Categorie archief: Hummelo

Aanwijzen monumentale bomen in Hengelo, Keijenborg en Hummelo

Op zaterdag 2 november gaat Vereniging Bomenbelang Bronckhorst onder leiding van Jeroen Philippona van de landelijke Bomenstichting weer op pad om potentieel monumentale bomen aan te wijzen die in het landelijk register thuishoren en daardoor een betere bescherming krijgen. Deze keer gebeurt dit in Hengelo, Keijenborg en Hummelo. De route voert langs een 12-tal locaties en begint bij de meest noordelijke rotonde van Hengelo (de oprit naar landgoed Het Meenink) en begint om 10 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom. Lees verder

‘Compensatiebomen’ bij Hengelo komen elders langs N316 terug

De nieuwe eiken die de provincie Gelderland vorig jaar april langs de N316 net ten zuiden van Hengelo plantte ter compensatie van gekapte bomen langs de N314 (Zutphen-Hummelo) zijn na kritiek van de ANWB en de gemeente Bronckhorst dit voorjaar weer weggehaald. De ANWB vond dat de bomen te dicht bij de weg stonden en de gemeente wilde in dit open landschap helemaal geen bomen. De provincie stond eerst op het standpunt dat ze de bomen elders opnieuw zou planten, maar niet in de gemeente Bronckhorst, omdat daar nergens ruimte langs een provinciale weg beschikbaar was. De gemeente Bronckhorst laat echter op 23 september weten dat ze samen met de provincie komende winter toch gaat kijken naar een andere plantlocatie voor de 30 eiken langs dezelfde weg.

De provincie plantte in april 2018 ter compensatie van de kap van bomen langs de weg van Zutphen naar Hummelo in 2014 onder andere 30 eiken ten zuiden van Hengelo. Onlangs zijn ze weer weggehaald na kritiek van de ANWB en de gemeente Bronckhorst.

Lees verder

Kapvergunning voor beuk aan Rijksweg in Hummelo

Op 28 juni is een kapvergunning aangevraagd voor een beuk aan de Rijksweg in Hummelo         (N 317, bij km-paal 11,790). De boom zou niet vitaal meer zijn. Deze aanvraag is overigens niet openbaar gemaakt.

Op 23 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Bij de bomenschouw dit voorjaar bleek dat in de beuk en directe omgeving bijzondere flora en fauna aanwezig voorkwam. Aan de kapvergunning zit daarom de voorwaarde vast dat de boom pas geveld mag worden als deze verdwenen is of wanneer de provincie een vergunning heeft verleend volgens de Wet natuurbescherming.

Sowieso zit aan de kapvergunning de voorwaarde gekoppeld dat op dezelfde plek een nieuwe beuk geplant wordt.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 3 augustus.

Geen kapvergunning nodig voor beuk aan Zelhemseweg in Hummelo

De gemeente meldt op 19 juli dat ze op 11 juli besloten heeft dat geen vergunning nodig is voor het kappen van een beuk nabij het pand Zelhemseweg 19 in Hummelo. “De beuk maakt namelijk deel uit van een bomenrij waarin meer dan 20 bomen staan”.

Tegen dit besluit kan bezwaar aangetekend worden. De bezwaartermijn duurt zes weken en begon op 18 juli.

De kapaanvraag is niet gepubliceerd.

Kapvergunning voor Amerikaanse eik aan Greffelinkallee in Hummelo

Op 15 januari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een Amerikaanse eik aan de Greffelinkallee in Hummelo. De boom groeit scheef en helt inmiddels over naar de openbare weg (Dorpsstraat).

De eigenaar wil een nieuwe Amerikaanse eik planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 januari.

Op 11 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De boom verkeert volgens de gemeente in de aftakelingsfase. De kroon sterft af.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat de eigenaar een zomereik plant op zijn perceel.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 15 februari.

Kapvergunning voor zes populieren aan Hennendalseweg in Hummelo

Op 15 januari is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor zes populieren aan de Hennendalseweg in Hummelo. De wortels van de bomen raken verstrikt met de kabels en leidingen die daar ter plekke in de grond liggen.

De gemeente wil ter compensatie zes knotwilgen planten,

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 januari.

Op 11 februari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen.

De knotwilgen worden bij het naastgelegen bergbezinkbassin geplant.

Kapvergunning voor paardenkastanje aan Keppelseweg in Hummelo

Op 20 december is een aanvraag ingediend voor een kapvergunning voor een paardenkastanje aan de Keppelseweg 44 in Hummelo. De boom zou ziek zijn. Op dezelfde plek komt een nieuwe boom terug en wel een bruine beuk of een Noorse esdoorn.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 8 januari.

Op 28 januari besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit de beoordeling door de gemeente blijkt dat de boom niet vitaal is en in een slechte conditie verkeert. . De paardenkastanje is zwaar aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Meerdere takken in de kroon zijn inmiddels afgebroken en er zit een scheur in de stam.

De gemeente koppelt een herplantplicht aan de kapvergunning: de door de eigenaar voorgestelde bruine beuk of Noorse esdoorn.

De kapvergunning is openbaar gemaakt op 2 februari.

Kapvergunning voor beuk en kastanjeboom aan Zelhemseweg in Hummelo

Op 14 november ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een beuk en een kastanjeboom op het erf van Zelhemseweg 8 in Hummelo. Wat precies de aanleiding voor deze kapaanvraag is, wordt niet duidelijk. De eigenaar spreekt over veiligheid van de weg.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 22 november.

Op 12 december besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. De beuk is aangetast door de honingzwam. Ook ondervindt de boom last van de Phytophthora-schimmel. De kastanje lijdt onder de bloedingsziekte. Deze aantastingen bij de bomen zijn onomkeerbaar, waardoor zowel de beuk als de kastanjeboom niet meer zullen herstellen.

De bomen staan bovendien langs een drukke provinciale weg, waardoor de verkeersveiligheid in gevaar komt.

Aan de kapvergunning zit de voorwaarde vast dat ter plekke twee nieuwe loofbomen geplant worden.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 17 december.

Jaarlijkse vellijst telt 96 bomen

De gemeente heeft op 9 november de jaarlijkse vellijst van dode en zieke bomen ingediend. Deze telt dit jaar 96 bomen, verspreid over het hele grondgebied van Bronckhorst.

Op 6 december besluit de gemeente voor alle 96 bomen een kapvergunning te verlenen. Jaarlijks worden de bomen langs de openbare wegen in de kernen en het buitengebied van gemeente Bronckhorst geïnspecteerd. Dode bomen en bomen die gevaar op kunnen leveren, komen op de vellijst. Alle 96 bomen zijn gemerkt met groen/gele verf.

Volgens de gemeente betreft het ook vaak dunning.

Voor alle bomen komt een nieuwe boom terug, bij voorkeur op dezelfde plek.

Dit kapbesluit is openbaar gemaakt op 16 december.