Categorie archief: Wichmond

Kapvergunning voor 2 eiken aan Baron van der Heijdenlaan in Wichmond

Op 31 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken op het adres Baron van der Heijdenlaan 17 in Wichmond.  In de achtertuin staan een aantal forse bomen (met een omtrek van meer dan 95 cm). Twee van deze wil men weg laten halen om meer ruimte te creëren voor de andere bomen en meer licht binnen te laten in het huis. Herplant is mogelijk, maar dat wil de eigenaar liever niet.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 4 augustus.

Op 3 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Eén van de eiken staat in de verdrukking van een andere grotere zomereik. Door de boom te vellen zal de grotere zomereik beter kunnen uitgroeien tot een mooi volwassen exemplaar.
De andere boom groeit minder goed en bevat meerdere plakoksels die niet meer te verwijderen zijn. Deze zullen in de toekomst uit kunnen scheuren, waardoor de boom onherstelbare schade op loopt. In de nabijheid van deze boom staat een andere zomereik die daardoor meer ruimte krijgt om uit te groeien.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 7 september.

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder

Aanvraag kapvergunning voor 2 zomereiken aan Dorpsstraat in Wichmond

Op 4 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee zomereiken aan de Dorpsstraat 6 in Wichmond. Volgens de gemeente gaat het om een noodkapvergunning en moeten beide bomen in januari geveld worden.

De zomereiken staan volgens de kapaanvraag aan weerszijden van de uitrit naar het pand Dorpsstraat 4 (?), dat is een stuk verderop aan de andere kant van de beek.

De eiken ondervinden last van zwammen en vormen volgens de gemeente een gevaar voor de omgeving.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 december.

Over herplant van bomen (ter compensatie) rept de aanvraag niet.

In dorpskernen gaat gemeente 85 gevaarlijke bomen kappen

In aanvulling op de vellijst voor het buitengebied heeft de gemeente ook twee lijsten gepubliceerd van kapvergunningvrije en kapvergunningplichtige zieke en gevaarlijke bomen in de dorpskernen. Het gaat om 29 bomen waarvoor een kapvergunning noodzakelijk is, voor 56 is dat niet nodig omdat ze daarvoor een te kleine stamomtrek hebben (minder dan 95 cm op 1.30 meter boven maaiveld) of tot de boomsoorten behoren waarvoor in Bronckhorst geen kapvergunning nodig is.

De 29 bomen staan in Drempt (2), Halle (1), Hengelo (7), Hummelo (1), Keijenborg (1), Laag-Keppel (1), Steenderen (4), Vorden (6), Wichmond (1) en Zelhem (5). Hiervan zijn er 16 dood, 7 zijn aan het aftakelen, drie ondervinden last van zwammen en twee zijn ziek. Lees verder

Waterschap gaat 2 eiken kappen aan Eeltinkweg in Zelhem

Op 2 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan de Eeltinkweg 9 in Zelhem. Het waterschap zegt last te ondervinden van één eik, omdat die schuin staat, waardoor het daar moeilijk met machines kan werken. De andere eik is dood.

Het waterschap zal twee nieuwe eiken planten, niet op deze locatie maar in Wichmond als onderdeel van de veranderingen rondom de Baakse Beek/Veengoot. Daar wil het waterschap ook een eik kappen omdat die te dicht bij het onderhoudspad komt.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 10 juni.

Op 12 juli besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is openbaar gemaakt op 15 juli.

Kapvergunning voor een beuk bij de kerk aan de Dorpsstraat in Wichmond

Op 7 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk aan de Dorpsstraat 16 in Wichmond, rechts naast de kerk. De boom is dood. Men wil een beuk herplanten. Er staat al een jonge beuk aan de andere kant van de oprit. Mocht die het niet goed gaan doen, dan wil men mettertijd twee goudiepen planten. Deze stonden vroeger bij de kerk. Liefst een soort die goed bestand is tegen de iepenziekte.

Intussen moet de drainage van het terrein verbeterd worden. Ook het frequente gebruik van auto’s van het terrein ontmoedigd worden. Het kerkbestuur stelt voor om eventueel rododendron te planten.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 15 juni.

