Categorie archief: 4. Aanvraag geweigerd

Status: AanvragenVerleendBezwaar ingediend – Aanvraag geweigerd – Bezwaar gehonoreerd
.
Dorp: Achter-DremptBaakBronkhorstDremptHalleHengeloHoog-KeppelHummeloKeijenborgKranenburgLaag-KeppelOlburgenSteenderenToldijkVelswijkVierakkerVoor-DremptVordenWichmondZelhem

Toch kapvergunning voor eik aan A.G. Noijweg in Hoog-Keppel

Op 9 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in de achtertuin van het pand A.G. Noijweg 18 in Hoog-Keppel. Het zou om een verzoek van de woningbouwvereniging gaan. Waarom de eik weg zou moeten, wordt niet duidelijk uit de kapaanvraag. Wel vemeldt de indiener dat er een nieuwe boom terugkomt.

Onlangs is een kapvergunning verstrekt voor een forse acacia in het naastgelegen perceel van nummer 20.

De nieuwe kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 januari.

Op 6 februari besluit de gemeente geen kapvergunning te verlenen. Wel krijgt de indiener van de kapaanvraag toestemming om de eik te kandelaberen. De boom is namelijk nog gezond en vitaal en staat achter in de tuin.

De woning is van Site Woondiensten. Na bezwaar van de buren om deze boom te kappen is tijdens de beoordeling samen met Vereniging Bomenbelang besloten om deze boom te kandelaberen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 13 februari.

Hiertegen wordt bezwaar gemaakt. Volgens de woningdienst levert het kandelaberen een lelijke boom op en zorgt dit ervoor dat hout “blootgelegd wordt dat zal gaan rotten”. Bovendien zou het onderhoud van de boom te duur worden. Men wil een kleinere boom terugplanten: een Valse Christusdoorn.

Op 5 juli neemt de gemeente Bronckhorst naar aanleiding van dat bezwaar de beslissing om alsnog een kapvergunning te verlenen voor de desbetreffende eik, op voorwaarde dat de woningdienst de Valse Christusdoorn plant. De beroepstermijn start op 10 juli.

Dit nieuwe besluit is openbaar gemaakt op 16 juli.

Geen kapvergunning voor eik aan Nicolaasweg in Halle

Op 9 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Nicolaasweg 2 in Halle. De eigenaresse zegt veel overlast te ondervinden van de forse boom in de tuin: afvallende takken, blad en eikels. Als grootste probleem noemt ze de processierups. Dit jaar zitten er weer meerdere nesten in de eik, waardoor zij en haar man lichamelijke klachten hebben.

Ze zijn van harte bereid tot het planten van een nieuwe boom, als het maar geen eik is. Als voorbeeld noemen ze een bolacacia. Dit is een kleine boom voor een kleine tuin, niet te vergelijken met een eik.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 juni.

Op 3 juli besluit de gemeente geen kapvergunning te verlenen, omdat het een eik betreft met een meer dan gemiddelde waarde.  De boom is nog vitaal en verkeert in een zeer goede conditie.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 juli.

 

 

Gemeente weigert kap 4 eiken aan Paardendorpseweg in Zelhem

Op 18 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vier eiken op het adres Paardendorpseweg 1 in Zelhem. De bomen moeten wijken voor een oprit voor een nieuwe woning met zonnepanelen.

De eigenaar gaat elders op het perceel vier nieuwe bomen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 22 maart.

Op 9 mei besluit de gemeente GEEN kapvergunning te verlenen voor de eiken. De bomen zijn namelijk nog vitaal en verkeren in goede conditie. De eiken maken deel van een laan die de gemeente niet verbroken wil zien. In het sinds ruim een jaar geldende Bomenbeleidsplan staat dat kenmerkende ‘lijnelementen’ belangrijke dragers zijn van het landschap en de kernen. Onder deze definitie valt ook deze laan.

Het besluit is openbaar gemaakt op 15 mei.

Kap acacia en esdoorn aan Ruurloseweg in Hengelo, geen vergunning voor linde

Op 15 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een drietal bomen op het adres Ruurloseweg 26 in Hengelo: een linde, een esdoorn en een acacia. In de huidige landschapstuin staan enkele monumentale bomen. Het huis zelf is ook een monument.

Door achterstallig onderhoud is het nodig veel snoeiwerk te verrichten en wat lucht en licht in de tuin te brengen.

De eigenaar gaat herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 april.

Op 30 april besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor de esdoorn en de acacia, maar geen kapvergunning te verlenen voor de linde. De acacia en de esdoorn zijn niet vitaal meer en verkeren in slechte conditie. De acacia helt ernstig over en vormt een gevaar voor de directe omgeving omdat de boom in het talud van een sloot staat. De esdoorn heeft een plakoksel en vormt daarmee ook een gevaar voor de buren. Ook loopt er een wandelpad langs de boom.
De linde is een vitale gezonde boom zonder zichtbare gebreken die nog jaren mee kan. Een mogelijkheid is om de boom wat in te nemen, maar dit is volgens de gemeente niet noodzakelijk.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 4 mei.

