Categorie archief: Wichmond

Kapvergunning voor eik aan Hackforterweg in Wichmond

Op 9 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Hackforterweg 25a in Wichmond. De eik maakt deel uit van een lange bomenrij die eigendom is van Waterschap Rijn en IJssel. De eik zou de kroon en daarmee de vitaliteit en levensduur van de ernaast staande monumentale (250-jarige) rode beuk (staat in het Landelijk Register van Monumentale Bomen, nummer 1680640) op het erf van de indiener van deze aanvraag, bedreigen. Bijkomend voordeel zou zijn dat de kroon van de monumentale eik tot volle wasdom kan komen.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 november.

Op 6 november diende dezelfde eigenaar bij de gemeente een aanvraag in voor het kandelaberen van de beuk naast de monumentale rode beuk.

Op 3 januari besluit de gemeente de kapvergunning voor de eik te verlenen. De eik verkeert nog in de jeugdfase en vormt de eerste boom in een lange rij met eiken. Door deze eik te verwijderen zal het aanzicht van de rij bomen niet worden aangetast.

De gemeente verlangt wel dat één nieuwe boom geplant worden op het perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 12 januari.

 

Jaarlijkse vellijst telt 96 bomen

De gemeente heeft op 9 november de jaarlijkse vellijst van dode en zieke bomen ingediend. Deze telt dit jaar 96 bomen, verspreid over het hele grondgebied van Bronckhorst.

Op 6 december besluit de gemeente voor alle 96 bomen een kapvergunning te verlenen. Jaarlijks worden de bomen langs de openbare wegen in de kernen en het buitengebied van gemeente Bronckhorst geïnspecteerd. Dode bomen en bomen die gevaar op kunnen leveren, komen op de vellijst. Alle 96 bomen zijn gemerkt met groen/gele verf.

Volgens de gemeente betreft het ook vaak dunning.

Voor alle bomen komt een nieuwe boom terug, bij voorkeur op dezelfde plek.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december.

Beuk aan Hackforterweg in Wichmond wordt deels gekapt

Op 6 november ontving de gemeente een aanvraag om een 30-jarige groene beuk op het adres Hackforterweg 25 in Wichmond (huis ’t Eilder) te mogen kandelaberen (fors snoeien waarbij alle zijtakken verwijderd worden en alleen de stam blijft staan). Volgens de eigenaar is dit noodzakelijk omdat de beuk de kroon van de ernaast staande 250-jarige rode beuk (staat in het Landelijk Register van Monumentale Bomen nr. 1680640) bedreigt.

De groene beuk is een nakomeling van de bruine beuk, maar is minder vitaal, heeft een gespleten stam en staat niet op een zichtplek.

Men wil de stam van de groene beuk op circa vier meter hoogte afzagen en het resterende deel laten staan, omdat die voor insecten en schimmels weer interessant is.

De eigenaar van het perceel gaat  (fruit)bomen, inheemse struiken en vaste planten planten, bloemen- en kruidenweides inzaaien en onder de monumentale bruine beuk stinzenplanten poten, zodat het bosmilieu zich verder kan ontwikkelen. Ook gaat hij zo veel mogelijk verharding van het erf weghalen en op sommige plekken de bodem verbeteren. Twee jaar geleden is al veel aan bodemverbetering gedaan onder de bruine beuk.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 10 november.

Op 27 november besluit de gemeente geen vergunning af te geven om de beuk te laten kandelaberen maar wel een vergunning om de boom op 4 meter hoogte te kappen. Dan kan de beuk inderdaad dienen als rustplaats voor vogels en andere levende organismen.

De gemeente Bronckhorst heeft gezien de praktische problemen onlangs besloten om bomen niet meer te kandelaberen. Daarvoor heeft ze drie redenen: de hoge kosten bij tweejaarlijks onderhoud, voor een hoogwerker en gekwalificeerd personeel, de grotere kans op uitscheuren van de nieuwe takken en de geringe verlenging van de levensduur. Omdat je met kandelaberen grote wonden creëert, is de kans groot dat zwammen de wonden infecteren met kans op stamrot als gevolg. Bij knotbomen gaat het knotten vaak goed omdat het hier geen grote wonden betreft. Bij het kandelaberen van andere bomen tast men met deze vorm van snoei de habitat van de boom aan.

Bestaande gekandelaberde bomen worden geleidelijk en meelopend in projecten gekapt en vervangen door bomen die wel binnen het streefbeeld passen.

De boom in kwestie heeft meerdere plakoksel in de kroon; er zijn al enkele toppen afgebroken of uitgescheurd. De beuk staat naast een 250 jaar oude rode beuk. De kroon van de te kappen beuk begint in de kroon van de rode beuk te groeien. De monumentale beuk zal erdoor opknappen.

Dit besluit is op 8 december openbaar gemaakt.

Kapvergunning voor acacia’s aan Lankhorsterstraat in Wichmond

Op 31 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vijf acacia’s aan de Lankhorsterstraat 20 in Wichmond. De indiener van de aanvraag noemt als reden dat er takken van de bomen over het dak van het kippenhok / schuur hangen waarvan asbest verwijderd moet worden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 november.

