Categorie archief: Vorden

Bomen achter nieuwe supermarkt aan Zutphenseweg in Vorden gekapt

De drie haagbeuken en een esdoorn achter het voormalige RABO-bankgebouw aan de Zutphenseweg in Vorden zijn op 20 januari gekapt. De Commissie Bezwaarschriften adviseerde zeer recent het college van B & W de ingediende bezwaren (van Vereniging Bomenbelang en enkele omwonenden) ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. Het college van B & W nam dit advies over op 14 januari jl. De enige reden voor het toestaan van de kap van de 4 bomen is de aanwezigheid van enkele plakoksels. Op de plaats van de bomen komen enkele parkeerplaatsen voor de nieuwe supermarkt die zich in het bankgebouw gaat vestigen. B & W laten zich over dit laatste niet uit.

Het uitzicht van de bewoners aan Het Jebbink op de bomen achter de nieuwe supermarkt aan de Zutphenseweg in de afgelopen jaren en het uitzicht sinds 20 januari (foto”s: Carin Fransen).

Lees verder

Kapaanvraag voor dode boom langs rondweg Vorden

Op 14 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een ‘boom’ langs de rondweg van Vorden (N316, km.-paal 27-28). Wat voor boom het is, blijkt niet uit de kapaanvraag. Ook is onduidelijk wie de aanvraag indient, of herplant gaat plaatsvinden op dezelfde plek en wat voor soort boom terugkomt ter compensatie.

Omdat het om een provinciale weg gaat, is het zeer waarschijnlijk de provincie Gelderland die de kapaanvraag indiende bij de gemeente Bronckhorst.

Deze aanvraag is openbaar gemaakt op 21 januari.

Kapvergunning voor eik aan Ruurloseweg in Vorden vanwege ‘nat’ dak en plakoksels

Op 19 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Ruurloseweg 93 in Vorden. De reden voor de aanvraag is dat de eik dicht bij het huis staat en het rieten dak ervan steeds vochtiger wordt, omdat de zon er niet op kan schijnen.

De eigenaar wil geen nieuwe boom planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 december.

Op 13 januari besluit de gemeente de kapvergunning af te geven. Volgens haar heeft de eik ‘gebreken’. In de kroon van de boom, die op drie meter afstand van de woning staat, zitten meerdere plakoksels. Wanneer deze uitscheuren,  zullen ze het rieten dak beschadigen, aldus de gemeente. De helft van de kroon bevindt zich namelijk boven dat dak. Het rieten dak gaat ook sneller rotten doordat het in de zomer in de schaduw ligt.

Dat tesamen vindt de gemeente voldoende aanleiding om de kapvergunning te verstrekken.

Aan de vergunning zit wel de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een loofboom plant op het perceel, verder van het huis af, zodat die boom wel voor langere tijd kan blijven staan.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 17 januari. Hiertegen kan tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Kapvergunning voor haagbeuk aan Venhorstinkweg in Vorden

Op 19 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk op het adres Venhorstinkweg 2 in Vorden. De reden die genoemd wordt, luidt: “de beuk groeit in een andere boom en door de kap van de beuk maken we ruimte voor een grotere schuur met zonnepanelen”.

De eigenaar wil op het achteref een nieuwe beuk of een Amerikaanse eik planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 december.

Op 14 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Het blijkt om een haagbeuk te gaan. Deze is onder een andere boom door gegroeid. Omdat de haagbeuk naar het licht toe groeit, is een gedeeltelijk scheve kroon ontstaan die alleen nog maar schever zal gaan groeien.

De gemeente vindt het verstandiger en beter dat de haagbeuk gekapt wordt en dat de eigenaar binnen een jaar op een andere plek in de tuin een nieuwe loofboom plant die kan uitgroeien tot een volwassen en toekomstbestendige boom.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 januari.

Kapvergunning voor eik aan Mosselseweg in Vorden

Op 7 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Mosselseweg 8 in Vorden. De aanvraag is zeer summier ingevuld. De reden voor de eventuele kap is daarom onbekend.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 januari.

Op 13 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eik blijkt flink aangetast door de honingzwam. Hierdoor is de bovenste helft van de boom afgestorven. De stam is aan één kant aan het rotten door de aantasting van de honingzwam. Tevens zit wilgenhoutrups in de eik. Deze aantasting zal alleen maar verder gaan en is niet te stoppen. De gemeente verwacht dat hierdoor de rest van de boom binnen afzienbare tijd zal afsterven.

Aan de kapvergunning, die op 17 januari openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar op het perceel een nieuwe loofboom moet planten.

Nu pas vergunning voor reeds gekapte treurbeuk bij De Wehme in Vorden

Op 1 november ontving de gemeente een aanvraag van “een klant van ProWonen” voor een (nood)kapvergunning voor een treurbeuk die in de groenstrook staat tussen de parkeerplaats en bungalows achter De Wehme in Vorden. Aan de stam zit reuzenzwam.

Ter compensatie komt er een nieuwe treurbeuk of een tamme kastanje op ongeveer dezelfde plek.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 8 november.

