Ongeveer de helft van Amerikaanse eiken aan Hengeloseweg in Zelhem geveld

De gemeente wil een flink aantal imposante Amerikaanse eiken gaan kappen langs de Hengeloseweg in Zelhem. Door de storm op 18 januari is één Amerikaanse eik omgewaaid en zijn meerdere eiken los komen te staan en is daardoor de waterleiding op meerdere plekken gesprongen. De eiken zijn windworpgevoelig en vormen een gevaar voor de woningen en hun bewoners, aldus de gemeente.

De gemeente wilde aanvankelijk 21 eiken kappen en ter compensatie slechts tien bomen terugplanten. Over de soort boom wil ze in overleg gaan met aanwonenden.

Die kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 januari.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst staat op het standpunt dat deze weg niet geschikt is voor tweerichtingsverkeer. De bomen aan weerszijden krijgen te weinig ruimte.

Op 30 januari besluit de gemeente een kapvergunning te verstrekken en nu voor in totaal 22 Amerikaanse eiken en 2 inlandse eiken. Dat zijn alle bomen langs de noordzijde van de weg vanaf het terrein waarop het nieuwe zorgcentrum wordt gebouwd, dus tussen de Roosweg en de Stephanotisweg. Daarmee zou het directe gevaar geweken zijn. Een eindoplossing is dat nog niet.

Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de bomen “redelijk vitaal zijn en in een matige Dconditie verkeren”. Het advies is desondanks om nu toch de 24 grote eiken te kappen.

Ter compensatie wil de gemeente evenveel bomen herplanten, inlandse eiken, maar niet automatisch ter plekke. ‘Ergens binnen het grondgebied van de gemeente Bronckhorst’ staat in de kapvergunning’. Dit is niet gebruikelijk.

De gemeente heeft Vereniging Bomenbelang op 2 februari ingelicht over haar voornemen om de bomenrij ten noorden van de Hengeloseweg te gaan kappen. “Reden is dat de bomen een te groot gevaar opleveren (mede door de onvoorspelbaarheid van de Amerikaanse eiken) voor de omwonenden. Binnenkort hebben wij een informatieavond waarbij we de omwonende bij gaan praten over de nieuwe inrichting van de straat.”

Vereniging Bomenbelang ziet het liefst nieuwe bomen aan weerszijden van de straat, zodat het een mooie laan blijft. Dat zou betekenen dat zowel de Amerikaanse eiken als de inlandse eiken gekapt moeten worden en vervangen door een soort die beter past in deze straat en geen problemen zal opleveren.

Begin mei heeft de gemeente een flink aantal Amerikaanse eiken aan de noordkant laten kappen.