Categorie archief: 2. Verleend

Kapvergunning voor eik aan de Eikenlaan in Vorden

Op 9 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik op het adres Eikenlaan 26 in Vorden. De boom is nagenoeg dood en takelt steeds verder af.

De eigenaar gaat een nieuwe eik planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 februari.

Op 26 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 2 maart.

 

Kapvergunning voor een eik aan de Koningsweg in Hengelo

Op 11 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Koningsweg 16 in Hengelo. De boom komt steeds dichter bij het huis te staan. De eigenaar gaat een nieuwe boom elders in de tuin planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 februari.

Op 25 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eik is volgens de gemeente een “halfwassen” boom die wel gezond is maar met meerdere plakoksels in de kroon. Dit is wellicht het gevolg van slecht snoeien in het verleden. Als de plakoksels worden verwijderd, blijft er geen goede kroon meer over. De gemeente geeft de voorkeur aan het planten van een nieuwe toekomstbestendige boom: een beuk.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 1 maart.

 

Kapvergunning voor 6 essen aan Antinkweg in Hengelo

Op 11 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor zes essen op het adres Antinkweg 4 in Hengelo. Volgens de eigenaar ondervinden ze last van de essentaksterfte.

Rechts achterin het perceel gaat de eigenaar een houtsingel planten met inheemse bomen (berken) en heesters. Deze strook krijgt een breedte van circa tien meter en een lengte van ongeveer 30 meter. Herplant van essen is voor hem bespreekbaar.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 februari.

Op 25 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door gemeenteambtenaren blijkt dat de bomen in slechte conditie verkeren. De essen zijn zwaar aangetast door de essentaksterfte. Ze zullen hiervan niet meer herstellen, aldus de gemeente.  Meerdere essen hebben holtes in de stam, waardoor de kans op stambreuk toeneemt.

De gemeente gaat akkoord met de voorgestelde herplant: een nieuwe houtsingel van 30 meter lengte met diverse bomen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 1 maart.

Kapvergunning voor 2 eiken aan Julianalaan in Laag-Keppel

Op 27 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse en een Amerikaanse eik aan de Julianalaan 12 in Laag-Keppel.

Op het erf dat ongeveer 1100 m2 meet, staan zeven volwassen eiken, waarvan één grote, monumentale. Alle bomen behoeven onderhoud. Eén eik is een Amerikaanse, de rest is Europees.

De Amerikaanse eik houdt volgens de eigenaar, wanneer de bomen in het blad zitten, het daglicht in het huis en de tuin weg. Hij wil wel zonnepanelen op het dak. Daarvoor vindt hij het noodzakelijk dat er zonlicht op het zuidelijke deel van het dak kan komen.

De inlandse eik bevindt zich in de voortuin, pal voor het huis. Deze boom staat volgens de eigenaar te dicht op het huis en neemt ook veel licht weg.

Naar verwachting zullen de andere bomen beter tot wasdom kunnen komen als de opstanden enigszins ‘uitgedund’ worden. Ook hier geldt dat deze boom plaatsing van zonnepanelen onmogelijk maakt.

De eigenaar wil loofbomen planten die niet zo groot worden.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 februari.

Op 25 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de twee eiken gezond zijn, maar qua vitaliteit achteruit gaan.

De zomereik staat vlak naast de woning tussen twee forsere zomereiken. Hij staat enigszins in de verdrukking. Door deze eik weg te halen, kunnen de andere twee bomen beter uitgroeien. De Amerikaanse eik is redelijk gezond maar minder vitaal, wat vaker voor komt bij deze bomen van deze leeftijd. De boom staat naast een zomereik. Indien de Amerikaanse eik wordt verwijderd, kan de zomereik verder uitgroeien.

Als deze twee bomen worden verwijderd, blijven er nog twee grotere zomereiken aan de voorzijde van de woning staan die dan uit kunnen groeien tot twee toekomstbestendige bomen.

De gemeente legt in dit geval dan ook geen herplantplicht op.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 1 maart.

Noodkap eik hoek Mosselseweg-Ruurloseweg in Vorden

Op 20 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Mosselseweg 2 in Vorden, vlak bij de bocht in de provinciale weg Vorden – Ruurlo. De boom aan de rand van het perceel is al enkele jaren dood. In het achterliggende perceel staan volgens de eigenaar al veel eiken, waardoor hij herplant geen goed plan vindt. Volgens hem is de eik dood gegaan omdat hij te weinig ruimte kreeg.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 februari.

Op 25 februari besluit de gemeente een (nood)kapvergunning te verlenen. Hoewel de eik al jaren geleden afstierf, vindt de gemeente nu het risico plots te groot worden dat grote takken kunnen afbreken. Die kunnen op de openbare weg vallen.

