Categoriearchief: Vorden

Geen kapvergunning voor beuk en notenboom aan Zutphenseweg in Vorden

Op 26 mei ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk en een notenboom op het adres Zutphenseweg 57 in Vorden. Zowel de beuk als de notenboom staan binnen de rooilijn t.o.v. buren en zouden overlast veroorzaken bij hen.

Waaruit die overlast bestaat, wordt niet duidelijk uit de aanvraag, waarin ook niet aangegeven is waaruit de herplant bestaat.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 30 mei.

Op 22 juni besluit de gemeente GEEN kapvergunning te verlenen, omdat deze houtopstand is aangewezen als basisbomen. Ze vormen een belangrijk deel van de groene beleving en de natuurwaarde van de omgeving. Beide bomen zijn bovendien gezond en vitaal en hebben nog een lange toekomstverwachting. Wel is wat onderhoud nodig aan de bomen qua opkronen. Zowel de beuk als de notenboom moeten door een vakman gesnoeid worden, zodat habitat en vorm van beide bomen behouden blijven en overlast tot een minimum beperkt zal gaan worden.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 25 juni.

Noodkap beuken aan Kostedeweg in Vorden

Op 12 mei zijn twee beuken gekapt door de gemeente aan de Kostedeweg ter hoogte van de Lieferinkweg. Van één beuk in een bosje met vooral naaldbomen was een plakoksel uitgescheurd. Deze boom heeft de beuk die ernaast stond hierdoor beschadigd. Ook die beuk is gekapt. De stamdiameter bedroeg bij beide bomen ongeveer 1,5 meter.

De gemeente gaat ter plekke twee nieuwe beuken planten.

De kapaanvraag is op 26 mei openbaar gemaakt.

Het (nood)kapbesluit is gepubliceerd op 29 mei.

 

Meer aandacht voor bomen langs provinciale wegen

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst ijvert al jaren voor het behoud van gezonde bomen langs provinciale wegen. Deze mogen niet opgeofferd worden om die wegen ‘veiliger’ te maken. De meeste wegen zijn tegenwoordig zo comfortabel dat ze uitnodigen om hard te rijden. En daarin schuilt het gevaar. De provincie Gelderland neigt nu ook die kant op te gaan. Lees verder

Gehele groensingel naast Dorpsschool in Vorden gekapt

Op vrijdag 1 mei is ’s ochtends vroeg de gehele groensingel naast de Dorpsschool in Vorden met zwaar materieel gekapt en gerooid. Voor deze locatie was door de gemeente alleen een kapvergunning verleend voor één verzwakte kastanjeboom, het dichtst bij het marktplein en vlak naast een boerderij van hotel Bakker die momenteel verbouwd wordt. In de groenstrook stonden meerdere bomen, waaronder nog een kapvergunningplichtige gezonde kastanje. Een flink deel van het marktplein is afgezet.

Op 8 april ontving de gemeente een aanvraag voor een (nood)kapvergunning voor een kastanjeboom naast de Dorpsschool aan de Kerkstraat in Vorden. De boom staat in een groenstrookje rechts van de school die grenst aan het perceel Kerkstraat 19. De witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum) heeft de bloederziekte. De stam vertoont scheuren.

In overleg met de gemeente en een externe boomdeskundige is besloten een noodkapvergunning aan te vragen.

De kapaanvraag is gepubliceerd op 11 april.

Op 14 april besluit de gemeente de (nood)kapvergunning te verstrekken. Door de bloederziekte verzwakt de kastanje en kunnen er grote takken uitbreken. De boom staat naast een voetpad richting het fietsenhok. Momenteel is die school dicht. Wanneer de school weer open gaat, lopen hier veel kinderen. Gezien de staat van de boom wil de gemeente geen risico lopen.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat het schoolbestuur binnen een jaar een nieuwe loofboom op ongeveer dezelfde plek plant. Dat was men ook al van plan.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 20 april.

Platanen bij ALDI in Vorden

Conform het advies van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst zijn op het parkeerterrein van de vernieuwde ALDI aan De Bleek in Vorden vier platanen geplant en bij de ingang een liquidambar. Dat gebeurde in overleg met Vitale Kern Vorden.

De gewone plataan is een erg sterke boom die vroeger ook langs de gehele Zutphenseweg in Vorden stond. De boom kan uitgroeien tot een fors exemplaar met een flinke kroon en veel schaduw, wat zeker in de zomer gunstig is voor een parkeerterrein. De plataan kan goed tegen droogte en warmte. De boom heeft ook geen last van welke plaag dan ook. De gewone plataan is bovendien een statige boom, wat past bij dit deel van Vorden, gelegen tegenover kasteel Vorden.

