Categorie archief: Hummelo

Kapvergunning voor beuk aan Rijksweg in Hummelo

Op 28 juni is een kapvergunning aangevraagd voor een beuk aan de Rijksweg in Hummelo         (N 317, bij km-paal 11,790). De boom zou niet vitaal meer zijn. Deze aanvraag is overigens niet openbaar gemaakt.

Op 23 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Bij de bomenschouw dit voorjaar bleek dat in de beuk en directe omgeving bijzondere flora en fauna aanwezig voorkwam. Aan de kapvergunning zit daarom de voorwaarde vast dat de boom pas geveld mag worden als deze verdwenen is of wanneer de provincie een vergunning heeft verleend volgens de Wet natuurbescherming.

Sowieso zit aan de kapvergunning de voorwaarde gekoppeld dat op dezelfde plek een nieuwe beuk geplant wordt.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 3 augustus.

Geen kapvergunning nodig voor beuk aan Zelhemseweg in Hummelo

De gemeente meldt op 19 juli dat ze op 11 juli besloten heeft dat geen vergunning nodig is voor het kappen van een beuk nabij het pand Zelhemseweg 19 in Hummelo. “De beuk maakt namelijk deel uit van een bomenrij waarin meer dan 20 bomen staan”.

Tegen dit besluit kan bezwaar aangetekend worden. De bezwaartermijn duurt zes weken en begon op 18 juli.

De kapaanvraag is niet gepubliceerd.

‘Compensatiebomen’ bij Hengelo weer weggehaald

De nieuwe eiken die de provincie Gelderland vorig jaar april langs de N316 net ten zuiden van Hengelo plantte ter compensatie van gekapte bomen langs de N314 (Zutphen-Hummelo) zijn na kritiek van de ANWB en de gemeente Bronckhorst onlangs weer weggehaald. De ANWB vond dat de bomen te dicht bij de weg stonden en de gemeente wilde daar helemaal geen bomen. De provincie gaat de nieuwe bomen nu elders opnieuw planten, maar niet in de gemeente Bronckhorst, omdat daar nergens ruimte langs een provinciale weg beschikbaar was.

De provincie plantte in april 2018 ter compensatie van de kap van bomen langs de weg van Zutphen naar Hummelo in 2014 onder andere 30 eiken ten zuiden van Hengelo. Onlangs zijn ze weer weggehaald na kritiek van de ANWB en de gemeente Bronckhorst.

Lees verder

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Greffelinkallee in Hummelo

Op 15 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik aan de Greffelinkallee in Hummelo. De boom groeit scheef en helt inmiddels over naar de openbare weg (Dorpsstraat).

De eigenaar wil een nieuwe Amerikaanse eik planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 januari.

Op 11 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De boom verkeert volgens de gemeente in de aftakelingsfase. De kroon sterft af.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar een zomereik plant op zijn perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 15 februari.

Kapvergunning voor zes populieren aan Hennendalseweg in Hummelo

Op 15 januari is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor zes populieren aan de Hennendalseweg in Hummelo. De wortels van de bomen raken verstrikt met de kabels en leidingen die daar ter plekke in de grond liggen.

De gemeente wil ter compensatie zes knotwilgen planten,

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 januari.

Op 11 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

De knotwilgen worden bij het naastgelegen bergbezinkbassin geplant.

Kapvergunning voor paardenkastanje aan Keppelseweg in Hummelo

Op 20 december is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een paardenkastanje aan de Keppelseweg 44 in Hummelo. De boom zou ziek zijn. Op dezelfde plek komt een nieuwe boom terug en wel een bruine beuk of een Noorse esdoorn.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 januari.

Op 28 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de boom niet vitaal is en in een slechte conditie verkeert. . De paardenkastanje is zwaar aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Meerdere takken in de kroon zijn inmiddels afgebroken en er zit een scheur in de stam.

De gemeente koppelt een herplantplicht aan de kapvergunning: de door de eigenaar voorgestelde bruine beuk of Noorse esdoorn.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 2 februari.

