Categorie archief: Steenderen

Kapvergunning voor esdoorn aan Molenkolkweg in Steenderen

Op 6 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een dode esdoorn aan de Molenkolkweg in Steenderen, bij de kruising met de Bernhardlaan. Het zou gaan om huisnummer 21, maar in de vergunning wordt nummer 19 genoemd en later nummer 33.

De eigenaar wil niet herplanten, wat echter wel meestal een voorwaarde is voor het verkrijgen van de kapvergunning.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 12 december.

Op 3 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. De esdoorn verkeert in een zeer slechte staat. Onder aan de stam zit een grote rotte plek. Nog slechts een vijfde deel van de boom zit in het blad.

De gemeente verlangt in dit geval geen herplant ter compensatie.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 11 januari.

Gemeente gaat 218 zieke bomen in buitengebied vellen

De jaarlijkse vellijsten van de gemeente Bronckhorst van zieke, gevaarlijke of dode bomen komen weer binnen. Die voor het buitengebied telt 133 kapvergunningplichtige bomen en een 85 tal kapvergunningvrije bomen. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het betreft 48 essen, 33 zomereiken, 15 Amerikaanse eiken, 11 acacia’s en 11 schietwilgen, 8 beuken, 2 esdoorns en 2 Canadese populieren, 1 zomerlinde, 1 grove den en 1 ratelpopulier.

Van de 133 bomen zijn er 12 dood. De  andere bomen takelen volgens de gemeente af, hebben zwammen en zouden gevaar kunnen opleveren voor verkeer.

De essen verdwijnen vanwege angst voor het afbreken van takken door besmetting van de bomen met het vals essenvlieskelkje. Deze schimmel uit Azië veroorzaakt de zogeheten essentaksterfte.

Vrijwel alle essen, die op de vellijst voorkomen, staan in Toldijk (langs de Voortseweg, de Reigersvoortseweg en Wuusweg). De schietwilgen staan langs de Broekstraat in Hummelo.

De kapaanvragen voor deze 133 bomen zijn gepubliceeerd op 18 november.

Op 12 december besluit de gemeente voor alle bomen een kapvergunning te verlenen.

In principe komt voor iedere te vellen boom een nieuwe boom terug op ongeveer dezelfde plek.

 

In dorpskernen gaat gemeente 85 gevaarlijke bomen kappen

In aanvulling op de vellijst voor het buitengebied heeft de gemeente ook twee lijsten gepubliceerd van kapvergunningvrije en kapvergunningplichtige zieke en gevaarlijke bomen in de dorpskernen. Het gaat om 29 bomen waarvoor een kapvergunning noodzakelijk is, voor 56 is dat niet nodig omdat ze daarvoor een te kleine stamomtrek hebben (minder dan 95 cm op 1.30 meter boven maaiveld) of tot de boomsoorten behoren waarvoor in Bronckhorst geen kapvergunning nodig is.

De 29 bomen staan in Drempt (2), Halle (1), Hengelo (7), Hummelo (1), Keijenborg (1), Laag-Keppel (1), Steenderen (4), Vorden (6), Wichmond (1) en Zelhem (5). Hiervan zijn er 16 dood, 7 zijn aan het aftakelen, drie ondervinden last van zwammen en twee zijn ziek. Lees verder

Kapvergunning voor kastanjeboom en es aan Wehmestraat in Steenderen

Op 27 april ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een kastanjeboom en een es op het achtererf van Wehmestraat 3 in Steenderen. De eigenaar wil op die plek een carport en een garage bouwen. Omdat er binnenkort een nieuw tuinplan gemaakt wordt, weet hij op dit moment nog niet waar de twee te compenseren bomen geplant zullen worden.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 5 mei.

Op 17 mei besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Zowel de kastanjeboom als de es worden door de gemeente niet als bijzonder beschouwd. De kastanjeboom bevat een plakoksel die gevaar zou kunnen gaan opleveren. Aan de kapvergunning verbindt de gemeente de voorwaarde dat de eigenaar binnen drie jaar twee nieuwe bomen plant op zijn perceel.

De gemeente adviseert verder de bomen niet voor 1 augustus te vellen in verband met het vogelbroedseizoen.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 25 mei.

Bomenkap langs IJssel nog niet voorbij

Opnieuw dreigt bomenkap langs de IJssel, nu tussen het veer bij Bronkhorst en Brummen, vlakbij de N348 van Zutphen naar Dieren. Het betreft nu een bos van zo’n 2,5 hectare aan populieren. Rijkswaterstaat eist dat de betrokken eigenaar gedoogd dat de overheid een deel van zijn bos kapt om ook daar ruimte te geven aan de IJssel als die overstroomt. Er loopt nog overleg, maar de eigenaar weigert mee te werken en overweegt naar de Raad van State te stappen. Volgens hem loopt zijn perceel vrijwel nooit onder water. Het bos staat sowieso niet in de stroombaan van de IJssel, zo verweert hij zich.

