Categorie archief: Kapvergunningen

Kapaanvraag voor 6 eiken aan Molenweg in Drempt

Op 19 augustus is een aanvraag ingediend voor 6 inlandse eiken aan de Molenweg in Drempt. Jaarlijks verdwijnen één of meerdere bomen om onduidelijke redenen. De bewoners vinden de bomen te groot.

In overleg met alle bewoners stelde de gemeente een plan op om de boomstructuur in de straat weer te gaan herstellen. Dit houdt in dat er 11 nieuwe inlandse eiken geplant gaan worden.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 augustus.

Kapvergunning voor eik en beuk bij pastorie in Wichmond

Op 30 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik en een groene beuk aan de Dorpsstraat 16 en 18 in Wichmond (bij de parkeerplaats bij de pastorie). Beide bomen staan direct aan de weg en zijn (nagenoeg) dood en leveren daarom steeds meer potentieel gevaar op.

Voor de eik bestaat nauwelijks meer ruimte voor herplant vanwege de asfaltbestrating en de andere bomen binnen de historische tuin.

Voor de beuk wil men – evenals voor andere in het verleden gekapte bomen – goudiepen terugplanten die daar tot de jaren 80 stonden. Deze passen ook goed bij de nog overgebleven iepen in de straat.

Een nieuwe beuk ziet men niet zitten vanwege de slechte waterdoorlatendheid van de grond (door het asfalt van de Dorpsstraat en het vastrijden van het grind op het aflopende kerkplein). Daardoor is de beuk ook afgestorven.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 augustus.

Op 13 augustus besluit de gemeente de kapvergunning voor beide bomen af te geven. Zowel de eik als de beuk takelen steeds verder af en gaan gevaar opleveren.

De gemeente gaat akkoord met het planten van twee goudiepen op hetzelfde perceel maar dan niet direct aan de Dorpsstraat.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 augustus.

Kapaanvraag voor 2 esdoorns aan Doetinchemseweg in Zelhem

Op 15 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee esdoorns op het adres Doetinchemseweg 73 in Zelhem. Als redenen voert de eigenaar aan dat de singel waar de esdoorns deel van uitmaken, uit zijn verband raakt, dat de achterbuurman klaagt over schaduw van de bomen en dat twee paarden gestorven zouden zijn aan vergiftiging.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 juni.

Op 16 augustus maakt de gemeente bekend dat de termijn waarop ze een besluit neemt, met 6 weken wordt verlengd. Door de beslistermijn te verlengen probeert ze de kans te vergroten dat een positief besluit op de aanvraag wordt genomen.

 

Kapvergunning voor één grove den aan Stephanotisweg in Zelhem

Op 24 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee grove dennen op het voorerf van het pand Stephanotisweg 2 in Zelhem. Eén boom is dood, de andere verkeert volgens de eigenaar in slechte staat. Hij wil  ter compensatie twee nieuwe bomen planten: een moerascipres (Taxodium distichem) en een trompetboom (Catalpa bignoniodes aurea).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 augustus.

Op 6 augustus besluit de gemeente voor de dode grove den een kapvergunning af te geven maar een kapvergunning voor de andere grove den te weigeren. Deze boom verkeert namelijk nog in een redelijke conditie. Enkele dode takken kunnen verwijderd worden.

Ter plekke blijkt de eigenaar reeds een moerascipres en een trompetboom geplant te hebben.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 10 augustus.

 

Provincie moet kapaanvraag voor den en 3 eiken aan Het Ni-je in Vorden beoordelen

Op 16 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een den en drie eiken aan Het Ni-je 4 in Vorden. De eiken zijn beschadigd. De eigenaar wil de oorspronkelijke laan herstellen door de andere eiken meer ruimte te geven. Hij wil dus geen bomen herplanten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 juli.