Hoewel de forse treurbeuk reeds op 4 november geveld is, neemt de gemeente pas op 23 december het besluit om een noodkapvergunning voor deze boom af te geven.

Aan de kapvergunning, die op 28 december gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de indiener van de kapaanvraag binnen een jaar op het perceel een tamme kastanje plant.

Bomenbelang verkoopt cadeautjes

Vereniging Bomenbelang verkoopt deze winter cadeautjes die gemaakt zijn van het hout van de monumentale paardenkastanje die tot de zomer van 2018 voor de Dorpskerk aan de Dorpsstraat in Vorden stond. Deze boom was zo’n 225 jaar oud en moest gekapt worden omdat hij te gevaarlijk werd. Bestuurslid Joost Bakker maakt van het gezonde hout van deze boom talloze houten voorwerpen.

De kerstmarkt in Vorden op 14 december (foto: Joost Bakker).

De opbrengsten gebruikt Bomenbelang om nieuwe bomen te kopen en aan te planten in onze gemeente. De vereniging heeft buiten de lidmaatschapsgelden namelijk geen andere inkomstenbronnen.

Behalve van de paardenkastanje verkoopt de vereniging ook voorwerpen die gemaakt zijn van ander hout van gekapte bomen in de omgeving van Vorden, zoals acacia, eik, beuk en appel.

Verder verkoopt Bomenbelang wandel- en fietsroutes die langs monumentale bomen voeren in de omgeving van Vorden en Hengelo.

Tenslotte geeft de vereniging eigen ansichtkaarten uit met foto’s van fraaie bomen uit de omgeving.

Voor meer informatie: bomenbelang@gmail.com of (0575) 470 530.

Bestaand groen rondom Villa Nuova in Vorden verdwijnt

Op 24 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 19 bomen en forse struiken rondom Villa Nuova aan de Zutphenseweg (73 en 75) in Vorden. Het zou vooral om dode bomen en struiken gaan én opslag. De nieuwe eigenaar wil nieuwbouw op het perceel en daarvoor staan de bomen en struiken in de weg.

Van het bestaande groen blijven alleen twee beuken en een treurbeuk staan.

Na die nieuwbouw komen er nieuwe bomen en struiken op het perceel.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 30 oktober. 

Op 25 november besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen voor drie esdoorns en twee beuken. De overige 14 zijn namelijk kapvergunningvrij, omdat het om coniferen, berken of een sierappel gaat. De es is kapvergunningvrij omdat deze boom een stamomtrek van minder dan 95 centimeter op 1.30 meter hoogte heeft boven maaiveld.

De esdoorns hebben volgens de gemeente gebreken. Eén heeft een grote zuiger in de kroon die
als plakoksel over gaat in de stam. De zuiger is niet meer te verwijderen, omdat dan de
halve kroon verdwijnt. Een andere esdoorn verkeert in slechte conditie; deze is aan het afsterven. De derde esdoorn heeft meerdere gesteltakken die samen de kroon vormen. Deze takken komen als plakoksel samen bij de stam. Zij kunnen in de toekomst gaan uitscheuren en de boom onherstelbaar beschadigen.

Van de twee beuken is er één dood. De andere is in het verleden gekandelaberd, iets waar
een beuk slecht tegen kan. Veel uiteinden van de takken beginnen in te rotten. Dit zal naar
alle waarschijnlijkheid bij de andere takken ook gebeuren. De boom heeft een lage
toekomstverwachting.

Kortom de bomen zijn slecht onderhouden en tijdens de leegstand niet meer onderhouden.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de nieuwe eigenaar binnen een jaar op dit perceel 8 nieuwe loofbomen plant.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 29 november.

Kapvergunning voor 4 eiken aan Zutphenseweg in Vorden

Op 10 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vijf eiken achter in de tuin van het adres Zutphenseweg 60 in Vorden. De enige reden die genoemd wordt, is dat de achterburen aan Het Jebbink last zouden ondervinden van deze bomen.

Ook gaat de indiener van de kapaanvraag niet in op de vraag of en zo ja welke herplant ter compensatie gaat plaatsvinden.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 18 oktober.

Uit een beoordeling ter plekke door de gemeente blijkt dat de eiken wat gebreken hebben. Eén van de bomen heeft een werkende plakoksel die op korte termijn kan uitscheuren. De andere drie bomen hebben een éénzijdige kroon en/of een kleine kroon, doordat de bomen in een groep staan met meerdere bomen van de eerste grootte.

Door de bomen te vellen, blijven bomen staan die wel een goede kroon hebben gevormd
of weer kunnen vormen en daardoor uit kunnen groeien tot volwassen bomen.

Voor twee van de vier eiken is vorig jaar een kapvergunning aangevraagd en verleend op 27 november. Destijds is echter niet gekapt in verband met broedende vogels in de eiken. Hierdoor is voor deze twee bomen opnieuw een kapvergunning aangevraagd.

Voor de vijfde eik was geen kapvergunning nodig, omdat de stamomtrek nog te gering is.

Aan de kapvergunning, die op 15 november gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar vier loofbomen plant op zijn perceel.