Categorie archief: Vorden

Kinderen maken Bronckhorst tijdens Boomfeestdag iets groener

De Nationale Boomfeestdag is weer achter de rug. Het thema luidde dit jaar ‘Maak ’t buiten beter!’ Onder een stralende zon en een heerlijke temperatuur gingen een kleine 200 leerlingen van zeven scholen uit de gemeente Bronckhorst op woensdag 14 maart aan de slag met het planten van bomen en plantsoen. De leerlingen van De Rozengaardsweide uit Hengelo moesten op het laatste moment verstek laten gaan door ziekte van een leraar die niet vervangen kon worden. Desondanks was de belangstelling dit jaar groter dan vorig jaar.

Leerlingen van De Pannevogel uit Steenderen plantten 10 lindes langs de Lindenweg in de buurt van Rha (foto: Gerlinde Bulten)

Lees verder

Beuk, esdoorn en spar achter Chinees restaurant in Vorden verdwijnen

Op 14 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk, een esdoorn en een spar in de tuin achter het Chinees restaurant aan de Dorpsstraat in Vorden.  De bomen staan volgens de buren te dicht op de erfgrens en zouden overlast veroorzaken. Waaruit die dan bestaat, wordt niet duidelijk. Op verzoek van die buren vraagt de eigenaar van het restaurant een kapvergunning aan.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 20 februari.

Op 7 maart besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor de beuk en esdoorn. Voor de spar is geen kapvergunning nodig.

Volgens de gemeente zijn de bomen vitaal en verkeren ze in een normale conditie. Maar ze vindt de achtertuin te klein voor deze bomen. De bomen zouden ook veel overlast veroorzaken. Welke blijft onduidelijk. Eén van de bomen staat tegen de schuur van de buren.

De gemeente legt geen herplant op. Er komen dus geen bomen voor terug.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 13 maart. Tegen dit besluit kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Gemeente vindt eiken en essen aan Christinalaan “te groot”

De gemeente Bronckhorst vindt de eiken en essen in de twee delen van de Christinalaan richting Baakse Beek te groot worden en wil ze het liefst dit najaar gaan kappen en vervangen door kleinere bomen. De circa 10 bewoners aan beide doodlopende wegen zijn verdeeld over de bomen: een deel wil ze niet kwijt, een ander deel zegt overlast te ondervinden van de eikels en vreest schade door de essentaksterfte. Dit bleek tijdens een informatiebijeenkomst op 26 februari in het Kulturhus in Vorden.  Lees verder

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder

Kapvergunning voor 2 kastanjebomen aan Mosselseweg in Vorden

Op 26 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee kastanjebomen aan de Mosselseweg 11 in Vorden. De bomen zijn volgens de eigenaar ziek en kunnen gevaar gaan opleveren. Hij wil geen bomen herplanten, omdat ernaast en aan de overkant al eiken staan.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 februari.

Op 31 januari reeds besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen staan langs de openbare weg in het buitengebied, zijn aan het aftakelen en ondervinden last van de  kastanjebloedingsziekte. Eén van de bomen heeft stamrot en staat er erg slecht bij.

De gemeente legt geen herplantplicht op.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 20 februari.

Slechts twee i.p.v. 76 bomen weg langs N319: Warnsveld – Ruurlo

Langs de provinciale weg van Warnsveld via Vorden naar Ruurlo verdwijnen naar alle waarschijnlijkheid slechts twee bomen. Dit is het resultaat van het langslopen van de gehele route met provincieambtenaren en vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang, Bomenstichting Achterhoek en Bomenstichting Zutphen. Volgens theoretisch onderzoek zouden 76 bomen te dicht langs het asfalt staan (volgens de nieuwe veiligheidsnormen van de provincie) of het uitzicht belemmeren. Lees verder

Kapvergunning voor haagbeuk aan Julianalaan in Vorden

Op 23 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een haagbeuk in de tuin achter het pand Julianalaan 17 in Vorden. De boom is zo’n elf meter hoog, staat circa één meter uit de muur met de achterbuurman en zo’n 2,5 meter van de schutting met de zijbuurman.

Waarom de haagbeuk weg moet, wordt niet duidelijk uit de kapaanvraag. De eigenaar zegt wel ruimte te hebben voor een nieuwe boom, maar voor herplant weinig te voelen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 januari.

Op 12 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen op voorwaarde dat de eigenaar in zijn tuin een fruitboom plant. 

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 februari.

Kap 4 acacia’s aan Ruurloseweg Vorden

Op 12  januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vier acacia’s in het bosje aan de achterzijde van het perceel Ruurloseweg 63a in Vorden. De eigenaar wil daar een berging voor het hout plaatsen. Hij wil niet herplanten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 januari.

Op 5 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. De acacia’s zijn aan het aftakelen. Het is opslag van vroeger. De bomen hangen over richting het weiland. En de eigenaar gebruikt de directe omgeving als rommelhoek met stenen en ander afval, wat niet goed voor de acacia’s is.

De gemeente stelt wel als voorwaarde voor het afgeven van de kapvergunning voor de vier bomen dat hij 4 beuken plant elders op zijn perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 10 februari.

Kap scheef gewaaide boom aan Wilhelminalaan in Vorden

Op 22 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een boom (de soort wordt niet genoemd) bij Wilhelminalaan 16 in Vorden. Die boom is door de storm op 18 januari scheef komen te staan en trekt nu met de wortels de bestrating in de berging van het huis omhoog. De bewoners vrezen dat meer schade gaat ontstaan als de boom niet weggehaald wordt.

Over herplant staat niets in de summier ingevulde kapaanvraag, die op 26 januari openbaar gemaakt is.

Op 9 februari meldt de gemeente dat voor deze boom geen kapvergunning nodig is.

 

Kapvergunning voor notenboom aan De Boonk in Vorden

Op 5 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom in de achtertuin van het pand De Boonk 4 in Vorden. Volgens een boomchirurg zitten er oesterzwammen op de stam en kan de boom daardoor mettertijd zwak gaan worden. De eigenaar wil geen boom herplanten, wat meestal wel een voorwaarde is voor het verlenen van een kapvergunning.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 11 januari.

Op 18 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De notenboom is aan het afsterven. Enkele zware zijtakken zijn al verwijderd. De boom is aan het aftakelen.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 26 januari.