Categoriearchief: Vierakker

Kapvergunning voor 17 Italiaanse populieren aan Kapelweg in Vierakker

Op 30 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 17 Italiaanse populieren aan de Kapelweg 12 in Vierakker. Het gaat om 15 bomen schuin aan de weg en twee rechts van de schuur. Wat de reden voor de kapaanvraag is, wordt niet duidelijk uit de papieren. De bomen zijn ongeveer 30 jaar oud.

De eigenaar denkt nog na over waar en welke bomen teruggeplant worden.

De aanvraag is pas op 15 maart gepubliceerd.

Op 6 februari besloot de gemeente al de kapvergunning te verlenen (!). De conditie van de populieren is gemiddeld tot slecht. De bomen laten met regelmaat zware takken vallen. De populieren staan dicht bij schuren en langs de inrit van de buren.
Volgens de gemeente vormen alle 17 bomen in de toekomst een risico voor de omgeving.

Aan de kapvergunning, die op 18 maart openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar 17 knotwilgen moet (laten) aanplanten op zijn perceel.

Kap es nabij Heerlerweg in Vierakker

Op 16 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een es nabij de Heerlerweg in Vierakker. Het vrijwel lege aanvraagformulier rept alleen over de vermeende noodzaak tot kap vanwege de aanwezigheid van een hoogspanningsmast.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 19 oktober.

Op 8 november meldt de gemeente dat voor deze boom geen kapvergunning nodig is.

Kapaanvraag voor 4 beuken, Amerikaanse eik en esdoorn op Suideras

Op 10 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 4 beuken, een Amerikaanse eik en een esdoorn op het adres Vierakkersestraatweg 34 in Vierakker: landgoed ’t Suideras. De op 13 april openbaar gemaakt kapaanvraag is voor de rest niet ingevuld.

Vorig jaar bekeek Vereniging Bomenbelang op 1 november op uitnodiging van de rentmeester een aantal bomen waarmee het niet goed gaat. Zo ondervindt de majestueuze rode beuk achter het huis last van de reuzenzwam en de honingzwam en kan niet meer gered worden. Deze boom met een stamomtrek van 4.50 meter op 1.30 meter hoogte en een geschatte ouderdom van 160 tot 180 jaar zal wellicht nog enkele jaren voortleven, maar gaat gevaar opleveren. Takbreuk kan gevolgen hebben omdat de beuk langs een goed gebruikte doorgang staat.

De drie rode beuken verderop aan de rand van het grasveld kunnen nog een aantal jaren blijven staan als ze rijkelijk voorzien worden van afgevallen blad en als de schapen niet langer in de buurt van de stammen komen. De voorste van de drie beuken (gezien vanaf het grindpad) staat er nog het beste bij; de twee bomen erachter zijn minder vitaal. Er valt iets voor te zeggen om de voorste beuk nog een tijd te laten staan. Wel zal deze boom bij eventueel omvallen, gezien de hoogte van deze beuk, gevaar kunnen opleveren wanneer deze terechtkomt op het grindpad.

De vrijwel dode esdoorn op het eiland kan blijven staan en levert geen direct gevaar op. Als dode boom draagt hij ook bij aan het leven op Suideras.

De dode beuk in het bosje aan de noordwestzijde van het landgoed kan ook blijven staan. Deze boom levert sowieso geen problemen op. Bovendien is de stam (met een omtrek van 4.34 meter op 1.30 meter hoogte) indrukwekkend en belangrijk voor veel vogels.

Tenslotte stelde Vereniging Bomenbelang voor om de linde op het eiland mettertijd te kandelaberen. Op de stam zitten tonderzwammen. Vooralsnog levert deze boom echter geen gevaar op. De boom is nog redelijk vitaal.

De Amerikaanse eik waarover de kapaanvraag rept, was destijds geen onderwerp van discussie.

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder

Geen kapvergunning voor 2 eiken aan IJselweg in Vierakker

Op 2 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor twee eiken aan de IJselweg 3 in Vierakker. Ze zouden gevaar kunnen opleveren voor de gebouwen waar ze naast staan. De aanvraag is tamelijk onduidelijk. Wel gaat de indiener bomen herplanten ter compensatie.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 november.

Op 30 november besloot de gemeente de kapvergunning te weigeren. De eiken hebben namelijk een hoge landschappelijke waarde, zijn beeldbepalend en belangrijk voor het dorpsschoon. Bovendien zijn de bomen vitaal en verkeren ze in een goede conditie.

De weigering is openbaar gemaakt op 9 december.

Kap van 40 populieren aan Vierakkersestraatweg

Op 4 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 40 populieren aan de Vierakkersestraatweg 22 in Vierakker. Over herplant is nog niet echt nagedacht, zo blijkt uit de kapaanvraag. De bomen staan nu deels onder de hoogspanningsleiding.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 8 oktober.

