Categorie archief: Hummelo

Na 4 jaar alsnog beperkte compensatie gekapte bomen N314

Bijna vier jaar nadat de provincie Gelderland tientallen bomen kapte langs de N314 (Zutphen – Hummelo) plantte ze afgelopen weken een beperkte hoeveelheid eiken, beuken en lindes langs diezelfde weg ten noorden van de rondweg bij Hummelo én langs de N316 (Hengelo – Doetinchem). De kap in augustus 2014 was volgens de provincie noodzakelijk vanwege een geringe verbreding van de weg.

De provincie plantte in april ter compensatie van de kap van bomen langs de weg van Zutphen naar Hummelo vier jaar geleden onder andere 30 eiken ten zuiden van Hengelo (foto: Gerlinde Bulten).

Vereniging Bomenbelang Bronckhorst heeft al die tijd aangedrongen op de beloofde compensatie van het aantal gerooide volwassen bomen. Die compensatie is meestal integraal onderdeel van een kapvergunning. Om de één of andere reden gebeurde dit echter niet bij dit kapplan.

In januari 2017 is Vereniging Bomenbelang uiteindelijk ter plekke gaan kijken met mensen van de provincie om te bepalen waar de bomen het beste geplant konden worden.

Wat er nu geplant is, zijn enkele beuken en 24 zomereiken bij Hummelo en vijf groepen bosplantsoen van ieder 20 vierkante meter (meidoorn, Gelderse roos, veldesdoorn, kornoelje, kardinaalsmuts en hazelaar) en 51 zomereiken langs de weg tussen Hengelo en Doetinchem: 30 ten zuiden van Hengelo en 20 ten zuiden van de rotonde tussen Velswijk en Doetinchem. Op de N330 (Zelhem – Hummelo) plantte de provincie vlakbij de rotonde op de weg Hengelo – Doetinchem twee lindes.

Overigens noemde een woordvoerder van de provincie in de regionale kranten als tweede argument voor het planten van nieuwe bomen – naast de compensatie van het aantal gekapte bomen in 2014 – dat “bomen langs de weg vaak ook een snelheidsverlagende werking hebben“.

Kapvergunning voor helft van houtwal aan Broekstraat in Hummelo

Op 13 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor de helft van de in totaal ongeveer 250 bomen in een houtwal rondom het pand Broekstraat 43 in Hummelo. De singel bestaat uit 100 essen, waarvan ongeveer de helft last ondervindt van de  essentakziekte, 140 esdoorns en 10 elzen.

De eigenaar wil inheemse struiken herplanten in plaats van bomen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 20 februari.

Op 12 maart besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De bomen zouden niet meer vitaal zijn en in slechte conditie verkeren. Een dunning is volgens de gemeente goed voor deze ‘bosrand’. De 50 essen worden gekapt vanwege aantasting door de essentakziekte.

De gemeente eist geen herplant ter compensatie (!).

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 maart. Tot zes weken nadien kan bezwaar ingediend worden.

Gemeente Bronckhorst begint met kap van 83 essen

Op 27 november vroeg de gemeente kapvergunningen aan voor in totaal 83 essen her en der in Bronckhorst, zowel in het buitengebied als in de dorpskernen, meestal langs de openbare weg. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het gaat om essen die volgens de gemeente ziek zijn en/of gevaarlijk worden in verband met het mogelijk afbreken van flinke takken. In alle gevallen gaat de gemeente bomen herplanten; de soort hangt af van de locatie. Met de kap van de essen wil de gemeente half februari beginnen, in Vorden. Lees verder

Kapvergunning voor boom aan het Molenaarserf in Hummelo

Op 24 januari is een aanvraag ingediend voor de kap van een boom in een plantsoen aan het Molenaarserf in Hummelo. Om wat voor boom het gaat, wordt niet duidelijk. De boom moet weg omdat op die plek parkeerplaatsen aangelegd worden.

De gemeente gaat op de hoek naast de parkeerplaatsen ter compensatie een liquidambar planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 30 januari.

Op dezelfde dag geeft de gemeente de kapvergunning voor zichzelf af. Uit dat kapbesluit blijkt nog steeds niet wat voor boom daar staat, wel dat hij nog gezond én vitaal is.

 

 

Crossclub trekt aanvraag kap 3 grove dennen aan Rijksweg Hummelo in

Op 14 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor drie grove dennen op het adres Rijksweg 111 in Hummelo, langs het motorcrosscircuit. De Tour- en Crossclub Doetinchem wil het circuit breder maken.

Eén van de dennen heeft een afgebroken kruin welke nog in de boom hangt.

Ter compensatie wil de crossclub elders op het eigen terrein, langs de waterplas, een aantal inlandse bomen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 januari.

Op 25 januari meldt de gemeente dat voordat zij een besluit kon nemen, de aanvraag door de crossclub ingetrokken is. Er zal daarom geen besluit worden genomen over de ingediende aanvraag.

