Kapvergunning voor 3 populieren aan Hoogstraat in Toldijk

Op 9 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie populieren op het adres Hoogstraat 28a in Toldijk.  Op die plek gaat men de aanwezige opstallen slopen en een woning bouwen. De drie populieren zouden in de weg staan.

De indiener van de kapaanvraag maakt niet duidelijk of hij bomen gaat herplanten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 13 april.

Op 30 april besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling van de gemeente blijkt dat de bomen vitaal zijn en in een redelijke conditie verkeren. De gemeente heeft het overigens over eiken. Twee eiken kunnen volgens haar onder dunning vallen. De andere eik valt binnen het bouwvlak van de nieuwe woning. De bomen groeien gestaag en staan met meerdere bij elkaar en concurreren te veel met elkaar.

De gemeente verlangt wel ter compensatie de aanplant van een zomereik of een beuk.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 4 april.