Categoriearchief: Hummelo

Kapaanvraag voor eikenlaan bij camping Jena bij Hummelo

Op 17 februari ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor 285 Amerikaanse eiken, 89 inlandse eiken en 10 essen op het terrein van camping Jena bij Hummelo. Voor het kappen van zo veel bomen in het buitengebied geldt de Wet natuurbescherming. Dit houdt in dat geen omgevingsvergunning van de gemeente Bronckhorst nodig is. Voor de gevraagde kapactiviteiten moet de eigenaar een melding indienen bij de Provincie Gelderland.

Het betreft het vellen van een laan (Engehuizen) waarvan de circa 100 jaar oude bomen aan het aftakelen zijn. De laan bestaat voornamelijk uit Amerikaanse eik, maar ook inlandse eik en es.

De eigenaar gaat de laan herplanten met inlandse eik.

De kapaanvraag is op 28 februari gepubliceerd én nogmaals op 20 maart.

Kapvergunning voor 21 bomen langs provinciale wegen

Op 18 maart publiceert de gemeente een kapvergunning die zij op 12 februari verleende (!) voor in totaal 21 bomen langs de N316 (Vorden-Doetinchem, 5 bomen), N317 (Doesburg-Doetinchem, 5 bomen) en N330 (Hummelo-Zelhem-Varsseveld, 11 bomen). De bomen zijn dood of ziek door aantasting van zwammen en vormen daarmee een gevaar voor het wegverkeer.

Niet voor alle bomen komt een nieuwe boom terug. De herplant bestaat uit in totaal 13 bomen.

Kapaanvraag voor 4 beuken aan Zelhemseweg in Hummelo

Op 14 januari is een kapaanvraag bij de gemeente ingediend voor vier beuken langs de N330, de Zelhemseweg in Hummelo (km.-paal 2,4 en 2,5). Onduidelijk is wie de aanvraag indiende; waarschijnlijk is het de provincie Gelderland. In de aanvraag wordt ook geen reden tot kap genoemd. Tenslotte blijft onduidelijk of hier herplant plaatsvindt en zo ja van welke bomen.

Deze kapaanvraag is openbaar gemaakt op 21 januari.

Kapaanvraag voor 3 beuken langs Zelhemseweg in Hummelo

Op 14 januari is nog een aanvraag bij de gemeente ingediend voor kap van – in dit geval – twee beuken langs de Zelhemseweg in Hummelo, nu tegenover huisnummer 17 en 17a. Ook nu gaat het waarschijnlijk om een kapaanvraag door de provincie Gelderland. Het betreft namelijk de N330. Ook nu blijft onduidelijk waarom de beuken weg zouden moeten en of herplant ter plekke plaatsvindt.

De kapaanvraag is openbaar gemakt op 21 januari.

In een aparte aanvraag wordt een kapvergunning gevraagd voor nog een beuk op dezelfde locatie. Deze zou dood zijn.

Gemeente weigert kap 4 eiken aan Zelhemseweg in Hummelo

Op 31 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor vier eiken en het opschonen van een singel op het adres Zelhemseweg 9 in Hummelo. Uit de aanvraag blijkt niet waarom deze ingediend is.

De aanvraag is openbaar gemaakt op 6 november.

Op 26 november besluit de gemeente geen kapvergunning te verlenen. De indiener van de kapaanvraag blijkt overlast te ondervinden van de eikenprocessierups en vindt bovendien dat de eiken zijn uitgegroeid. De bomen reiken tot twee meter over de erfgrens met de buurman.

Volgens de gemeente gaat het om bomen met een grote beeldbepalende waarde. Het belang hiervan weegt zwaarder dan dat de bomen dusdanig zijn uitgegroeid dat deze twee meter over de erfgrens bij de buurman op het land staan.
Bovendien zijn de eiken gezond en vitaal. De bomen staan op geruime afstand tot de woning. De bomen zullen wel moeten worden gesnoeid om eventuele overlast van laaghangende takken boven het eigen perceel en het weiland van de aangrenzende agrariër te voorkomen. Wanneer de bomen gesnoeid zijn, hebben ze nog een hoge toekomstverwachting.
De aanvraag voor de kap van de eiken in verband met overlast door de aanwezigheid van
de eikenprocessierups wordt geweigerd omdat deze te bestrijden is.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 5 december.

Nu 152 locaties met monumentale bomen in gemeente Bronckhorst

Op zaterdag 2 november heeft Vereniging Bomenbelang Bronckhorst onder leiding van Jeroen Philippona van de landelijke Bomenstichting weer een aantal (potentieel) monumentale bomen aangewezen die in het landelijk register thuishoren en daardoor een betere bescherming krijgen. Deze keer gebeurde dit in Hengelo, Keijenborg en Hummelo. Aan het landelijk register van monumentale bomen zijn zeven locaties toegevoegd: de oprijlaan naar Het Meenink in Hengelo (een enkele rij met eiken die van oudsher doorloopt tot aan de overkant van de provinciale weg naar Vorden), de laan met zomerlindes tussen Hengelo en Keijenborg, twee Hollandse lindes aan de Wolsinkweg in Keijenborg, de eikenlaan aan de Hoegenstraat in Zelhem, een driestammige tamme kastanje en een zilverlinde aan de Hummeloseweg in Zelhem, een groene beuk tegenover deze locatie en een Hollandse linde aan de Hessenweg in Hummelo.