 

Gemeente weigert kapvergunning voor 2 lindes aan Roomstraat in Drempt

Op 22 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee lindes in de voortuin van Roomstraat 15 in Drempt. Waarom deze bomen gekapt zouden moeten worden, blijkt niet uit de aanvraag. Ook geeft de aanvrager geen antwoord op wat hij of zij gaat herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 februari.

Op 12 maart besluit de gemeente de kapvergunning te weigeren. De bomen hebben een meer dan gemiddelde waarde op het gebied van landschappelijke beeldbepalendheid en met betrekking tot recreatie en leefbaarheid, aldus de gemeente. Ze zijn ook nog vitaal en verkeren in goede gezondheid.

De lindebomen bij de oprit van het pand moeten dus blijven staan.

De weigering is openbaar gemaakt op 16 maart.

Kapvergunning voor één eik aan Koningsweg in Hengelo

Op 24 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee inlandse eiken aan de Koningsweg 3 in Hengelo. Uit de zeer summier ingevulde aanvraag wordt niet duidelijk waarom de eiken gekapt zouden moeten worden. Ook gaat de aanvrager niet in op eventuele herplant.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 30 januari.

Op 26 februari besluit de gemeente voor één eik een (nood)kapvergunning af te geven. De andere kapaanvraag (voor een eik rechts van het perceel) wordt geweigerd. Deze eik verkeert namelijk nog in een zeer goede gezondheid en krijgt door het verwijderen van de slechte eik weer genoeg groeimogelijkheden, aldus de gemeente.

De eigenaar hoeft voor de te kappen eik geen boom te herplanten.

Het besluit is openbaar gemaakt op 3 maart.

Toch geen kapvergunning voor beuk aan Varsselseweg in Hengelo

Op 17 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk aan de Varsselseweg 5 in Hengelo. De boom groeit volgens de eigenaar niet goed en staat te dicht bij de woning. Voor herplant ter compensatie is voldoende ruimte, maar de indiener van de kapaanvraag wil liever geen nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 januari.

Op 6 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen, omdat een zware plakoksel het risico oplevert dat een flinke tak met storm op de schuur kan vallen.

De eigenaar moet wel een inlandse boom herplanten ter compensatie.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 13 februari.

Op 20 februari echter neemt de gemeente een nieuw besluit en weigert ze de kapvergunning alsnog.  De gevraagde vergunning gaat namelijk over een boom met “een meer dan gemiddelde waarde”. De beuk heeft zowel een landschappelijke als beeldbepalende waarde, aldus de gemeente. Ze noemt de boom nu vitaal en gezond. Dat de boom veel blad oplevert en ‘te weinig zon’ zijn geen redenen om “deze mooie beuk” te kappen. 

Dit nieuwe besluit is openbaar gemaakt op 27 februari.

 

Kapvergunning voor 2 eiken aan Oude Zutphenseweg in Laag-Keppel

Op 7 februari besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor twee eiken aan de Oude Zutphenseweg 2 in Laag-Keppel; voor een derde eik weigert de gemeente een kapvergunning te verstrekken. Opmerkelijk is dat voor deze bomen geen aanvraag voor een kapvergunning is gepubliceerd.

De eiken zijn vitaal en gezond, maar volgens de gemeente is het voor de ontwikkeling van de bomen beter dat er twee eiken tussenuit gehaald worden, want nu zitten de bomen met de kronen vast in elkaar. De bomen staan aan de openbare weg.

Aan de kapvergunning zit een herplantplicht vast, maar waaruit die bestaat, vermeldt de vergunning niet.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 13 februari.

Gemeente weigert kap imposante linde aan Halle-Nijmanweg

Op 19 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een imposante linde aan de Halle-Nijmanweg 28 in Halle.  Naar aanleiding van de storm een dag daarvoor vrezen de eigenaren van de linde dat de boom gaat omwaaien. De linde staat volgens hen te dicht bij het huis. Ze ervaren dit als bedreigend, met name tijdens onweer en storm. Als de boom omwaait, zou deze mogelijk een deel van de achtergevel om kunnen trekken.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 januari.

Op 5 februari besluit de gemeente geen kapvergunning voor deze linde af te geven. De gevraagde vergunning gaat namelijk over een zeer fraaie boom met een meer dan gemiddelde waarde. Bovendien is de 80 tot 100 jaar oude linde nog vitaal en verkeert hij in een “uitstekende” conditie. Volgens de gemeente levert de linde een belangrijke bijdrage aan het landschap.

