Onderhoud bomen in Bronckhorst op lager pitje

De gemeente Bronckhorst gaat de controle en het onderhoud van de bomen op haar grondgebied verminderen. Het betreft de bomen in het buitengebied. Binnen de bebouwde kom verandert er niets.Eiken, beuken en alle andere bomen langs openbare wegen krijgen voortaan eens in de drie jaar een controle. Nu gebeurt dat één keer per jaar.

De bomen in de dorpen en langs hoofdontsluitingswegen behouden hun jaarlijkse controle.

De gemeente bespaart hiermee 112.000 euro per jaar.

Na een controle volgt vaak het benodigde onderhoud (snoeien, verwijderen van dode of hangende takken en eventueel kappen van zieke en gevaarlijke bomen).  Vanaf nu vindt dat onderhoud altijd in het najaar plaats, wanneer de gemeente de bermen volledig maait.

De gemeente erkent dat door minder onderhoud de kans op vallende takken vergroot.

Een ander plan is dat een aantal bomen die in een laanvorm groeien, weggehaald wordt om de resterende bomen meer ruimte en licht te geven. De hoeveelheid te controleren bomen daalt hierdoor.

Overigens heeft Bronckhorst nog steeds niet alle bomen op haar grondgebied geïnventariseerd. De toestand van een aantal bomen is dus niet bekend bij de gemeente.