 

 

Gemeente gaat groen in De Zuylenkamp in Hummelo opknappen

Op 19 december diende de gemeente een aanvraag in voor het kappen van enkele bomen in De Zuylenkamp in Hummelo. Het betreft een opknapbeurt van het groen ter plekke. Na overleg met de omwonenden koos de gemeente voor het uitdunnen en snoeien van dit stukje gemeentegrond.

In samenspraak met Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is gekeken naar de waarde en de vitaliteit van de aanwezige bomen. In totaal tien bomen zullen gekapt worden. Dit verlies van groen compenseert de gemeente door het ‘parkje’ enigszins uit te rekken richting straat en sloot. Dit gebeurt bovendien met bomen die voor meer variëteit moeten zorgen.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 6 januari.

Op 15 januari besluit de gemeente de kapvergunningen voor vijf bomen te verlenen, voor vijf andere bomen is geen kapvergunning nodig, omdat de stam nog te dun is (minder dan 95 cm omtrek). In het parkje verdwijnen vier zomereiken, twee beuken, een acacia en drie Westelijke hemlocksparren. De kapvergunningen zijn nodig voor drie eiken, een beuk en de acacia.

Hiervoor in de plaats plant de gemeente vijf nieuwe bomen: een fladderiep, een rode beuk, een moeraseik, een Amerikaanse tulpenboom en een Kaukasische vleugelnoot.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 20 januari.

Kapvergunning voor wilg aan de Laarstraat in Hummelo?

Op 21 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een wilg aan de Laarstraat 7 in Hummelo. De boom zou ziek zijn. De eigenaar wil geen herplant.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 november.

Op 27 december besluit de gemeente deze aanvraag “buiten behandeling te laten”. Wat dit inhoudt, wordt niet duidelijk.

De melding is openbaar gemaakt op 6 januari.

Gemeente gaat 218 zieke bomen in buitengebied vellen

De jaarlijkse vellijsten van de gemeente Bronckhorst van zieke, gevaarlijke of dode bomen komen weer binnen. Die voor het buitengebied telt 133 kapvergunningplichtige bomen en een 85 tal kapvergunningvrije bomen. Ze zijn te herkennen aan een rode stip op de stam. Het betreft 48 essen, 33 zomereiken, 15 Amerikaanse eiken, 11 acacia’s en 11 schietwilgen, 8 beuken, 2 esdoorns en 2 Canadese populieren, 1 zomerlinde, 1 grove den en 1 ratelpopulier.

Van de 133 bomen zijn er 12 dood. De  andere bomen takelen volgens de gemeente af, hebben zwammen en zouden gevaar kunnen opleveren voor verkeer.

De essen verdwijnen vanwege angst voor het afbreken van takken door besmetting van de bomen met het vals essenvlieskelkje. Deze schimmel uit Azië veroorzaakt de zogeheten essentaksterfte.

Vrijwel alle essen, die op de vellijst voorkomen, staan in Toldijk (langs de Voortseweg, de Reigersvoortseweg en Wuusweg). De schietwilgen staan langs de Broekstraat in Hummelo.

De kapaanvragen voor deze 133 bomen zijn gepubliceeerd op 18 november.

Op 12 december besluit de gemeente voor alle bomen een kapvergunning te verlenen.

In principe komt voor iedere te vellen boom een nieuwe boom terug op ongeveer dezelfde plek.

 

Kapvergunning voor notenboom aan Beatrixlaan in Hummelo

Op 21 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een notenboom in de achtertuin van het pand Beatrixlaan 4 in Hummelo. De eigenaar wil de gehele tuin veranderen. Hij wil geen boom herplanten ter compensatie van de notenboom.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 28 november.

Op 12 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De notenboom verkeert in redelijke conditie, maar staat dicht naast een andere boom. Daardoor groeit de notenboom scheef en dreigt deze op termijn om te vallen.

De gemeente legt in dit geval geen herplantplicht op.

Het kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december.

In dorpskernen gaat gemeente 85 gevaarlijke bomen kappen

In aanvulling op de vellijst voor het buitengebied heeft de gemeente ook twee lijsten gepubliceerd van kapvergunningvrije en kapvergunningplichtige zieke en gevaarlijke bomen in de dorpskernen. Het gaat om 29 bomen waarvoor een kapvergunning noodzakelijk is, voor 56 is dat niet nodig omdat ze daarvoor een te kleine stamomtrek hebben (minder dan 95 cm op 1.30 meter boven maaiveld) of tot de boomsoorten behoren waarvoor in Bronckhorst geen kapvergunning nodig is.

De 29 bomen staan in Drempt (2), Halle (1), Hengelo (7), Hummelo (1), Keijenborg (1), Laag-Keppel (1), Steenderen (4), Vorden (6), Wichmond (1) en Zelhem (5). Hiervan zijn er 16 dood, 7 zijn aan het aftakelen, drie ondervinden last van zwammen en twee zijn ziek. Lees verder