Categoriearchief: Vorden

Aanvraag voor snoeien beeldbepalende tamme kastanje aan Zutphenseweg in Vorden

Op 22 september ontving de gemeente een aanvraag voor het fors snoeien van een tamme kastanje links van het pand Zutphenseweg 12 in Vorden. Deze volgens een boomdeskundige beeldbepalende boom is in opdracht van de nieuwe eigenaar bekeken en beoordeeld. Zijn advies luidde de kroon van de boom in te nemen om hem gezond en vitaal te houden. De tamme kastanje heeft veel dood hout in de kroon zitten.

De tamme kastanje (Castania sativia) is hol in de stam en heeft een holte aan de stamvoet met aan een oudere snoeiwond een zwamaantasting.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 26 september.

Geen kapvergunning nodig voor veldesdoorn aan Ruurloseweg in Vorden

Op 17 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een veldesdoorn op het adres Ruurloseweg 17 in Vorden.

De huidige eigenaar woont sinds 1,5 jaar op dit adres. Volgens de nieuwe bewoners is de esdoorn in het verleden niet onderhouden. Bovendien vinden ze dat de boom te dicht bij de buren staat. De esdoorn zit vol met zaadlobben, heeft veel dood hout en ondervindt last van de droogte. De boom staat ook erg scheef. Hij hangt met de takken in de dakgoot van de buren.

De diameter van de stam zou ongeveer 50 cm bedragen.

Volgens een boomdeskundige is snoeien nog goed mogelijk, maar hij vraagt zich af of de esdoorn hier goed doorheen komt.

De nieuwe bewoners willen ter compensatie van deze veldesdoorn één of twee bomen van formaat planten. Ze denken aan een amberboom en/of een sierpeer.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 24 september.

Op 25 september meldt de gemeente dat voor deze veldesdoorn geen kapvergunning nodig is.

Kapvergunning voor populier aan de Lindese Enkweg in Linde

Op 23 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een populier in een weiland bij het adres Lindese Enkweg 1b (camping ’t Lebbink) in Linde. De diameter van de boom is 1.30 meter. Wat er met de boom aan de hand is, wordt uit de kapaanvraag niet duidelijk.

De eigenaar wil ter compensatie een eik planten aan de Lindese Enkweg. Daar kan hij een boom beter water geven dan in het weiland, zegt hij.

Bomenbelang adviseerde de gemeente de kapvergunning te weigeren. In de aanvraag ontbreekt namelijk de reden voor de eventuele kap en de populier is nog gezond en vitaal. Dat een eik beter geschikt is als solitaire boom in een weiland vindt de vereniging ook, maar is onvoldoende reden om dan maar een gezonde populier te kappen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 augustus.

Op 14 september besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

Ook de gemeente geeft aan dat de populier nog gezond is. Wel blijken in de kroon van de boom enkele  plakoksels te zitten die niet meer door snoeien kunnen worden verwijderd. Dit stond niet in de kapaanvraag! Het uitscheuren van deze plakoksels in de toekomst is volgens de gemeente aannemelijk, omdat de populier vrij staat en veel wind vangt bij een zware bui of storm. Bij het uitscheuren van één of meerdere plakoksels zal de boom onherstelbare schade oplopen.

Beide adviezen geven dus aan dat de populier gezond is met het verschil dat uit de
bomenveiligheidscontrole van de gemeente zegt dat het uitbreken van plakoksels aannemelijk is en dat de populier een onherstelbare schade kan oplopen.

De gemeente kiest het advies van de expert van de gemeente Bronckhorst.

Het kapbesluit, inclusief de herplantplicht van een zomereik op het perceel, is openbaar gemaakt op 17 september.

Kapvergunning voor populier aan Vosterweg in Vorden

Op 11 augustus is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een populier aan de Vosterweg 1 in Vorden, ergens tussen huize Onstein en de Veengoot in. Van wie de vraag komt en wat er aan de hand is met de boom, wordt niet duidelijk. Men noemt geen reden voor de kapaanvraag, die op 15 augustus gepubliceerd is.

In het verleden is de populier al gekandelaberd.

De stamvoet kent enkele zwakke plekken maar ziet er over het algemeen nog goed uit. In de stam zit een holte maar daar reageert de populier op door extra te groeien. Deze reactie geeft aan dat de boom nog gezond is.

