Categorie archief: Kapvergunningen

Kapaanvraag voor eik aan Rijksweg in Drempt

Op 25 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in de tuin van het pand Rijksweg 40 in Drempt. Achter in die tuin staan onder meer drie inlandse eiken. Eén ervan staat volgens de eigenaar van het perceel te dicht bij een rode beuk. Hij wil de eik kappen om de beuk beter te kunnen laten uitgroeien. De eik ondervindt ook last van de eikenprocessierups.

Eventueel wil de eigenaar een nieuwe boom planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 29 maart.

Kapaanvraag voor notenboom aan Timpweg in Steenderen

Op 14 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom op het adres Timpweg 4 in Steenderen. Uit de zeer summier ingevulde kapaanvraag blijkt alleen dat de eigenaar op het perceel een nieuwe woning wil bouwen en dat de boom daarvoor in de weg staat.

Hij is wel bereid een nieuwe boom te planten bij de aanleg van de tuin.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 19 maart.

Twee beuken bij kerk in Kranenburg verdwijnen, derde geweigerd

Op 11 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie beuken bij de kerk in Kranenburg (Ruurloseweg 101). Uit de aanvraag blijkt niet waarom deze is ingediend.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 17 januari.

Op 6 maart besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor één beuk en de kapvergunning voor de tweede beuk te weigeren. Een derde beuk blijkt kapvergunningvrij te zijn, omdat de stamomtrek op 1.30 meter hoogte minder dan 95 cm bedraagt.

Het gaat om de eerste twee bomen aan de westzijde van de rij beuken langs de provinciale weg én de vijfde boom in die rij. Bij de kerk staan in totaal tien beuken en twee lindes. De eerste drie in de rij en de allerlaatste vlakbij de pastorie zijn de oudste (ongeveer 120 tot 150 jaar oud).

Deze beuk is aangetast door zwammen en mag van de gemeente gekapt worden als er maar een nieuwe al wat forsere beuk teruggeplant wordt (foto: Joost Bakker).

De bomen hebben volgens de gemeente een markante en beeldbepalende waarde, zeker in relatie tot de achtergelegen monumentale kerk. Handhaving van de bomenrij is daarom van belang. In verband met de slechte staat van de eerste boom (zwamaantasting in het wortelgestel, doorlopend tot in de stamvoet en een zwakke kroon) stemt de gemeente in met de kap onder voorwaarde dat er een nieuwe beuk met een minimale stamdiameter van 20 tot 35 cm wordt teruggeplant. Over de kap van de tweede boom wordt negatief geadviseerd. Deze beuk verkeert namelijk nog in een goede gezondheid.

De herplant dient overeenkomstig het bestaande stramien te worden uitgevoerd.

De gemeente stemt ook in met de kap van de eerste beuk vanwege de plek langs de redelijk drukke provinciale weg.

Het besluit is openbaar gemaakt op 12 maart.

Twee gezonde eiken moeten wijken voor inrit in Velswijk

Op 9 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan de Paardendorpseweg in Velswijk.

Uit de aanvraag blijkt niet waarom de eiken weg moeten.

Wel belooft de indiener van de kapaanvraag drie  tamme kastanjes en drie lindes te laten planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 januari.

Op 4 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De reden voor de kapaanvraag blijkt de aanleg van twee inritten te zijn voor twee woningen: Paardendorpseweg 1 en 3.

Foreest Groen Consult beoordeelde vorig jaar mei alle bomen aan deze weg. De eiken waarvoor de kapvergunning is aangevraagd, bleken een goede conditie te hebben en een restlevensverwachting van meer dan 15 jaar. De gemeente Bronckhorst heeft geen reden om te twijfelen aan de uitkomsten van deze visuele beoordeling.

Dat de indiener van de kapaanvraag twee groepjes van drie bomen wil herplanten ter compensatie (drie tamme kastanjes en drie lindes met een stamomtrek van circa 22 cm (op 1.30 hoogte) speelt een grote rol in de afweging van de gemeente. Deze bomen komen overigens ergens in het weiland te staan in de nabijheid van de woningen, maar niet aan de weg zelf.

De eiken hebben geen monumentale status; wel hebben ze een beeldbepalende waarde, aldus de gemeente. Ze worden als ‘basisboom’ bestempeld en hebben daardoor geen extra bescherming.

