Categorie archief: Vorden

Noodkap eik hoek Mosselseweg-Ruurloseweg in Vorden

Op 20 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Mosselseweg 2 in Vorden, vlak bij de bocht in de provinciale weg Vorden – Ruurlo. De boom aan de rand van het perceel is al enkele jaren dood. In het achterliggende perceel staan volgens de eigenaar al veel eiken, waardoor hij herplant geen goed plan vindt. Volgens hem is de eik dood gegaan omdat hij te weinig ruimte kreeg.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 26 februari.

Op 25 februari besluit de gemeente een (nood)kapvergunning te verlenen. Hoewel de eik al jaren geleden afstierf, vindt de gemeente nu het risico plots te groot worden dat grote takken kunnen afbreken. Die kunnen op de openbare weg vallen.

De gemeente legt geen herplantplicht op.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 1 maart.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Beatrixlaan in Vorden

Op 28 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik in de tuin van Beatrixlaan 5 in Vorden. De eik zou 50 tot 60 jaar oud zijn.

De eigenaar wil een kleinere inheemse boom (eik of linde) op dezelfde plek planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 januari.

Op 28 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de boom vitaal is en in een gemiddelde conditie verkeert. Op een hoogte van drie meter gaat de stam van de boom over in een kroon met meerdere gesteltakken, waardoor geen goede kroon is gevormd. Die kroon is aan de buitenkant al eens ingenomen,

De kans bestaat dat de binnenzijde van de kroon gaat afsterven. In de kroon zouden zich enkele plakoksels bevinden.

De gemeente koppelt aan de kapvergunning de voorwaarde dat de eigenaar een zomereik of linde plant.

Dit besluit is op 2 februari openbaar gemaakt. Tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden.

Kapvergunning voor Liander voor els en acacia nabij Rietgerweg in Vorden

Op 28 november ontving de gemeente nog een aanvraag van Liander, nu voor een kapvergunning voor een els, een acacia en een reeds dode boom op het eigen perceel nabij Rietgerweg 2 in Vorden. Verder wil Liander de beuken op dit terrein flink gaan snoeien. Aanleiding vormt de angst dat de wortels van de bomen schade zouden kunnen gaan veroorzaken aan de leidingen van Liander.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 december.

Op 7 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De acacia heeft twee plakoksels waarvan één ‘werkende’ die op korte termijn kan uitscheuren. De boom staat tussen andere bomen en heeft alleen bovenin een kleine kroon gevormd. Door de acacia te kappen krijgen de andere bomen meer ruimte om te groeien. De boom staat scheef over het transformatorhuisje heen. Het is kortom geen toekomstbestendige groeiplaats voor een volwassen boom.

Over de els rept de gemeente in haar kapbesluit niet.

Het besluit is openbaar gemaakt op 12 januari. Hiertegen kan nog tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Jaarlijkse vellijst telt 96 bomen

De gemeente heeft op 9 november de jaarlijkse vellijst van dode en zieke bomen ingediend. Deze telt dit jaar 96 bomen, verspreid over het hele grondgebied van Bronckhorst.

Op 6 december besluit de gemeente voor alle 96 bomen een kapvergunning te verlenen. Jaarlijks worden de bomen langs de openbare wegen in de kernen en het buitengebied van gemeente Bronckhorst geïnspecteerd. Dode bomen en bomen die gevaar op kunnen leveren, komen op de vellijst. Alle 96 bomen zijn gemerkt met groen/gele verf.

Volgens de gemeente betreft het ook vaak dunning.

Voor alle bomen komt een nieuwe boom terug, bij voorkeur op dezelfde plek.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december.

Kapvergunning voor notenboom aan Zutphenseweg in Vorden

Op 5 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom op het adres Zutphenseweg 111 in Vorden. De boom staat achter het huis in het weiland en is aan het wegrotten. De eigenaar heeft eerder al een nieuwe notenboom geplant.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 oktober.

Op 27 november besluit der gemeente de kapvergunning te verlenen. Het kernhout van de stam is door schimmelaantasting verrot tot op twee meter hoogte. Recent zijn twee grote takken afgebroken.

De gemeente legt geen herplantplicht op.

