Categorie archief: Vorden

Kapvergunning voor 3 essen aan Wildenborchseweg in Vorden

Op 2 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie essen langs de Wildenborchseweg in Vorden, bij het pand Wildenborchseweg 32. De eigenaar wil de uitrit vernieuwen en daarvoor staan de drie bomen in de weg. Hij is bereid langs de nieuw aan te leggen uitrit een aantal bomen te planten. Verderop langs de Wildenborchseweg lijkt hem om veiligheidsreden onverantwoord.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 april.

Op 23 april besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen hebben volgens de gemeente beginnende aantasting van de essentaksterfte. De essen zullen deze schimmelaantasting niet overleven, denkt men. Bij twee van de drie bomen zijn een aantal hoofdwortels verdwenen of beschadigd door vee wat onder de bomen loopt. Hierdoor zijn de bomen wat instabieler geworden en vergroot de kans op windworp.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar drie nieuwe loofbomen op zijn peerceel plant en wel een linde, een beuk en/of een els.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 30 april.

Kapaanvraag voor beuk aan Lankampweg in Vorden

Op 11 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk op het adres Lankampweg 6 in Vorden (Delden), aan de zijkant van het erf bij het overpad over de sloot. De boom rot van binnenuit weg.

De eigenaar wil een boom herplanten, maar niet op dezelfde plek. Vorig jaar heeft hij al een nieuwe boom geplant in het weiland.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 april.

Aanplant van een kleine 100 rode beuken langs N319

Het kan raar lopen. Langs de provinciale weg N319 van Warnsveld via Vorden naar Ruurlo verdwijnen slechts twee bomen. Dit is het resultaat van het langslopen van de gehele route vorig jaar februari met provincieambtenaren en vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang, Bomenstichting Achterhoek en Bomenstichting Zutphen. Volgens theoretisch onderzoek zouden 76 bomen te dicht langs het asfalt staan (volgens de nieuwe CROW-richtlijnen die de provincie overneemt) of het uitzicht belemmeren. Het veldwerk zorgde er bovendien voor dat langs de weg op diverse plekken bomen bij geplant worden. Zo heeft de provincie ter hoogte van De Wiersse tot aan vlakbij de spoorovergang aan de zuidzijde onlangs 85 (rode) beuken geplant. Ook aan het begin van de weg bij Warnsveld zijn rode beuken geplant. Hier zijn lege plekken in een bomenrij gevuld. Bij Medler krijgt de weg in de loop van dit jaar een wat groener karakter met hagen. Maar langs het traject Ruurlo-Groenlo houdt dezelfde provincie vast aan het weghalen van alle bomen binnen 4,5 meter aan weerszijden van de weg. Dat resulteert daar in het plan om 343 (monumentale) eiken te gaan kappen. De gemeente Berkelland gaat hier in mee.

De provincie plantte begin maart een 85-tal rode beuken langs de N319 ter hoogte van De Wiersse (foto: Joost Bakker).

Lees verder

Opnieuw bomen weg in park De Decanije

Opnieuw moeten enkele bomen in het park De Decanije in Vorden gekapt worden. Het gaat om een beuk en een Amerikaanse eik. De gemeente ontving de kapaanvraag op 10 maart. Behalve deze twee bomen moet een veldesdoorn flink teruggesnoeid worden vanwege een plakoksel.

De Amerikaanse eik met reuzenzwammen die het wortelstelsel vernietigen.

De rode beuk met een flinke holte die niet meer dicht groeit en daardoor een steeds zwakkere stam.

Volgens hoveniersbedrijf In ’t Groen, die eind februari een aantal bomen in het park bekeek die al enkele jaren extra aandacht nodig hebben, is de rode beuk ten zuidwesten van de gebouwen er erg slecht aan toe. In de boom zit een holte van zo’n 90 cm diepte. De stam is niet sterk genoeg meer om de kroon te dragen.

Datzelfde geldt voor de Amerikaanse eik bij het woonhuis van de buurman. In 2015 was één reuzenzwam te zien, maar nu zit er ook één aan de andere kant. Daardoor wordt het gehele wortelstelsel aangetast. De boom raakt daardoor instabiel en kan bij zware windstoten alle kanten uit vallen.

Elders in het park zijn inmiddels ter compensatie twee grote moeraseiken aangeplant.

Ter compensatie plantte men onlangs twee al wat grotere moeraseiken elders in het park.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 14 maart.

Begin februari besloot de Parkcommissie 17 fijnsparren te kappen. Deze waren kapvergunningvrij en ziek. Hoe dit verlies aan groen gecompenseerd wordt, is nog onderwerp van discussie.

Op 27 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen, vooral omdat beide bomen dicht bij bebouwing staan.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 2 april.

Geen kapvergunning nodig voor metasequoia aan het Wiemelink in Vorden

Op 1 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een metasequoia (watercypres) aan het Wiemelink 10 in Vorden. De eigenaar van het perceel vindt de boom te groot worden en zegt overlast ervan te ondervinden in de vorm van “lichtontneming”. Hij wil liever zonnepanelen dan een boom voor de deur.

