Categoriearchief: Kapvergunningen

Kapvergunning voor tamme kastanje aan Zomerweg in Drempt

Op 18 augustus ontving de gemeente een summiere kapaanvraag voor een tamme kastanje op het adres Zomerweg 26 in Drempt. De eigenaar vraagt om een noodkapvergunning, maar waarom blijft onduidelijk. In de aanvraag staat geen enkele reden genoemd. Ook de vraag waar herplant zou kunnen plaatsvinden, is niet beantwoord.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 21 augustus.

Bomenbelang adviseerde de gemeente de kapvergunning te verlenen, omdat kap onvermijdelijk is geworden nu eenderde van de kastanjeboom afgestorven is, opmerkelijk genoeg slechts aan één kant boven het gazon dat daar onlangs aangelegd is.

Op 14 september besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken.

Volgens de gemeente is de boom aan het afsterven door de droogte van de afgelopen zomers.

Conform het advies van Vereniging Bomenbelang koppelt de gemeente aan het verlenen van
de kapvergunning een herplantplicht van een loofboom binnen een jaar in deze tuin.
De vergunning is openbaar gemaakt op 17 september.

Kapvergunning voor populier aan de Lindese Enkweg in Linde

Op 23 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier in een weiland bij het adres Lindese Enkweg 1b (camping ’t Lebbink) in Linde. De diameter van de boom is 1.30 meter. Wat er met de boom aan de hand is, wordt uit de kapaanvraag niet duidelijk.

De eigenaar wil ter compensatie een eik planten aan de Lindese Enkweg. Daar kan hij een boom beter water geven dan in het weiland, zegt hij.

Bomenbelang adviseerde de gemeente de kapvergunning te weigeren. In de aanvraag ontbreekt namelijk de reden voor de eventuele kap en de populier is nog gezond en vitaal. Dat een eik beter geschikt is als solitaire boom in een weiland vindt de vereniging ook, maar is onvoldoende reden om dan maar een gezonde populier te kappen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 augustus.

Op 14 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Ook de gemeente geeft aan dat de populier nog gezond is. Wel blijken in de kroon van de boom enkele  plakoksels te zitten die niet meer door snoeien kunnen worden verwijderd. Dit stond niet in de kapaanvraag! Het uitscheuren van deze plakoksels in de toekomst is volgens de gemeente aannemelijk, omdat de populier vrij staat en veel wind vangt bij een zware bui of storm. Bij het uitscheuren van één of meerdere plakoksels zal de boom onherstelbare schade oplopen.

Beide adviezen geven dus aan dat de populier gezond is met het verschil dat uit de
bomenveiligheidscontrole van de gemeente zegt dat het uitbreken van plakoksels aannemelijk is en dat de populier een onherstelbare schade kan oplopen.

De gemeente kiest het advies van de expert van de gemeente Bronckhorst.

Het kapbesluit, inclusief de herplantplicht van een zomereik op het perceel, is openbaar gemaakt op 17 september.

Kapvergunning voor populier aan Wittebrinkweg in Zelhem

Op 16 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor het knotten van een populier op het zijerf van het pand Wittebrinkweg 1a in Zelhem. Uit de oude stam zijn drie scheuten gegroeid. Deze worden zo groot dat de bewoners bang zijn dat ze bij storm op het huis vallen.

Zij willen de populier komende winter knotten op 1.80 meter.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 20 augustus.

Bomenbelang adviseerde gemeente de vergunning te weigeren De veiligheid is namelijk niet in het geding, omdat de boom ver genoeg van het huis staat. Knotten kan bovendien funest zijn voor de toekomst van de boom.

Op 14 september besluit de gemeente de vergunning te verstrekken. Bij het knotten van de boom geeft de gemeente Bronckhorst er de voorkeur aan om het advies en de beoordeling door de vakspecialist van de gemeente te volgen. Omdat deze populier al eerder geknot is geweest en de aanzettingen op de oude stam zwakker zullen zijn, zal om de vijf jaar geknot moeten worden. Omdat dit onvoldoende veiligheidsgaranties biedt, kiest de gemeente voor kap.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 september.

Kapaanvraag voor 7 beuken, 2 eiken, 2 esdoorns, een linde en een wilg langs N314 en N330

Op 9 september ontving de gemeente een aanvraag van de Provincie Gelderland voor een kapvergunning voor 7 groene beuken, 2 zomereiken, 2 Noordse esdoorns, een Hollandse linde en een schietwilg langs de provinciale wegen N314, N330 en N814. De conditie van deze bomen zou slecht zijn. De meeste bomen staan in de omgeving van Hummelo.

