Categorie archief: Vorden

Kapaanvraag voor ‘stinkende’ Japanse walnoot aan Hoetinkhof in Vorden

Op 28 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een ‘boom’ op het adres Hoetinkhof 117 in Vorden. Het blijkt om een Japanse walnotenboom te gaan (Juglans ailantifolia). Dit is een grote parkboom met een brede ronde kroon die tot 20 meter hoogte kan uitgroeien. De eenjarige twijgen zijn dicht bezet met klierharen maar tweejarige twijgen zijn nauwelijks behaard. De grote oneven geveerde bladeren zijn 40 tot 60 cm lang en in jonge, sterk groeiende bomen zelfs tot 90 cm lang. Ze bestaan uit 11 tot 17 donkergroene deelblaadjes en hebben een ondiep gezaagde bladrand. De mannelijke bloemkatjes kunnen 25 cm lang worden. De bloemen verschijnen in mei, vlak nadat het blad is uitgelopen. De vruchten hangen in trossen tot 20 stuks bijeen. De bolsters zijn kleverig behaard. De noot heeft een korte spitse top en een vrij dikke lijst waar beide helften vergroeid zijn. De Japanse walnoot groeit op vrijwel alle gronden, mits voedzaam. De boom heeft wel ruimte nodig om een goede regelmatige kroon te kunnen ontwikkelen en verdraagt geen verharding.

De bewoners van Hoetinkhof 117 in Vorden zeggen hinder te ondervinden van de geur van de besjes op hun oprit in het najaar. Die stinken volgens hen naar poep. De bewoners beweren dat ze niet normaal het huis kunnen betreden zonder op de besjes te trappen. Hierdoor hangt de
stank dan ook in huis.

Daarom willen ze de boom kappen.

Ze willen wel een nieuwe boom planten maar zijn dat op dit moment nog niet van plan.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 april.

Kapvergunning voor twee lindes in park De Decanije in Vorden

Op 20 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee lindes: een zilverlinde en een grootbladige of zomerlinde in park De Decanije in Vorden. Beide bomen staan naast een parkvilla en zijn zwaar aangetast.

In het park zijn de afgelopen maand in totaal 23 nieuwe bomen aangeplant om lege plaatsen op te vullen. Het betreft tien Douglassparren, vijf esdoorns, twee Tsuga (hemlockspar), een linde, een haagbeuk, twee Oostenrijkse dennen, een moeraseik en een honingboom.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 maart.

Op 30 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Bij het vrijgraven van de stamvoet van de zilverlinde bleek dat deze aan de westzijde over een omtrek van tenminste 180 graden omvangrijke houtrot vertoont. Ook aan de NO-zijde geven de afgeplatte houtdelen en holle klank een achterliggend defect c.q. houtrotaantasting aan. Het risico op lage stambreuk en/of windworp is groot.
De holten in de hoofdstam en gesteltak zijn op hoogte niet nader beoordeeld, daar het
toekomstperspectief van de boom slecht is. Ook het kandelaberen c.q. sterk innemen van de kroon leidt niet tot het duurzaam behoud van de boom, omdat de houtrotaantasting in wortelaanzetten en stamvoet onomkeerbaar is.

De vitaliteit van de grootbladige linde boom is ook nog maar gering. Bij het vrijgraven van de stamvoet ontdekte men een flinke holte (witrot), veroorzaakt door de dikrandtonderzwam, waarvan ontwikkelende schimmelplaques te zien zijn. De afstervende takken en twijgen in de kroon duiden op een vorderende aantasting. Het risico op lage stambreuk en/of windworp is verhoogd. Ook hier leidt het kandelaberen c.q. sterk innemen van de kroon niet meer tot duurzaam behoud van de boom.

Door het verwijderen van de boom zal de linde ernaast meer kans tot ontwikkeling krijgen.

Hoewel de parkcommissie dus al 23 nieuwe bomen geplant heeft, wil de gemeente de kapvergunning alleen afgeven als binnen een jaar twee nieuwe lindes geplant worden.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 3 april.

Eik aan Enzerinckweg in Vorden moet blijven staan

Op 5 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Enzerinckweg 12 in Vorden. De eigenaar die ter plekke een chalet bezit, zegt al drie jaar last te hebben van de eikenprocessierups.

De gemeente verleent geen kapvergunningen vanwege overlast door bijvoorbeeld de eikenprocessierups, omdat hiertegen wat te doen valt.

Over compensatie rept de indiener van de kapaanvraag niet.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 maart.

Op 25 maart besluit de gemeente geen kapvergunning voor de eik af te geven. De boom vormt volgens de gemeente geen risico voor zijn omgeving. De zomereik is gezond, vitaal en heeft geen gebreken die de levensduur kunnen verkorten. Onder aan de stamvoet zit een kleine oude beschadiging die het kernhout bloot legt. De boom herstelt echter weer; de beschadiging is aan het overgroeien en zal op den duur verdwijnen, waardoor de stam weer beschermd is. De aanwezigheid van de eikenprocessierups is te bestrijden en daarom geen reden tot het kappen van de boom.

De zomereik heeft sowieso een meer dan gemiddelde waarde, aldus de gemeente, waardoor kap niet aan de orde is.

Dit besluit is gepubliceerd op 1 april.