Kapvergunning voor beuk en kastanjeboom aan Zelhemseweg in Hummelo

Op 14 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk en een kastanjeboom op het erf van Zelhemseweg 8 in Hummelo. Wat precies de aanleiding voor deze kapaanvraag is, wordt niet duidelijk. De eigenaar spreekt over veiligheid van de weg.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 22 november.

Op 12 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De beuk is aangetast door de honingzwam. Ook ondervindt de boom last van de Phytophthora-schimmel. De kastanje lijdt onder de bloedingsziekte. Deze aantastingen bij de bomen zijn onomkeerbaar, waardoor zowel de beuk als de kastanjeboom niet meer zullen herstellen.

De bomen staan bovendien langs een drukke provinciale weg, waardoor de verkeersveiligheid in gevaar komt.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat ter plekke twee nieuwe loofbomen geplant worden.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 december.

Jaarlijkse vellijst telt 96 bomen

De gemeente heeft op 9 november de jaarlijkse vellijst van dode en zieke bomen ingediend. Deze telt dit jaar 96 bomen, verspreid over het hele grondgebied van Bronckhorst.

Op 6 december besluit de gemeente voor alle 96 bomen een kapvergunning te verlenen. Jaarlijks worden de bomen langs de openbare wegen in de kernen en het buitengebied van gemeente Bronckhorst geïnspecteerd. Dode bomen en bomen die gevaar op kunnen leveren, komen op de vellijst. Alle 96 bomen zijn gemerkt met groen/gele verf.

Volgens de gemeente betreft het ook vaak dunning.

Voor alle bomen komt een nieuwe boom terug, bij voorkeur op dezelfde plek.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december.

Gemeente gaat 46 zieke en dode essen kappen

De gemeente Bronckhorst heeft op 2 oktober een kapaanvraag ingediend voor 46 essen die last ondervinden van de essentaksterfte. Ze staan in Bronkhorst (1), Hengelo (5), Hummelo (2), Steenderen (14), Vorden (15) en Zelhem (9), bijna allemaal langs de openbare weg. Het betreft vooral bomen in het buitengebied; alleen in Steenderen wil de gemeente ook bomen in het dorp zelf kappen, namelijk aan de Prins Bernhardlaan. De meeste essen verdwijnen aan de Hamminkweg in Delden (Vorden): in totaal 9 exemplaren.

Op zich lijkt de essentaksterfte in de gemeente Bronckhorst niet verder uit te breiden. De reeds aangetaste bomen gaan er kwalitatief niet verder op achteruit. Alleen de uiteinde van de takken breken af.

Waar mogelijk gaat de gemeente voor iedere boom een nieuwe boom terugplanten. De soort hangt af van het landschapstype waar de boom geveld is.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 5 oktober.

Op 10 oktober verleent de gemeente voor zichzelf de kapvergunning voor de 46 essen.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 18 oktober.

Alleen kapvergunning voor acacia aan Molenaarserf in Hummelo

Op 27 augustus ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een acacia en een lindeboom op het adres Molenaarserf 1 in Hummelo. De acacia staat er volgens de eigenaar zeer slecht bij (rot van binnen en een grote zijtak gescheurd).

Men wil een oprit en een parkeerplaats aanleggen.

De indiener van de kapaanvraag wil ter compensatie geen nieuwe bomen planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 31 augustus.\

Op 17 september besluit de gemeente voor de acacia een kapvergunning te verlenen maar voor de andere boom, wat een esdoorn blijkt te zijn in plaats van een lindeboom, de kapvergunning te weigeren. De gevraagde vergunning gaat volgens de gemeente over bomen met een meer dan gemiddelde waarde. De beeldbepalende waarde is hoog.
De acacia blijkt niet vitaal en in slechte conditie te verkeren, maar de esdoorn is gezond en vitaal. De acacia heeft rotting in de stam wat doorloopt tot in de stamvoet. Dit herstelt niet meer, waardoor de boom gevoelig wordt voor windworp / stambreuk.

In de kapaanvraag wordt een linde genoemd maar het gaat hier om een esdoorn. De esdoorn is gezond en vitaal en heeft alleen wat onderhoudssnoei nodig. Als dit goed en vakkundig gebeurt, kan de boom nog jaren mee.

De eigenaar hoeft voor de acacia geen nieuwe boom ter compensatie te planten.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 20 september.