Op 31 augustus besluit de gemeente de kapvergunning toch te verstrekken. De gezondheid van de populier vormt volgens haar een risico door het mogelijk uitbreken van takken in de nabije
toekomst.

“De populier is gekandelaberd. Er zijn nieuwe scheuten / takken ontstaan die nu de kroon
vormen. De nieuwe scheuten / takken zijn ontstaan uit knoppen die in de bast zitten van
de oude tak. Ze zitten niet zo stevig verankerd aan de boom als zijtakken die van oorsprong aan de boom groeien. Hierdoor kunnen de nieuwe scheuten / takken die snel groeien en lengte vormen, gemakkelijk afbreken.

Populieren van deze leeftijd hebben vaak rotting in de stamvoet wat vaak aan de buitenkant niet zichtbaar is. Wel is te zien dat bij de stamvoet op meerdere plekken veel reactiegroei is wat er op kan duiden dat de boom reageert op een verzwakking in de stamvoet. Gezien de plek
waar de boom staat – vlakbij de woning – is kap geadviseerd.

De eigenaar gaat vijf bomen planten ter compensatie.

De kapvergunning is op 4 september openbaar gemaakt.

Kapvergunning voor 2 eiken voor nieuw huis aan Het Schotkamp in Vorden

Op 8 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan Het Schotkamp 2 in Vorden. De bomen staan de voorzijde van de nieuwbouwwoning die  vorig jaar gereed kwam. De eiken hebben een stamomtrek van respectievelijk 2 en 2.70 meter.

De bewoners vinden de locatie prachtig. Het huis dat ze bouwden, wordt omringd met prachtige bomen. Maar ze vinden dat twee grote eiken die ongeveer vier meter van de woning, staan, weg moeten. Bovendien zeggen ze overlast te ondervinden van processierupsen in beide eiken.

De bewoners vrezen verder dat bij storm takken kunnen afbreken en op het dak kunnen vallen. Enkele takken hellen over en hangen boven het rieten dak. Begin dit jaar brak een grote tak af.

Aan de foto’s is te zien dat geen enkele tak meer boven het huis hangt en dat er al diverse takken verwijderd zijn.

Het graven onder de kroonprojectie (ook te zien op de foto’s) mag alleen uitgevoerd worden onder toezicht en wanneer het noodzakelijk is. Bij het afgeven van de omgevingsvergunning voor de bouw van het huis had de gemeente een boomeffectanalyse verplicht moeten stellen. Een gecertificeerd boomdeskundige kan daarmee aantonen of al dan niet gebouwd kan worden met behoud van de bomen die er staan/stonden.

De landelijke Bomenstichting heeft onlangs nieuwe richtlijnen voor zo’n BEA opgesteld.

Door het graafwerk en het bouwen van een huis dicht bij de eiken worden beide bomen minder stabiel.

De bewoners van het huis willen ter compensatie twee tot vier beuken planten, ook aan de voorzijde van het huis maar dan iets verderop.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 13 augustus.

Op 1 september geeft de gemeente toch een kapvergunning af. Bij de bomen zijn de
onderste grote gesteltakken verwijderd, waardoor een kleine kroon is overgebleven en de verhouding nu weg is, aldus de gemeente. Rondom de bomen is veel grond verwijderd en gegraven. Hierdoor zijn veel wortels beschadigd en verwijderd. Daardoor zijn de eiken instabiel geworden en kunnen ze makkelijker omwaaien en op de woning belanden. Door het weghalen en beschadigen van de wortels zullen de bomen aftakelen, doordat ze minder vocht en voeding tot zich kunnen nemen.

Volgens de gemeente zal het aanbrengen van grond naar alle waarschijnlijkheid niet leiden tot
herstel van de twee eiken. Dat de woning is gebouwd onder de twee eiken conform een besluit uit 2011 en 2012 doet niets af aan de gezondheidstoestand van de bomen, meent ze. Om deze redenen wordt de vergunning verleend voor het vellen van de twee eiken. Ter compensatie van de te kappen bomen wordt een verplichting opgenomen voor het herplanten van vier toekomstbestendige bomen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 4 september.

Kapvergunning voor beuk aan Ruurloseweg in Vorden

Op 5 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk langs de Ruurloseweg. Waar precies en wie de aanvraag indient, kan niet opgemaakt worden uit de aanvraag. De boom zou gekapt moeten worden omdat hij een plakoksel bevat, waardoor een tak zou kunnen uitbreken. Het gaat om een gewone beuk met een stamdiameter van 30 tot 50 cm.

