Categorie archief: Zelhem

Liander wil af van berk en lijsterbessen aan Petersdijk in Zelhem

Op 28 november ontving de gemeente een aanvraag van Liander voor een kapvergunning voor een berk en twee lijsterbessen op het adres Petersdijk 4b in Zelhem, vlakbij de Ruurloseweg. Liander wenst deze bomen en struiken niet vanwege gevaar voor beschadiging van de leidingen door de wortels.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 december.

Opnieuw kap van (linde)bomen op terrein De Zonnekamp in Zelhem

Op 26 september ontving de gemeente een aanvraag van woningbouwvereniging Markenheem  voor het kandelaberen van twee lindebomen op het terrein van woonzorgcentrum de Zonnekamp in Zelhem. Daar vindt momenteel nieuwbouw plaats. De bewoners van één van de appartementen heeft geklaagd over de lindebomen voor zijn woning.

Vereniging Bomenbelang is enkele maanden geleden uitgenodigd om te komen kijken. De lindebomen staan op een behoorlijke afstand van de nieuwe appartementen. Uiteindelijk is gekozen voor een compromis: het kandelaberen (het weghalen van alle zijtakken) van twee lindebomen. De bomen zelf blijven dus wel staan.

Wel zal nu geregeld gesnoeid moeten gaan worden. Gekandelaberde bomen groeien namelijk sneller dan niet fors gesnoeide bomen.

De vraag om te kandelaberen is openbaar gemaakt op 29 september.

Op 19 november besluit de gemeente niet in te gaan op de vraag om de lindebomen fors te snoeien. De gemeente geeft nu een kapvergunning af! Op 6 november is contact opgenomen met de woningbouwvereniging over het kandelaberen van de bomen aan de Magnoliaweg. Die heeft aangegeven geen problemen te hebben met de kap van de bomen. Ook met Vereniging Bomenbelang is contact geweest maar zuiver met de mededeling dat de bomen nu gekapt gaan worden.

Volgens de gemeente zijn beide bomen in het recente verleden slecht gesnoeid. De lindebomen hebben veel ‘zuigers’ die in de toekomst voor problemen kunnen zorgen. Snoeien naar de huidige maatstaven heeft geen zin omdat hierdoor de vorm van de boom zwaar aangetast gaat worden. De lindebomen zullen bij kandelaberen een verhoogd risico lopen op schimmelaantasting en andere parisitaire schades, aldus de gemeente.

Niet meer kandelaberen

De gemeente Bronckhorst heeft gezien de praktische problemen besloten om bomen niet langer te kandelaberen. Daarvoor noemt ze drie redenen: de hoge kosten bij tweejaarlijks onderhoud, de grotere kans op uitscheuren van nieuwe takken én de geringe verlenging van de levensduur. Omdat met het fors snoeien van bomen grote wonden kunnen ontstaan, is de kans groot dat zwammen de wonden infecteren met als gevolg een verhoogde kans op stamrot.

Bij knotbomen (ook knotlindes) gaat het vaak goed omdat het hier geen grote wonden betreft.

De gemeente koppelt aan de kapvergunning wel de voorwaarde dat op het terrein van De Zonnekamp een nieuwe lindeboom wordt geplant met een minimale stamomtrek van 18-21 cm op één meter hoogte van het maaiveld. Geadviseerd wordt verder om bij de aanplant van deze al wat zwaardere boom tegelijktijd een groeiplaatsverbetering toe te passen.

Dit nieuwe besluit is openbaar gemaakt op 23 november.

Kapvergunning voor linde bij café de Bocht in Zelhem

Op 23 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een ‘boom’ bij café de Bocht aan de Ruurloseweg 42 in Zelhem. Die zou aan het afsterven zijn. Het gaat om een linde. De kroon is aan het afsterven.

De linde bij café de Bocht in Zelhem (foto: Gerlinde Bulten).

Vroeger stonden hier twee beeldbepalende bomen.

De eigenaar praat nu niet over herplant, hoewel dit in principe een voorwaarde is voor het verkrijgen van de kapvergunning.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 oktober.

Op 12 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De linde is aan het afsterven en kan niet meer gered worden, aldus de gemeente. De helft van de kroon is al dood. Van de nieuwe takken die de boom ter compensatie vormt (waterlot) gaan de uiteinden ook  dood. Hierdoor vormt het eventueel terugzetten (kandelaberen) van de kroon geen optie.

Aan dit kapbesluit, dat openbaar gemaakt is op 16 november, zit wel de voorwaarde vast dat de eigenaar ter plekke een nieuwe linde plant.

Geen kapvergunning voor 2 acacia’s aan Kerkhoflaan in Zelhem

Op 25 oktober ontving de gemeente een aanvraag van ProWonen voor een kapvergunning voor een berk en twee acacia’s aan de Kerkhoflaan in Zelhem, op de hoek met de Magnoliaweg. De bomen staan achter de seniorenwoningen.

Uit de aanvraag, die openbaar gemaakt is op 30 oktober, blijkt niet waarom de bomen gekapt zouden moeten worden.

Op 12 november besluit de gemeente voor de acacia’s de kapvergunning te weigeren. De berk is kapvergunningvrij en mag in principe wel gekapt worden, maar deze boom is eigendom van de buurman (Ruurloseweg 4) en dus niet van ProWonen.