De route begon (in de regen) bij landgoed Het Meenink in Hengelo, dat normaal gesloten is voor publiek (foto: Gerlinde Bulten).

Lees verder

Kapvergunning voor een eik aan Zelhemseweg in Hummelo

Op 14 oktober ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik voor het huis Zelhemseweg 6 in Hummelo. De boom heeft een diameter van ruim drie meter. De eik zou ziek zijn. De eigenaar wil op ongeveer dezelfde locatie graag een nieuwe boom planten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 18 oktober.

Onlangs werd een kapaanvraag voor een eik bij de buurman bij de gemeente ingediend.

Op 28 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit een bomenschouw blijkt dat de eik op twee plaatsen fors aangetast is: een ingerotte plek tussen de aanzetten van de onderste gesteltakken en een uitgebreide holte op circa zes meter hoogte, die doorloopt naar
boven en mogelijk in verbinding staat met de bovenste aantasting.

De restwand ter hoogte van beide aantastingen is voor tweederde van de omtrek van de boom onvoldoende, namelijk fors minder dan 15% van de diameter van de stam. Er is sprake van een fors verhoogd risico enerzijds op het uitbreken van gesteltakken doordat de aanhechtingen van deze takken zijn verzwakt, anderzijds op breuk van de stam, door de grote omvang van de holte en de forse windbelasting waaraan de boom is blootgesteld.

De windbelasting is vrij hoog door de vrije standplaats. De eik bevindt zich op het erf van van een woning. De ruimte rondom de boom wordt matig intensief benut; zowel de schuur als de woning staan binnen het valbereik van de boom.

Door deze gezondheidstoestand vormt de eik een risico voor zijn omgeving. Door het nemen van (veiligheids)maatregelen zal de gezondheidstoestand van de houtopstand niet verbeteren.

Aan de kapvergunning, die op 1 november openbaar gemaakt is, zit de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom plant.

Kapvergunning voor nog een eik aan Zelhemseweg in Hummelo

Op 26 september ontving de gemeente een aanvraag voor een kapvergunning voor een eik op het adres Zelhemseweg 4 in Hummelo, naast de begraafplaats. De boom is ziek en dreigt gevaar op te gaan leveren voor omliggende gebouwen. De eigenaar wil geen boom herplanten.

De kapaanvraag is openbaar gemaakt op 2 oktober.

Op 28 oktober besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Uit een bomenschouw blijkt dat de eik aangetast is door een schimmel, waarschijnlijk de honingzwam. Hierdoor ontstaat rotting in de stamvoet. Ook begint de kroon van de boom af te sterven.
Dit proces is niet meer te stoppen en op korte termijn zal de boom dood gaan.

Aan de kapvergunning, die op 1 november gepubliceerd is, zit wel de voorwaarde vast dat de eigenaar binnen een jaar een nieuwe loofboom plant.

Noodkap beuk aan Rijksweg in Hummelo

Opnieuw verleent de gemeente een kapvergunning voor een beuk aan de Rijksweg in Hummelo. De kapaanvraag is nooit gepubliceerd. Op 18 oktober publiceert de gemeente wel de (nood)kapvergunning. Het betreft een beuk bij het adres Rijksweg 113.

Uit de beuk met een doorsnede van bijna vier meter breken de laatste tijd meerdere zware takken af met de nodige schade aan bebouwing. Door een boomexpert is de beuk gecontroleerd. Die constateerde dat in de kroon meerdere slechte aanhechtingen van takken zitten, waardoor meer takken kunnen gaan afbreken. Aan één zijde van de boom zit een zeer grote plakoksel die begint te werken. De
kroon die boven op de plakoksel staat, is in het verleden al uitgelicht om er voor te zorgen
dat de plakoksel niet uitscheurt. Maar dit leverde geen succes op; de plakoksel blijft werken.
Wanneer deze plakoksel uitscheurt, wat ook gebeurt wanneer een stormanker is
geplaatst, ontstaat een grote wond aan de stam van de boom. Deze maakt de kans op schimmelvorming groot met rotting in de stam als gevolg. Gezien deze gebreken en het feit dat de boom tussen de woning, de schuur en de woning van de buren staat, vormt de beuk dan ook een risico voor zijn omgeving.

De noodkap mag meteen uitgevoerd worden.

Ter compensatie moet de eigenaar een nieuwe loofboom planten.

Kapvergunning voor beuk aan Rijksweg in Hummelo

Op 28 juni is een kapvergunning aangevraagd voor een beuk aan de Rijksweg in Hummelo         (N 317, bij km-paal 11,790). De boom zou niet vitaal meer zijn. Deze aanvraag is overigens niet openbaar gemaakt.

Op 23 juli besluit de gemeente de kapvergunning te verlenen. Bij de bomenschouw dit voorjaar bleek dat in de beuk en directe omgeving bijzondere flora en fauna aanwezig voorkwam. Aan de kapvergunning zit daarom de voorwaarde vast dat de boom pas geveld mag worden als deze verdwenen is of wanneer de provincie een vergunning heeft verleend volgens de Wet natuurbescherming.

Sowieso zit aan de kapvergunning de voorwaarde gekoppeld dat op dezelfde plek een nieuwe beuk geplant wordt.

Dit besluit is openbaar gemaakt op 3 augustus.