Op 21 juni besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen aan het kerkbestuur op voorwaarde dat het een rode beuk herplant.

Waterschap gaat eik kappen aan Hackforterweg in Wichmond

Op 2 juni ontving de gemeente een aanvraag van Waterschap Rijn en IJssel voor een kapvergunning voor een eik nabij de Hackforterweg 27 in Wichmond. Het waterschap vindt dat de boom te dicht bij het onderhoudspad staat en daardoor het werken met machines belemmert. De boom staat precies op een perceelsgrens. Iets verderop staat een zoete kers. Ook die zou gekapt moeten worden. Hiervoor is geen kapvergunning nodig.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 10 juni.

Het waterschap wil enigszins verderop een eik herplanten (zie hieronder).

Op 21 juni besloot de gemeente het waterschap de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente verkeert de eik nog in goede conditie en is hij ook vitaal. Toch geeft ze de vergunning, om het maaien van de sloot gemakkelijker te maken. Ter compensatie moet het waterschap een eik herplanten in hetzelfde perceel als waar de boom gekapt wordt.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 27 juni.

Kap rode beuk naast kerk in Wichmond

Op 29 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een rode beuk bij de kerk in Wichmond. De beuk staat links van de kerk en is aangetast door honingzwam en de zogeheten korsthoutskoolzwam. Die zwammen zitten tot ongeveer acht meter hoog op de stam. De rode beuk wordt al drie jaar in de gaten gehouden. De kans dat er flinke takken gaan afbreken neemt toe.

De aanvraag is bekendgemaakt op 6 oktober.

Op 8 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Ter compensatie komt er een eik terug.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 15 november.

Gemeente staat kap 17 essen en 5 eiken bij sportveld Wichmond toe

Op 19 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 17 essen en 5 eiken aan de Lankhorsterstraat 3a in Wichmond (bij een sportveld). De zeer summiere aanvraag geeft geen enkele informatie over het waarom van de gevraagde kap.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 23 september.

Op 3 november besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen zijn in het verleden geplant om het sportcomplex vanaf de weg minder zichtbaar te maken. Gezien de aansluiting van de groenstructuur tussen de Lankhorsterstraat en het aangrenzende bosperceel is het groen volgens de gemeente een waardevolle toevoeging aan het landschap. Maar de essen en eiken zelf vindt de gemeente geen waardevolle toevoeging (!). De groenstructuur moet dus wel in tact blijven, maar de individuele bomen mogen gekapt worden. Toch verlangt de gemeente wel herplant van wat ze boomvormers noemt, en veel onderbegroeiing. Concreet stelt ze als voorwaarde voor het verlenen van de kap van de 22 bomen dat er enkele nieuwe bomen geplant worden.

Aan het einde van het kapbesluit verwoordt de gemeente het als volgt: “er wordt herplant geëist waarbij een aantal bomen terug moeten komen (of mischien worden behouden) en vooral ingezet wordt op een onderbegroeiing van vuilboom, geoorde wilg en gagel”.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 12 november. Tot zes weken nadien kan nog bezwaar ingediend worden.

Geen kapvergunning voor eik aan de Baron van der Heijdenlaan in Wichmond

Op 6 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een forse eik aan de Baron van der Heijdenlaan 15 in Wichmond. Het gaat om één van de drie eiken in de voortuin. Twee zijn gesnoeid, de derde verkeert in een wat slechtere staat. Volgens een boomverzorgingsbedrijf bestaat gevaar voor het verkeer door vallende takken bij slecht weer.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 11 juni.

Tijdens een gezamenlijke bomenschouw met de gemeente blijkt dat het gevaar wel mee valt. De eik hoeft nog niet gekapt te worden, wel gesnoeid. De conditie van de boom is geen 100% meer, maar kan nog jaren mee.

Op 25 juli besloot de gemeente de kapvergunning te weigeren. De eik verkeert is namelijk nog vitaal en verkeert in een goede conditie. Het enige wat moet gebeuren, is het snoeien van enkele takken en het verwijderen van het dode hout in de boom. Dan kan de eik nog jaren lang mee.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 4 augustus.