Categoriearchief: Steenderen

Kapvergunning voor notenboom aan Wijerspad in Steenderen

Op 11 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom aan het Wijerspad 1a in Steenderen. De eigenaar noemt geen reden. Wel stelt hij dat hij niet wil herplanten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 maart.

Op 17 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Dit wordt op 20 maart (!) openbaar gemaakt.

De notenboom heeft een kroon die uit drie grote gesteltakken bestaat. Twee hiervan komen via een plakoksel samen. Deze begint te werken; omdat de gesteltakken dikker worden drukken die de plakoksel uit elkaar. Hierdoor bestaat een verhoogde kans dat de plakoksel in de nabije toekomst gaat uitscheuren. Als dat gebeurt, zal de gesteltak die nog overeind blijft staan, ook moeten worden verwijderd. De rest van de stam die overblijft kan het gewicht van de gesteltak namelijk niet dragen.

De gemeente verleent de kapvergunning alleen op voorwaarde dat de eigenaar binnen een jaar wel degelijk een nieuwe loofboom op zijn perceel plant.

Kapvergunning voor rode beuk aan Toldijkseweg in Steenderen

Op 16 december ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een rode beuk op het adres Toldijkseweg 4 in Steenderen. De boom is ongeveer 80 jaar oud en aangetast door de reuzenzwam. De eigenaar wil een nieuwe boom planten, mogelijk weer een rode beuk.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 december.

Op 7 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De reuzenzwam breidt zich
flink uit en bevindt zich inmiddels rondom de stamvoet. De conditie van de boom begint terug te lopen, wat te zien is aan de korte groeischeuten en afstervende twijgen. Alles duidt er op dat een groeiend aantal wortels is aangetast door de zwam. Dit houdt in dat een verhoogd risico op windworp bestaat. De boom gaat in de komende jaren een risico vormen. De verwachting is dat de beuk binnen vijf jaar gaat omwaaien dan wel afsterven.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom op zijn perceel plant.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 14 januari.

Kapvergunning voor paardenkastanje aan dr. Alfons Ariënsstraat in Steenderen

Op 9 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een paardenkastanje in de voortuin van het pand dr. Alfons Ariënsstraat 7 in Steenderen. De boom ondervindt last van de kastanjebloederziekte. Aan de stamvoet zitten zwammen.

De eigenaar overweegt als herplant enkele leibomen in zijn tuin te planten.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 16 oktober.

Op 28 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verstrekken. Uit een beoordeling ter plekke blijkt dat de paardenkastanje flink aangetast is door de kastanjebloedingsziekte. Deze ziekte is onomkeerbaar. Als gevolg hiervan wordt de boom gevoelig voor schimmelaantastingen en uiteindelijk een gevaar voor de omgeving doordat takken kunnen afbreken en/of de gehele boom kan omvallen.

Aan de kapvergunning, die op 1 november openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom plant.

Kapvergunning voor een plataan aan Paardestraat in Steenderen

Op 11 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een plataan op het adres Paardestraat 6 in Steenderen. De boom verloor ongeveer vijf jaar geleden door een storm een forse tak. Daardoor ontstaat rotting. De eigenaar vreest dat de plataan nog een keer gaat omwaaien en dan op het huis valt.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 17 oktober.

Op 28 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit een bomenschouw blijkt dat in het verleden een plakoksel is uitgescheurd. Dit zorgde voor een grote wond aan de stam van de boom. De helft van de oorspronkelijke dikte van die stam is overgebleven. De takken die nu nog aan de stam zitten, zijn fors gegroeid met als gevolg dat ze nu te zwaar worden. Het risico bestaat dat de rest van de stam afbreekt.

Ter compensatie moet de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom planten in zijn tuin.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 1 november.

Kapaanvraag voor linde bij Aviko in Steenderen

Op 24 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een linde op het adres Dr. Alfons Ariënsstraat 31 in Steenderen. Dat is de voormalige doorgaande weg, die sinds enkele jaren door de gemeente overgedragen is aan Aviko. De linde zou moeten verdwijnen vanwege de toenemende – deels computergestuurd – verkeer op het bedrijfsterrein. Ook voor de doorgang van vrachtverkeer vanuit de parkeerplaats naar het bestaande
fabrieksterrein vormt de linde een “barricade”.

Aviko wil ter compensatie twee nieuwe lindes planten op eigen terrein, ter hoogte van het zogeheten trainingsstation.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 30 oktober.

Op 24 oktober is de kapaanvraag ook ingediend bij de provincie Gelderland. Die zal hem nu beoordelen.

Geen kapvergunning voor eik aan Dorpsstraat in Steenderen

Op 5 juli ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik in de achtertuin van het pand Dorpsstraat 3 in Steenderen. De eigenaar denkt dat de eikenprocessierups in de boom zit. Maar vanwege de enorme hoogte van de eik kan men geen
foto’s maken van de top van de boom.

De eigenaar wil op dezelfde plek een nieuwe boom planten (geen eik).

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 11 juli.

Op 30 juli besluit de gemeente een kapvergunning voor deze eik te weigeren. Het betreft een boom met veel beeldbepalende waarde. Bovendien gaat het om een gezonde en vitale eik is zonder zichtbare gebreken en/of schimmelaantastingen.