De acacia’s hebben volgens de gemeente een hoge beeldbepalende waarde. Ze zijn ook vitaal en verkeren in een goede conditie.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 november.

Kapvergunning voor acacia aan Goudsbloemstraat in Zelhem

Op 23 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een acacia achter in de tuin van het pand Goudsbloemstraat 9 in Zelhem. De stam van de boom is gespleten. Men wil geen nieuwe boom planten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 oktober.

Op 12 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De boom heeft een werkende plakoksel, waardoor de kans bestaat dat deze op korte termijn gaat uitscheuren.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 november. Tot zes weken nadien kan nog bezwaar aangetekend worden.

 

Kapvergunning voor plataan aan Bielemansdijk in Halle

Op 3 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een plataan op het adres Bielemansdijk 9 tussen Zelhem en Halle, vijf meter achter de woning. Met de boom is niets aan de hand, maar de eigenaar wil de plataan “uit voorzorg” laten kappen omdat hij gevaar zou kunnen gaan opleveren. De plataan staat op vijf meter van het huis en een meter van een schuur.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 9 oktober.

Op 31 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de plataan nog vitaal is en in een goede conditie verkeert. Dit ondanks het feit dat de boom in het asfalt staat (!). De wortels van de plataan drukken dat asfalt kapot. Bovendien staat op één meter van de boom een schuur. De eigenaar heeft in het verleden de plataan nooit gesnoeid. Daardoor is aan de schuurzijde een zogeheten elleboogtak ontstaan, die inmiddels boven de kroon uitgegroeid is en de huidige kroon overneemt. Al met al geen duurzame groeiplaats en een goede toekomst voor de boom. Tenzij het asfalt weggehaald wordt.

Dit kapbesluit met daarin een herplantplicht voor een linde, is openbaar gemaakt op 6 november. Tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor eik aan De Maccabae in Zelhem

Op 10 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan De Maccabae 15 in Zelhem. De boom bevat veel dood hout en staat dicht bij de woning. Aan de rand van de tuin staan meerdere grote eiken, waardoor volgens de eigenaar het aangezicht vanaf de rondweg / Kerkhoflaan niet verandert en er een gesloten bomenrij blijft bestaan.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 oktober.

Op 31 oktober besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. De eik takelt af en bevat veel dood hout en twijgen in de kroon. Het aftakelingsproces is onomkeerbaar. Tevens staat de boom op ongeveer zes meter van het huis.

Aan de kapvergunning verbindt de gemeente de voorwaarde dat de eigenaar een nieuwe boom plant.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 6 november.

Gemeente gaat 46 zieke en dode essen kappen

De gemeente Bronckhorst heeft op 2 oktober een kapaanvraag ingediend voor 46 essen die last ondervinden van de essentaksterfte. Ze staan in Bronkhorst (1), Hengelo (5), Hummelo (2), Steenderen (14), Vorden (15) en Zelhem (9), bijna allemaal langs de openbare weg. Het betreft vooral bomen in het buitengebied; alleen in Steenderen wil de gemeente ook bomen in het dorp zelf kappen, namelijk aan de Prins Bernhardlaan. De meeste essen verdwijnen aan de Hamminkweg in Delden (Vorden): in totaal 9 exemplaren.

Op zich lijkt de essentaksterfte in de gemeente Bronckhorst niet verder uit te breiden. De reeds aangetaste bomen gaan er kwalitatief niet verder op achteruit. Alleen de uiteinde van de takken breken af.

Waar mogelijk gaat de gemeente voor iedere boom een nieuwe boom terugplanten. De soort hangt af van het landschapstype waar de boom geveld is.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 5 oktober.

Op 10 oktober verleent de gemeente voor zichzelf de kapvergunning voor de 46 essen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 18 oktober.

Kapvergunning voor eik op terrein voormalige RABO-bank in Zelhem

Op 17 juli ontving de gemeente een aanvraag van ProWonen voor een kapvergunning voor een eik nabij Hummeloseweg 8 in Zelhem. Op dit voormalige parkeerterrein van de RABO-bank gaat de woningbouwvereniging enkele woonblokken realiseren. Voor één woonblok staat één van de twee forse eiken enigszins in de weg. In overleg met Vereniging Bomenbelang is afgesproken dat akkoord gegaan wordt met de kap van de voorste eik (gezien vanaf het centrum) op voorwaarde dat op het het terrein drie lindes aangeplant worden (een winter-, zomer- en zilverlinde).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 21 juli.

Op 3 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Conform het advies van Vereniging Bomenbelang stelt de gemeente als voorwaarde dat de woningbouwvereniging op het perceel drie nieuwe lindes plant: één winterlinde, één zomerlinde en één zilverlinde.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 7 september.

Gemeente wil 15 bomen kappen langs oude spoorlijn in Zelhem

De gemeente wil 15 bomen gaan kappen langs de oude spoorlijn die door Zelhem loopt (vanaf de Ruurloseweg tot aan de Aaltenseweg). Op 4 september heeft ze hiervoor een kapvergunning aangevraagd. Het betreft voornamelijk inlandse en Amerikaanse eiken en enkele berken. De gemeente ziet dit als dunning. Volgens haar belemmeren deze bomen het fietspad.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 september.