Nieuwe rondgang langs potentieel monumentale bomen

Op vrijdag 5 oktober gaat Vereniging Bomenbelang Bronckhorst onder leiding van Jeroen Philippona van de landelijke Bomenstichting opnieuw op pad om potentieel monumentale bomen aan te wijzen. Deze keer gebeurt dit in Vorden. De route voert langs een 11-tal locaties en begint bij het treinstation om 14 uur. 

In het Landelijk Register van Monumentale Bomen (zie www.monumentalebomen.nl) staan bomen die door de landelijke Bomenstichting erkend worden als monumentaal. Daarvoor moet een boom sowieso 80 jaar oud zijn maar ook voldoen aan één van de andere voorwaarden, zoals een bijzondere soort, een bijzondere plek, een bijzondere geschiedenis.

De gemeente Bronckhorst komt in dit landelijke register met een flink aantal bomen of groepen bomen voor. Vooral op de particuliere landgoederen staan veel monumentale bomen. Sinds enkele jaren bekijkt Vereniging Bomenbelang her en der in de gemeente waar bomen staan die inmiddels in aanmerking komen voor plaatsing in het register. Vorig jaar was de omgeving van Hummelo aan de beurt. Toen wees de vereniging een 15-tal bomen aan die ‘monumentaal’ genoemd kunnen worden. Daarmee kwam het totaal aantal monumentale bomen op het grondgebied van de gemeente Bronckhorst op 140 uit.

Nu komt dus Vorden aan bod.

De route voert vanaf het station naar de Zutphenseweg en vervolgens onder meer langs de Pastorieweg, de Kruisdijk, Makkink en de Riethuisweg naar Hackfort. Als het weer het toelaat, gaan we met de fiets.

Eén van de locaties op de route langs potentieel monumentale bomen, een beukenprieel op de grens van de landgoederen Suideras en Hackfort (foto: Joost Bakker).

Als u mee wilt gaan, moet u zich opgeven bij de vereniging: (0575) 470 530 of via bomenbelang@gmail.com.