Voor een goede groeiplek is het wel van belang dat voldoende ruimte om de stam onbestraat blijft. En dat is op dit moment (nog) niet het geval.

Bij de ingang van de supermarkt staat de liquidambar styraciflua. Deze kleurt in de herfst mooi dieprood. Ook deze boom levert veel schaduw en ondervindt geen last van ziektes.

De voorgestelde en gekozen stammaat van 16 tot 18 cm geeft vanaf het begin al wat stevigere bomen op het terrein.

Op het oorspronkelijke iets grotere parkeerterrein ontbraken bomen of ander groen.

COOP

Bij een andere nieuwe supermarkt, de COOP, aan de Zutphenseweg in Vorden moet dit jaar nog een flinke boom (stammaat 20 tot 25 cm) geplant worden aan de straatzijde. Dat was de voorwaarde die de gemeente stelde voor het afgeven van een kapvergunning voor vier bomen achter het voormalige pand van de RABO: 3 haagbeuken en een esdoorn. Deze zijn afgelopen januari gekapt om de aanleg van enkele parkeerplaatsen mogelijk te maken.

Nu noodkap beuk aan Wildenborchseweg in Vorden

Op 3 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk op het adres Wildenborchseweg 24 in Vorden. Op 24 februari was al een kapvergunning door de gemeente afgegeven voor een eik bij de inrit van dit pand.

De eik markeerde met een andere eik de ingang van het huis. De eigenaar vond die te smal worden door de bomen en wilde geen boom herplanten ter compensatie. Volgens de gemeente was de eik rechts voor de inrit minder snel gegroeid dan de bomen die er naast staan. Hierdoor is de eik scheef naar het licht toe gegroeid. Daardoor vormde de boom een smalle éénzijdige kroon waarbij steeds meer gewicht aan één zijde komt te hangen. Hierdoor ontstaat een verhoogde kans op windworp. Wanneer de eik omvalt, zal hij op de openbare weg vallen.

De gemeente koppelde aan deze kapvergunning de voorwaarde dat de eigenaar een nieuwe (loof)boom plant. Dit besluit is openbaar gemaakt op 28 februari.

De nieuwe aanvraag betreft dus een beuk. Deze grote boom blijkt zwaar aangetast te zijn door bruinrot, een schimmel die het wortelstelsel aantast, aldus een boomverzorger). De kans bestaat dat de beuk bij harde wind op het huis of de openbare weg kan vallen.

Nu wil de eigenaar wel een nieuwe beuk planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 april.

Drie dagen eerder, op 7 april, neemt de gemeente al de beslissing dat voor de beuk een noodkapvergunning afgegeven moet worden. De beuk is aangetast door de korsthoutskoolzwam. De vruchtlichamen van deze zwam komen rondom de gehele stamvoet naar buiten. De korsthoutskoolzwam is een zeer agressieve parasitair schimmel die het kernhout en het hoofdwortelgestel aantast.
Volgens de gemeente is het zeer aannemelijk dat het kernhout en het hoofdwortelgestel al zwaar aangetast zijn. Hierdoor is de beuk zeer gevoelig voor windworp en/of stambreuk. Als dat gebeurt, kan de boom op de Wildenborchseweg vallen.

Aan de kapvergunning, die op 11 april gepubliceerd is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe beuk plant op zijn perceel.

Kapvergunning voor beeldbepalende eik aan Ruurloseweg in Vorden

Op 10 april meldt de gemeente dat ze op 6 april een kapvergunning verleend heeft voor een eik aan de Ruurloseweg 8 in Vorden (bij de meubelzaak). De aanvraag van 20 maart is niet gepubliceerd!

Uit de nu gepubliceerde aanvraag blijkt helemaal niets. Alleen het adres wordt genoemd en de boomsoort. De reden voor eventuele kap ontbreekt.

Uit het kapbesluit blijkt dat de eik beeldbepalende waarde heeft. De kroon van de eik bestaat uit meerdere gesteltakken. Bij één daarvan, die het midden van de kroon vormt, zit een al deels ingescheurde plakoksel. Deze zal moeten worden verwijderd, aldus de gemeente.

Wanneer die tak is verwijderd, ontstaat een behoorlijk gat in de kroon.

Er zitten meerdere grote gesteltakken via een plakoksel aan de stam. De kans bestaat dat de plakoksel uitscheurt bij storm. Aangezien de eik naast een bedrijfsgebouw staat, levert hij dan een potentieel gevaar op.

Hoewel de boom een grote beeldbepalende waarde heeft, is het veiligheidsbelang hier groter, aldus de gemeente.

De eigenaar van de boom heeft blijkbaar aangegeven dat er sprake is van overlast. Welke is niet duidelijk. De gemeente laat in haar besluit weten dat dit nu niet meer van belang is. De vergunning wordt verleend op basis van de gezondheid van de eik; daarom wordt de vergunning voor het kappen ervan verleend.