De diameter van de Noordse esdoorns, de zomereiken en de schietwilg bedraagt 30 tot 50 cm., die van de Hollands linden en van 5 beuken 20 tot 30 cm. Twee beuken hebben een diameter van 50 tot 100 cm.

De aanvraag rept niet over herplant.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 september.

 

Gemeente weigert kap eik aan de Zelhemseweg in Hengelo

Op 21 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Zelhemseweg 31 in Hengelo.

De eigenaresse wil het erf waarop de eik staat, gaan herinrichten. De inrit wordt verplaatst. Verder geeft de bewoonster aan dat ze last ondervindt van de eikenprocessierups.

Aan de noordoost- en zuidkant van het perceel wil ze eventueel zes loofbomen planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 31 juli.

Op 9 september besluit de gemeente deze kapaanvraag te weigeren. De boom is namelijk in prima conditie en vertoont geen zichtbare gebreken. De eik staat op ongeveer acht meter van de woning.

De aanwezigheid van de eikenprocessierups vormt voor de gemeente geen reden om de
(gezonde) boom te kappen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 16 september.

Kapaanvraag voor 2 eiken aan Paardendorpseweg in Zelhem

Op 5 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken op het adres Paardendorpseweg 1 in Zelhem. Volgens de eigenaar zouden beide bomen te dicht op de woning staan (ruim 6 meter). Verderop in de kapaanvraag staat een andere reden genoemd: op de plek van de eiken wil men een groenwal of een heg maken als afscheiding voor de tuin.

De bewoners vinden de bomen te groot worden en zijn bang dat ze bij storm op de woning vallen.

Zij willen verderop in de  grote tuin fruitbomen en inheemse loofbomen planten. Ze hebben inmiddels 2 ginkgo’s en 4 bolcatalpa’s geplant. De laatste is een leuke boom voor een kleine binnentuin.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 september.

Kapaanvraag voor haagbeuk aan Hofstraat in Hengelo

Op 3 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een haagbeuk op het adres Hofstraat 18 in Hengelo.

Op de strook grond grenzend aan de tuin van de indiener van de kapaanvraag heeft de gemeente destijds een haagbeuk geplaatst. Deze boom liet de aanvrager eerder al snoeien, maar naar zijn mening wordt de haagbeuk weer “gevaarlijk groot”. Hij vreest voor het omwaaien van de boom bij noordwesterstorm. Dan zou die op zijn garage en een garageblok van de woningbouwvereniging kunnen vallen.

Hij huurt de grond voor een symbolisch bedrag van de gemeente en wenst niet aansprakelijk gesteld te worden voor de schade bij het omwaaien van de haagbeuk.

Ter compensatie wil hij bijvoorbeeld een hoogstamfruitboom planten in de groenstrook.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 september.

Kapvergunning voor populier aan Vosterweg in Vorden

Op 11 augustus is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een populier aan de Vosterweg 1 in Vorden, ergens tussen huize Onstein en de Veengoot in. Van wie de vraag komt en wat er aan de hand is met de boom, wordt niet duidelijk. Men noemt geen reden voor de kapaanvraag, die op 15 augustus gepubliceerd is.

In het verleden is de populier al gekandelaberd.

De stamvoet kent enkele zwakke plekken maar ziet er over het algemeen nog goed uit. In de stam zit een holte maar daar reageert de populier op door extra te groeien. Deze reactie geeft aan dat de boom nog gezond is.

Op 31 augustus besluit de gemeente de kapvergunning toch te verstrekken. De gezondheid van de populier vormt volgens haar een risico door het mogelijk uitbreken van takken in de nabije
toekomst.

“De populier is gekandelaberd. Er zijn nieuwe scheuten / takken ontstaan die nu de kroon
vormen. De nieuwe scheuten / takken zijn ontstaan uit knoppen die in de bast zitten van
de oude tak. Ze zitten niet zo stevig verankerd aan de boom als zijtakken die van oorsprong aan de boom groeien. Hierdoor kunnen de nieuwe scheuten / takken die snel groeien en lengte vormen, gemakkelijk afbreken.

Populieren van deze leeftijd hebben vaak rotting in de stamvoet wat vaak aan de buitenkant niet zichtbaar is. Wel is te zien dat bij de stamvoet op meerdere plekken veel reactiegroei is wat er op kan duiden dat de boom reageert op een verzwakking in de stamvoet. Gezien de plek
waar de boom staat – vlakbij de woning – is kap geadviseerd.

