Categorie archief: Vorden

Kapvergunning voor eik aan Holskampweg in Vorden

Op 15 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Holskampweg 2 in Vorden. De eik moet plaatsmaken voor een kapschuur. De eigenaar gaat elders op zijn perceel een nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 maart.

Op 10 april besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen op voorwaarde dat de eigenaar elders op het perceel een nieuwe inlandse eik plant.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 14 april.

 

Drie bomen in park De Decanije in Vorden moeten vervangen worden

Op 25 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een zilveresdoorn, een witte paardenkastanje en een beuk in park De Decanije in Vorden.

De zilveresdoorn, die aan de oostkant van het hoofdgebouw staat, takelt af en is reeds gekandelaberd. Voorgesteld wordt om deze boom binnen drie maanden te kappen.

De paardenkastanje in het midden van de corridor aan de kerkzijde ondervindt steeds meer last van de bloedingsziekte. Deze boom zou binnen een jaar gekapt moeten worden.

De beuk in de zogeheten bosweide heeft enkele plakoksels en levert direct gevaar op, zodat deze boom ook het beste binnen drie maanden gekapt kan worden.

De parkcommissie gaat in principe dezelfde boomsoorten herplanten tenzij er een nog beter passende soort gevonden wordt. De herplant gebeurt op de plek waar de te kappen bomen nu staan of elders in het park als dat beter uitkomt voor de boom.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 1 maart.

Op 20 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen inclusief herplantplicht.

Vorden in de race voor groene gemeente van 2018

Dit jaar nemen in totaal zeven gemeenten deel aan de Nationale Groencompetitie. In de categorie grote gemeenten doen er vier plaatsen mee (Huizen, Leiderdorp, Wageningen en Edam-Volendam) en in de categorie kleine gemeenten zijn dat er drie (Bronckhorst met als kern Vorden, Zuidwest Friesland met IJlst en Voorst met Twello.

De Nationale Groencompetitie wordt georganiseerd door de stichting Entente Florale Nederland. Zij heeft als doel om het multifunctionele belang van het groen breed onder de aandacht te brengen van overheden, bedrijfsleven en burger. De groencompetitie is geen einddoel op zich, maar een uitstekend middel voor gemeenten om zich te profileren als groene stad of groen dorp.

De criteria zijn verdeeld in zes groepen: ruimtelijke visie en kwaliteit (15%), cultuurhistorie en erfgoed (10%), stedelijke groenstructuur en buiteninrichting (stad 30% / dorp 20%), landschap, ecologische kwaliteit en biodiversiteit  (stad 20% / dorp 30%), gezonde leefomgeving en recreatie (10%), duurzaamheid; mens, markt & milieu (inclusief toerisme) (15%) en tenslotte communicatie en participatie (5%).

Meer informatie volgt binnenkort.

Kinderen maken Bronckhorst tijdens Boomfeestdag iets groener

De Nationale Boomfeestdag is weer achter de rug. Het thema luidde dit jaar ‘Maak ’t buiten beter!’ Onder een stralende zon en een heerlijke temperatuur gingen een kleine 200 leerlingen van zeven scholen uit de gemeente Bronckhorst op woensdag 14 maart aan de slag met het planten van bomen en plantsoen. De leerlingen van De Rozengaardsweide uit Hengelo moesten op het laatste moment verstek laten gaan door ziekte van een leraar die niet vervangen kon worden. Desondanks was de belangstelling dit jaar groter dan vorig jaar.

Leerlingen van De Pannevogel uit Steenderen plantten 10 lindes langs de Lindenweg in de buurt van Rha (foto: Gerlinde Bulten)

Lees verder

Beuk, esdoorn en spar achter Chinees restaurant in Vorden verdwijnen

Op 14 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk, een esdoorn en een spar in de tuin achter het Chinees restaurant aan de Dorpsstraat in Vorden.  De bomen staan volgens de buren te dicht op de erfgrens en zouden overlast veroorzaken. Waaruit die dan bestaat, wordt niet duidelijk. Op verzoek van die buren vraagt de eigenaar van het restaurant een kapvergunning aan.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 20 februari.

Op 7 maart besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor de beuk en esdoorn. Voor de spar is geen kapvergunning nodig.

Volgens de gemeente zijn de bomen vitaal en verkeren ze in een normale conditie. Maar ze vindt de achtertuin te klein voor deze bomen. De bomen zouden ook veel overlast veroorzaken. Welke blijft onduidelijk. Eén van de bomen staat tegen de schuur van de buren.

De gemeente legt geen herplant op. Er komen dus geen bomen voor terug.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 13 maart. Tegen dit besluit kan tot zes weken nadien bezwaar ingediend worden.

Gemeente vindt eiken en essen aan Christinalaan “te groot”

De gemeente Bronckhorst vindt de eiken en essen in de twee delen van de Christinalaan richting Baakse Beek te groot worden en wil ze het liefst dit najaar gaan kappen en vervangen door kleinere bomen. De circa 10 bewoners aan beide doodlopende wegen zijn verdeeld over de bomen: een deel wil ze niet kwijt, een ander deel zegt overlast te ondervinden van de eikels en vreest schade door de essentaksterfte. Dit bleek tijdens een informatiebijeenkomst op 26 februari in het Kulturhus in Vorden.  Lees verder

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder

Kapvergunning voor 2 kastanjebomen aan Mosselseweg in Vorden

Op 26 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee kastanjebomen aan de Mosselseweg 11 in Vorden. De bomen zijn volgens de eigenaar ziek en kunnen gevaar gaan opleveren. Hij wil geen bomen herplanten, omdat ernaast en aan de overkant al eiken staan.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 februari.

Op 31 januari reeds besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen staan langs de openbare weg in het buitengebied, zijn aan het aftakelen en ondervinden last van de  kastanjebloedingsziekte. Eén van de bomen heeft stamrot en staat er erg slecht bij.

De gemeente legt geen herplantplicht op.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 20 februari.

Slechts twee i.p.v. 76 bomen weg langs N319: Warnsveld – Ruurlo

Langs de provinciale weg van Warnsveld via Vorden naar Ruurlo verdwijnen naar alle waarschijnlijkheid slechts twee bomen. Dit is het resultaat van het langslopen van de gehele route met provincieambtenaren en vertegenwoordigers van Vereniging Bomenbelang, Bomenstichting Achterhoek en Bomenstichting Zutphen. Volgens theoretisch onderzoek zouden 76 bomen te dicht langs het asfalt staan (volgens de nieuwe veiligheidsnormen van de provincie) of het uitzicht belemmeren. Lees verder

Kapvergunning voor haagbeuk aan Julianalaan in Vorden

Op 23 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een haagbeuk in de tuin achter het pand Julianalaan 17 in Vorden. De boom is zo’n elf meter hoog, staat circa één meter uit de muur met de achterbuurman en zo’n 2,5 meter van de schutting met de zijbuurman.

Waarom de haagbeuk weg moet, wordt niet duidelijk uit de kapaanvraag. De eigenaar zegt wel ruimte te hebben voor een nieuwe boom, maar voor herplant weinig te voelen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 januari.

Op 12 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen op voorwaarde dat de eigenaar in zijn tuin een fruitboom plant. 

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 februari.