Status kapvergunningen Velswijk

Aangevraagde kapvergunningen
Verleende kapvergunningen


Kapvergunning voor kastanjeboom aan Prunushof in VelswijkIngediende bezwaren
Geweigerde aanvragen
Bezwaar gehonoreerd