De stamomtrek van de boom bedraagt op 1.30 meter hoogte ongeveer 360 cm. De metasequoia is in 1973 geplant. In de voortuin staan ook enkele krentenbomen en een esdoorn.

Of de eigenaar een nieuwe boom wil planten ter compensatie, wat in dergelijke gevallen normaal is, blijft onduidelijk uit de kapaanvraag. Hij zegt alleen de opengevallen plaats te laten herinrichten door een hovenier.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 7 maart.

Op 30 maart laat de gemeente weten dat voor deze boom in Bronckhorst geen kapvergunning nodig is. 

 

Kapvergunning voor paardenkastanje bij gasstation aan Onsteinseweg in Vorden

Op 28 februari ontving de gemeente een aanvraag van Liander voor een kapvergunning voor een eik aan de Onsteinseweg 2 in Vorden. Het bedrijf wil daar een gasstation met bijbehorende gasdrukregelinstallatie vervangen en – zoals gewoonlijk bij Liander – wijst ze herplant ter plekke af.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 7 maart.

Bij controle blijkt het niet te gaan om een eik maar om een paardenkastanje (!). De boom is vitaal en verkeert in redelijke conditie. Desondanks geeft de gemeente een kapvergunning af en legt ze ook geen herplantplicht op. De kastanje staat naast een gasdrukregelkast die wordt vervangen. Daarvoor moet vlak naast de stam worden gegraven, waardoor veel van de hoofdwortels zullen worden verwijderd of beschadigd. Voor de boom is dit funest. De paardenkastanje zal dit naar alle waarschijnlijkheid niet overleven. In de kastanjeboom zitten  meerdere plakoksels die niet meer door snoeien kunnen worden verwijderd en mogelijk in de toekomst kunnen uitscheuren.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 30 maart.

Jonge essen bij De Wehme in Vorden mogen gekapt worden

Op 18 februari ontving de gemeente een aanvraag van ProWonen voor een kapvergunning voor 6 essen op het terrein van verzorgingshuis De Wehme aan het Pastoriehof en de Nieuwstad in Vorden. De bomen lijden aan de essentaksterfte, waardoor takken kunnen afbreken. Drie van de zes bomen hebben een stamomtrek van 95 cm of meer op 1.30 meter hoogte. Deze zijn daarom kapvergunningplichtig. De andere drie bomen zijn nog te jong en halen deze stamomtrek. Deze jonge boompjes ondervinden ook al last van de essentaksterfte.

ProWonen laat enkele andere bomen bij De Wehme snoeien.

De woningbouwvereniging gaat – als ze de kapvergunning krijgt – 6 nieuwe bomen planten.

In een eik zit de eikenprocessierups. Deze moet door de gemeente bestreden worden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 februari.

Op 22 maart laat de gemeente weten dat voor 3 essen een kapvergunning nodig is en dat de woningbouwvereniging die ook krijgt. De andere 3 essen zijn nog te klein; hiervoor is geen kapvergunning nodig. De stamomtrek is minder dan 95 cm.

Aan de kapvergunning koppelt de gemeente de voorwaarde dat ProWonen loofbomen moet terugplanten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 28 maart.

Nieuwe bomen bij de kerk in Vorden

Voor de kerk aan de Dorpsstraat in Vorden zijn op 30 januari door boomkwekerij Klanderman uit Halle drie zilverlinden geplant. Ze staan op de plek tot waar afgelopen zomer de monumentale paardenkastanje stond. Het restant van deze boom was de dag daarvoor verwijderd.

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst schenkt één van de drie zilverlinden aan de gemeente.

Op de plaats waar tot de zomer van 2018 de monumentale paardenkastanje stond, staan sinds eind januari drie zilverlinden (foto: Joost Bakker).

Lees verder

Kapvergunning voor eik aan de Eikenlaan in Vorden

Op 9 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een inlandse eik op het adres Eikenlaan 26 in Vorden. De boom is nagenoeg dood en takelt steeds verder af.

De eigenaar gaat een nieuwe eik planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 15 februari.

Op 26 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 2 maart.

 

Noodkap eik hoek Mosselseweg-Ruurloseweg in Vorden

Op 20 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Mosselseweg 2 in Vorden, vlak bij de bocht in de provinciale weg Vorden – Ruurlo. De boom aan de rand van het perceel is al enkele jaren dood. In het achterliggende perceel staan volgens de eigenaar al veel eiken, waardoor hij herplant geen goed plan vindt. Volgens hem is de eik dood gegaan omdat hij te weinig ruimte kreeg.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 februari.

Op 25 februari besluit de gemeente een (nood)kapvergunning te verlenen. Hoewel de eik al jaren geleden afstierf, vindt de gemeente nu het risico plots te groot worden dat grote takken kunnen afbreken. Die kunnen op de openbare weg vallen.

De gemeente legt geen herplantplicht op.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 1 maart.