zorgen voor gevaarlijke situaties. Hoe comfortabeler (lees: hoe breder met zo weinig mogelijk bomen in de buurt) des te harder wordt er op dit soort wegen gereden. Dat wanneer iemand tegen een boom rijdt, de kans op verwonding of erger groot is, klopt weliswaar, maar dit kan voorkomen worden door  struikgewas in de bermen te planten of een houten vangrail aan te brengen. Het fraaie aangezicht van de weg blijft dan behouden.

Overigens komt de N330 niet voor in de lijst met provinciale wegen waar veel ongelukken zouden plaatsvinden met doden en gewonden.

Door bureau Eelerwoude is een landschapsvisie gemaakt ter ondersteuning van de aanpak van de weg tussen Zelhem en Varsseveld. De provincie hanteert deels opnieuw een ‘obstakelvrije’ zone van 4,5 meter aan weerszijden van de N330, een 80 km-weg. De snelheid op een deel van de weg (ten noorden van Halle) gaat overigens terug naar 60 km.

Het deel ten zuiden van Zelhem zou sowieso uiteindelijk (over een paar jaar) ingericht worden als 60 km-weg. De provincie wil dat nu naar voren halen, zodat de meeste bomen kunnen blijven staan.

Voor 60 km-wegen gelden namelijk andere richtlijnen. Deze wegen hoeven niet per se een ‘obstakelvrije’ zone aan weerszijden te hebben van 4,5 meter. Vorig jaar maakte minister Van Nieuwenhuizen in een overleg met de landelijke Bomenstichting duidelijk dat bomen langs provinciale wegen alleen mogen verdwijnen als alle andere mogelijke veiligheidsbevorderende maatregelen geen soelaas bieden, bijvoorbeeld vangrails en struikgewas. In een iets later overleg met het InterProvinciaal Overleg (IPO) is kenbaar gemaakt dat de obstakelvrije zones sowieso alleen gelden voor nieuwe wegen en niet voor bestaande N-wegen.

Vereniging Bomenbelang heeft de provincie gevraagd bij eventuele herplant (als ze de plannen toch doorzet) deze compensatie te laten plaatsvinden naar rato van verlies aan kroonprojectie. Dit leidt tot een veel forsere herplant langs de weg.

Voor een aantal bomen bij kruisingen waar ze het zicht wegnemen, blijft kap de enige oplossing. De provincie gaat voor deze bomen exemplaren terug planten van maat 20-25 cm. Een deel hiervan komt aan weerszijden van het dorp Halle. Waarschijnlijk worden dit rode beuken.

Tijdens een informatiebijeenkomst op 27 juni in Halle besprak de provincie de gewijzigde plannen. Toen is ook aandacht besteed aan de werkzaamheden in Halle zelf. Vereniging Bomenbelang heeft de gemeente gevraagd om de monumentale knotlindes bij de kerk meer ruimte te geven, alle bestrating eromheen te verwijderen en te vervangen door laagblijvend groen.