Het gaat om deelgebied 5 van plan Stroomlijn. Dit ontwerpbesluit ligt nog tot 19 april ter inzage op het gemeentehuis van Brummen.

Vorig jaar augustus zijn alle voorbereidende besluiten genomen om de uiterwaarden aan de westzijde van de IJssel ter hoogte van Brummen (de Brummensche waarden) zo veel mogelijk te ontdoen van bomen en struiken. Met enkele grondeigenaren sloot Rijkswaterstaat een overeenkomst, maar één grondeigenaar ging niet akkoord met het plan. De uitvoering van ‘Stroomlijn’ houdt bij hem in dat van circa twee hectare bos ruim 1,25 hectare moet verdwijnen en er twee stroken ‘bos’ overblijven van in totaal 0,8 hectare.

In totaal verdwijnt door de uitvoering van plan Stroomlijn 116 hectare aan bomen en struiken in de uiterwaarden langs de IJssel. Een groot deel hiervan is inmiddels gekapt. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de uiterwaarden kaal blijven als deze in de zogeheten stroombaan van de rivier liggen bij hoog water.

De gemeente Bronckhorst is met Rijkswaterstaat bezig om het aantal gekapte bomen op zijn grondgebied gecompenseerd te krijgen. De rijksdienst is afgelopen herfst akkoord gegaan met deze herplantplicht. Waar de bomen komen, is nog niet bekend.

Kapvergunning voor haagbeuk aan Prins Bernhardlaan in Steenderen

De gemeente heeft een kapvergunning aangevraagd voor een haagbeuk aan de Prins Bernhardlaan in Steenderen. Deze boom is zwaar beschadigd. De gemeente zal een nieuwe haagbeuk planten. De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 21 maart.

Op 27 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Zoals beloofd gaat de gemeente een nieuwe haagbeuk planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 1 april.

Kapvergunning voor 12 haagbeuken aan Azaleastraat in Steenderen

Op 28 februari is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor twaalf haagbeuken aan de Azaleastraat in Steenderen. Ze drukken het trottoir omhoog. De bomen zijn niet vitaal meer.

Ter compensatie komen een even groot aantal bomen terug, in een plantsoen in de directe omgeving. Nu staan de bomen half in de tuinen van de bewoners en half op de stoep.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 7 maart.

Op 14 maart besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Welke boomsoort geplant wordt, is nog niet bekend.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 21 maart.

Gemeente reageert na een jaar op bezwaar Bomenbelang tegen weghalen meidoornhaag bij Aviko

Eerlijk gezegd hadden we geen beslissing meer verwacht van het college van B & W van de gemeente Bronckhorst op onze bezwaren van 29 februari 2016 op het weghalen van een deel van een eeuwenoude meidoornhaag en het zeer matige herplantplan in de directe omgeving van Aviko in Steenderen. Op 3 maart 2017 (!) ontvingen we per post het derde en laatste besluit van de gemeente. Op 1 februari 2017 kwam het eerste besluit binnen. De drie uitspraken zijn identiek: de Commissie Bezwaarschriften blijkt de bezwaren van Vereniging Bomenbelang op 23 mei 2016 reeds gedeeltelijk GEGROND verklaard te hebben. Toch wijkt het college van B & W nu drie maal af van dit advies, omdat de Commissie Bezwaarschriften op alle drie toen voorliggende kapvergunningen apart had moeten adviseren. Die twee andere kapvergunningen betroffen de kap van lindes langs de dr. A. Ariënstraat en de L. Dolfingweg, ook ten behoeve van de uitbreiding van Aviko.

Lees verder

Kapvergunning voor wilg en es aan Timpweg in Steenderen

Op 9 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een es en een wilg op het erf naast de woning Timpweg 4 in Steenderen. De bomen moeten verdwijnen in verband met de aanleg van duikers in een sloot. Op het terrein worden woningen gebouwd. Daarom is de sloot vanaf de weg niet meer bereikbaar. Ter compensatie gaat de eigenaar van het perceel enkele knotwilgen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 13 januari.

Op 16 januari besloot de gemeente de kapvergunning te verlenen. Volgens de gemeente zijn beide bomen niet vitaal meer en verkeren ze in slechte conditie.

Volgens omwonenden zijn deze es en wilg echter juist nog gezond en vertonen ze geen sporen van ziekte. Dit is wel het geval bij een andere es aan de Timpweg die al jaren geleden afgestorven is, maar er nog steeds staat.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 21 januari.

Overleg over groenplan Aviko?

Terwijl Vereniging Bomenbelang Bronckhorst nog steeds geen reactie ontvangen heeft van het college van B & W op de behandeling van haar bezwaarschrift afgelopen mei (!) tegen de kapvergunningen die aan Aviko in Steenderen verleend zijn (en de herplant ter compensatie), heeft datzelfde college nu een convenant gesloten met Aviko over een groenplan. Over dat groenplan verzocht Bomenbelang destijds al overleg met Aviko. Min of meer was dat overleg ook toegezegd. Lees verder