Op 12 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Vier van de vijf acacia’s zijn vergunningsvrij, omdat hun stamomtrek op een hoogte van 1.30 meter minder dan 95 centimeter bedraagt. De acacia waarvoor wel een vergunning nodig is, heeft een kroon die uit twee hoofdgesteltakken bestaat die op één meter boven de grond als plakoksel samen komen. Eén helft van de kroon verwijderen om uitscheuren van de plakoksel te voorkomen, is geen optie omdat er dan vrijwel geen boom meer overblijft. Volgens de gemeente is het een betere keus om te investeren in een nieuwe en gezonde boom met een goede toekomstverwachting.

De gemeente legt een herplantplicht op voor één loofboom.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 november.

Kapvergunning voor 2 eiken aan Baron van der Heijdenlaan in Wichmond

Op 31 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken op het adres Baron van der Heijdenlaan 17 in Wichmond.  In de achtertuin staan een aantal forse bomen (met een omtrek van meer dan 95 cm). Twee van deze wil men weg laten halen om meer ruimte te creëren voor de andere bomen en meer licht binnen te laten in het huis. Herplant is mogelijk, maar dat wil de eigenaar liever niet.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 augustus.

Op 3 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Eén van de eiken staat in de verdrukking van een andere grotere zomereik. Door de boom te vellen zal de grotere zomereik beter kunnen uitgroeien tot een mooi volwassen exemplaar.
De andere boom groeit minder goed en bevat meerdere plakoksels die niet meer te verwijderen zijn. Deze zullen in de toekomst uit kunnen scheuren, waardoor de boom onherstelbare schade op loopt. In de nabijheid van deze boom staat een andere zomereik die daardoor meer ruimte krijgt om uit te groeien.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 7 september.

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder

Aanvraag kapvergunning voor 2 zomereiken aan Dorpsstraat in Wichmond

Op 4 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee zomereiken aan de Dorpsstraat 6 in Wichmond. Volgens de gemeente gaat het om een noodkapvergunning en moeten beide bomen in januari geveld worden.

De zomereiken staan volgens de kapaanvraag aan weerszijden van de uitrit naar het pand Dorpsstraat 4 (?), dat is een stuk verderop aan de andere kant van de beek.

De eiken ondervinden last van zwammen en vormen volgens de gemeente een gevaar voor de omgeving.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 december.

Over herplant van bomen (ter compensatie) rept de aanvraag niet.

In dorpskernen gaat gemeente 85 gevaarlijke bomen kappen

In aanvulling op de vellijst voor het buitengebied heeft de gemeente ook twee lijsten gepubliceerd van kapvergunningvrije en kapvergunningplichtige zieke en gevaarlijke bomen in de dorpskernen. Het gaat om 29 bomen waarvoor een kapvergunning noodzakelijk is, voor 56 is dat niet nodig omdat ze daarvoor een te kleine stamomtrek hebben (minder dan 95 cm op 1.30 meter boven maaiveld) of tot de boomsoorten behoren waarvoor in Bronckhorst geen kapvergunning nodig is.

De 29 bomen staan in Drempt (2), Halle (1), Hengelo (7), Hummelo (1), Keijenborg (1), Laag-Keppel (1), Steenderen (4), Vorden (6), Wichmond (1) en Zelhem (5). Hiervan zijn er 16 dood, 7 zijn aan het aftakelen, drie ondervinden last van zwammen en twee zijn ziek. Lees verder

Waterschap gaat 2 eiken kappen aan Eeltinkweg in Zelhem

Op 2 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan de Eeltinkweg 9 in Zelhem. Het waterschap zegt last te ondervinden van één eik, omdat die schuin staat, waardoor het daar moeilijk met machines kan werken. De andere eik is dood.

Het waterschap zal twee nieuwe eiken planten, niet op deze locatie maar in Wichmond als onderdeel van de veranderingen rondom de Baakse Beek/Veengoot. Daar wil het waterschap ook een eik kappen omdat die te dicht bij het onderhoudspad komt.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 10 juni.

Op 12 juli besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 juli.

Kapvergunning voor een beuk bij de kerk aan de Dorpsstraat in Wichmond

Op 7 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk aan de Dorpsstraat 16 in Wichmond, rechts naast de kerk. De boom is dood. Men wil een beuk herplanten. Er staat al een jonge beuk aan de andere kant van de oprit. Mocht die het niet goed gaan doen, dan wil men mettertijd twee goudiepen planten. Deze stonden vroeger bij de kerk. Liefst een soort die goed bestand is tegen de iepenziekte.

Intussen moet de drainage van het terrein verbeterd worden. Ook het frequente gebruik van auto’s van het terrein ontmoedigd worden. Het kerkbestuur stelt voor om eventueel rododendron te planten.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 15 juni.

Op 21 juni besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen aan het kerkbestuur op voorwaarde dat het een rode beuk herplant.