De overlast van de eikenprocessierups kan bestreden worden, aldus de gemeente.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 6 augustus.

Kapvergunning voor slechts één dode es aan Timpweg in Steenderen

Op 20 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vier essen op het adres Timpweg 4 in Steenderen. Op dit perceel wil de eigenaar een nieuwe woning bouwen. Daarvoor moest afgelopen maart al een gezonde en vitale notenboom verdwijnen. Volgens de eigenaar moeten ook de vier essen, waarvan er één overigens inmiddels afgestorven is, vanwege ophoging van het perceel gekapt worden. Hij wil wel nieuwe bomen terugplanten en de oorspronkelijke laanbeplanting terugbrengen. De vorige kapvergunning omvatte de herplant van een eik of een beuk.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 27 juni.

Op 18 juli besluit de gemeente slechts voor één (dode) es een kapvergunning te verlenen en voor de drie andere essen geen kapvergunning af te geven. De eerste, tweede en vierde boom in de rij gerekend vanaf de linkerkant vanaf de Timpweg hebben volgens de gemeente veel beeldbepalende waarde. Ze zijn allen tevens op vitaliteit beoordeeld en blijken gezond en vitaal te zijn. Ook hebben ze geen last van de essentaksterfte.  De bomen bevatten wel dood hout en de takken hangen laag, maar dat is met een snoeibeurt door een vakbekwaam iemand te verhelpen. Als dat is gebeurd, kunnen de essen nog een lange tijd mee.

Dat de wens is de grond op te hogen in verband met de bouw van een woning. De gemeente heeft echter (tot op heden) geen bouwvergunning verleend voor deze locatie. Het ophogen van de grond rondom de bomen zou een doodsteek zijn voor de essen en mag dan ook niet plaatsvinden.

Voor de dode es, waarvoor de eigenaar een kapvergunning krijgt, moet de eigenaar een nieuwe es planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 25 juli.

Noodkap eik aan Prins Bernhardlaan in Steenderen

Op 12 juni ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Prins Bernhardlaan 7 in Steenderen. Door noodweer op donderdag 6 juni is ongeveer eenderde van de kruin uit de boom gewaaid. De conditie van de eik was al slecht.  Omdat de boom op zo’n vijf meter van school De Pannevogel staat, is de eik inmiddels gekapt (noodkap na overleg met de gemeente).

Ter plekke komt een nieuwe boom (linde of een beuk).

Het kapbesluit is op 20 juni gepubliceerd.

 

Kapvergunning voor notenboom aan Timpweg in Steenderen

Op 14 maart ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom op het adres Timpweg 4 in Steenderen. Uit de zeer summier ingevulde kapaanvraag blijkt alleen dat de eigenaar op het perceel een nieuwe woning wil bouwen en dat de boom daarvoor in de weg staat.

Hij is wel bereid een nieuwe boom te planten bij de aanleg van de tuin.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 19 maart.

Op 29 april besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door
gemeenteambtenaren blijkt dat de notenboom vitaal is en in een goede conditie verkeert. Maar omdat het niet mogelijk blijkt de bouwkavel te verplaatsen, wordt alsnog een kapvergunning verleend.

De eigenaar moet wel elders op het perceel een inlandse eik of beuk planten ter compensatie.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 3 mei.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Dorpsstraat in Steenderen

Op 27 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik aan de Dorpsstraat 18 in Steenderen. In de boom zitten zwammen. Eerder brak een flinke tak spontaan af. De boom is sindsdien schever gaan staan. De takken zitten alleen nog aan één kant van de boom.

De eigenaar wil GEEN nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 maart.

Op 4 april besluit de gemeente een kapvergunning te verlenen. Door de eenzijdige kroon en de scheefstand hangt het volle gewicht van de Amerikaanse eik richting tuin van de aanvrager en bebouwing van de buren. Om het gevaar van omwaaien in de toekomst weg te nemen, zal de Amerikaanse eik fors ingenomen moeten worden wat de boom niet ten goede komt. Wanneer deze Amerikaanse eik wordt verwijderd, blijft de rij waar hij in staat, intact. Daardoor krijgen de andere bomen meer ruimte om verder uit te groeien.

Van het opleggen van de herplantplicht wordt in dit geval afgeweken. Herplant is hier niet wenselijk in verband met gebrek aan ruimte en omdat de rij waarin de Amerikaanse eik staat, intact blijft en de andere bomen zoals gezegd meer ruimte krijgen om verder uit te groeien. Aldus de argumentatie van de gemeente.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 11 april. Tot zes weken nadien kan bezwaar aangetekend worden.

Bij het beoordelen van de vergunning heeft de gemeente niet gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten in de eik. Deze mogen namelijk niet worden verstoord of beschadigd. De eigenaar en degene die uitvoering geven aan de vergunning moeten bij het vellen van de Amerikaanse eik rekening houden met de eventuele aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten en daarvoor de nodige maatregelen treffen. Eventueel is een ontheffing nodig van de provincie Gelderland voordat met het vellen van de eik kan worden begonnen.

De gemeente adviseert sowieso niet in het broedseizoen te kappen (tussen 15 maart en 1 augustus).