Categorie archief: Vorden

Slechts twee i.p.v. 76 bomen weg langs N319: Warnsveld – Ruurlo

Langs de provinciale weg van Warnsveld via Vorden naar Ruurlo verdwijnen naar alle waarschijnlijkheid slechts twee bomen. Dit is het resultaat van het langslopen van de gehele route met provincieambtenaren en vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang, Bomenstichting Achterhoek en Bomenstichting Zutphen. Volgens theoretisch onderzoek zouden 76 bomen te dicht langs het asfalt staan (volgens de nieuwe veiligheidsnormen van de provincie) of het uitzicht belemmeren. Lees verder

Kapvergunning voor haagbeuk aan Julianalaan in Vorden

Op 23 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een haagbeuk in de tuin achter het pand Julianalaan 17 in Vorden. De boom is zo’n elf meter hoog, staat circa één meter uit de muur met de achterbuurman en zo’n 2,5 meter van de schutting met de zijbuurman.

Waarom de haagbeuk weg moet, wordt niet duidelijk uit de kapaanvraag. De eigenaar zegt wel ruimte te hebben voor een nieuwe boom, maar voor herplant weinig te voelen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 januari.

Op 12 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen op voorwaarde dat de eigenaar in zijn tuin een fruitboom plant. 

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 februari.

Kap 4 acacia’s aan Ruurloseweg Vorden

Op 12  januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vier acacia’s in het bosje aan de achterzijde van het perceel Ruurloseweg 63a in Vorden. De eigenaar wil daar een berging voor het hout plaatsen. Hij wil niet herplanten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 januari.

Op 5 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. De acacia’s zijn aan het aftakelen. Het is opslag van vroeger. De bomen hangen over richting het weiland. En de eigenaar gebruikt de directe omgeving als rommelhoek met stenen en ander afval, wat niet goed voor de acacia’s is.

De gemeente stelt wel als voorwaarde voor het afgeven van de kapvergunning voor de vier bomen dat hij 4 beuken plant elders op zijn perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 10 februari.

Kap scheef gewaaide boom aan Wilhelminalaan in Vorden

Op 22 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een boom (de soort wordt niet genoemd) bij Wilhelminalaan 16 in Vorden. Die boom is door de storm op 18 januari scheef komen te staan en trekt nu met de wortels de bestrating in de berging van het huis omhoog. De bewoners vrezen dat meer schade gaat ontstaan als de boom niet weggehaald wordt.

Over herplant staat niets in de summier ingevulde kapaanvraag, die op 26 januari openbaar gemaakt is.

Op 9 februari meldt de gemeente dat voor deze boom geen kapvergunning nodig is.

 

Kapvergunning voor notenboom aan De Boonk in Vorden

Op 5 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom in de achtertuin van het pand De Boonk 4 in Vorden. Volgens een boomchirurg zitten er oesterzwammen op de stam en kan de boom daardoor mettertijd zwak gaan worden. De eigenaar wil geen boom herplanten, wat meestal wel een voorwaarde is voor het verlenen van een kapvergunning.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 11 januari.

Op 18 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De notenboom is aan het afsterven. Enkele zware zijtakken zijn al verwijderd. De boom is aan het aftakelen.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 26 januari.

Gemeente gaat 218 zieke bomen in buitengebied vellen

De jaarlijkse vellijsten van de gemeente Bronckhorst van zieke, gevaarlijke of dode bomen komen weer binnen. Die voor het buitengebied telt 133 kapvergunningplichtige bomen en een 85 tal kapvergunningvrije bomen. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het betreft 48 essen, 33 zomereiken, 15 Amerikaanse eiken, 11 acacia’s en 11 schietwilgen, 8 beuken, 2 esdoorns en 2 Canadese populieren, 1 zomerlinde, 1 grove den en 1 ratelpopulier.

Van de 133 bomen zijn er 12 dood. De  andere bomen takelen volgens de gemeente af, hebben zwammen en zouden gevaar kunnen opleveren voor verkeer.

De essen verdwijnen vanwege angst voor het afbreken van takken door besmetting van de bomen met het vals essenvlieskelkje. Deze schimmel uit Azië veroorzaakt de zogeheten essentaksterfte.

Vrijwel alle essen, die op de vellijst voorkomen, staan in Toldijk (langs de Voortseweg, de Reigersvoortseweg en Wuusweg). De schietwilgen staan langs de Broekstraat in Hummelo.

De kapaanvragen voor deze 133 bomen zijn gepubliceeerd op 18 november.

Op 12 december besluit de gemeente voor alle bomen een kapvergunning te verlenen.