Vier dagen eerder, op 16 juli, constateert de gemeente al dat geen vergunning nodig is voor het kappen van de den en de drie eiken. Deze bomen vallen namelijk onder de bevoegdheid van de Natuurbeschermingswet (voorheen de Boswet). Vandaar dat de kapaanvraag niet bij de gemeente maar bij de provincie Gelderland moet worden ingediend.

Deze constatering wordt openbaar gemaakt op 9 augustus.

Kapaanvraag voor zieke kastanjeboom aan Heidenhoekweg in Zelhem

Op 2 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom aan de Heidenhoekweg 7 in Zelhem. De boom lijdt aan de kastanjebloederziekte. Het is een locatie met veel hoge verschillende bomen. Volgens de indiener van de kapaanvraag hoeft daarom geen nieuwe boom geplant te worden ter compensatie.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 augustus.

Opnieuw kapvergunning voor eik aan Zomerweg in Drempt

Nog geen half jaar nadat de gemeente een kapvergunning verleende voor 2 eiken, een kastanjeboom en (een reeds gekapte) notenboom, heeft de eigenaar van het pand Zomerweg 59 in Drempt opnieuw een kapaanvraag ingediend, nu voor een eik.

Op 1 juli ontving de gemeente de aanvraag voor een eik, nu omdat er in de eik processierupsen zitten.

De eigenaar wil ter compensatie een beuk planten.

Deze nieuwe kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 juli.

Aan de vorige kapvergunning zat overigens de voorwaarde vast dat de eigenaar van het perceel 4 loofbomen moet planten.

Op 31 juli besluit de gemeente ook voor deze eik een kapvergunning te verlenen. Niet vanwege de aanwezigheid van eikenprocessierupsen, maar omdat de boom gevaar kan gaan opleveren.  De boom is weliswaar gezond maar heeft twee plakoksels. Er zit één zware gesteltak aan de eik
die vanuit de plakoksel éénderde van de kroon vormt. De kans bestaat dat de tak in de toekomst afbreekt.

De boom heeft altijd tussen andere bomen gestaan. Door de kap van de andere bomen ondervindt de overgebleven boom een compleet andere windbelasting op de kroon.

Aan de kapvergunning, die openbaar gemaakt is op 6 augustus, koppelt de gemeente een herplantplicht voor twee beuken. Deze moeten binnen een jaar geplant zijn.

Tegen dit kapbesluit kan nog tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Kapvergunning voor 2 esdoorns en een zomereik aan Heidenhoekweg in Zelhem

Op 16 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee esdoorns en een eik op het adres Heidenhoekweg 10 in Zelhem. De esdoorns staan binnen een meter van het erf van de buurman en zijn volgens een boomverzorgingsbedrijf potentieel gevaarlijk, omdat beide bomen vertakken in twee of zelfs vier stammen.
De zomereik staat bij de ingang van het Bed & Breakfast-gebouw en is ook vrij laag vertakt in twee stammen, waarvan één in het verleden al is afgezaagd.

Daarnaast zitten processierupsen in de boom. Dat geeft problemen voor de gasten.

De eigenaar wil niet herplanten, omdat er volgens hem al voldoende bomen in de tuin staan.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 juli.

Op 31 juli besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. De twee esdoorns waarvan één meerstammig is, hebben meerdere plakoksels waarvan enkele beginnen te werken. Hierdoor gaan deze bomen een gevaar vormen; de takken kunnen uitscheuren. Naast die bomen staat een schuur van de buren.
De zomereik had oorspronkelijk twee stammen maar in het verleden is er één verwijderd. Het gedeelte dat er nu nog staat, is sterk teruggesnoeid, waardoor een kleine niet natuurlijke kroon is gevormd die vooral uit waterlot bestaat.

Door dit onvakkundige werk kiest de gemeente nu voor het laten kappen van de eik.

De gemeente legt wel een herplantplicht op: de eigenaar moet binnen een jaar drie nieuwe loofbomen (een linde, esdoorn en/of beuk) op zijn perceel planten.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 augustus.