Categorie archief: Home

Oude eik van Vorden blijft groeien

De oude eik van Vorden (in het weiland achter kasteel Vorden) is afgelopen jaar weer iets dikker geworden. De stamomtrek van de boom bedroeg in 2016 op 1.30 meter hoogte 7.10 m. Begin november is hij opnieuw gemeten. Hij is nu 7.14 m, in een jaar dus weer vier centimeter gegroeid. Dat doet deze eik al jaren. De boom ziet er voor zijn leeftijd ook nog goed uit. De zomereik is ergens tussen de 217 en 267 jaar oud. De conditie wordt door bomenkenners als redelijk omschreven. De eik behoort tot de vier dikste van zijn soort in Nederland.

De dikste eik van Vorden groeide afgelopen jaar weer vier centimeter. De stam is nu 7.14 cm dik. Links Guus Blessing (directeur Blessing Timbers), rechts Hans Blessing (boswachter bij Natuurmonumenten).

Witte, grijze of grauwe els

De witte, grijze of grauwe els (Alnus incana) is een vrij onbekende boom die plantengeografisch in de Achterhoek thuishoort (zie Heukels ’s flora uit 1990). Deze boomvormer groeit op verschillende vochtige maar ook op drogere, armere bodemtypen. Zijn familielid de zwarte els  (Alnus glutinosa) komt op veel meer, vooral natte, plaatsen in Nederland voor. Onderstaande foto is in Zelhem gemaakt.

Lees verder

Maak het buitengebied van Bronckhorst groener met een gratis boom

Naar aanleiding van het succes van de actie ‘Eén boom mot kun’n’ afgelopen winters krijgen komende winter de grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst voor de derde maal de mogelijkheid in aanmerking te komen voor een gratis boom. Deze worden betaald door de gemeente en de provincie Gelderland. In de winters van 2015 en 2016 zijn enkele honderden bomen geplant, voornamelijk walnoten, eiken, lindes en beuken. Het aanvragen van een gratis boom kan tot 31 december aanstaande. Lees verder

Excursie naar bomentuinen Schovenhorst in Putten

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst verzorgde op 30 september een excursie naar de bomentuinen van Schovenhorst in Putten. In verband met het 20-jarig bestaan kregen de deelnemers een toepasselijk cadeautje.

Het landgoed Schovenhorst staat vol met majestueuze bomen (foto: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang Bronckhorst).

Lees verder

De Populus tremula (trilpopulier)

Niet zo bekend en niet populair bij bosbouwers en landschapverzorgers is de trilpopulier, een boomvormer die onder veel omstandigheden in Nederland wil groeien. Wat meer aandacht en belangstelling voor deze,  van nature voorkomende, inheemse boomsoort, is het bepleiten waard.

Van nature groeit deze boomvormer in bosranden, wat  wijst op lichtbehoefte. De soort komt zowel op vochtige als droge grond voor en kan op zowel voedselarme als voedselrijkere gronden groeien. Toch komen we de soort voornamelijk in het oosten en in de duingebieden van ons land tegen. De trilpopulier kan in de Achterhoek goed aarden en groeit, verspreid, in de bosranden.

Een laan met trilpopulieren aan de Meeneweg in Zelhem.

Lees verder

Bomenbelang presenteert nieuwe bestuur

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft een nieuw iets jonger bestuur, met sinds lange tijd weer een vrouw. Karel van Hal trad eind mei tijdens de algemene ledenvergadering af. Bestuurslid Kees Mortier volgde hem op als penningmeester. Nieuw bestuurslid is Gerlinde Bulten. Zowel Gerlinde als Kees komen uit Zelhem.

Het nieuwe bestuur zoals dat sinds begin juni functioneert: v.l.n.r. Kees Mortier uit Zelhem (penningmeester), Peter Bielars uit Vorden (secretaris), Cees van der Jagt uit Baak (voorzitter), Gerlinde Bulten uit Zelhem en Joost Bakker uit Vorden (foto: Hans Thijssen).

 

Verslag ledenvergadering op 30 mei

De jaarlijkse ledenvergadering van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst vond dit jaar plaats op dinsdag 30 mei in het Dorpscentrum aan de Raadhuisstraat in Vorden. Zoals gebruikelijk de laatste jaren gingen we voorafgaand aan de bijeenkomst eerst in Vorden op pad. Deze keer bezochten we het park de Decanije waar we ongeveer 45 minuten rondgeleid werden.

Fernand van Hoven van de parkcommissie van De Decanije legt de geschiedenis van het terrein uit.