De gemeente legt geen herplantplicht op.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 1 maart.

Toch kapvergunning voor eik aan Neuzendijk in Zelhem

Op 4 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik nabij Neuzendijk 7a in Zelhem. De boom staat zo ongeveer op de erfgrens en groeit erg scheef. Een beuk ernaast komt in de verdrukking. De eigenaar wil twee nieuwe eiken planten verder van de erfgrens af.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 februari.

Op 6 februari is nogmaals dezelfde aanvraag ingediend.

Op 15 februari meldt de gemeente dat de kapaanvraag is ingetrokken.

Op 25 februari besluit de gemeente echter alsnog tot het verlenen van een kapvergunning (!).

De argumentatie is nu als volgt: de eik bestaat uit drie grote gesteltakken die samen de kroon vormen. Naast de eik staat een beuk. Beide bomen zijn samen opgegroeid, waardoor de eik naar het licht toe is gegroeid en nu scheef staat. Er heeft zich een forse ééneenzijdige kroon gevormd. De grootste gesteltak die richting de woning gaat, is als plakoksel in de stam vergroeid en begint te werken waardoor een verhoogde kans op het uitscheuren bestaat. Wanneer de eik weg is, kan de beuk – die blijft staan – verder uitgroeien.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente een herplantplicht voor drie beuken!

Dit besluit is openbaar gemaakt op 1 maart.

Kapvergunning voor populier aan Wiendelsweg in Keijenborg

Op 4 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier en een wilg op het adres Wiendelsweg 1 in Keijenborg. Uit de zeer summier ingevulde kapaanvraag blijkt niet waarom die ingediend is en of de indiener gaat herplanten.

Op 25 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De populier blijkt gezond, maar is volgens de gemeente desondanks kaprijp “gezien de leeftijd van de boom”. Bij populieren van die leeftijd is het zeer aannemelijk dat rotting in het kernhout gaat ontstaan, waardoor een kans op stambreuk bestaat. Aangezien het om productiehout gaat, verleent de gemeente een kapvergunning.

Aan deze vergunning zit wel de voorwaarde vast dat de eigenaar een nieuwe ‘duurzame’ loofboom plant.

Over de wilg rept de kapvergunning niet.

Het besluit is openbaar gemaakt op 1 maart.

Kapvergunning voor inlandse eik aan Hummeloseweg in Zelhem

Op 25 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik op het adres Hummeloseweg 16 in Zelhem (het kantoorpand van de Architektengroep Gelderland).

Volgens de eigenaar en de hovenier die erbij gehaald is, zou de eik preventief moeten worden gekapt omdat hij niet zo vitaal meer is.

De eigenaar wil geen herbeplanting. Volgens de hovenier kan zo meer ruimte ontstaan voor de andere aanwezige volwassen bomen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 31 januari.

Op 19 februari besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente takelt de boom langzaam af. De eik maakt deel uit van een rij van vier bomen. Als de eik wordt verwijderd, blijven twee rode beuken over met daartussenin een zomereik. De gemeente verlangt wel de aanplant van een nieuwe boom (een loofboom).

De gemeente koppelt in dit geval dus wel een herplantplicht aan de verleende kapvergunning. 

Dit besluit is openbaar gemaakt op 26 februari.

Kapvergunning voor alle haagbeuken aan Pastoor Thuisstraat in Keijenborg

Op 19 december diende de gemeente een aanvraag in voor een kapvergunning voor acht haagbeuken aan de Pastoor Thuisstraat in Keijenborg. De gemeente gaat deze straat opnieuw inrichten met chicanes om de verkeersveiligheid te bevorderen. De bomen kunnen niet blijven staan. Ze drukken de huidige bestrating omhoog.

De haagbeuken staan gedeeltelijk op particulier terrein.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 8 januari.

Op 11 februari besluit de gemeente de kapvergunning voor de acht haagbeuken af te geven. De haagbeuken staan half in het trottoir, waardoor de stoep wordt opgedrukt wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Het merendeel van de bomen heeft bovendien oude ingerotte snoeiwonden.

Na de herinrichting komen er vier haagbeuken terug, de helft dus van het huidige aantal bomen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 februari.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Greffelinkallee in Hummelo

Op 15 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik aan de Greffelinkallee in Hummelo. De boom groeit scheef en helt inmiddels over naar de openbare weg (Dorpsstraat).

De eigenaar wil een nieuwe Amerikaanse eik planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 januari.

Op 11 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De boom verkeert volgens de gemeente in de aftakelingsfase. De kroon sterft af.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar een zomereik plant op zijn perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 15 februari.