De eigenaar gaat vijf bomen planten ter compensatie.

De kapvergunning is op 4 september openbaar gemaakt.

Kapvergunning voor 2 eiken voor nieuw huis aan Het Schotkamp in Vorden

Op 8 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan Het Schotkamp 2 in Vorden. De bomen staan de voorzijde van de nieuwbouwwoning die  vorig jaar gereed kwam. De eiken hebben een stamomtrek van respectievelijk 2 en 2.70 meter.

De bewoners vinden de locatie prachtig. Het huis dat ze bouwden, wordt omringd met prachtige bomen. Maar ze vinden dat twee grote eiken die ongeveer vier meter van de woning, staan, weg moeten. Bovendien zeggen ze overlast te ondervinden van processierupsen in beide eiken.

De bewoners vrezen verder dat bij storm takken kunnen afbreken en op het dak kunnen vallen. Enkele takken hellen over en hangen boven het rieten dak. Begin dit jaar brak een grote tak af.

Aan de foto’s is te zien dat geen enkele tak meer boven het huis hangt en dat er al diverse takken verwijderd zijn.

Het graven onder de kroonprojectie (ook te zien op de foto’s) mag alleen uitgevoerd worden onder toezicht en wanneer het noodzakelijk is. Bij het afgeven van de omgevingsvergunning voor de bouw van het huis had de gemeente een boomeffectanalyse verplicht moeten stellen. Een gecertificeerd boomdeskundige kan daarmee aantonen of al dan niet gebouwd kan worden met behoud van de bomen die er staan/stonden.

De landelijke Bomenstichting heeft onlangs nieuwe richtlijnen voor zo’n BEA opgesteld.

Door het graafwerk en het bouwen van een huis dicht bij de eiken worden beide bomen minder stabiel.

De bewoners van het huis willen ter compensatie twee tot vier beuken planten, ook aan de voorzijde van het huis maar dan iets verderop.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 13 augustus.

Op 1 september geeft de gemeente toch een kapvergunning af. Bij de bomen zijn de
onderste grote gesteltakken verwijderd, waardoor een kleine kroon is overgebleven en de verhouding nu weg is, aldus de gemeente. Rondom de bomen is veel grond verwijderd en gegraven. Hierdoor zijn veel wortels beschadigd en verwijderd. Daardoor zijn de eiken instabiel geworden en kunnen ze makkelijker omwaaien en op de woning belanden. Door het weghalen en beschadigen van de wortels zullen de bomen aftakelen, doordat ze minder vocht en voeding tot zich kunnen nemen.

Volgens de gemeente zal het aanbrengen van grond naar alle waarschijnlijkheid niet leiden tot
herstel van de twee eiken. Dat de woning is gebouwd onder de twee eiken conform een besluit uit 2011 en 2012 doet niets af aan de gezondheidstoestand van de bomen, meent ze. Om deze redenen wordt de vergunning verleend voor het vellen van de twee eiken. Ter compensatie van de te kappen bomen wordt een verplichting opgenomen voor het herplanten van vier toekomstbestendige bomen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 4 september.

Geen kapvergunning voor eik aan Nachtegaalplein in Laag-Keppel

Op 3 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Nachtegaalplein 1 in Laag-Keppel. De eik komt volgens de bewoners te dicht bij het huis en raakt bijna een andere eik. De takken groeien over een plat dak heen, wat volgens hen veel overlast veroorzaakt. Dode takken zouden het dak beschadigen.

Uit de aanvraag blijkt niet of de eik nog gezond en vitaal is en ook niet of en waar herplant plaatsvindt ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 augustus.

Ter plekke blijkt dat beide eiken gezond is. De bomen staan 2,5 meter van elkaar. Ze zijn in het verleden hoog opgekroond. De kronen zelf zijn niet zwaar en bevatten geen zwaar dood hout. Ook ontbreken schimmels die houtrot kunnen veroorzaken. De groeiomstandigheden van de eiken zijn redelijk tot goed, wat ook voor de conditie van beide bomen geldt.

Dit houdt in dat binnen nu en zo’n 15 jaar bij gelijkblijvende omstandigheden geen problemen met deze eiken te verwachten zijn.

Op 31 augustus beslist de gemeente de kapvergunning te weigeren. De gemeente volgt het advies op van Vereniging Bomenbelang.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 4 september.