De gemeente adviseert wel om van de linde de top in te nemen om het gevaar weg te nemen voor schade door een eventuele toekomstige storm.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 februari.

Toch kapvergunning voor 2 beuken aan Prunusstraat in Hengelo

Op 22 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie beuken aan de Prunusstraat 2c in Hengelo (bij de oude gemeentewerf). De bomen maakten ooorspronkelijk deel uit van ene beukenhaag maar zijn inmiddels volgroeide bomen geworden. De eigenaar vindt ze te groot en te oud worden. Hij wil desnoods wel nieuwe bomen planten of weer een beukenhaag.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 september.

Op 13 september besluit de gemeente geen kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente hebben de drie beuken een hoge beeldbepalende waarde en zijn ze ook belangrijk voor het ‘dorpsschoon’. Bovendien verkeren ze in een goede conditie en zijn ze nog vitaal.

Het advies is om de bomen grondig te snoeien aangezien er grote en zware zijtakken aan de bomen zitten. Na het snoeien is de toekomstverwachting van de bomen goed.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 19 september.

Naar aanleiding van de geweigerde vergunning is op 25 oktober bezwaar ingediend. De bezwaarmakers vinden dat de bomen een gevaar vormen en kunnen omvallen tijdens een heftige storm. Ook zouden de bomen te dicht op de woningen staan, waardoor afbrekende takken schade kunnen veroorzaken aan de woningen. Tenslotte zouden de bomen op het perceel aan de Prunusstraat 2C ter hoogte van de Berkenlaan 24 te dicht op elkaar staan; de grote beuk overschaduwt de kleine die daardoor onvoldoende kan uitgroeien.

Naar aanleiding van het ingediende bezwaar is het besluit heroverwogen. De heroverweging is als volgt:
De bomen maken onderdeel uit van de erfafscheiding tussen de voormalige gemeentewerf in Hengelo en de daaraan gelegen woningen. Als erfafscheiding is hier rondom het terrein een beukenhaag aangeplant. Daarbij is op een aantal locaties rondom het terrein een aantal bomen de mogelijkheid gegeven om door te groeien. De bomen staan tussen de gebouwen van het bedrijf aan de Prunusstraat 2C en de schuurtjes en overkappingen van de woningen aan de Berkenlaan, Leliestraat en Prunusstraat. De bomen hebben daardoor minimale ruimte in de grond voor hun wortelgestel. Rondom het terrein staan ongeveer 10 bomen. Een aantal bomen staat aansluitend op elkaar, maar de bomenrij rondom het terrein is niet aaneengesloten. De bomen zijn vanaf openbaar terrein niet goed waarneembaar, omdat deze achter de woningen (en tuinen) staan van de Berkenlaan, Leliestraat en Prunusstraat.

De aanwezige bomen op deze locatie zijn naar schatting ongeveer 60 jaar. De bomen zijn in de veteranenfase terecht gekomen, aldus de gemeente. Doordat in de beginjaren onvoldoende onderhoud heeft plaatsgevonden, kunnen deze bomen alleen met veel onderhoud begeleid worden in de veteranenfase.

De bomen aan de Berkenlaan 14 en 16 hebben onvoldoende ruimte om te groeien. De kroondelen dreigen uit te breken, waardoor schade aan de boom en omgeving kan plaatsvinden. Dit kan alleen worden voorkomen door een rigoureuze snoei. Aangezien het hier een tweetal zogeheten basisbomen betreft, is besloten om deze twee bomen te kappen.

De boom ter hoogte van de Berkenlaan 24 heeft meer ruimte om te groeien. Bij deze boom dreigen geen kroondelen uit te breken. Deze boom staat samen met een andere boom, waarbij de kroondelen op dit moment elkaar raken. Voor beide bomen (maar eigenlijk alle bomen op deze locatie) is snoei van de bomen gewenst waarbij de zware hoofdtakken worden gesnoeid. Voorgesteld wordt om deze boom met maximaal 20% van de kroonmassa te snoeien, waarbij de prioriteit uitgaat op de zware hoofdtakken. Voor deze boom wordt de omgevingsvergunning geweigerd.

De locatie aan de Prunusstraat 2C biedt onvoldoende ruimte om een goede (basis)boom te kunnen laten uitgroeien. Daarom verbindt de gemeente in dit geval geen herplantplicht aan de kapvergunning.

De gemeente adviseert alle bomen op deze locatie te laten inventariseren door middel van een boomveiligheidscontrole. Op basis van het resultaat kan een plan worden opgesteld voor het behouden, onderhouden en het op termijn verwijderen van de nog aanwezige bomen op deze locatie. Tevens kan hierin meegenomen worden of en welke herplant er op deze locatie geschikt is.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 2 december. Ook hiertegen kan bezwaar gemaakt worden.