Over herplant rept de aanvrager ook niet.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 augustus.

Op 31 augustus besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De gezondheid van de
houtopstand vormt volgens haar een risico door het mogelijk uitbreken van takken.

Vereniging Bomenbelang adviseerde niet te kappen. “Gezien de diameter van de boom is het te overwegen om alleen de tak met de plakoksel weg te halen, zodat de beuk zelf overeind blijft en verder kan groeien.”
Het advies van de bomenexpert van de gemeente Bronckhorst wijkt in deze af van het
advies van Bomenbelang. “De top van de boom is dood en bij de rest van de takken beginnen de uiteinden af te sterven, waarschijnlijk door de droogte van de afgelopen zomers. Er zitten ook een aantal plakoksels die door de verminderde vitaliteit van de boom makkelijker kunnen uitscheuren en op de openbare weg belanden.”

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat een nieuwe loofboom geplant moet worden op dezelfde plek.

De kapvergunning is op 4 september openbaar gemaakt.

Te veel rode stippen op bomen rondom Hackfort

Een overijverige medewerker van Natuurmonumenten heeft onlangs de nodige beuken en essen in de omgeving van Hackfort in Vorden voorzien van rode stippen: het teken dat die boom gekapt moet worden. Ook het teken van toppen (het weghalen van de kroon en het laten staan van de stam) is op diverse bomen te zien.

Bij navraag blijkt dat Natuurmonumenten zelf ook geschrokken is van de hoeveelheid gemerkte bomen. Het was de bedoeling om alleen verzwakte en zieke bomen te gaan kappen of toppen.

Natuurmonumenten gaat nu alle gemerkte bomen nogmaals langs. Zeer waarschijnlijk blijven de meeste bomen staan. Het kapwerk zou dit najaar moeten plaatsvinden.

toppen van bomen

Het teken dat de boom getopt moet worden: de stam blijft dan staan (foto: Mike Willems-Meijer).

Eén van de vele bomen op Hackfort en langs de rondweg in Vorden die een rode stip kregen als teken voor kap (foto: Mieke Willems-Meijer)

Geen kapvergunning voor beuk en notenboom aan Zutphenseweg in Vorden

Op 26 mei ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk en een notenboom op het adres Zutphenseweg 57 in Vorden. Zowel de beuk als de notenboom staan binnen de rooilijn t.o.v. buren en zouden overlast veroorzaken bij hen.

Waaruit die overlast bestaat, wordt niet duidelijk uit de aanvraag, waarin ook niet aangegeven is waaruit de herplant bestaat.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 30 mei.

Op 22 juni besluit de gemeente GEEN kapvergunning te verlenen, omdat deze houtopstand is aangewezen als basisbomen. Ze vormen een belangrijk deel van de groene beleving en de natuurwaarde van de omgeving. Beide bomen zijn bovendien gezond en vitaal en hebben nog een lange toekomstverwachting. Wel is wat onderhoud nodig aan de bomen qua opkronen. Zowel de beuk als de notenboom moeten door een vakman gesnoeid worden, zodat habitat en vorm van beide bomen behouden blijven en overlast tot een minimum beperkt zal gaan worden.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 25 juni.

Noodkap beuken aan Kostedeweg in Vorden

Op 12 mei zijn twee beuken gekapt door de gemeente aan de Kostedeweg ter hoogte van de Lieferinkweg. Van één beuk in een bosje met vooral naaldbomen was een plakoksel uitgescheurd. Deze boom heeft de beuk die ernaast stond hierdoor beschadigd. Ook die beuk is gekapt. De stamdiameter bedroeg bij beide bomen ongeveer 1,5 meter.

De gemeente gaat ter plekke twee nieuwe beuken planten.

De kapaanvraag is op 26 mei openbaar gemaakt.

Het (nood)kapbesluit is gepubliceerd op 29 mei.

 

Meer aandacht voor bomen langs provinciale wegen

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst ijvert al jaren voor het behoud van gezonde bomen langs provinciale wegen. Deze mogen niet opgeofferd worden om die wegen ‘veiliger’ te maken. De meeste wegen zijn tegenwoordig zo comfortabel dat ze uitnodigen om hard te rijden. En daarin schuilt het gevaar. De provincie Gelderland neigt nu ook die kant op te gaan. Lees verder