In principe komt voor iedere te vellen boom een nieuwe boom terug op ongeveer dezelfde plek.

 

Park bij Baakse Beek in Vorden vrijwel helemaal op de schop

Het was de bedoeling dat de gemeente in het park bij de Baakse Beek in Vorden 11 bomen zou kappen, 19 knotwilgen en 5 essen zou verplanten en dat daarvoor 40 nieuwe bomen geplant zouden worden. Nu eind 2017 zijn de cijfers heel anders: er verdwenen of verdwijnen 70 bomen die gecompenseerd worden door 82 nieuwe bomen; daarnaast gaan 14 essen en een esdoorn tegen de grond, waarvoor 32 nieuwe bomen geplant worden. Een bijna compleet gekapt park dus waarvoor de komende maanden jonge boompjes terugkomen met een stamdiameter van 16 tot 18 cm, gelukkig wel met meer variatie en wat meer bijzondere bomen.

Maar dit betekent dat Vereniging Bomenbelang Bronckhorst, vertegenwoordigd in de werkgroep Baakse Beek, niet langer kan instemmen met het definitieve plan.

Op verzoek van de gemeente zou de vereniging haar jaarlijkse boomplantdag laten plaatsvinden in het parkje bij de Baakse Beek in Vorden, om precies te zijn op het ‘pleintje’ bij het bruggetje aan de zuidzijde van de beek. Maar gezien daar ook mettertijd nog een kunstwerk geplaatst gaat worden, ervaart Bomenbelang deze plek als ‘besmet’. Ze ziet – gezien de geringe tijd die rest om deze maand nog een geschikte andere plantplek te vinden in de gemeente Bronckhorst – dit jaar af van het planten van een bijzondere boom op een openbare plek.

Dikste tulpenboom van Nederland nu ruim 7 meter dik

De dikste tulpenboom van Nederland is dit jaar weer iets dikker geworden. Bij de laatste meting van vier jaar geleden bedroeg de stamomtrek nog 6.96 m. Nu is hij 7.17 m. Deze tulpenboom die bij ’t Hoekendaal op de grens van Vorden en Warnsveld staat (aan de Vordenseweg), groeit dus nog ruim vijf centimeter per jaar. De boom dateert uit 1850 toen het landhuis gebouwd  werd. De tulpenboom verkeert nog steeds in goede conditie.

De dikste tulpenboom van Nederland meet nu 7.17 meter. V.l.n.r. Guus Blessing (directeur Blessing Timbers), Joost Bakker (bestuurslid Vereniging Bomenbelang Bronckhorst) en Hans Blessing (boswachter bij Natuurmonumenten, afdeling Noord-Holland en Utrecht).

 

Oude eik van Vorden blijft groeien

De oude eik van Vorden (in het weiland achter kasteel Vorden) is afgelopen jaar weer iets dikker geworden. De stamomtrek van de boom bedroeg in 2016 op 1.30 meter hoogte 7.10 m. Begin november is hij opnieuw gemeten. Hij is nu 7.14 m, in een jaar dus weer vier centimeter gegroeid. Dat doet deze eik al jaren. De boom ziet er voor zijn leeftijd ook nog goed uit. De zomereik is ergens tussen de 217 en 267 jaar oud. De conditie wordt door bomenkenners als redelijk omschreven. De eik behoort tot de vier dikste van zijn soort in Nederland.

De dikste eik van Vorden groeide afgelopen jaar weer vier centimeter. De stam is nu 7.14 cm dik. Links Guus Blessing (directeur Blessing Timbers), rechts Hans Blessing (boswachter bij Natuurmonumenten).

In dorpskernen gaat gemeente 85 gevaarlijke bomen kappen

In aanvulling op de vellijst voor het buitengebied heeft de gemeente ook twee lijsten gepubliceerd van kapvergunningvrije en kapvergunningplichtige zieke en gevaarlijke bomen in de dorpskernen. Het gaat om 29 bomen waarvoor een kapvergunning noodzakelijk is, voor 56 is dat niet nodig omdat ze daarvoor een te kleine stamomtrek hebben (minder dan 95 cm op 1.30 meter boven maaiveld) of tot de boomsoorten behoren waarvoor in Bronckhorst geen kapvergunning nodig is.

De 29 bomen staan in Drempt (2), Halle (1), Hengelo (7), Hummelo (1), Keijenborg (1), Laag-Keppel (1), Steenderen (4), Vorden (6), Wichmond (1) en Zelhem (5). Hiervan zijn er 16 dood, 7 zijn aan het aftakelen, drie ondervinden last van zwammen en twee zijn ziek. Lees verder