Tijdens de beoordeling van de aanvraag kwam de gemeente tot de conclusie dat voor deze bomen geen kapvergunning nodig is, waarschijnlijk omdat ze hiervoor nog te klein qua omvang zijn. De reden wordt echter niet in het besluit, dat bekendmaakt werd op 15 oktober, genoemd. Ook staat in het gemeentelijk besluit niet of de eigenaar wel moet herplanten.

Op pad in de gemeente Bronckhorst

Enkele boominspecteurs en leden van Vereniging Bomenbelang Bronckhorst bezochten op 15 april enkele locaties waar interessante bomen te zien zijn of waarvoor kapplannen bestaan. Zo werd één van de grootste bomen in de gemeente bekeken: een Sequoiadendron giganteum oftewel een mammoetboom, op ’t Makkink in de buurt van Vierakker.

Foto: Hans Thijssen

Foto: Hans Thijssen

’t Makkink is één van de circa 125 locaties in de gemeente Bronckhorst waar monumentale bomen staan. Deze mammoetboom is tussen 1850 en 1860 geplant. Bij de controle in 2006 was de conditie matig, door een eerdere blikseminslag. Nu verkeert de boom weer in een redelijke conditie. De mammoetboom is inmiddels ruim 30 meter hoog en bijna 5 meter in omtrek.

Even verderop staat nog een monumentale boom, een zomereik uit 1880-1890. Deze is 23 meter hoog en heeft een stamomtrek van ongeveer 3,75 meter. Deze eik verkeert nog steeds in een goede conditie.

Verder werden de kastanjes bezocht op het kerkhof in Voor-Drempt, waarvoor de gemeente een kapvergunning afgegeven heeft, én de 50 Amerikaanse eiken bekeken aan de Onderstraat in Bronkhorst, waarover binnenkort overleg plaatsvindt met de gemeente.

Kapvergunning voor eik aan Vierakkersestraatweg

Op 21 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik aan de Vierakkersestraatweg 20 in Vierakker. Deze boom heeft afgelopen jaar stormschade opgelopen; de stam vertoont een grote barst. De eigenaar ziet verankering nog als een enige mogelijkheid om de grote eik eventueel enkele jaren te kunnen behouden. Hij wil sowieso een nieuwe eik of beuk op deze plek planten.

De kapaanvraag is door de gemeente op 31 december bekendgemaakt en op 5 januari in Contact gepubliceerd.

Op 19 januari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. De eik is fors beschadigd door de wind. Aan de vergunning hangt de voorwaarde vast dat de eigenaar een nieuwe eik of beuk op zijn perceel plant.

Het kapbesluit is op 23 januari bekendgemaakt.

Kapvergunning voor 8 populieren en wilgen aan Vierakkersestraatweg

Op 6 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 20 zwarte populieren en wilgen aan de Vierakkersestraatweg 19, 19a, 19b en 19c in Vierakker. Aan de straatkant gaat het om 8 populieren. De stamdikte van de bomen varieert van 60 tot 120 cm.

Volgens de eigenaar verkeren ze in slechte conditie en zijn de meeste populieren en wilgen doorgeschoten.

De esdoorns op de vier percelen blijven staan. De agrarische natuurvereniging ’t Onderholt gaat wat lage beplanting plaatsen. Over herplant van bomen rept de eigenaar niet.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 13 oktober.

Op 19 november besloot de gemeente voor 8 populieren en wilgen een kapvergunning te verlenen. Wat er met de resterende 12 bomen gebeurt, is niet duidelijk. Voor de 8 populieren waarvoor de gemeente nu een kapvergunning verleent, moet de eigenaar ter compensatie 6 nieuwe (zwarte) populieren planten. Daarnaast moet hij een ingediend beplantingsplan binnen drie jaar uitvoeren. Dat plan behelst de aanplant van hagen met beuken, liguster en struweel.

Het besluit is bekendgemaakt op 1 december. Vanaf  dit moment kan nog tot zes weken nadien bezwaar aangetekend worden.

Kap 4 populieren, paardekastanje en berk aan Leestenseweg

Op 13 november is bij de gemeente Bronckhorst een aanvraag ingediend voor de kap van 4 torenpopulieren, een paardenkastanje en een berk aan de Leestenseweg 15 in Vierakker.

Op 15 november besloot de gemeente de vergunning te verlenen. Overigens was de berk vergunningvrij. Het besluit is gepubliceerd in Contact op 23 december.

De gemeente laat op 13 januari weten dat de vergunning verleend is omdat de populieren en kastanje in slechte conditie verkeren en bijna in de naastgelegen schuur groeien. Voor de berk is volgens de gemeente geen kapvergunning nodig.

De eigenaar moet binnen drie jaar vier stekken van knotwilgen planten op zijn perceel.