Het park telt enkele honderden bomen, waarvan een belangrijk deel geplant is rond 1900.

Trudy van Dinther (lid van de parkcommissie én lid van Vereniging Bomenbelang) leidde de leden rond.

In een park met veel oude bomen moet soms ook een fraai exemplaar sneuvelen, omdat die gevaar gaat opleveren. Het onderhoud, het vellen van bomen en nieuwe aanplant worden betaald door de bewoners van de wooncomplexen op het terrein (foto’s: Hans Thijssen, Vereniging Bomenbelang).

De Decanije staat in het Landelijk Register van Monumentale Bomen (www.monumentalebomen.nl) met een rij zilverlindes. In totaal gaat het om 15 exemplaren, waarvan er drie het meest in zicht staan. De bomen zijn waarschijnlijk geplant tussen 1890 en 1900 en zijn inmiddels 35 meter hoog.

De vergadering zelf stond voor een belangrijk deel in het teken van het bomenbeleidsplan. Vereniging Bomenbelang zat met nog een heleboel andere organisaties en personen in een klankbordgroep. Nadat deze groep het beleidsplan besproken had, wijzigde de gemeente het op een belangrijk punt. In plaats van het kapvergunningplichtig houden van alle bomen waarvoor nu ook een vergunning nodig is, wil de gemeente alle bomen kapvergunningvrij maken die ‘niet thuishoren in een bepaald deel van Bronckhorst’. De gemeente deelt Bronckhorst in een aantal landschapstypes in met ieder hun eigen kapverordening. Dit maakt de uitvoering volgens Bomenbelang onnodig ingewikkeld, voor de burger maar ook voor de ambtenaar die de kapaanvragen moet beoordelen. Bovendien is zo’n indeling onnodig voor een goed bomenbeleid. Het effect van dit beleid is tamelijk onduidelijk. Daarom stemde Bomenbelang begin dit jaar niet in met het bomenbeleidsplan.

De uitwerking van het plan moet medio dit jaar gaan plaatsvinden. Eind dit jaar of begin 2018 volgt de nieuwe kapverordening, waarover de gemeenteraad het laatste woord krijgt.

Ook andere actuele zaken op het gebied van groen in het algemeen en bomen in het bijzonder kwamen tijdens de ledenvergadering aan bod, met name de slechte naleving van de herplantplicht.

Bij de leden bestaat veel ongenoegen over de slechte handhaving en controle door de gemeente van de herplantplicht. Tot nu toe heeft de gemeente geen gegevens aan Vereniging Bomenbelang kunnen laten zien waaruit blijkt dat de herplant gecontroleerd wordt. Voor het bestuur is het een onbegonnen werk om alle opgelegde herplant jaarlijks te controleren. Mensen die een kapvergunning gekregen hebben met daaraan gekoppeld een herplantplicht, mogen daar tegenwoordig maximaal drie jaar mee wachten. Anderen planten al een nieuwe boom voordat een oude gekapt wordt. De controle is kortom niet simpel.

Voorgesteld werd om ergens in de gemeente een gebied vrij te maken voor een ‘herplantbos’. Dat neemt het probleem weg dat vaak gezegd wordt dat geen ruimte is op een perceel om een boom te herplanten.

Tijdens de bijeenkomst is als nieuwe penningmeester Kees Mortier gekozen. Nieuw bestuurslid is Gerlinde Bulten. Beiden wonen in Zelhem.

Fietsroute langs monumentale bomen

De grote eik bij kasteel Vorden, één van de monumentale bomen in de gemeente Bronckhorst.

De grote eik bij kasteel Vorden, één van de monumentale bomen in de gemeente Bronckhorst (foto: Hans Thijssen).

Vereniging Bomenbelang heeft de eerste wandel- en fietsroute langs monumentale bomen in de gemeente Bronckhorst eind 2016 gepresenteerd. Op de landelijke lijst van monumentale bomen (van de landelijke Bomenstichting) staan 125 bomen en boomgroepen op het grondgebied van onze gemeente. Om een aantal van deze bomen meer aandacht te geven, ontstond bij het bestuur het idee om verschillende wandel- en fietsroutes langs deze locaties te gaan samenstellen.

De eerste route is 28 km lang maar kan goed ingekort worden tot circa 22 km en is dan ook geschikt als (stevige) wandeling.

In de loop van deze zomer beginnen de voorbereidingen voor de tweede route. Deze loopt rondom Hengelo.

Zie voor de routebeschrijving en de bijbehorende kaart:

Fietsroute langs monumentale bomen in omgeving Vorden