Rond 1900 was ter plekke nog sprake van een bosperceel. Rond 1925 is dit bosperceel sterk teruggebracht en rond 1935 was het bos vrijwel volledig verdwenen. Er is dan al wel sprake van een bebouwing met een weg die naar deze bebouwing toe loopt. Op de kaart is niet terug te zien of deze laan voorzien is van een bomenrij.

Hoewel hier dus sprake is van twee gezonde eiken met een beeldbepalende waarde is het belang van de aanleg van de inrit volgens de gemeente groter dan het belang van het behoud van de bomen.

Tegen dit besluit, dat openbaar is gemaakt op 8 maart, kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor wilg aan Roggeland in Olburgen

Op 17 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een wilg aan het Roggeland 11 in Olburgen. De wilg zou volgens een hovenier dood zijn.

Op 4 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De wilg is nog niet dood, maar de stam is voor tweederde deel verrot, wat volgens de gemeente tot een verhoogde kans leidt op stambreuk.

Dit kapbesluit, dat openbaar gemaakt is op 8 maart, omvat een herplantplicht voor een nieuwe boom op het perceel.

 

Kapvergunning voor 3 Amerikaanse eiken aan Marssestraat in Halle

Op 13 februari diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor drie  Amerikaanse eiken aan de Marssestraat in Halle. Het betreft een aftakelende eik bij huisnummer 4 gezien vanaf de Varsseveldseweg en twee zieke bomen na de inrit van de camping.

De gemeente wil drie lindes herplanten, elders langs de Marssestraat.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 19 februari.

Op 1 maart besluit de gemeente de kapvergunning aan zichzelf te verlenen.  De boom voor huisnummer 4 is in het verleden getroffen door de bliksem, waardoor dat deel van de kroon afsterft en inrot door zwamaantasting. Wanneer dat deel wordt verwijderd, blijft alleen de onderste kroon over. De bomen aan de Marssestraat zijn aangetast door goudvliesbundelzwam en eikenhaas en reuzenzwam. De laatste zwammen tasten het hoofdwortelgestel aan, waardoor verhoogde kans bestaat op windworp.

Zoals gezegd gaat de gemeente ter compensatie drie lindes planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 8 maart.

Nieuwe bomen bij supermarkt aan Zuivelweg in Hengelo

Op 28 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor zeven boompjes op het parkeerterrein van een supermarkt aan de Zuivelweg 7 in Hengelo. De bomen moeten verdwijnen in verband met de verbouwing van de winkel, met name voor een andere indeling van het parkeerterrein. De bedrijfsleiding weet niet wat voor soort bomen het zijn (!).

Wel geeft ze aan dat nieuwe bomen geplant zullen worden, elders op het perceel. Hoeveel en wat voor soort bomen, blijft vooralsnog onduidelijk.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 maart.

Voor deze boompjes is geen kapvergunning nodig. Daarvoor zijn ze nog te klein.

Kapvergunning voor eik aan Rijksweg in Laag-Keppel

Op 31 januari ontving de gemeente een aanvraag van de Provincie Gelderland voor een kapvergunning voor een zomereik nabij Rijksweg 100 (de provinciale weg N 317) in Laag-Keppel. Tijdens een inspectie bleek dat deze boom niet langer levensvatbaar is. Hierdoor komt de verkeers- en algemene veiligheid in gedrang. Herplant ter plekke is mogelijk.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 februari.

Op 26 februari besluit de gemeente de provincie een kapvergunning te verlenen voor de eik. De boom is in het verleden al helemaal teruggezet (veteranensnoei), maar is vorig jaar bijna niet meer uitgelopen. De zomereik is nagenoeg dood.

Hoewel de provincie een boom wil herplanten ter compensatie, legt de gemeente in dit geval GEEN herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 2 maart. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Liander wil af van boom bij gasstation aan Kuiperstraat in Halle

Op 26 februari ontving de gemeente een aanvraag van Liander voor een kapvergunning voor een boom aan de Kuiperstraat (tussen Halle en Zelhem), “vermoedelijk een beuk of een populier”. De boom staat in een bosje dat voor Liander in de weg staat voor de verwijdering van een gasstation. Het bedrijf wil niets terugplanten ter compensatie. Liander doet dat in de Bronckhorst de laatste jaren nergens.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 maart.

Op 30 maart laat de gemeente weten dat voor de betreffende boom geen kapvergunning nodig is, omdat deze nog te klein is.