De eigenaar moet wel binnen een jaar een nieuwe loofboom planten.

Geen kapvergunning nodig voor ginkgo aan Hoetinkhof in Vorden

Op 28 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een ‘boom’ op het adres Hoetinkhof 117 in Vorden. Het blijkt om een Ginkgo biloba te gaan.

De ginkgo kent een mannelijke en een vrouwelijke variant. De eerste stinkt niet, de tweede wel.

De bewoners hebben hinder van de geur van de besjes op hun oprit in het najaar. Die stinken naar poep. Zij hebben dus de vrouwelijke variant. Ze willen de boom om die reden kappen. De boom zelf is nog helemaal gezond.

Ze willen wel een nieuwe boom planten maar dan iets verder van het huis. De huidige ruime parkeerhaven naast het huis gaat namelijk verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt groen. De bewoners krijgen hier een deel van. Op die plek is straks meer ruimte voor een boom.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 3 april.

Op 10 april meldt de gemeente dat in Bronckhorst voor een ginkgo geen kapvergunning nodig is. Deze boomsoort komt niet voor in de lijst met kapvergunningplichtige bomen.

 

Kapvergunning voor twee lindes in park De Decanije in Vorden

Op 20 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee lindes: een zilverlinde en een grootbladige of zomerlinde in park De Decanije in Vorden. Beide bomen staan naast een parkvilla en zijn zwaar aangetast.

In het park zijn de afgelopen maand in totaal 23 nieuwe bomen aangeplant om lege plaatsen op te vullen. Het betreft tien Douglassparren, vijf esdoorns, twee Tsuga (hemlockspar), een linde, een haagbeuk, twee Oostenrijkse dennen, een moeraseik en een honingboom.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 maart.

Op 30 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Bij het vrijgraven van de stamvoet van de zilverlinde bleek dat deze aan de westzijde over een omtrek van tenminste 180 graden omvangrijke houtrot vertoont. Ook aan de NO-zijde geven de afgeplatte houtdelen en holle klank een achterliggend defect c.q. houtrotaantasting aan. Het risico op lage stambreuk en/of windworp is groot.
De holten in de hoofdstam en gesteltak zijn op hoogte niet nader beoordeeld, daar het
toekomstperspectief van de boom slecht is. Ook het kandelaberen c.q. sterk innemen van de kroon leidt niet tot het duurzaam behoud van de boom, omdat de houtrotaantasting in wortelaanzetten en stamvoet onomkeerbaar is.

De vitaliteit van de grootbladige linde boom is ook nog maar gering. Bij het vrijgraven van de stamvoet ontdekte men een flinke holte (witrot), veroorzaakt door de dikrandtonderzwam, waarvan ontwikkelende schimmelplaques te zien zijn. De afstervende takken en twijgen in de kroon duiden op een vorderende aantasting. Het risico op lage stambreuk en/of windworp is verhoogd. Ook hier leidt het kandelaberen c.q. sterk innemen van de kroon niet meer tot duurzaam behoud van de boom.

Door het verwijderen van de boom zal de linde ernaast meer kans tot ontwikkeling krijgen.

Hoewel de parkcommissie dus al 23 nieuwe bomen geplant heeft, wil de gemeente de kapvergunning alleen afgeven als binnen een jaar twee nieuwe lindes geplant worden.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 3 april.

Eik aan Enzerinckweg in Vorden moet blijven staan

Op 5 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Enzerinckweg 12 in Vorden. De eigenaar die ter plekke een chalet bezit, zegt al drie jaar last te hebben van de eikenprocessierups.

De gemeente verleent geen kapvergunningen vanwege overlast door bijvoorbeeld de eikenprocessierups, omdat hiertegen wat te doen valt.

Over compensatie rept de indiener van de kapaanvraag niet.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 10 maart.

Op 25 maart besluit de gemeente geen kapvergunning voor de eik af te geven. De boom vormt volgens de gemeente geen risico voor zijn omgeving. De zomereik is gezond, vitaal en heeft geen gebreken die de levensduur kunnen verkorten. Onder aan de stamvoet zit een kleine oude beschadiging die het kernhout bloot legt. De boom herstelt echter weer; de beschadiging is aan het overgroeien en zal op den duur verdwijnen, waardoor de stam weer beschermd is. De aanwezigheid van de eikenprocessierups is te bestrijden en daarom geen reden tot het kappen van de boom.

De zomereik heeft sowieso een meer dan gemiddelde waarde, aldus de gemeente, waardoor kap niet aan de orde is.

Dit besluit is gepubliceerd op 1 april.