 

Kapvergunning voor robinia achter school aan Nieuwstad in Vorden

Op 5 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een robinia (pseudoacacia) aan de Nieuwstad 49 in Vorden. De boom staat in de tuin van de middelbare school het Kompaan college, vlakbij de erfgrens met de buurman. Deze wil zijn tuin opnieuw gaan inrichten. En de robinia zou daar niet in passen. De stamomtrek van de boom bedraagt zo’n twee meter.

Het schoolbestuur wil eventueel aan de voorzijde een nieuwe boom planten, ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 maart.

Op 25 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. De robinia is vitaal en gezond, maar scheef gegroeid en heeft een eenzijdige kroon. De boom vormt een risico door het mogelijk uitbreken van takken. Naast de pseudoacacia staan een esdoorn en een beuk. De robinia staat aan de zonzijde van de drie bomen en groeit nu boven de andere twee bomen uit, waardoor die nu worden belemmerd in hun groei. Door de robinia te kappen krijgen de esdoorn en de beuk de ruimte om verder uit groeien tot volwassen exemplaren. De ter compensatie te planten nieuwe boom moet als solitair exemplaar geplant worden, zodat die kan uitgroeien tot een toekomstbestendige ‘markante’ boom.

De gemeente geeft de kapvergunning dan ook af op voorwaarde dat binnen een jaar de nieuwe boom geplant wordt op een vrije plek waar hij de ruimte krijgt om uit te groeien tot een grote boom. Als boomsoort wordt de linde genoemd.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 1 april. Tot zes weken nadien kan eventueel bezwaar aangetekend worden.

Noodkap populier aan Brandenborchweg in Vorden

Op 11 februari diende de gemeente een aanvraag in voor een (nood)kapvergunning voor een populier aan de Brandenborchweg. Deze is bij de storm op 9 februari  beschadigd. De boom had al een verrotte stamvoet.

De gemeente gaat op dezelfde plaats een linde planten.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 18 maart.

Op 17 februari blijkt de gemeente reeds besloten te hebben een noodkapvergunning af te geven. Van de tweestammige populier is tijdens de storm van 9 februari jl. één van de stammen omgewaaid. De andere stam kwam daardoor aan één zijde volledig los te staan. De kans dat die ook omwaait, was zeer groot. De boom staat langs de openbare weg.

In de plaats van de populier komt een zomerlinde.

Het noodkapbesluit is op 20 maart gepubliceerd.

Statiegeldactie bij COOP in Vorden ten gunste van Bomenbelang

Bij de COOP aan de Zutphenseweg in Vorden loopt momenteel een statiegeldactie ten gunste van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. De eigenaren van de COOP verdubbelen de opbrenst van het statiegeld van flessen die klanten inleveren.

Met de actie wil de COOP Bomenbelang financieel steunen. De vereniging krijgt zoals bekend geen subsidie en is geheel afhankelijk van de opbrengsten uit de lidmaatschapsgelden en activiteiten als lezingen en excursies.

De statiegeldactie loopt tot in juni.

Kapvergunning voor 9 bomen langs provinciale wegen

De gemeente Bronckhorst publiceert op 15 maart een kapaanvraag voor in totaal negen bomen langs provinciale wegen (!). Het betreft  3 zomereiken, 2 rode beuken, 3 Japanse lorken (larix) en één Amerikaanse eik. Ze staan langs de N 315 (de weg tussen Ruurlo en Doetinchem), de N 319 (de weg tussen Warnsveld en Ruurlo via Vorden) en de N 330 (de weg tussen Hummelo en Varsseveld via Zelhem).

Waarom deze bomen gekapt moeten worden, is niet duidelijk. De kapaanvraag noemt geen reden. Voor alle negen bomen komt een nieuwe boom terug.

De kapaanvraag is op 31 januari bij de gemeente binnengekomen.

Op 11 februari (!) besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit besluit is op 18 maart (!) openbaar gemaakt.

De negen bomen blijken dood te zijn of aangetast door zwammen. Hierdoor bestaat een kans dat grote takken afbreken of dat de stam breekt of dat de gehele boom omwaait bij rukwinden. Aangezien de bomen direct langs de provinciale wegen staan, is kap en het herplanten van levensvatbare bomen op ongeveer dezelfde plek volgens de gemeente de beste oplossing.

Het kapbesluit rept over de herplant van 7 bomen; op twee plekken komt dus geen boom terug. Waar dat is, blijkt niet uit de gegevens. Ook de boomsoort wordt niet genoemd.

Kapvergunning voor dode boom aan de Industrieweg in Vorden

Op 20 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een niet nader genoemde dode boom aan de Industrieweg 2 in Vorden. De indiener van de aanvraag wil later dit jaar samen met een hovenier gaan herbeplanten.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 28 februari.

Op 2 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. Het blijkt om een es te gaan. Deze staat naast een bedrijfspand. Uit de dode boom vallen takken.

Aan de kapvergunning, die op 7 maart openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde vast dat de indiener van de kapaanvraag binnen een jaar een nieuwe loofboom op het perceel plant.

Harde wind velt acacia en populier

De harde wind van de afgelopen dagen is fataal geweest voor een acacia (met plakoksel) aan de Waarlerweg in Vorden en een populier aan de Reerinkweg in Hengelo. Beide bomen stonden in de berm van de openbare weg. In het eerste geval gaat de gemeente op dezelfde plek een nieuwe acacia planten, in het tweede geval komt er een linde voor terug.

Beide kapaanvragen zijn op 1 maart gepubliceerd.