Tegen dit kapbesluit, dat openbaar gemaakt is op 4 december, kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Drie zilverlinden voor de kerk in Vorden

Op de plaats voor de kerk aan de Dorpsstraat in Vorden waar tot afgelopen zomer de monumentale paardenkastanje stond, komen drie zomerlinden. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst adviseerde destijds direct drie nieuwe bomen te planten met een voorkeur voor zilverlinden, omdat deze bomen goed samen kunnen opgroeien en uiteindelijk een kroon met drie stammen kunnen vormen. Bovendien is de zilverlinde ongevoelig voor luis en met name in de zomer sterk geurend. Lees verder

Nieuwe bomen in oude Decanijebosje in Vorden

Op 11 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik en een acacia op het adres Burgemeester Galleestraat 13 in Vorden. De eigenaar wil een zwembad in de tuin aanleggen. De eik verkeert volgens hem in een matige conditie (veel dode takken ondanks regelmatig onderhoud), neemt licht weg en zit elk jaar onder de processierupsen. De acacia staat scheef. Ter compensatie stelt hij de aanplant van een rode beuk voor.

Een jaar of vijf geleden zijn drie grote bomen gekapt op dit perceel. Toen zijn daarvoor in de plaats enkele jonge bomen geplant, maar niet op een juiste plek, namelijk onder de kroonprojectie van andere bomen.

Twee jaar geleden, in 2016, vroeg de eigenaar van het perceel al kapvergunningen aan voor 8 bomen in deze tuin, namelijk 3 beuken, een berk, twee acacia’s en twee haagbeuken. Lees verder

Kapvergunning voor 2 eiken en een beuk aan Zutphenseweg in Vorden

Op 10 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken en een beuk achter in de tuin van het pand Zutphenseweg 60 in Vorden, ongeveer 100 meter uit de rooilijn. De bomen moeten weg omdat de achterburen meer zon in hun tuin willen hebben.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 oktober.

Op 27 november besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen, hoewel de eiken en de beuk nog vitaal zijn en in een redelijke conditie verkeren. De eiken en beuk maken deel uit van een groepje bomen. Deze staan volgens de gemeente erg dicht op elkaar. De eiken en beuk zijn circa 30 jaar geleden door de aanvrager van de kapvergunning op een plek in de tuin geplant die nu overlast voor de buren veroorzaakt.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de aanvrager 4 fruitbomen plant met een minimale stamomtrek van 12-14 cm op één meter hoogte van het maaiveld en dan op een plek die wat verder van de erfgrens ligt.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 1 december.

Kapaanvraag voor 22 esdoorn langs Almenseweg in Vorden

Op 26 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 22 esdoorns langs de Almenseweg in Vorden, ter hoogte van huisnummer 57 (tegenover de parkeerplaats van Het Enzerinck). De nieuwe eigenaar wil de beplanting op het terrein omvormen en de huidige boomgaard opknappen. (vlecht)heggen en hakhoutbosjes opknappen. Natuurlijke verjonging van het noordelijke deel van de houtwal met zomereiken en berken langs de Almenseweg moet ervoor zorgen dat deze strook snel weer groen en vitaal wordt. De esdoorns aan de zuidzijde worden vervangen door vlechtheggen en hakhoutbosjes.

Op het terrein komt een nieuwe hoogstamboomgaard (10 tot 15 bomen), worden de bestaande bosranden aan de zijde van Den Bramel ontwikkeld en wordt een schapenweide omgevormd tot bloemrijk hooiland.

De esdoorns zouden ook gekapt moeten worden om de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren (beter uitzicht vanuit de uitritten).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 30 november.

Deze aanvraag wordt niet in behandeling genomen door de gemeente maar door de provincie Gelderland, omdat het hier een vergunning betreft die onder de voormalige Boswet valt.

 

Kapvergunning voor acacia aan het Jebbink in Vorden

Op 15 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een acacia aan het Jebbink 4 in Vorden. De reden wordt niet genoemd. Wel staat in de aanvraag dat er geen boom terugkomt, maar slechts een heester.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 oktober.

Op 31 oktober besluit de gemeente de kapvergunning af te geven. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de acacia nog vitaal is en in een goede conditie verkeert. De boom is dus gezond maar heeft wat gebreken. Desondanks verleent de gemeente een kapvergunning (!). Ook legt de gemeente in dit geval niet de gebruikelijke herplantplicht op.

Dit besluit, waartegen nog tot zes weken nadien bezwaar aangetekend kan worden, is openbaar gemaakt op 8 november.